Akademisyen Atıf Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Atıf Verileri
 
Detaylar
Tür 2018 2019 2020 2021
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.805 2.356 2.528 2.738
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.127 1.113 1.153 1.149
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 660 778 896 844
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 769 383 547 557
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 254 167 272 380
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 127 120 91 45
Dönem Toplamı 5.742 4.917 5.487 5.713
Trend