Toplam Öğrenci Sayıları

 TOPLAM ÖĞRENCİ

25.783

 YILLARA GÖRE

ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

Toplam Öğrenci Sayıları
Eğitim Derecesi Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
K E T K E T K E T
Lisans 7.034 6.547 13.581 1.645 2.535 4.180 8.679 13.094 17.761
Ön Lisans 2.470 2.998 5.468 935 868 1.803 3.405 5.996 7.271
Yüksek Lisans 250 204 454 0 0 0 250 408 454
Doktora 102 151 253 0 0 0 102 302 253
Tezsiz Yüksek Lisans 17 13 30 0 0 0 17 26 30
Çift Anadal 2 4 6 3 1 4 5 8 10
Sanatta Yeterlilik 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Yandal 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Toplam 9.878 9.918 19.796 2.583 3.404 5.987 12.461 13.322 25.783
Öğrenimine Devam Eden Öğrenciler
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Derecelerine Göre Dağılımı
Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı