<

Atıf Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Atıf Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.442 2.511 2.698 2.799
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.147 1.153 1.147 1.053
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 802 880 848 723
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 788 535 592 617
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 180 267 361 532
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 139 89 46 59
Dönem Toplamı 5.498 5.435 5.692 5.783
Trend