Toplam Öğrenci Sayıları

 TOPLAM ÖĞRENCİ

26.274

 YILLARA GÖRE

ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

Toplam Öğrenci Sayıları
Eğitim Derecesi Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
K E T K E T K E T
Lisans 7.804 6.449 14.253 1.255 1.434 2.689 9.059 12.898 16.942
Ön Lisans 3.085 3.385 6.470 968 719 1.687 4.053 6.770 8.157
Yüksek Lisans 346 461 807 0 0 0 346 922 807
Doktora 96 104 200 0 0 0 96 208 200
Çift Anadal 65 16 81 3 1 4 68 32 85
Tezsiz Yüksek Lisans 35 44 79 0 0 0 35 88 79
Sanatta Yeterlik 3 1 4 0 0 0 3 2 4
Toplam 11.434 10.460 21.894 2.226 2.154 4.380 13.660 12.614 26.274
Öğrenimine Devam Eden Öğrenciler
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Derecelerine Göre Dağılımı
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı