Ulusal Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Ulusal Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2020 2021 2022 2023 2024
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 16 27 25 18 1
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 41 58 59 46 11
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 2 3 5 0 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 9 16 24 9 2
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 1 6 12 18 13
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 0 5 14 6 4
Dönem Toplamı 69 115 139 97 31
Trend