<

Atıf Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Atıf Verileri
Detaylar
Tür 2020 2021 2022 2023
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.641 2.856 3.203 3.079
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.269 1.353 1.160 1.106
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.010 945 855 787
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 664 691 716 724
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 330 475 645 611
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 104 52 61 33
Dönem Toplamı 6.018 6.372 6.640 6.340
Trend