Akademisyen Atıf Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Atıf Verileri
 
Detaylar
Tür 2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.238 3.111 2.656 2.965
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 76 1.198 1.209 1.294
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 644 684 919 1.093
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 1.596 850 510 849
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 216 262 197 359
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 160 144 145 115
Dönem Toplamı 4.930 6.249 5.636 6.675
Trend