Toplam Öğrenci Sayıları

 TOPLAM ÖĞRENCİ

29.511

 YILLARA GÖRE

ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

Toplam Öğrenci Sayıları
Eğitim Derecesi Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
K E T K E T K E T
Lisans 7.581 7.566 15.147 2.320 3.662 5.982 9.901 15.132 21.129
Ön Lisans 2.428 2.965 5.393 1.005 1.045 2.050 3.433 5.930 7.443
Yüksek Lisans 328 312 640 0 0 0 328 624 640
Doktora 87 141 228 0 0 0 87 282 228
Tezsiz Yüksek Lisans 20 16 36 0 0 0 20 32 36
Çift Anadal 7 12 19 3 1 4 10 24 23
Formasyon 4 6 10 0 0 0 4 12 10
Yandal 1 1 2 0 0 0 1 2 2
Toplam 10.456 11.019 21.475 3.328 4.708 8.036 13.784 15.727 29.511
Öğrenimine Devam Eden Öğrenciler
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Derecelerine Göre Dağılımı
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı