Toplam Öğrenci Sayıları

 TOPLAM ÖĞRENCİ

26.019

 YILLARA GÖRE

ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

Toplam Öğrenci Sayıları
Eğitim Derecesi Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
K E T K E T K E T
Lisans 7.448 6.407 13.855 1.426 1.850 3.276 8.874 12.814 17.131
Ön Lisans 2.728 3.215 5.943 963 802 1.765 3.691 6.430 7.708
Yüksek Lisans 357 479 836 0 0 0 357 958 836
Doktora 97 121 218 0 0 0 97 242 218
Tezsiz Yüksek Lisans 25 41 66 0 0 0 25 82 66
Çift Anadal 41 11 52 2 2 4 43 22 56
Sanatta Yeterlilik 3 1 4 0 0 0 3 2 4
Toplam 10.699 10.275 20.974 2.391 2.654 5.045 13.090 12.929 26.019
Öğrenimine Devam Eden Öğrenciler
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Derecelerine Göre Dağılımı
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı