<

Atıf Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Atıf Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.376 2.451 2.643 2.839
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.133 1.120 1.153 1.038
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 797 878 853 733
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 787 533 588 613
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 178 266 365 534
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 139 89 47 59
Dönem Toplamı 5.410 5.337 5.649 5.816
Trend