Toplam Öğrenci Sayıları

 TOPLAM ÖĞRENCİ

27.689

 YILLARA GÖRE

ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

Toplam Öğrenci Sayıları
Eğitim Derecesi Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
K E T K E T K E T
Lisans 8.212 6.817 15.029 1.387 1.628 3.015 9.599 13.634 18.044
Ön Lisans 3.185 3.527 6.712 1.001 754 1.755 4.186 7.054 8.467
Yüksek Lisans 350 460 810 0 0 0 350 920 810
Doktora 99 112 211 0 0 0 99 224 211
Çift Anadal 70 16 86 3 1 4 73 32 90
Tezsiz Yüksek Lisans 23 40 63 0 0 0 23 80 63
Sanatta Yeterlik 3 1 4 0 0 0 3 2 4
Toplam 11.942 10.973 22.915 2.391 2.383 4.774 14.333 13.356 27.689
Öğrenimine Devam Eden Öğrenciler
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Derecelerine Göre Dağılımı
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı