Ulusal Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Ulusal Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022 2023
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 29 17 28 22 15
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 57 37 60 63 29
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 6 2 3 5 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 19 8 15 23 2
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 3 1 6 10 13
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 4 0 5 13 5
Dönem Toplamı 118 65 117 136 64
Trend