Ulusal Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Ulusal Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022 2023
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 28 15 27 21 1
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 56 33 57 47 3
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 7 3 3 5 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 25 8 14 23 0
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 3 1 3 9 0
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 4 0 5 13 2
Dönem Toplamı 123 60 109 118 6
Trend