Proje Verileri

1940

Tamamlanan Projeler

212

Devam Eden Projeler

2152

Toplam Proje sayısı

Detaylar
# Proje No Proje Ad Akademik Personel Tür Birim
1 40862 Farklı alt yapı ve üst yapı oranlarının tam seramik sistemlerde bağ dayanımına etkisinin mekanik yöntemlerle araştırılması Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
2 36356 İmplant dizaynının kemikteki stres dağılımına etkisinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
3 10017 Kuron ve köprü restorasyonlarında mekanik davranışlar açısından optimizasyon ve yeni seramik malzeme geliştirme hazırlık projesi Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
4 9986 Aşırı sürmüş molar dişlerin kortikotomi ve L miniplaklar ile intrüzyonu Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
5 2059229 climbazole ve metronidazole türevlerinin Sentezi Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
6 2059225 Vinilbenzobarolenlerin Sentez Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
7 1771045 Aromatik Bileşiklerin İndirgenmesi İçin Ilıman Şartların Araştırılması 104T354 Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
8 3623604 Süt Ürünlerinde Antibiyotik Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Rezonans Sensörlerin Hazırlanması Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
9 3583916 Filtre Uygulamaları için Elektrolif Çekim Yöntemi ile Antibakteriyel Poliakrilonitril (PAN)/ Polivinilidin Florür (PVDF) Nanolif Üretimi Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
10 2995378 İşleme Esnasında Sütte Bulunan Alerjen Proteinlerin Yapısındaki Değişikliklerin Belirlenmesi Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
11 2995377 Süt ve Süt Mamüllerinde Bulunan Alerjen Protein/Peptit Fraksiyonlarının Yenilikçi Yöntemlerle Tanımlanması Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
12 2465666 Protein nanotupler geliştirmek üzere peyniraltı suyundan alfa Laktalbumin in saflaştırılması Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
13 2465665 Peyniraltı suyundan gıda endüstrisinde uygulanabilir protein ve peptit nanotüplerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Doç. Dr. ÖZGÜR TARHAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
14 2814601 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 11B143 Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
15 2814598 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
16 2547139 Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması Öğr. Gör. DERYA ACAR ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
17 3656364 Kalp Akciğer Makinesi ve Hemotravma Prof. Dr. İLKER ALAT ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
18 2283851 Mahkum Kadınlar için Kariyer Planlama Merkezleri Projesi Arş.Gör.Dr. SEYHAN SARITAŞ AKYOL Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
19 3624212 Bilişim Teknolojilerinin Kaynak Temelli Yaklaşımla İncelenmesi: BİST100 Endeksinde İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. GÜLTEN DEMİRAL ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
20 3619065 Teknolojiye Dokun Doç. Dr. GÜLTEN DEMİRAL TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
21 3605996 Uşak İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi Doç. Dr. MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
22 3279281 Anadolu Masalları Doç. Dr. MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
23 2056066 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
24 1895872 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
25 1784433 German Turkish Year of Research Educational and Innovation 2014 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
26 1766069 BİLİMSEL İNCELEME YAPARAK BİLİMİN DOĞASINI ÖĞRENİYORUM Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
27 1766067 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
28 1766063 Avrupalılığı Anlamak ve Avrupa Vatandaşlığını Türkiye de Teşvik Etmek Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
29 1766060 İlköğretim Öğretmenleri Proje Kursu Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
30 1766056 Fırat ve Dicle Nehir Sistemlerinde Yaşayan Leuciscus cephalus Lin 1858 Chondrostoma regium Heck 1943 Barbus plebejus Bon 1832 Chalcalburnus mossulensis Heck 1843 Capoeta capoeta Güld 1773 ve Acanthobrama marmid Heck 1843 Türlerinin Biyo ekolojileri Üzerine Araştırmalar TÜBİTAK Ankara Proje no TBAG 980 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
31 3652045 Oymaağaç Höyük/Nerik 2022 yılı Arkeolojik Kazı Projesi [Proje Numarası- BK01501(2022)] Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
32 3600334 Uygulamalı Fotoğraf Teknikleri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
33 3570631 Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
34 3570627 Photoshop Programı Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
35 3570624 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimle Mesleki Eğitimi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
36 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Dr. Öğr. Üyesi ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
37 3599656 Construction of Narrative Worlds Through Retrospective Narration in Charles Dickens’ David Copperfield, Laurence Sterne’s The Life And Opinions Of Tristram Shandy, Gentleman and Salman Rushdie’s Midnight’s Children Arş.Gör.Dr. SADENUR DOĞAN ASLANTATAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
38 3625511 Bireysel Farklılıklar Perspektifinden İstatistiksel Öğrenme Mekanizmasının Sözcük Segmentasyonu Ve Sözcük Öğrenimi Üzerindeki Rolünün İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi FERHAT KARAMAN -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
39 3033290 Infant statistical learning: Resilience, longevity, and specificity Dr. Öğr. Üyesi FERHAT KARAMAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
40 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi (110K556 TÜBİTAK) Doç. Dr. CÜNEYİT AKAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
41 1592319 Exhausterlar zayıf subdiferansiyel ve eşleniklik ile optimalliğe yeni bir bakış ve exhausterların çeşitli genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
42 1430682 Exhausterlar Zayıf Subdiferansiyel ve Eşleniklik ile Optimalliğe Yeni Bir Bakış ve Exhausterların Çeşitli Genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM BAP Fen Edebiyat Fakültesi
43 3257554 Osmanlı’xxda Sosyal Yaşam: Kula ve Gediz Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi LEYLA AKSU KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
44 3274365 Farkli Cu seviyelerinde yetistirilen B.juncea ve B. nigra turlerinde P1B tipi ATPaz (HMA1 ve HM3) metal tasiyicilar fitoselatin ve glutatyon yolalundaki onemli iki enzim kodlayan genlerin anlatimi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
45 3269028 Development of Mentha sps to enhance the production of beneficial metabolites Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Ulusal) Fen Edebiyat Fakültesi
46 2988817 Farklı Cu Seviyelerinde Yetiştirilen B. nigra’xx nın ağır metal akümülatörü olan ve olmayan ekotiplerinin transkriptom analizi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Ulusal) Fen Edebiyat Fakültesi
47 2194664 Role of GTP binding proteins in vesicular trafficking and osmoregulatory process in green algae Dunaliella salina and Chlamydomonas reinhardtii Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
48 2194634 Post transcriptional regulation of chloroplast genes Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
49 2194564 Heavy metal accumulator plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
50 2194534 A PRATICAL APPROACH TO PLANT MOLECULAR BIOLOGY Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
51 2194327 Identification of drought and abscisic acid responsive genes in wheat by use of differential display technique Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
52 2194277 on ARF regulation in eukarytic cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
53 2194200 Oxidative stress induced gene expression in tobacco and cotton Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
54 2194063 The Role of ADP Ribosylation Factor in Vesicular Trafficking in Plant Cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
55 2193002 Light mediated expression of ARF1 and SAR1 low molecular weight GTP binding proteins at different developmental stages in pea Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
56 2192840 Türkiye nin Farklı Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinde Kuraklığa ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılığı Belirleyen Genlerin mRNA Farklılık Gösterim ve cDNA Kütüphanesi Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu or Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
57 2192746 Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
58 2192474 Bioremediation of petrol hydrocarbon from contaminated soil and water by use of bacteria algae and plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
59 2192198 Transcriptomics Analysis of Metal Accumulator Plants in Brassicaceae Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
60 2134785 Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
61 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör.Dr. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
62 1442638 Üniversite Gençliği Üreme Sağlığı Projesi Arş.Gör.Dr. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
63 1442559 Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Arş.Gör.Dr. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
64 1442544 Uşakta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör.Dr. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
65 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği, Proje Kodu: 2017/HD-SOSB015 Doç. Dr. OLCAY ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
66 2815444 AFET RİSKİ ALTINDAKİ MURATLAR KÖYÜNDE YER DEĞİŞTİRME/DEĞİŞTİREMEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
67 2815441 GECEKONDU BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KULLANICILARIN YAŞADIĞI SOSYO-MEKANSAL SORUNLAR - KADİFEKALE ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
68 2815429 “Üniversite Personelinin Konut Talebi ve Kentle Etkileşimi - Uşak Üniversitesi Örneği” Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
69 1631628 Dental plak bakterilerinin mineralizasyon özelliklerinin in vitro incelenmesi Doç. Dr. FATİH KARAASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
70 3770041 Migreni saptamak için verimli EEG kanalları ile etkili flaş stimülasyon sıklığının ve zaman süresininin makine öğrenmesi metodu SVM kullanarak belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYSEL BURCU İBİLİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
71 3725303 Migreni saptamak için verimli EEG kanalları ile etkili flaş stimülasyon sıklığının ve zaman süresininin makine öğrenmesi metodu SVM kullanarak belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYSEL BURCU İBİLİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
72 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
73 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
74 1294871 CoFeCr esaslı iri hacimli metalik camların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
75 34849 Çeşitli Bileşik ve Alaşım Element İlavelerinin Yapısal Çeliklerin Mikroyapısına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
76 34848 İleri Teknoloji Uygulamaları için Metalik Cam Nanokristal Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
77 34847 Fe Co Ni Cu 2TiAl Alaşımlarının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
78 34846 Seramik Metal Kompozit Malzemelerin Üretiminde Kimyasal Nikel Kaplamanın Önemi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
79 34845 Seramik Metal Kompozit Malzeme Üretiminde Elektroless Nikel Kaplamanın Avantajlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
80 2684007 Bitkisel Kaynaklı Silika Materyallerinın Kızartma Yağlarının Rejenerasyonunda Adsorban Olarak Kullanım Potansiyelınin Belirlenmesi Doç. Dr. BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
81 2640861 Mıkrodalga Ekstraksiyonu ve Hidro Destilasyon Teknikleri Kullanılarak Ekstrakte Edilen Tohum Esansiyel Yağlarının Uçucu Bileşen Kompozisyonu Ve Antioksidan Aktivitelerının Belirlenmesi Doç. Dr. BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
82 2207932 Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi Doç. Dr. BUKET AYDENİZ GÜNEŞER COST Mühendislik Fakültesi
83 37445 Bazı Doğal Antioksidanların Yerfıstığı Yağının Kızartma Kalitesi Üzerine Etkileri Doç. Dr. BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
84 37444 Zeytin ve Fındık Yaprağı ile Fındık Meyve Yeşil Kabuğu Ekstraktlarının Kızartma Yağları Üzerine Etkileri Doç. Dr. BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
85 2213904 Toplumsal Bir Hareket Örneği Olarak Altınoluk Cemaati Ankara Örneği Doç. Dr. CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
86 1995495 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Karar Sürecinde Çocukların Etkisi Uşak İli Örneği Öğr. Gör. ŞERİFE CENGİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
87 15566 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Prof. Dr. DENİZ UÇAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
88 2813838 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
89 2813837 Organik Arıcılıkta Varroa Praziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
90 2813836 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
91 2813835 Aşağı Seyhan Ovası’ndaki Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ortaklarının Sorunlarının Kuruluş ve Ortaklar Açısından Değerlendirilmesi Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
92 3254526 Avrupa Birliği (AB) Uyum Sürecinde IPARD I Kapsamında Uşak ilindeki Etlik Piliç Yetiştiriciliği Uygulamaları Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
93 2814304 Eastern Anatolia Development Programme (EADP), Plan, implement, support a training Programme for the agriculture and rural development component grant scheme call for proposals Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
94 2721337 DAMIZLIK JAPON BILDIRCINI (Coturnix coturnix japonica) RASYONLARINA ARI POLENİ TOZU EKLENMESİNİN KULUÇKALIK YUMURTA KALİTESİ ÖZELLİKLERİ ve KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
95 1413304 Kuluçkalık Hindi Yumurtalarında Depolama Süresi ve İnkübasyonda Çevirme Sıklığının Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
96 1413292 Yüksek Rakımda 1700 m Hindilerde Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
97 1413270 2010 DPT MİM01 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Araştırma Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
98 1413250 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
99 1413248 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
100 1413224 Yüksek Rakımda 1700m İnkübe Edilen Farklı Genotipteki Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Oksijen İlavesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
101 1413215 Yüksek Rakımda 1700 m Kuluçka Makinesine Oksijen İlavesinin Broyler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçka Sonuçlarına ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
102 1413208 Altlığa Alüminyum Sülfat Eklenmesinin Etlik Piliçlerin Gelişme Performansları Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
103 2533718 KARS TAN AKILDA KALANLAR SEVDİKLERİNİZE HEDİYENİZ OLSUN Öğr. Gör. Dr. YASEMİN BOL Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
104 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarının kullanım olanaklarının araştırılması Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
105 2516252 Nano İnce filmlerin Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
106 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
107 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
108 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
109 2813348 Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
110 2813345 Gayrimenkul Değerleme Üzerine Sektördeki Çatı Kurum (Uşak İli Sosyal Ağ Analizi (SAA)) Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
111 2813338 Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
112 2813327 Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
113 2813320 Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
114 2813318 Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
115 2813301 Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
116 2813289 Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Yanal Sademe Yönünden Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
117 2813277 Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
118 2813273 Afyonkarahisar’da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
119 2813265 Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
120 16424 Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi Tübitak Araştırma Projesi ÇAYDAG 108Y298 Yardımcı Araştırıcı 2009 2012 Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
121 3586197 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
122 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
123 3592849 Cerrobend Alaşımına Bor Bileşiği Katkılanarak Yüksek Enerjili X Işınlarına Karşı Yeni Bir Zırhlama Malzemesinin Geliştirilmesi Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
124 3583520 Üç Boyutlu Doku Kültürü Modellemesi ile Bor veGLP-1R Agonistinin Adipositler Üzerindeki Etkilerinin Tüm Genom Transkriptom Profilemesi ile Araştırılması Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN -Tübitak 1002 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
125 3471630 Omurga Cerrahisinde Üç Boyutlu Biyoyazıcı ile Üretilen Biyouyumlu Kemik Greftleri ile Geleneksel Kemik Greftlerinin Karşılaştırılması Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
126 3471629 Üç Boyutlu Biyoyazıcıda Üretilen Biyodevrenin Periferik Sinir Hasarı İyileşmesine ve Elektriksel İmpuls İletimine Katkısının Araştırılması Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
127 3265116 Kranioplasti Cerrahisinde Biyouyumlu Hidroksiapatit-PLA Filamenti İle Uzun Ömürlü Kranioplasti Kiti Üretimi Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
128 3084249 Cyberknife Synchrony® Solunum Takip Sisteminin Polimer Jel Dozimetre ile Üç Boyutlu Performans Analizi Öğr. Gör. Dr. MERYEM CANSU ŞAHİN -Tübitak 3501 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
129 3667869 Hastane Marka İmajı ve Algılanan Hizmet Kalitesi İlişkisi: Meta Analitik Bir Araştırma Doç. Dr. HAYDAR KEREM HOŞGÖR TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
130 3627194 Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotlar Hakkında Kimler Ne Düşünüyor? Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. HAYDAR KEREM HOŞGÖR TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
131 3258440 2016-1-IT02- KA201-024286 numaralı IN ORCHESTRA isimli Erasmus projesi Doç. EVRİM ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
132 3682859 Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi Prof. Dr. EROL DURAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
133 3636210 Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi Prof. Dr. EROL DURAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
134 3632563 MEB İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar Trafik Güvenliği Ders Kitabı Seti Hazırlama Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
135 3580797 Çocukların Çok Yönlü Okuma Yazma Çalışmaları: Hikayeleri Dijital Platformlarda Eleştirel Gözle Yeniden Oluşturma Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
136 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
137 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
138 3213900 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitiminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. EROL DURAN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
139 3162021 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
140 3162020 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
141 2845719 İlkokullarda Eleştirel Okuma Eğitiminin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
142 2845716 60-66 Aylık İken İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okuma ve Yazma Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
143 2845711 Ekrandan Okumanın 8.Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
144 2845669 İlkokullarda Soru ve Anlama İlişkisinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
145 2821631 Çocuk Dergilerini İçerik ve Görselleri Açısından İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
146 2743634 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
147 2674481 Hikâye Kitabı Okuma Dosyasının Geliştirilmesi ve Anlamaya Katkısının Değerlendirilmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
148 2504904 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi EğitimProgramı Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
149 3628883 "Covid-19'da Renin-Angiotensin sistem ve inflamasyon" Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
150 3628882 Sporcularda PPARA (Peroksizom Proliferatör İle Etkinleştirilen Reseptör Α) Gen Ekspresyon Düzeylerinin Ve Genotiplerinin Belirlenmesi Ve İmmünobiyokimyasal Değerlendirilmesi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
151 3199104 Endodontik ağrı ve enflamasyonda oral flurbiprofen spreyin değerlendirilmesi: Klinik ve biyokimyasal çalışma Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
152 3199079 Asetaminofen indüklü böbrek hasarı üzerine borun etkileri Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
153 2736265 Innovatıve Motıvatıon Approach For Vocational Training And Its Virtual Application” Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
154 2616015 Borun parasetemol ile indüklenmiş hepatoksisite modelinde apopitoz veenflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
155 2566505 nsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Antianjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
156 2566374 Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Ellagic Asit Takviyesinin Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
157 2218379 Deneysel Nefropatide Oleuropeinin Antiinflamatuvar ve Antiapopitotik Etkisinin İncelemesi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
158 1779651 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
159 1703871 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
160 1703825 Kafeik Asit Fenetil Esterin Cape Tükenme Egzersizi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
161 1703760 STZ Diyabetik Ratlarda Apopitoz ve DNA hasarı Üzerine Bor un Etkileri Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
162 1122067 MALATHİON TOKSİTESİ ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
163 97276 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Yüksek Yağ Diyeti ile Beslenen Farelerde Yucca schidigera Bitkisinden Elde Edilen Ekstrelerin Plazma Leptin Grelin Adiponektin ve İnsülin Hormonları ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
164 97270 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Deneysel Olarak Hipertiroidizm Oluşturulan Ratlarda Kafeik asit Fenetilesterin Plazma Homosistein Asimetrik dimetil arjinin Nitrik oksit Ve Lipid Profili üzerine olan etkilerinin araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
165 3578031 School Networks Alert Citizen protection (SNAC) Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
166 3211687 Elektronik Kitap Kullanımlı Öğrenme Yönetim Sistem Tasarımı Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
167 3152777 The effect of virtual reality enhanced learning environment on the 7th grade students’xx reading and writing skills in English Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
168 3091472 School Networks Alert Citizens protection Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
169 2962821 Dokuz Eylül Üniversitesi Sanal Müzesinin Geliştirilmesi ve Eğitim Sistemine Adaptasyonu Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
170 2882654 Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science (PROFILES) Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
171 2853940 YOBOLAR DOĞAL YAŞAM PARKINDA BULUŞUYOR DOĞAYI VE HAYVANLARI ÖĞRENİYOR Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
172 2724914 Schools Study Earthquakes Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
173 2508655 Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry based Learning and Education through Science Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
174 2215424 Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Sağlık ve Çevre Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi ( 2014 KB EGT 001) Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
175 2202644 Öğretmen ve öğretmen adaylarının sağlık ve çevre eğitimine bakış açılarının değerlendirilmesi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
176 2202575 ENGINEER brEaking New Ground In the SciencE Education Realm Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
177 2202565 Genç Mucitler Robot Geliştiriyor Bilimi Keşfediyor Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
178 2202564 İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Web Tabanlı Bilgi Destek Sistemi Tasarımı Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
179 2202563 Yibolar Doğal Yaşam Parkında Buluşuyor Doğayı ve Hayvanları Öğreniyor Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
180 2202562 Viljecon valg Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
181 2202561 İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Matematik Uygulamalı Konuların Bilgisayar Destekli Eğitim İle Verilmesinin Öğrenci Başarılarına Etkileri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
182 2202560 Sea Turtles in Cyprus Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
183 2202559 ELBA Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
184 2202558 Give Earth a Chance Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
185 2202557 Interest and Recruitments in Science Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
186 2202556 DEAN Digital Edition Apprenticeship and Networks LLP LdV partnership project Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
187 2202555 Fen Eğitiminde Web üzerinden aktif öğrenme Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
188 2202554 1180 Miles Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
189 2202553 İlköğretim Fen Bilgisi Enerji Konusunun Öğretiminde Teknoloji Kullanımının Öğrenci Başarılarına Etkileri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
190 2202552 Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
191 2202551 Training Teacher Educators For Using Computer Based Cognitive Technologies in Teaching and Learning Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
192 2202550 Eco Brothers Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
193 2202549 LD Skills Development of Learning Design Skills for Enhancing Students Key Competencies Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
194 2202548 Fen Eğitiminde Matematik Bilgi ve Becerilerinin Önemi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
195 2202547 dICTatEd Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
196 2202546 International Dialog for Using ICT Tools Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
197 2202545 Virtual Instructor Researches Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
198 2202543 Bilimle Eğlen Bilimi Sev ve Bilimi Yaşa Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
199 2202542 Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin fen Matematik ve Teknolojiye Yönelik Programları Seçmeleri Etkileyen Faktörler Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
200 2202541 Relevance of Science Education Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
201 2202540 İlköğretimde Robot Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ile Yaratıcılıklarına Etkisi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ BAP Eğitim Fakültesi
202 2202539 Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Smyrna ya Yolculuk Çocuklar için İzmir Kent Tarihi Atölyesi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
203 2202538 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANMA BİLGİ VE BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
204 2070542 Ark of Inquiry Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
205 68482 Fen Eğitiminde Matematik Bilgi ve Becerilerinin Önemi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
206 68481 Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
207 68480 ELBA Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
208 68479 DEAN Digital Edition Apprenticeship and Networks LLP LdV partnership project Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
209 68478 1180 Miles Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
210 68477 Eco Brothers Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
211 68476 İlköğretimde Robot Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ile Yaratıcılıklarına Etkisi Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
212 68475 İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Web Tabanlı Bilgi Destek Sistemi Tasarımı Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
213 68474 İlköğretim Fen Bilgisi Enerji Konusunun Öğretiminde Teknoloji Kullanımının Öğrenci Başarılarına Etkileri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
214 68473 İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Matematik Uygulamalı Konuların Bilgisayar Destekli Eğitim İle Verilmesinin Öğrenci Başarılarına Etkileri Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
215 68472 dICTatEd Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
216 68471 Yibolar Doğal Yaşam Parkında Buluşuyor Doğayı ve Hayvanları Öğreniyor Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
217 68470 Virtual Instructor Researches Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
218 68469 Viljecon valg Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
219 68468 Training Teacher Educators For Using Computer Based Cognitive Technologies in Teaching and Learning Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
220 68467 Sea Turtles in Turkey Beaches Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
221 68466 Sea Turtles in Cyprus Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
222 68465 Relevance of Science Education Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
223 68464 PROFILES Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry based Learning and Education through Science Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
224 68463 LD Skills Development of Learning Design Skills for Enhancing Students Key Competencies Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
225 68462 International Dialog for Using ICT Tools Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
226 68461 Interest and Recruitments in Science Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
227 68460 Give Earth a Chance Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
228 68459 Genç Mucitler Robot Geliştiriyor Bilimi Keşfediyor Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
229 68458 Fen Eğitiminde Web üzerinden aktif öğrenme Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
230 68457 Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin fen Matematik ve Teknolojiye Yönelik Programları Seçmeleri Etkileyen Faktörler Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ DİĞER Eğitim Fakültesi
231 68456 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANMA BİLGİ VE BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
232 43329 Development of Learning Design Skills for Enhancing Students Key Competencies Prof. Dr. BÜLENT ÇAVAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
233 2339233 Nörobilimsel temelli yabancı dil eğitimi Prof. Dr. ALİ CELALETTİN SİNAN YÜRÜKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
234 3599287 Düşün Tartış Projesi Doç. Dr. KAMİL UYGUN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
235 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
236 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
237 2884460 Uşak Köy Odaları Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
238 2876090 Kütahya’xxdaki Su Mimarisi Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
239 2648457 Uşak’taki Su Mimarisi Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
240 2070629 Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması Doç. Dr. ELİF GÜRSOY ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
241 1990701 Uşak İl ve İlçelerindeki Dini ve Sivil Eserler Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
242 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
243 2871136 Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
244 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
245 2483158 Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerin Başarısı Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
246 2482720 12 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmelerinin Özelleştirme Tahmin İspat Ve Genelleme Basamakları Bağlamında İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
247 2297358 Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
248 1990645 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi ve İnançlarının Ulusal ve Uluslar Arası Düzeyde Karşılaştırılması Prof. Dr. OSMAN BİRGİN -Tübitak 3001 Eğitim Fakültesi
249 1436744 Türk-Alman Çalıştayları ”Öğretmen Eğitiminde Portfolyo” Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
250 20462 2008 MEB-EARGED Projesi (4-5.Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği) Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
251 3646675 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00153 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
252 3646674 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00162 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
253 3646672 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00163 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
254 3646671 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00158 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
255 3646670 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00288 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
256 3646667 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00173 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
257 3646666 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2021 Yılı Uşak Seramik DTS 00168 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
258 3646663 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2022 Yılı Uşak Seramik DTS 00265 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
259 3646662 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2022 Yılı Uşak Seramik DTS 00175 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
260 3646660 UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 2022 Yılı Uşak Seramik DTS 00145 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
261 3646657 Termal Seramik 2021 yılı Antalya Lansman Bayi Toplantısı DTS 00322 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
262 3646655 Termal Seramik 2022 yılı Antalya Lansmanı Bayi Toplantısı DTS 00342 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
263 3646653 Veli Akgün Seramik DTS 0087 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
264 3646647 ZUCHEX Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı H. Ülger Seramik Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
265 3646642 CERSAIE - Seramik ve Banyo Fuarı İtalya- Bologna Termal Seramik DTS 0036 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
266 3646641 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı Yüksel Seramik DTS 00145 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
267 3646640 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı DTS 00135 Yüksel Seramik Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
268 3646639 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı DTS 00146 Yüksel Seramik Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
269 3646638 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı DTS 0094 Yüksel Seramik Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
270 3646637 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı DTS 00121 Graniser Seramik Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
271 3645579 UNICERA- Seramik Banyo Mutfak Fuarı- Graniser Seramik DTS 0062 Tasarım Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
272 3619044 Işıkla Renk Uyumu Karo Tasarım ve Sır Kompozisyonu Geliştirme Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
273 3180050 Seramik Kaplama Endüstrisine Yönelik Dijital Tasarım ve Prototip Geliştirme Öğr. Gör. CEYDA SIKI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
274 2330413 Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Prof. Dr. OSMAN ASİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Mühendislik Fakültesi
275 2288984 SERT METAL VE KARBON FİBERDEN OLUŞAN ÇİFT KATMANLI MALZEMELERE VE İNCE CİDARLI YUMUŞAK METALLERE YÖNELİK UZUN ÖMÜRLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM VE KILAVUZLARIN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
276 2222483 Yüksek Performanslı Hibrit Kompozit Profillerin Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Prof. Dr. OSMAN ASİ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
277 2069582 Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Malzemelerin Eksantrik Yükleme Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi UBAP 06 Proje No 2015 TP003 Prof. Dr. OSMAN ASİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
278 1587290 Kompozit Malzemelerinin Kaplanabilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
279 1587285 Kaplama Malzemesi ve Kaplama Kalınlığının Flame Sprey Yöntemi ile Kaplanmış Malzemelerin Elektrik İletkenliğine Etkisi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
280 1587269 Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Aşınma Davranışına Dokuma Kumaş Geometrisinin Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
281 1587251 Sert Seramik Tozlarıyla Desteklenmiş Kompozit Malzemelerin Aşınma Performansının ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
282 1587194 Farklı Örme Ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
283 53320 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
284 2815675 Edirne İlinin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarında, Sulanan Tarım Alanlarında Yetiştirilen Ürünlerde, Toprakta ve Bölge İnsanlarının Kanlarında Ağır Elementlerin Saptanması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
285 2815674 Motorlu Taşıtların Egzoz Gazlarının Havada Oluşturduğu Ağır Elementlerin Kapıkule Gümrük Çalışanlarının Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
286 2815673 Edirne’de Bir İşletmede İç Ortam Hava Kalitesi ve Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
287 2815515 Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
288 3659011 KELAMDA YÖNTEM VE ESASLAR 1-2 Doç. Dr. YASİN ULUTAŞ Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
289 3658845 Kelam Klasikleri Projesi Doç. Dr. YASİN ULUTAŞ Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
290 3665066 Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Eğitim Fakültesi
291 3665058 Gazişehir Bilfest Doç. Dr. DİLEK EROL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
292 3631793 Okul Öncesi Eğitiminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
293 3599631 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Eğitim Fakültesi
294 3494797 TUBİTAK 4007 Aliağa Bilim Şenliği: Sanayinin Kalbinde Bilim Doç. Dr. DİLEK EROL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
295 3236153 Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Eğitim Fakültesi
296 3236145 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Eğitim Fakültesi
297 3236121 Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
298 3224785 Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi Doç. Dr. DİLEK EROL Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
299 2779777 Kültürel Yıkıma Karşı Görsel Hafıza Mirası Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
300 2561135 TOBB Kurumsal Kimlik Çalışması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
301 2236091 Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisinin Görsel İletişim Biçimlerinde Yeniden Yorumlanması ve Tartışılması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
302 2236041 Seçilmiş Türk Efsanelerinden Etkileşimli Bir Elektronik Kitap Uygulaması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
303 2234646 Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı Etkileşimli Medya Tasarımı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
304 2234611 H Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Ankara Uluslar arası Grafik Tasarım Çalıştayı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
305 2242443 İzmir ve Manisa Yöresinde Halk Pazarlarında Satılan Urtica sp Isırgan otu L Bitkisinde Ağır Metal Birikiminin Araştırılması Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
306 1845847 Ulus Dağı Madra Dağı Balıkesir ve Kumalar Dağları nda Afyonkarahisar yetişen bitkilerdeki ağır metal birikim değerlerinin belirlenmesi Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
307 3670431 Bazal Hücreli Karsinom Lezyonlarında Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemlerle Malassezia Türlerinin Varlığının Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi SEMA KOÇ YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
308 3231787 2019-1-TR01-KA204-073839 ”TIMELESS: Cultural Interpretation As A Non-Formal And Informal Learning Method In Adult Education” Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
309 3231784 2019-1-LT01-KA204-060488 ”Applying Artsfor Education, Creativity and Innovativeness” Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
310 2923733 Open it Up Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
311 2812208 2017-1-ES01-KA204-038085 Open IT Up: Boosting Adult Educator Competences to Upskill Pathways of Adult Learners Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
312 2812195 2014-1-ES01-KA204-004738 Open the Door to Europe Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
313 3654450 Joint Research on Digitalization in Management Doç. Dr. MEHMED ZAHİD ÇÖGENLİ Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
314 3654444 Collaborative Research on Occupational Safety and Health Doç. Dr. MEHMED ZAHİD ÇÖGENLİ Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
315 3577856 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Doç. Dr. MEHMED ZAHİD ÇÖGENLİ Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
316 3652445 Bazı Elma Türlerinde Organik Asitlerin Tayini İçin Sıvı Kromatografisi Yöntemi Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi KEREM MERTOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat Fakültesi
317 3650214 Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığı ile Testlenmiş F1 Melez Armut (Pyrus communis L.) Populasyonda Ümitvar Tiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi KEREM MERTOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat Fakültesi
318 3650208 Armutta Melezleme Yoluyla Ateş Yanıklığına (Erwinia amylovora) Dayanıklılık Konusunda Elde Edilen F1 Melez popülasyonunun Fenolojik ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi KEREM MERTOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat Fakültesi
319 3589786 Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Sorgulama Temelli Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına, Sorgulama ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM ŞENYİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
320 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
321 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Doç. Dr. MAHMUT AVCI Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
322 2674762 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
323 2674761 Üniversite öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
324 2501290 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
325 2501288 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FELSEFENİN DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARI Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
326 1427823 Nevşehir de geç dönem sosyal ve dini yapılar Tanzimattan 1839 Cumhuriyet e 1923 Dr. Öğr. Üyesi SERAP ERÇİN KOÇER ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
327 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
328 2503957 Kitosan Organokil Biyonanokompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
329 2270247 Poli(Metoksifenilamino oksoetilmetakrilat)/Na-Montmorillonit Polimer/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 2016/TP001 Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
330 2270243 Metoksi Grubu İçeren Yeni met akrilat Kopolimerlerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
331 1590413 Amit Fonksiyonel Gruplu Polimer Reçinelerin Sentezi Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
332 1590384 Kitin ve Kitosan ın Modifikasyonu ve Aşılanması Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
333 1590248 Selüloz Üzerinde Aşılama Çalışmaları Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
334 1589471 Aril Yan Gruplu Metakrilat Monomerinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
335 3645340 Hikmet Dersleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İBİŞ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
336 3645339 Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencileri İslami İlimler Fakültesini ve İslami İlimleri Tanıyor Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İBİŞ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
337 3154115 Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, Üretimi ve Optimizasyonu Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
338 2630471 Özgün Bir Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcı-Fotovoltaik Termal Sistem (Pvt-Cpc) Tasarımı, Kurulumu Ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
339 2295192 Güneş Enerjili Işık Borulu Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
340 2295190 Günışığı İle Çalışan Hibrit Aydınlatma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
341 2134121 Fresnel Mercekle Bütünleştirilmiş YoğunlaştırıcıFotovoltaik Sistem CPV Tasarımı vePerformansının Test Edilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
342 2134065 Fotovoltaik Termal Sistemlerde PVT Isıl Amaçlı Kullanılabilecek Malzemelerin İncelenmesi ve Sistem Performansına Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
343 2134048 Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Bileşik Sistem YFBS Tasarımı ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
344 2134017 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Aydınlatma ve Güç Üretimi Birleşik Sistem Tasarımı Test Edilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
345 3505976 FRIT-I ve FRIT-II Sosyal Uyum Yardımı-Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
346 3505971 “Türkiye’deki Şartlı Nakit Transferi Programının Lise Okul Devamlılığına etkisini Artırma Projesi-II” Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
347 3505968 “Türkiye’deki Şartlı Nakit Transferi Programının Lise Okul Devamlılığına Etkisini Artırma Projesi” TRH2.1CCT/P-04, Ankara Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
348 3544837 Ülkemizdeki Bazı Bitki Taksonlarının Anatomik, Mikromorfolojik ve Palinolojik Özellikleri, Toplam Fenolik ve Toplam Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
349 3544830 Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Rubia L. (Rubieae, Rubiaceae) Cinsinin Anatomisi, Mikromorfolojisi, Palinolojisi, Tohum Kabuğu İnce Yapısı, Numerik Taksonomisi ve Enzim İnhibisyon Aktivitesi Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
350 2815467 Türkiye'de Yayılış Gösteren Rubia L. (Rubiaceae) Cinsine Ait Taksonların Moleküler Filogenisi, Sitogenetiği, Ekolojisi ve Trikom Mikromorfolojisi Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
351 2236852 Deneysel Diyabetik in vivo Modelde Salvia huberi ve Salvia hypargeia Bitki Ethanol Ekstrelerinin Topikal Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
352 2112534 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Alt Yapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
353 1474965 Tükiye’de Yayılış Gösteren Geraniaceae Familyasının Sistematik Revizyonu Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN -Tübitak 3501 Fen Edebiyat Fakültesi
354 1474960 Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
355 1474953 Dünyadaki Bazı Salvia L. (Adaçayı) Türlerinin Merikarp Mikromorfolojisi ve Karyolojisi Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
356 1474939 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikroformolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
357 1474924 Türkiye’de Yayılış Gösteren Salvia L. (Labiatae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
358 1474918 Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Yayılış Gösteren Salvia L Labiateae Cinsi Üzerine Karşılaştırmalı Anatomik ve Morfolojik Çalışmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
359 1474903 Umurbaba Dağı Eşme Uşak Florası Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
360 2517153 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
361 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
362 1587377 Dede Korkut Kitabı nda Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları Arş.Gör. SAMET ÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
363 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Arş.Gör.Dr. ABDULLAH ÇİMEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
364 2585673 2015 AYP001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Öğr. Gör. FATİH BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
365 2133033 1908 Aff ı Umumisinin İstanbul Asayişine Etkileri İstanbul Gazetelerine Göre Doç. Dr. MEHMET SALİH ERKEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
366 2568628 Balıkesir il merkezindeki kadınların postpartum uzun dönem sağlık problemlerinin belirlenmesi Öğr. Gör. ŞEYMA ÇATALGÖL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
367 2813048 Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama Özellikli ve Güç Tutuşur Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Öğr. Gör. Dr. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
368 2813047 lsıya ve Ph'a Duyarlı Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi Öğr. Gör. Dr. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
369 3591732 Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi Arş.Gör. CENK KILIÇ -Tübitak 1003 Mühendislik Fakültesi
370 1865137 Antakya Kahramanmaraş Graben Alanı nın Uzaktan Algılama ile Neotektonik Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. İSMAİL EGE DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
371 3574851 Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness ( 2019-1-LT01-KA204-060488 ) Doç. ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
372 2504401 Proje No 180K340 Proje Adı Sanat Eserlerinin Sigorta Kapsamı içerisinde İncelenmesi Eser Grupları için Risk Sınıflandırılmalarının Yapılmasına Yönelik Yöntem Geliştirilmesi Özel Uygulama Topkapı Sarayı 2008 2011 Doç. ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
373 2496110 IN ORCHESTRA ( 2016-1-IT02- KA201- 024286 ) Doç. ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
374 3608247 Kanatlı İç Yağlarının Alternatif Kullanım Olanaklarının Araştırılması ve Proseslerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Özel Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
375 2993043 Tavuk Göğüs Etlerini Farklı Antimikrobiyal Madde İle Kaplamanın Raf Ömrü ve Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
376 2814975 Sosiste Bazı STEC’xxlerin Yaşamı ve Sentetik Mide Sıvısında Asit Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
377 2196490 Fonksiyonel Yeni Bir Süt Ürünleri Propolis Katkılı Yoğurt ve Ayran Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
378 2196483 Süzme Yoğurtlarda Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 nin Raf Ömrü Süresince Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
379 2196477 Geleneksel Şavak Tulum Peynirine Bulaştırılmış Salmonella ların Asite Adapte ve Adapte Edilmemiş Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
380 88508 Elazığ da Tüketilen Kremalı Pastalarda E coli O157 H7 nin Varlığı Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
381 88507 Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 Patojenlerinin Kıymalı Pide Üretiminde Termal İnaktivasyonu Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
382 88506 Bitkisel Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
383 88505 Salmonella ile Kontamine Edilmiş Tavuk Karkaslarında Laktik Asit Cetylpyridinium Clorid Trisodium Phosphat ve Tween20 ile Kontaminasyonlarının Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
384 88504 Şavak Tulum Peynirinin Üretimi ve Olgunlaştırılması Sırasında Escherichia coli O157 H7 Listeria monocytogenes Ve Salmonella nın Yaşam ve Asit Adaptasyon Kabiliyetinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
385 88501 Elazığ Bölgesinde Tüketime Sunulan Açık ve Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
386 70672 DPT Merkezi Laboratuar Projesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ H2020 Mühendislik Fakültesi
387 3589895 Ergenlerde Transaksiyonel Analiz Ego Durumları, Yaşam Pozisyonları ve İnsani Değerler Açısından Yalnızlık Doç. Dr. ALİ KARABABA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
388 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. MUSTAFA TAYTAK ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
389 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Doç. Dr. RAMAZAN BULUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
390 3681786 Undertanding Europeanness and Promoting European Citizenship in Turkey Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
391 3613871 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
392 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
393 2814298 Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
394 1833066 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma (114K190 TÜBİTAK) Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
395 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi (110K556 TÜBİTAK) Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
396 3604821 Müziğe Maruz Bırakılmanın Sıçanlarda Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi Öğr.Üye HİLAL ADİL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
397 2728170 Tungsten (VI) Oksit Nanopartikülünün Genotoksik Etkilerinin Allium Testi İle Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
398 2570057 İnsan Meme Kanseri Mcf 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apopitotik Ve Anjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
399 2165048 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
400 2165019 Sentez Edilen Bazı 2 Hidroksi 1 4 naftakinon türevlerinin Mutajenik ve Genotoksik Özelliklerinin Ames ve Comet Assay ile Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
401 1460287 STZ DİYABETİK RATLARDA APOPİTOZ VE DNA HASARI ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
402 1460254 İmazethapyr Herbisitinin Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Allium ve Mikronükleus Testi İle Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
403 1059469 Linaria genistifolia Linnaeus Miller subsp genistifolia sulu ekstrelerinin Genotoksik ve Mutajenik Özelliklerinin Allium ve Ames Testi İle Araştrılması Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
404 1059467 Thermopsis turcica sulu ekstratlarının Muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
405 1059465 Limonium Bitki Ekstratlarının Muhtemel Mutajenik Özelliklerinin Ames Salmonella Mikrozom Test Yöntemi ile Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
406 1059463 Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
407 1059462 Farklı Tipteki fungisitlerin muhtemel mutajeniteleri üzerine bir araştırma Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
408 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
409 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
410 2811866 Anason (Pimpinella anisum) Tohumunun Yumurtacı Tavuklarda Verim ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
411 2675051 Farklı Katkı Maddeleri ile Silolanan Lenoxun (Brassica rapa) Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
412 2662677 Çörek Otu Yağı İlavesinin Fiğ-buğday Silajının Yem Değeri ve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
413 1927369 Zeytinyağı Sanayii Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
414 1448614 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
415 1448604 Demir Dikeni Tribulus Terrestris Saponin Ekstraktı ve Kekik Origanum vulgare Uçucu Yağı Kombinasyonunun Etlik Piliçlerde Yem Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
416 1448596 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Yaş Zeytin Posasının Silolanabilme Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
417 1448587 Hatay Valilik Binasının Hatay Devlet Müzesi Olarak İşlevlendirilerek Turizme Kazandırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
418 1448579 Hatay İli Defne Envanteri Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
419 1448571 Tritikale Esasına Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerinde Ksilanaz Enzimi Kullanımının Performans Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
420 1448558 AB Hibe Projeleri Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
421 1448551 Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı 2011 2015 Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
422 3663594 Üç Boyutlu Biyoyazıcıda Üretilen Biyodevrenin Periferik Sinir Hasarı İyileşmesine ve Elektriksel İmpuls İletimine Katkısının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi İLKER DENİZ CİNGÖZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
423 2535877 Van Gölü Havzasında Toplanan Ters Lale Firtillaria imperialis L hatlarında genetik farklılığın iPBS retrotrasnposons primerleri ile belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
424 27994 Gökkuşağı Alabalığında Beslenme Etkinliği Bakımından Farklı Eksprese Olmuş Genlerin Belirlenmesinde Yapısal Karışık Model ile Bayes Hiyerarşik Modellerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
425 27993 Regulation and Variability of Animal Genome Expression Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
426 27977 Investigation Of Appropiriate Analysis Methods For Overdispersion Binomial Data Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ DİĞER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
427 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. İBRAHİM ETHEM DAĞDEVİREN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
428 3170843 KOLON POLİP SUBTİPLERİNDE ILGF-1, P53 VE WT1 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
429 3170838 Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda E-Kadherin, Beta Katenin Ekspresyonunun Lokalizasyonla İlişkisi Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
430 3067878 Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tıp Fakültesi
431 2698787 Ordu İlinde Yaşayan Bazı Bireylere Ait Diş Örneklerinde Radyoaktivite düzeylerinin Araştırılması Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
432 2523168 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOM VE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA KONNEKSİN 32 VE KONNEKSİN 43 EKSPRESYONU Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
433 2501841 OVER FOLLİKÜLLERİNDE ADAMTS 16 EKSPRESYONU VE FSH LH İLİŞKİSİ Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
434 2265448 Akut Yorucu Egzersizin Yarattığı Oksidadif Stres ÜzerineNikotin ve Bilberrynin Yabanmersini Etkisi Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
435 2265372 Tiroid Disfonksiyonunda Serum NO ADMA ve Apelin Düzeylerinin Araştırılması Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
436 2265231 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tiroid Hastalarının Endotel Disfonksiyonu Yönünden İncelenmesi Doç. Dr. ARZU ŞAHİN BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
437 2517070 IN ORCHESTRA Dr. Öğr. Üyesi ZAFER GÜNGEN Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
438 2533455 Baseline Sensitiviness to glyphosate characterization in Lolium spp Conyza spp from Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer (Uluslararası) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
439 2171206 Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
440 2059920 Sıcaklık ve CO2 Oranının Pamuk ve Mısırda Önemli Yabancı Otların Gelişimi Rekabet Gücü ve Herbisit Duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
441 1606831 Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Bazı Geniş Yapraklı Yabancı Otların Kimyasal Mücadelesinin Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
442 1606801 Sıcaklık Karbondioksit ve Su stresinin Pamuk ve Mısır da Önemli Yabancı otların Gelişimi Rekabet gücü ve Herbisit duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
443 1606779 Control of the Weed Chenopodium album L with the help of plant pathogenic fungi combined with reduced doses of herbicides Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
444 1606740 Optimization of Good Agricultural Practices to control troublesome weeds in Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
445 1606706 Ülkesel Canavar Otu Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
446 1606537 Aydın İli Fidanlıklarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması ve Bazı Uygulamaların İncir Fidanlığındaki Yabancı Otlara Etkinliğinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
447 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
448 3486494 TEKNOLOJİYE DOKUN Doç. Dr. EMRE VADİ BALCI TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
449 3658409 Joint Research on Digitalization in Management (Program Number:202222) Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Diğer (Uluslararası) Ulubey Meslek Yüksekokulu
450 3622388 Big Data ile Gelecek Elimizde Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ulubey Meslek Yüksekokulu
451 3622387 KOBİ'lerin Kurumsal Kapasite Skorunun Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ulubey Meslek Yüksekokulu
452 1995495 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Karar Sürecinde Çocukların Etkisi Uşak İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
453 3692189 Interdisciplinary Perspectives on Occupational Safety and Health Öğretim Görevlisi SALİHA ESRA ERYILMAZ Diğer (Uluslararası) Sağlık Bilimleri Fakültesi
454 3650634 Filtre Uygulamaları için Elektrolif Çekim Yöntemi ile Antibakteriyel Poliakrilonitril (PAN)/ Polivinilidin Florür (PVDF) Nanolif Üretimi Öğr. Gör. Dr. MEHMET KAYHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
455 3669823 Öfkemi Kontrol Ederim Çevreme Gülümserim Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
456 3669822 Öğretmenim Okula Uyumla Başlıyorum Projesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
457 3600956 Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
458 3600955 Eşme'de Eğitimde İş Birliği Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
459 3595829 Uzlaşı Eğitimi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
460 3595826 Uşak İli Değer Eğilimi Haritası Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
461 3595825 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği. Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
462 3595823 4.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Siirt/Kurtalan Örneği) Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
463 3595821 Öğretmeler 21. Yüzyıl Becerileriyle Buluşuyor Prof. Dr. ZEKERYA BATUR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
464 2811924 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
465 2811920 Yaz Kur’an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Projesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
466 2811918 İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin İncelenmesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
467 2812024 BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi NURDOĞAN TOPAL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
468 3009098 BEST (2014-1-BG01-KA200-0011694) (2014-2018) BUSINESS EDUCATION FOR SUSTAINABILITY : TEACHING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL ENTERPRENEURSHIP FOR SUSTAINABLE LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT Prof. Dr. NESRİN ADA Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
469 1575449 Araştırma Projesi Kurumsal Yönetişim Uygulamaları ve Firma Performansı ilişkisi üzerine Araştırma Tamamlanmıştır Prof. Dr. NESRİN ADA ARAŞTIRMA PROJESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
470 1575444 Araştırma Projesi Araştırma Projesi tarafından desteklenen Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerin Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Araştırılması konulu proje tamamlanmış olup Araştırma fon saymanlığınca kabul edilmiştir Prof. Dr. NESRİN ADA ARAŞTIRMA PROJESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
471 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
472 2717541 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemi Olgusuna Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
473 2717473 Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Olgusuna Yönelik Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
474 2510819 İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Felsefenin Değerine İlişkin Algıları Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
475 2923733 Open it Up Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
476 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
477 2812888 Öğretmenlerde Örgütsel Değişim Sinizmi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
478 2812884 EDUCAMIGRANT – Göçmen ve Mülteci Öğrenciler için Eğitimde Dengenin Sağlanması Projesi “ “EDUCAMIGRANT PROJECT Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
479 2812810 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı. TÜBİTAK Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı. Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
480 2812801 İlköğretim Okullarının Sosyal Etki Analizi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası Proje Koordinasyon Merkezi Temel Eğitim Projesi. Project (Ln-4355-TU). Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Dünya Bankası Eğitim Fakültesi
481 1780816 Yenilikçi Okullar ve Eğitimde Değişim Yönetimi AB Eğitim ve Gençlik Programları Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
482 3609512 Oymaağaç Höyük / Nerik 2021 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
483 3609401 Samsun İli Vezirköprü İlçesi Oymaağaç Höyük / Nerik 2021 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
484 3580727 Samsun İli Vezirköprü İlçesi Oymaağaç Höyük / Nerik 2020 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
485 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
486 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
487 2908940 Samsun İli Oymaağaç Höyük 2018 Yılı Kazı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
488 2908907 Dokumentation der Nassholzfunde aus der unterirdischen Quellkammer von Oymaağaç Höyük Nerik (Türkei) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
489 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
490 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
491 2733445 Oymaağaç Höyük/Nerik Kazı Projesi Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
492 3306742 Sebaste Antik Kenti Yüzey Araştırması Buluntularının Değerlendirilmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
493 2884292 Labraunda Cam Buluntuları Belgeleme Çalışmaları Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
494 2884288 Sebaste Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
495 2488090 Tekirdağ Kırklareli Müze leri ile Çanakkale Müze si ve Calvert Koleksiyonu ndaki CamEserlerin Belgelenmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
496 2153703 Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
497 2475861 Yaz Kuran Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Program Prof. Dr. RAMAZAN EGE ARAŞTIRMA PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
498 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi MAKBULE HÜRMET ÇETİNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
499 3669149 Yara örtüsü uygulaması için kitosan-jelatin hidrojellerinin biyouyumluluk ve biyobozunurluk açısından istatistiksel olarak değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
500 2812873 PVC Sektöründe Potansiyel Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
501 2812866 Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
502 2812863 Isıl Kararlı Kılıcıların Plastikleştirilmiş PVC’nin Isıl Kararlılığına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
503 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
504 3686359 Joint Research on Digitalization in Management Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Diğer (Uluslararası) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
505 3606394 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Diğer (Uluslararası) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
506 3600724 Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
507 2813258 Türkiye’de Girişimcilik ve İstihdamı Destekleme Politikaları: Uşak İli KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile Kurulan KOBİ'lerin Mevcut Durumları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
508 3543002 test Prof. Dr. MEHMET AKYAR -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
509 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
510 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
511 2814010 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim İle Mesleki Eğitimi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
512 2737010 Kontak Geometride Yüzeyler Prof. Dr. MURAT KEMAL KARACAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
513 3476599 Cam Lif Esaslı Donatı Çubuk Yerleşiminin Betonarme Yapı Elemanlarının Eğilme Dayanım ve Sünekliliğine Etkisi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
514 2940902 Deprem Yer Hareketinin Zemine Baglı Degisiminin Degerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
515 1322176 Sismik Yapı Hasarı ile Çeşitli İvme Kaydı Parametrelerinin İlişkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
516 1322173 Simav İlçesi Ve Çevresinde Bulunan Orta Hasarli Binalarin Teknik Açidan Güçlendirme Yapmaya Uygun Olup Olmadiğinin Tespiti Çalişmasi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN DİĞER Mühendislik Fakültesi
517 1322171 Deprem Bilim Okulu Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
518 1322169 Improving the Quality of Suburban Building Stock Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
519 1322166 Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
520 1322163 Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
521 1322157 Düşük ve Orta Yükseklikteki Betonarme Yapıların Deprem Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
522 1322147 Değişen Afet Yönetmeliği Şartlarının Betonarme Kamu Yapılarının Dayanım ve Süneklik Kapasiteleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
523 1322145 Betonarme Elemanların Doğrusal Ötesi Davranışlarının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
524 3664186 6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Malatya Kenti Acil Toplanma Alanlarının Yeterliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN -Tübitak 1002 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
525 3447090 Bitlis Eren Üniversitesi YO-MYO Kompleksi Konferans Salonu İçin Ses Yalıtımı ve Hacim Akustiği Raporu Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
526 3388786 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Ait Akustik Rapor Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
527 2953992 Havelsan Ana Hizmet Binası Çok Maksatlı Salon, Açık Planlı Ofisler ve Yemekhane Akustik Danışmanlığı, Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
528 2762588 Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up, Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
529 2762496 Gana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Danışmanlığı Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
530 1682469 Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
531 1682450 Engelsiz Yozgat Doç. Dr. ZUHAL ÖZÇETİN Avrupa Birliği Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
532 2767938 Melez İş Kimliği: Hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma Öğr. Gör. RAMAZAN RÜÇHAN KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
533 3470521 Yerel Medya Frig Vadisinde Buluşuyor Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
534 3470520 Gazetecilikte Meslekî Verimliliği Arttırma Projesi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
535 3470519 Avrupa Perspektifinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi (APEM) Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Uluslararası İkili İşbirliği Programları İletişim Fakültesi
536 2723241 Afyonkarahisar Sanat ve Müzik Ansiklopedisi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
537 2585763 ERGONOMİK AÇIDAN PROJE TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ PROJE NO 4 HIZ DES 51 Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
538 2582553 Afyonkarahisar’xxda Basın ve İletişim Tarihi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ İletişim Fakültesi
539 29372 Afyon Ticaret ve Sanayi Sektöründe İnternet Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Altyapısı Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
540 3386910 Farmer Suicides: Effects of Socio-Economic, Climate, and Mental Health Factors Dr. Öğr. Üyesi SUZAN ODABAŞI GÜRGİL Diğer (Uluslararası) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
541 3664186 6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Malatya Kenti Acil Toplanma Alanlarının Yeterliklerinin İncelenmesi Arş.Gör. MUHAMMED CEMİL DOĞAN -Tübitak 1002 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
542 3452778 Kadınlar da Oradaydı! Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DENİZ ANAMUR -Tübitak 1003 İletişim Fakültesi
543 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DENİZ ANAMUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
544 3452778 Kadınlar da Oradaydı! Doç. Dr. ÖNDER DENİZ -Tübitak 1003 İletişim Fakültesi
545 3365396 History of the Black Sea 18th-20th centurieshttps://project.blacksea.gr/en/teams/ Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Özel Kuruluşlar İletişim Fakültesi
546 3355828 2242ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİARAŞTIRMAPROJE YARIŞMALARI Doç. Dr. ÖNDER DENİZ TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
547 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
548 2432051 Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyetine Geçiş Süreci İçinde Bir Fabrika Örneği Sinop Kibrit Fabrikası Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
549 2322056 Black Sea Port cities 1780s 1910s Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Avrupa Birliği İletişim Fakültesi
550 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
551 2813348 Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
552 2813345 Gayrimenkul Değerleme Üzerine Sektördeki Çatı Kurum (Uşak İli Sosyal Ağ Analizi (SAA)) Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
553 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
554 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
555 2732011 Educating on Climate Forests Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
556 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi HALİL İBRAHİM KOCABIYIK Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
557 3617419 TÜBİTAK 4007 Atölye Lideri 23-24-25 Eylül 2021 Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
558 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
559 2083366 Medeniyet Köprüsü Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
560 2081698 TÜBİTAK 1507 7080228 no lu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
561 96491 BAP Bilimsel Araştırma Projeleri 06 SANAT 01nolu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
562 96490 Tübitak 108M027 nolu Proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
563 3692189 Interdisciplinary Perspectives on Occupational Safety and Health Dr. Öğr. Üyesi FEYZA KÜÇÜK Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
564 3640245 Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi Doç. Dr. PERİHAN TUĞBA ŞEKER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
565 2814331 Uşak İli Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklarda Sosyal Beceri Ve Problem Davranışların Belirlenmesi Ve Destekleyici Eğitim Programı-Bilimsel Araştırma Projesi Doç. Dr. PERİHAN TUĞBA ŞEKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
566 2600054 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ABDULLAH AKÇAN ARAŞTIRMA PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
567 3869230 Doğumda Hareket ve Pozisyon Özgürlüğünün Pasif Doğum İle Karşılaştırılması ve Hormonlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktor İREM ŞENYUVA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
568 1886188 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
569 1783973 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
570 1783972 Uzaktan Algılamada Diferansiyel Arama Algoritması DS Tabanlı Yeni Bir Kontrolsüz Değişim Belirleme Yaklaşımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
571 3581922 Biodentin ve cam iyonomer simanın yapay çürük dentin lezyonlarında remineralizasyona etkisi ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi HASİBE ELİF KURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
572 3589707 Filtre Uygulamaları için Elektrolif Çekim Yöntemi ile Antibakteriyel Poliakrilonitril (PAN)/ Polivinilidin Florür (PVDF) Nanolif Üretimi Öğr. Gör. Dr. ATİKE İNCE YARDIMCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
573 3580955 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Teknogirişim Sermaye Desteği Yapay Kaslarda Kullanılmak Üzere Elektrospinning Yöntemi ile Karbon Nanotüp İlave Edilmiş Elektroaktif İletken Polimer Nanofiberler Elde Edilmesi Öğr. Gör. Dr. ATİKE İNCE YARDIMCI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
574 3469636 Apiksaban, Dabigatran, Rivaroksaban ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Sıçanlarda Aşil Tendonu İyileşmesinde Etkinliklerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. SEMA CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
575 3378988 (2018/TP020) Uşak İlinde Bazı Kabakgillerde Karpuz Mozaik Virüsü’xxnün (WMV) Serolojik Yöntemle Belirlenmesi ve Biyolojik İndeksleme Çalışmaları Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
576 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
577 1870769 Adana ve Mersin İllerinde Asma Kısa Boğum Virüs Hastalığının Bağlarda ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
578 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
579 1335942 (2013/MF005) Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
580 3339129 DERİ ÜRETİMİNDE ÇEVRE ODAKLI BİR STRATEJİ VE (TARÇIN) CINNAMOMUM ZEYLANICCUM KULLANILARAK DOĞAL BOYALI GİYSİLİK DERİ GELİŞTİRME Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
581 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
582 1441056 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
583 2185986 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Altyapısının Geliştirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
584 1989556 Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae nin Yumurta Parazitoiti Olan Trissolcus semistriatus Nees Hymenoptera Scelionidae un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Farklı Yoğunluklarda Doğaya Salınması ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
585 1989554 Taurus Mountains Collaborative Project Prof. Dr. ŞENER TARLA ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
586 1989552 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılış ve Yoğunluğunun Saptanması Önemli Zararlı Türün Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
587 1989546 Uşak Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
588 1335943 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
589 14836 Ülkesel Süne Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
590 14834 Amik Ovası nda Pamuk Alanlarında Zararlı Pembekurt Pectinophora gossypiella Saund Lepidoptera Gelechiidae un Doğal Düşmanları Kışlama Durumu ve Mücadelesinde Tahmin Uyarı Olanakları Üzerinde Araştırmalar Tübitak Proje No TOGTAG 1615 Prof. Dr. ŞENER TARLA TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
591 14833 Amik Ovasında Buğdaylarda Zararlı Süne Eurygaster integriceps Putt e Karşı Entegre Mücadele İmkanlarının Araştırılması Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
592 3570840 RULMAN ANALİZİ İÇİN YERLİ TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI DONANIM VE YAZILIM TASARIMI İLE İMALATI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
593 2559739 Daha az elektrik tuketen ve uretim hizi daha yuksek yun kurutma makinasi prototipinin uretilmesi Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
594 1568376 İKİ ŞAFTLI YÜKSEK TORKLU DÜŞÜK DEVİRLİ KATI ATIK PARÇALAMA MAKİNASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
595 1568346 ARAÇ KONFOR ŞARTININ SAĞLANMASI İÇİN SES TİTREŞİM KOŞULLARINA UYGUN YAPARAK YAY TASARIM METODOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ FİZİKİ TESTLERLE DOĞRULANMASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
596 9374 Silindirik Masuralı Rulmanlarda Titreşim Analiziyle Arıza Tespiti Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
597 3643610 Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Ratlarda Vemurafenib Etkinliğinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Yönlerden Araştırılması ve LC-MS/MS Metodunun Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
598 3191529 Üniversite Gençliğinde Üreme Sağlığı Projesi (ÜGÜSAP) Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Avrupa Birliği Tıp Fakültesi
599 3176762 2017/SB003(D16) No’lu proje Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
600 90988 2010 SB001 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
601 90986 08 VF 07 No lu Proje Afyon kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
602 2238273 Yenilenebilir Enerji Tabanlı Termoelektrik Güç Üretimi ve Sistemin Performansının Değerlendirilmesi Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
603 1899051 Güneş Enerjili Bir Su Isıtma Sistemiyle Toprak Isı Değiştiricisinin Ekserjetik Ve Eksergoekonomik Analizi Ve Simülasyonu Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA BAP Mühendislik Fakültesi
604 3660542 Doğu Marmara Bölgesinde Mısır (Zea mays)’da Zararlı Lepidoptera Türleri ile Predatör ve Parazitoitlerin Belirlenmesi (Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Sakarya- Yardımcı araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
605 3660540 Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
606 3660539 Domates Güvesi ile Mücadelede Biyolojik Mücadele Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Yayım Projesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
607 3660537 Ankara İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili Doğal Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin Belirlenmesi (01/01/2013-31/12/2015) Yardımcı Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
608 3660535 Orta Anadolu Bölgesi’de Domateslerde Zararlı olan Domates güvesi [Tuta absoluta Meyrick (Lep.:Gelechiidae)]ve Doğal düşmanlarının Sürveyi ile Populasyon Takibi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
609 3660534 Orta Anadolu Bölgesi’nde Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
610 3660533 Çankırı ili Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
611 3660532 Bartın ve Kastamonu İlleri Sternorrhyncha (Hemiptera) Biyoçeşitliliği, Doğal Düşmanları ve Bölge Ekolojisinin Türlerin Yayılışına Etkisinin Modellenmesi Üzerine Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
612 3660530 Kitle Üretimine Yönelik Olarak Farklı Besinlerde Yetiştirilen Graphosoma lineatum L.’dan Elde Edilen Yumurtaların Trissolcus semistriatus Nees’un Biyolojik Parametrelerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
613 3660528 Kitle Üretimine Yönelik Olarak Farklı Besinlerde Yetiştirilen Graphosoma lineatum L.’dan Elde Edilen Yumurtaların Trissolcus semistriatus Nees’un Biyolojik Parametrelerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
614 3660527 Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (Aelia rostrata)’ın Kışlamış Ergin ve Nimf Mücadelesi Dönemlerinde Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Yumurta Parazitoidi Trissolcus spp.’ne Etkilerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
615 3660526 Orta Anadolu Bölgesinde Örtüaltında Yetiştirilen Sebzelerde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
616 3660525 Yumurta Parazitoidi Trissolcus türlerinin (Hymenoptera: Scelionidae) Üretimi ve Salım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
617 3660524 Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancıotların Mücadelesinin Yönetimi II. Dilim Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
618 3660523 Yumurta Parazitoidi Trissolcus türlerinin (Hymenoptera: Scelionidae) Orta Anadolu Bölgesinde Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
619 3660522 Orta Anadolu Bölgesinde Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus (Hym.:Scelionidae)’un Kitle Üretimine Uygun Pentatomidae Türlerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
620 3660519 Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
621 3660518 Yabani Buğdaygillerde Mevcut Endofitik Fungusların Tanılanması, Hızlı Izolasyon Tekniklerinin Ve Doku Kültürü Yolu Ile Buğday Bitkilerine Aktarılma Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
622 3660517 Yumurta Parazitoidi Trissolcus grandis (Thomson) (Hym.: Scelionidae)’in Kitle Üretim ve Depolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
623 3660516 Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin Biyolojik Mücadele Imkanlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
624 3660515 Mısır Ekim Alanlarında Zarar Yapan Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis Hbn.)'nun Doğal Düşmanlarının Saptanması ve Bunlardan Biyolojik Mücadelede Yararlanma Imkanlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER KODAN ARAŞTIRMA PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
625 3604000 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YÜKSEKTE ÇALIŞMAYA UYGUN HALAT YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
626 1643067 Dokuma İşletmelerinde Meydana Gelmekte Olan Uçuntu Dağılımının Makine Kısımlarına Göre Tespiti Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
627 47682 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Optimum Darbe Dayanımına Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
628 47681 Uşak ta Üretilen Battaniyelerin Termal ve Konfor Özellikleri Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
629 47676 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İpliklerden Elde edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
630 3642210 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
631 2975989 Pinus Brutia Ten. Kabuk Ekstraktı ve Pycnogenol®’xxün Leishmania Tropica Promastigotları Üzerine Anti-Leishmanial ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL -Tübitak 3001 Tıp Fakültesi
632 2650344 Partikül Bombardımanı (Biyolistik) Yöntemi ile Tritikaleye (x Triticosecale Wittmack) Markör Gen Aktarımı. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
633 2650342 MDR1 Geninde gözlenen yaygın tek nükleotid değişimlerinin (C3435T, G2677T ve C1236T) Türkiye populasyonunda haplotip temelli analizi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
634 2650341 P53 +/+ ve P53-/- Kolon Kanser Hücre Serilerinin İyonize Radyasyona Karşı Verdikleri Hücresel Cevabın Telomeraz Aktivitesi ile İlişkisi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
635 2650339 Kardiyomiyosit ve Mezenkimal Kök Hücre Ko-Kültürü Aracılı Hücre Füzyonu ve Hücresel Değişimin Fonksiyonel Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
636 2650338 Azoospermik olgulardan elde edilen yuvarlak spermatidlerin in vitro maturasyonu ve Non Obstruktif Azospermi (NOA), Obstrüktif Azospermi (OA) olgularından elde edilen Sertoli hücrelerinin, sitokin ifade düzeylerinin karşılaştırmalı analizi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
637 2645117 AKUT MYELOİD LÖSEMİDE BETA KATENİN PROTEİNİNİN DÜZENLEDİĞİ GENLERİN GENOM EBADINDA İNCELENMESİ VE OLASI İLAÇ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
638 2645116 İNSAN KARDİYOMİYOSİT HÜCRELERİNİN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER İLE FÜZYONU VE YENİDEN PROGRAMLANMASI Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
639 2628167 K562 Hücrelerinin İmatinibe karşı direnç kazanımında exosom aracılı miRNA transferinin rolü Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
640 3335046 İki Fazlı Anaerobik Sistemler Ve Elektrohidroliz Yöntemleri Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
641 3237349 Biyosorbent olarak atık patates kabuklarını kullanarak sulu çözeltilerde Kadmiyum (Cd2) Giderimi Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
642 3237335 Anaerobik arıtmada hybrid reaktörlerin işletme koşulları Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
643 3237318 Asidojenik Faz Üzerinde Tekli ve Çoklu Substrat Etkisi Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
644 3237306 İlaç Atıksularının Tek ve İki Kademeli Anaerobik Arıtımında Sistem Performanslarının Karşılaştırılması. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
645 3237075 TACKLING TOXICITY IN OZONATED TEXTILE WASTEWATER FOR ENHANCED BIOLOGICAL TREATMENT Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
646 2828076 “Star Tepe Tatil Köyü. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Köyü, İçmeler Mevkii”. T.C. Çevre Bakanlığı, ÇED Raporu, 66 s, İstanbul. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
647 2828067 “Ballıkayalar Vadisi Tabiat Parkı Envanter Raporu”. T.C. Orman Bakanlığı, 37 s, İstanbul. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
648 2827916 ”Club Bela Vista. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Eskihisar Köyü, Arpalık mevkii”. T.C. Çevre Bakanlığı, ÇED Raporu. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
649 2686902 İki Fazlı Anaerobik Sistemler ve Elektrohidroliz Yöntemler Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
650 1429423 Sığır Gübresi Kullanılarak Anaerobik Bir Reaktörde Biyolojik Hidrojen Üretimi Tübitak Hızlı Destek Programı Çaydag 1002 Proje no 112Y384 Proje Yürütücüsü 2014 Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1002 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
651 2517737 TECHNİCAL ASSİSTANCE FOR IMPROVİNG THE ADAPTABİLİTY OF EMPLOYERS AND EMPLOYEES İN TR33 REGİON C23 9 Manufacture of abrasive products and non metallic mineral products n e c Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
652 2517586 Sol jel yöntemi ile Titanyum ve Kompozit İmplant Malzemelerin Üzerine Bor Flor Zirkon ve Pirinç Kabuğundan Elde Edilen Nano Fiber Katkılı Hydroxyapatite Kaplanması Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
653 1779738 Biomimetik Elektroforez ve Sol Gel Yöntemi ile 316 L SS ve Ti İmplant Malzemelerin Üzerine Hydroxyapatite HAP Kaplamaların Üretilmesi ve Korozyon Davranışlarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
654 40759 HA Kaplanması Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN BAP Mühendislik Fakültesi
655 3577313 Pre/Post natal Nikotin Maruziyetinin Sıçanda Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Parametrelerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi SOYCAN MIZRAK ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
656 2268808 Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Doç. Dr. ARİF YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
657 3387537 Spor Giysi Konforunun Ölçülmesine Yönelik Termal Manken Sistemi Geliştirilmesi Doç. Dr. EREN ÖNER -Tübitak 3501 Mühendislik Fakültesi
658 3195541 Oturma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Akıllı Koltuk Kılıfı Tasarımı Doç. Dr. EREN ÖNER ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
659 3634316 Cilt Lekelerini Azaltıcı β-Arbutin İçeren Nanolifli Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi ve Performans Analizleri Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
660 2817157 Ağrı ve Sancı Azaltıcı Nanolifli Yüzeylerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
661 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
662 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
663 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
664 1356806 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
665 1258397 Antimikrobiyal Özellikli Nanofiltre Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
666 44091 Tek Eksenli ve Koaksiyel Yapıda Biyopolimer Nanoliflerin Elektrolif Çekim Yöntemi ile Üretilme Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
667 1799543 ”Üniversitede EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi”, Zafer Kalkınma Ajansı Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
668 27566 ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ ÜGÜSAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
669 27556 UŞAK ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA LİDERLİĞE KOŞUYOR Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
670 27551 SOSYAL GÜVENLİK TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK ARTIRMA PROJESİ Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
671 27550 BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI BEBEK PROJESİ BASAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
672 2814318 Farklı Gibberellik Asid (GA3) Dozlarının Lavantada (Lavandula angustifolia Mill) Uçucu Yağ Miktarları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi Doç. Dr. MEHMET UĞUR YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
673 2814313 Uşak Üniversitesi BAP: Proje No: 2017/HD-SOSB021. Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Ex vitro Şartlarda Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Çoğaltılmasına Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. MEHMET UĞUR YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
674 2910658 Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları ve Çözüm Önerileri: Uşak İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
675 2728574 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
676 3585722 İzmir Ulaşım Etüdü Revizyonu 2030 - (Yüksek Lisans döneminde) Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR KOŞUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
677 3585721 Bergama Kentiçi Ulaşım ve Trafik Düzeni Projesi - (Doktora döneminde, Ar. Gör.) Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR KOŞUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
678 3645060 Bazı Antidiabetik İlaçların Eş Zamanlı Tayini İçin Kapiler Elektroforez Yönteminin Uygulanması Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
679 3645059 Sertralin, fluoksetin, citalopram ve escitolopramın kapiler elekroforez yöntemi ile eşzamanlı tayini için metot optimizasyonu Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
680 3645038 DERİ KANSERİNDE KULLANILAN VEMURAFENİBİN TAYİNİ İÇİN UPLC METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
681 3644882 Kolorektal Kanser Tedavisinde Kullanılan İrinotekanın Ters Faz Sıvı Kromatografik ve Elektroanalitik Metotlarla İncelenmesi Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
682 3643610 Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Ratlarda Vemurafenib Etkinliğinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Yönlerden Araştırılması ve LC-MS/MS Metodunun Geliştirilmesi Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
683 2730914 Atık Sularda Bulunan Bazı Ağır Metallerin 4-(2-piridilazo) Rezorsinol (PAR) Komplekslerinin Ters Faz Sıvı Kromatografisi ile Tayini Doç. Dr. SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
684 2716141 Sülfatiazol, Fitalilsülfatiazol, Sülfometaksazol Ve Sülfoetoksipiridazinin pKa Değerlerinin Organik Çözücü-Su İkili Karışımlarında Tahmini Doç. Dr. SENEM ŞANLI ARAŞTIRMA PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
685 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Doç. Dr. SENEM ŞANLI -Tübitak 3001 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
686 2020196 Keçiboynuzu Harnup Pekmezinde Bulunan Bazı Fenolik Maddelerin Tayini İçin Kapiler Elektroforez Yönteminin Geliştirilmesi Doç. Dr. SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
687 1778293 Bazı Antiviral İlaçların İntestinal Permeabiliteleri ve Dozaj Formlarından Tayini İçin Ters Faz Kromatografik Metodun Geliştirilmesi Doç. Dr. SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
688 93207 Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan irrinotekan oksaliplatin florourasil ve folinik asitin iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında poansiyometri ve spektroskopik yöntemle tayini Doç. Dr. SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
689 93206 Lösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında spektroskopik ve ters faz sıvı kromatografik yöntemler ile belirlenmesi ve bu ilaçların ters faz sıvı kromatografik yöntemle eş zamanlı tayinleri için metot optimizasyonu Doç. Dr. SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
690 3599931 İklim Değişikliğine Duyarlı Yerleşimlere Doğru: “Geleceği Birlikte Düşünelim” Doç. Dr. ABİDİN KEMEÇ TÜBİTAK PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
691 3281697 Isparta İli, Merkez, Eğirdir, Aksu, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yalvaç İlçeleri ile Burdur ili, Ağlasun İlçesi,Harmancık Köyü, Sandalion Antik Kenti ve Çevresinde ”Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması” Doç. Dr. ABİDİN KEMEÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Karahallı Meslek Yüksekokulu
692 2807941 J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. ABİDİN KEMEÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
693 3263742 le Güçlendirilmiş Zwitteriyonik Sülfobetain Nanokompozit Hidrojellerinin Sentezi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
694 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
695 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
696 2696236 Heparin ve Paclitaxel’xxin Multifonksiyonel Transdermal Salımı İçin Yeni Heparin-Konjuge Hidrojeller Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
697 2383295 2 N Morfolino Etil Metakrilat Ve 2 Dimetilamino Etil Metakrilat Monomerlerinin Kopolimerizasyonu İle Hidrojel Eldesi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
698 2129991 Tersiyer Amino Grupları Ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 Dimetil Amino Etil Metakrilat Amberlit Kompozitinin Sentezi Ve Biyo Atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci Ile Geri Kazanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
699 92303 Farklı Sübstitüe Gruplar Taşıyan Kaliksaren Türevlerinin Sentezi ve Toksik İyon Uzaklaştırılmasında Kullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
700 92302 2 N Morfolino etil Metakrilat Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
701 92301 Yeni Tip ABA Triblok Kopolimerlerin Sentezi Karakterizasyonu Ve Yeni Tip Hidrojel eldesinde Kullanılmaları Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
702 2318774 TRABZON İLİ KÖYLERİNDE SAĞLIK VE KRONİK HASTALIKLAR TARAMASI ERKEN TANI HAYAT KURTARIR Prof. Dr. MEHMET HALUK ULUUTKU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tıp Fakültesi
703 2815388 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmaları Kataloglama Projesi Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BARDAKÇI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
704 3612559 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Doç. Dr. ERCAN ÖZEN Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
705 1970541 Uşak Yöresel Yiyeceklerinin Gastronomik Açıdan Tespiti Markalaşma Girişimcilik ve İstihdama Katkılarının Araştırılması Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Fakültesi
706 1970540 İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Uşak İli İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İncelenmesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
707 1970537 Trafik Kazalarının Sigortacılık ve Finansal Sistem İçindeki Konumu ve Trafik Kazalarının Sürücü ve Yaya Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Uşak İli Örneği Uşak Üniversitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
708 90977 A K Ü Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Hizmet Kalitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Fakültesi
709 2102753 Pamuk ve Farklı Tipte Polyester Lifleri Kullanılarak Örülen Çift Yüzlü Örme Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
710 2102718 Geri Kazanılmış Liflerden Elde Edilen Çorapların Boyutsal Ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
711 1189035 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Renk Haslık Performanslarının İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
712 1189030 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Boyutsal ve Fiziksel Özellikleri Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
713 3598848 APPLYING ARTS FOR EDUCATION, CREATIVITY AND INNOVATIVENESS Öğretim Görevlisi CEYDA SERT AKTUĞ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
714 3668034 Technical Assistance for Developing an Institution Model for Children Staying with their Mothers Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
715 3615133 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Gelişim Projesi Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
716 3597800 2237-A Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
717 3595673 2237-A /Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı - II Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
718 3527898 Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
719 3450869 Tübitak 2237A - Egitim Bilimlerinde Ileri Metodoloji Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
720 2769776 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Kalkınma Bakanlığı Eğitim Fakültesi
721 2519258 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
722 2157518 Nano Takviyeli Polimer Granüle Malzeme NTPG Üretimi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
723 3626044 Kayıt dışı Ekonominin Neden ve Sonuçlarının Algılanması ve Önleme Çabaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği Öğr. Gör. Dr. FEDEN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
724 3588519 Bazı Oksitli İnce Filmlerin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Öğr. Gör. Dr. NİHAN AKKURT ÖZGÜR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
725 3580361 RFQ KOVUĞUNUN ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Öğr. Gör. Dr. NİHAN AKKURT ÖZGÜR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
726 3613680 Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlerarası Açık Gönderme Yapabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. SELCEN ÇİFCİ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
727 2468226 Yaz Kur an Kursu Eğiticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
728 1914056 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
729 3434599 Periimplanter Kemik Dokunun Rejenerasyonunda Hyaluronik Asit ve Laktoferrin Kombinasyonunun Etkinliğinin Mikrobilgisayarlı Tomografi ve Histolojik Analiz ile Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
730 2796034 Streptozotocin ile Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Ceviz (Juglans regia L.) Yaprağı Ekstraktının Sitogenetik, Elektroforetik, Histopatolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
731 2674474 Diyabetik Ratlarda Fesleğen (Ocimum Sanctum) Uygulamasının Böbrek Dokusunda Tümör Nkrozis Faktör-a ve İnterlokin 1 Salınımı Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
732 2649686 Seksüel Sikluslarının Proöstrus, Metöstrus-Diöstrus ve Anöstrus Dönemlerinde Bulunan Kangal veya Kangal Melezi Köpeklerin Uterus Dokularından Muc-1 ve Muc-16 Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
733 2649685 Kolesterollü Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanlarda Timokinon’un Testis Dokusunda GDNF (Glial Hücre Türevi Nörotrofik Faktör) Ekspresyonu Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
734 3611662 Türk Tarih Kurumu, Blaundos Kazı Başkanlığı 2021 Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
735 3572478 Blaundos Kazı Başkanlığı Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
736 2995627 Blaundos Antik Kenti 2018 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
737 2995619 Antiochia ad Cragum Arkeolojik Kazı, Araştırma ve Restorasyon Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
738 2822294 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2004. Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
739 2822290 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2003 Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
740 2736159 Antiochia Ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
741 2510287 Antiocheia Ad Cragum Büyük Hamam Mozaikleri Kazı Konservasyon Çevre Düzenleme Sergileme ve Tanıtım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
742 2161925 Çiğdemli Höyüğü Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
743 2161912 Erzurum Kalesi Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
744 2161896 Erzurum Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
745 2161880 Pasinler Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
746 2161862 Pulur Höyüğü Kesit Temizlik ve Stratigrafik Tespit Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
747 2161829 Erzincan Altıntepe Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
748 2161802 Dara Anastasiopolis Kazı Onarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
749 2161755 Antiocheia Ad Cragum Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
750 2161704 SYEDRA ANTİK KENTİ Mevcut Yapıların Tespiti Topografik Planın Çıkarılması Yerleşim Modelinin Oluşturulması ve Turizm Tanıtım Çalışmalarına Yönelik Yüzey Araştırması Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
751 2089551 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mozaikleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
752 1141016 Atatürk Üniversitesi ESRUC Konsorsiyumu Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri ve Uluslararası Anadolu nun Zirvesinde I Kış Zirvesi Sempozyumlarının Erzurum Şehrinin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkılarının Araştırılması Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
753 1140997 Aşağı Sakarya Havzası Bilecik İli Kültür Envanteri Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
754 4729 Atatürk Üniversitesi 50 Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
755 4728 Erzurum Müzesi Cam Eserler Kataloğu Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
756 4726 Erzincan Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
757 4725 Roma Çağı Anadolu Mimarisinde Kıvrıkdal Ranke Bezemeleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
758 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. ŞAKİR MİRZA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
759 2732206 Metanol yakıt pilleri için yeni polimer destekli PtxM100-x nanomalzemelerin sentezlenmesi, karakterizasyonları ve uygulanabilirliklerinin araştırılması Öğr. Gör. RAMAZAN SARAÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
760 3632107 Sınıf Öğretmenleri 21. Yüzyıl Becerileriyle Buluşuyor Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
761 3595951 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
762 2917929 Öğrencilerin Matematik Başarılarının Matematiksel Düşünme Stillerine Göre İncelenmesi Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
763 2917901 Geleceğe hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
764 2295631 Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarınınİncelenmesi Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
765 1875857 Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 MF015 20 11 2014 Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
766 1414197 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi Kdkt Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Fdm Ler Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite Ve Serbest Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
767 1414188 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite Ve Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
768 1458387 Ravzatü ş Şüheda İnceleme Metin Dizin I Bölüm 1 236 Prof. Dr. TALİP YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
769 2950290 213M631 nolu Tübitak 1001 ’Vartm Yöntemiyle Farklı Tabakalarda Üretilmiş Cam Kumaş, Ve Karbon Kumaş Elyaf Takviyeli Polimer Nano Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Ve Yarı Statik (Qs-Pst) Penetrasyon Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. ÖMER FARUK ERKENDİRCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
770 2674550 Bazı Ahududu Çeşitlerinde Farklı Hormon Uygulamalarının Fenolojik ve Pomolojik ÖzelliklerineEtkileri Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
771 2674546 Uşak ta dut yetiştiriciliğinin genel durumu, İpekböceği yetiştiriciliğinin potansiyelinin belirlenmesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
772 2674537 Çilek yetiştiriciliğinde melotonin uygulamasının verim ve kaliteye etkilerinin araştırılması. Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
773 2674531 Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
774 2524089 Uşak ili cevizlerinin juglans Regia L seleksiyon yolu ile ıslahı Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
775 1782891 Ahşap Konstrüksiyonlarda Zarar Yapan Böceklerin Ahşabın Mekaniksel ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
776 1782884 Uşak İli Sivaslı İlçesinde Organik Koşullarda Çilekte Dikim Zamanı ve Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Araştırmalar Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
777 1782879 Sivaslı İlçesinde Frenk Üzümü Yetiştiriciliğinin Olanakları ve Çilek Yetiştiriciliğinde Bölgeye Yeni Çeşitlerin Adaptasyonu ve Bazı Kalite Kriterlerinin Araştırılması Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
778 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
779 3543708 Biyomedikal Uygulamalar için İterbiyum ve Gadolinyum Katkılı Lazer Cam Biyomalzemeler Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
780 3543707 Biyomedikal Uygulamalar için Yeni Biyoaktif Cam Malzemelerin Mikroyapısal Özelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
781 3543706 Laterasyon Methodlarını Kullanarak Ultra-Wide Band Tabanlı Kapalı Alan Konumlandırma Sistemi Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
782 3543705 TEMEL ELEKTROKARDİYOGRAM DEVRE TASARIMI VE SİNYAL ANALİZİ Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
783 3543704 SPEKTROFOTOMETRENİN DENEYSEL UYGULAMALARI Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
784 3543703 FİBER OPTİK HABERLEŞMEDE DALGALARA AYRILMIŞ ÇOĞULLAMA (WDM) TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
785 3543702 Bor telürit esaslı optik cam malzemelerinin mikroyapısal, ısıl ve optik özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
786 2226827 Bor telürit esaslı optik cam malzemelerinin mikroyapısal ısıl ve optik özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
787 1450327 Tulyum katkılı üçlü telürit esaslı fotonik camların spektroskopik ve mikroyapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
788 1450324 Telüroksit çinkoklorürlü optik camların ısısal optiksel ve mikroyapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
789 1450312 Florotelürit optik camların sentezlenmesi ısısal ve yapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
790 3032597 Temel Dil Becerilerine Yönelik Tersyüz Sınıflar (Flipped Classrooms) Modelinin Uygulanması Doç. Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
791 2468053 Yaz Kur an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı Doç. Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
792 2043421 FaMe Fatih meets Mediacompetence Primary Doç. Dr. MEHMET FATİH KAYA Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
793 1074159 İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Web Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Ölçülmesi Doç. Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
794 3476599 Cam Lif Esaslı Donatı Çubuk Yerleşiminin Betonarme Yapı Elemanlarının Eğilme Dayanım ve Sünekliliğine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
795 2621247 USAK ILI VE ÇEVRESINDE KULLANILAN YAPI MALZEMELERINDEKI DOGAL RADYOAKTIVITE ÖLÇÜMÇALISMALARI-2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
796 96696 Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
797 96685 Bor Katkılı Özellikli Beton Üretimi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
798 96684 Zeolit Katkılı Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
799 3542409 Small BusinessDevelopment Center for Young Entrepreneurs Dr. Öğr. Üyesi Volkan TURAN Avrupa Birliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
800 2573596 Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takvitesinin Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyine Etkisi Dr. TANER YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
801 2736872 ) Poli(4-Klor Naftil Metakrilat)/ Sodyum Montmorillonit NAnokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
802 2736750 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
803 2550320 Yapısında Titoüre Grubu Bulunan Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Karboksilik Asitlerin Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılması Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
804 2550317 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
805 2550310 Tiyazol Grubu İçeren Yeni Met akrilamit Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
806 1458843 Uşak Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
807 1458750 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
808 86131 Bozok Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
809 86130 N N Diasetonitril Metakrilamit ile Alkil Metakrilatların Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
810 86127 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
811 86126 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
812 86125 Fırat Üniversitesi DPT Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
813 86124 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
814 86123 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
815 86122 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
816 86121 TÜBİTAK projesi NO 105T137 Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
817 86120 Bozok Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
818 2505055 Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
819 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
820 3649866 Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
821 2764359 Çalı formunda Defne (Laurus nobilis L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sıklıkğı ve Hasat Zamanlarının Yaprak ve Uçucu Yağ Verimine Etkileri Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
822 2522977 Arum italicum MILLER türünde in vitro mikroçoğaltım çalışmaları Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
823 2113891 Farklı Soğan Kesme Yöntemleri ve Dikim Derinliğinin Crocus kotschyanus ssp kotschyanus Türünün Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
824 2113847 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum vulgare nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
825 2113842 Hatay Yöresinin Bazı Geofit Türleri ve Bunların Karşı Karşıya Olduğu Tehditler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
826 2113834 Çiğdem Crocus kotschyanus spp kotschyanus Türü Üzerinde Bazı Morfolojik ve Agronomik Araştırmalar Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
827 2113808 Endemik ve Tehlike altında bulunan Muscari azureum ve Muscari aucheri nin kültüre alınması ve in vitro hızlı çoğaltılmı Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
828 2113802 Türkiye kekik Origanum onites L genetik potansiyelinin AFLP markörleri ile karakterizasyonu ve türler arası melezlemeler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
829 2113788 Ekonomik önemi olan endemik geofit soğanlı yumrulu bitkilerin kültüre alınması ve in vitro koşullarda hızlı çoğaltılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
830 2113783 Muscari muscarimi nin in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
831 2113776 Crocus sativus in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
832 2113769 Papaver bracteatum un Ankara ve Bolvadin koşullarında yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
833 2108956 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılışları Yoğunlukları ve Önemli Zararlı Türlerin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
834 2096668 Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne Laurus nobilis L Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex situ Muhafazası Yönetici Prof Dr Filiz Ayanoğlu M K Ü Ziraat Fakültesi Hatay Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
835 1881191 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
836 1719006 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum Vulgera nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
837 2766503 TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
838 2759157 ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
839 2192194 ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
840 1779586 2008 KRİZİNİN UŞAKTA İHRACAT YAPAN FİRMALARA ETKİSİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
841 3577721 Progression and Pedagogy of Design: Contextualizing Design based Pedagogy in Teacher Education Programs (Project 2020-1-TR01-KA203-094180) Doç. Dr. FATMA ÖZÜDOĞRU Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
842 1603484 İlkokul 2. Sınıf ve 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi Doç. Dr. FATMA ÖZÜDOĞRU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
843 1940488 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN HAYDAR KUTLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
844 3437890 Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan Kadın Hükümlülere Uygulanan 8 Haftalık Egzersizin BKI Değişimine, Mutluluk, Psikolojik Sağlamlık, Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkisi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
845 3051495 Yapay çim saha kullanımının çim hokeyi sporcularında kan metal düzeylerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
846 1667054 Kadın Futbolcularda Hormonal Değişimlerin Maksimal Aerobik Güç ve Bireysel Anaerobik Eşik Kapasitelerine Etkileri Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
847 1667043 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarına 4 kapılı akıllı zamanlama Sistemi Cihazının Alımı Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
848 1667023 Puberte Dönemi Çocuklarda Hipotalamo Hpofizo Gonadal Aksın Olgunlaşmasında Egzersizin Etkisi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
849 1666989 Farklı Aerobik Egzersiz Yöntemlerinin Myokinlere ve Yağ Dokusundan Salgılanan Bazı Sitokinlere Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
850 21274 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Uygulamalı Derslerin Alt Yapısını Geliştirme ve Fitness Center Oluşturma Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ BAP Spor Bilimleri Fakültesi
851 3268145 Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
852 3149733 Benzotiyazol Bazlı Diamit Ve Diamin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi ve Metal Sensör Olarak Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
853 2056207 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
854 3051495 Yapay çim saha kullanımının çim hokeyi sporcularında kan metal düzeylerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
855 1667043 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarına 4 kapılı akıllı zamanlama Sistemi Cihazının Alımı Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
856 1512318 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Uygulamalı Derslerin Alt Yapısını ve Fizyolojik Performans Ölçüm Laboratuarını Geliştirme Projesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ BAP Spor Bilimleri Fakültesi
857 1512271 Farklı Aerobik Egzersiz Yöntemlerinin Myokinlere ve Yağ Dokusundan Salgılanan Bazı Sitokinlere Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
858 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
859 3170721 UZLAŞI EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
860 2613730 II. Doğa ve Sanat Şenliği Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
861 2564895 E içerikte Genel Biyoloji Dersine Yönelik z- Kitap Oluşturma Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
862 2397903 Çevremdeki Endemik Bitkileri Tanıyorum ve Resimlerini Yapıyorum Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
863 3330864 Coğrafya Eğitimine Teknoloji Entegre Edilmiş Etkinliklerin Tasarlanması ve Uygulanması (CETETU) Doç. Dr. MEHMET DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
864 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
865 2876928 Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (Orta Tunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar) [Proje Numarası- YA016404 (2018) Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
866 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
867 1788457 2010 SOSB002 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
868 1788453 110B075 MURAT DAĞI ULUBEY KANYONLARI VE UŞAK ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ II Doç. Dr. MEHMET DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
869 68701 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
870 2812132 İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
871 2812129 Çoklu Model Bulanık Uyarlamalı Denetleyici Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
872 2812121 Doğrusal Olmayan Fuzzy PID Kontrolör Tasarımı Ve Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
873 2812111 Görüntü İşleme Temelli Fabrika Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
874 2812106 Bilgisayar Temelli Dokuma Hatası Algılama Ve İşaretleme Sistemi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
875 2598896 Veri Odaklı Modelleme Temelli Durum Uzayında Kontrol Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklenmesi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
876 2906771 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
877 2906747 Sinyal Emici Metamalzemelerle Özgün Entegre Sensör Tasarım ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
878 3634112 SOSYAL BİLİMLERDE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY TÜBİTAK PROJESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
879 3621590 Karahallı Ciğeri ve Karahallı Kavunu (Düğlek) için Coğrafi İşaret Tescili Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Kalkınma Bakanlığı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
880 3591940 Rota Pepouza Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Kalkınma Bakanlığı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
881 3589397 Core-Optima Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Kalkınma Bakanlığı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
882 3489947 KARAHALLI ÜRETİM KÖYÜ Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Kalkınma Bakanlığı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
883 3208840 2017-1-TR01-KA202-046223 SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
884 3193517 2019-1-TR01-KA202-076388 Practices For Increasing Export-Oriented Entrepreneurial Skills Of vet Learners Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
885 3169414 Uşak Üniversitesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik algısının Yerleşmesi ve Başarılı İş Fikirlerinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Girişimci Destekleme Akademisi Oluşturulması Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Diğer (Ulusal) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
886 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
887 2531593 Ru Nanokümelerinin Amonyak Sentezinde Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
888 2196131 Towards improvement of ammonia synthesis by application of nitrogen conducting thin films Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
889 2194782 Ru SBA 15 ve Kobalt Oksit Sentezi için Kül Fırın Alımı Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
890 2194749 Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
891 3619223 Uşak İlinde Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
892 3606008 Uşak İlinde Biyolojik Çeşlitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
893 2484526 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
894 2484524 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
895 2484521 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
896 1449459 Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarı Kurulumu Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
897 3577856 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Dr. Öğr. Üyesi ALKAN ALKAYA Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
898 2056956 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
899 3667231 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
900 2738360 Cami ve İrşat Faaliyetlerinde Hadis Sünnet Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
901 2559658 Toplumsal Bir Sorun Olan Nikâh ve Talâk Konusunda Hadis, Tefsir ve İslam Hukuku Arası Mukayeseli Eğitim Dersleri Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
902 2866515 Laktatın Uzaklaştırılmasında Kendi Kendine Yapılan Miyofasyal Gevşetme ve Aktif Toparlanmanın Etkilerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
903 2815172 Değişen vibrasyon frekansı ve genliğinin kassal aktivasyon stratejileri üstüne etkisinin incelenmesi Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
904 2815071 Yaşlılarda Uygulanan Pilates Egzersizlerinin Bilişsel ve Fonksiyonel Performans ile Yaşam Kalitesine Etkisi Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
905 2256796 Otomotiv ve Isı Yalıtım Endüstrileri için Yeni Yanmaya Dirençli Poliüretan Esaslı Malzeme Geliştirilmesi ve Bu Malzemelerin Isıl Bozulma ve Yanma Davranışlarının Deneysel ve Teorik İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HALİL TUZCU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
906 2514857 Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
907 1780254 1923 1950 Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kütahya Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
908 1780247 Yerel Gazetelerinin Demokrasi ve Vatandaşlık Kavramları Açısından İncelenmesi 1949 1990 Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
909 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
910 2952647 Aydın İlinde Zeytin ve pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının Saptanması Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
911 2805626 Ege Bölgesinde Üretilen Propolislerin Kimyasal Yapısı ve Anti Fungal Aktivitesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
912 2487435 Uşak ili çilek üretim alanlarında görülen fungal etmenler ve bulunma oranlarının belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
913 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
914 1454518 Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
915 1454499 Aydın İli nde zeytin ve pamuk alanları ile bu alanlardaki yabancı otlarda Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum gruplarının saptanması ve endofitik bakterilerle biyolojik mücadele olanakları Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
916 3576008 Posterior Dişlerde Stripping Sonrasi Uygulanan Koruyucu Yöntemlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
917 3576006 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Dişeti Büyümesinin Klinik Ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi. Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
918 1463401 Ön Açık Kapanış Olgularında Sabit Bite Blok Apareyi Uygulamasının Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
919 1463357 Farklı Tip Florlu Verniklerin Ortodontik Tedaviler Esnasında Meydana Gelebilecek Beyaz Nokta Lezyonlarını Önleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
920 1463314 Angle sınıf ll bölüm 1 maloklüzyonlu bireylerde minivida destekli fonksiyonel çekme apareyinin dentofasiyal yapılar üzerine etkisi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
921 1463277 Seramik ve kompozit braketlerin tork kapasitelerinin dişler üzerinde meydana getireceği değişikliklerin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
922 1463250 Ortodontik Tedaviler Esnasında Uygulanan Farklı Florlu Preparatların Koruyuculuk Özelliklerinin SEM ile Değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
923 1463216 Kemik rezorbsiyonunda rol alan ve mini implantların başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
924 1463173 Mikroabrazyon ile pürüzlendirilmiş diş yüzeyleri ile geleneksel olarak pürüzlendirilmiş diş yüzeylerinin fotoğrafik ve metal braket tutuculuğu yönünden karşılaştırılması Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
925 1463120 İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında TME problemleri ve maloklüzyonun prevelansının değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
926 1463095 Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında çürük prevelansının değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
927 1463080 Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
928 3551350 Yang-Mills Kuramında Korunan Yüklerin Ayar Dönüşümleri Altında Değişmeyen Bir Akım Teriminden Elde Edilmesi Doç. Dr. ERCAN KILIÇARSLAN -Tübitak 3501 Fen Edebiyat Fakültesi
929 3244552 Sonsuz Türevli Kütle Çekim Kuramının Tam Çözümleri Doç. Dr. ERCAN KILIÇARSLAN -Tübitak 3501 Fen Edebiyat Fakültesi
930 3231787 2019-1-TR01-KA204-073839 ”TIMELESS: Cultural Interpretation As A Non-Formal And Informal Learning Method In Adult Education” Öğretim Görevlisi GAYE KURU Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
931 3208013 Çavdarda Secale cereale L Anter Kültüründe Ploidi Ön İşlem ve Besi Ortamı İçeriğinin Etkisi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
932 2356013 İn Vitro Şartlarında EMS Uygulamasıyla Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Tuza Dayanıklılığın Belirlenmesi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
933 30707 Endemik Olarak Yetişen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosaBoiss. Et Heldr) Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme Tekniği Uygulamaları Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
934 30706 Kimyasal Mutagen (Etil Metansülfonat) Uygulamasıyla Patateste (Solanum tuberosum L.) Varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
935 3672282 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Okul Çaplı Zenginleştirme Modelinin Fen Alanındaki BİLSEM Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerine Etkisi (TUBİTAK 4004) Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
936 3672281 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Ortaokul Öğrencileriyle Fen'in Doğaya Yönelik Uygulamaları (TUBİTAK 4004) Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
937 3672280 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Girişimci Öğretmen Eğitimi: E-STEM (TUBİTAK 4005) Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
938 2746273 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (UBAP 06) Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
939 2397678 Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi (TUBİTAK 2229) Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
940 2397675 Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi içerisinde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
941 3375355 Sentaktik Alüminyum Köpüklerin Modelllenmesi ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Öğr. Gör. ALEV YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
942 3007236 Farklı Ağız Antiseptiklerinin Primer Gingival Fibroblastlar Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
943 2287882 Fenitoin Siklosporin A ve Nifedipini in dişeti fibroblastlarının in vitro ortamda çoğalması ve hücre dışı matriks sentezine etkileri Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
944 1696661 Mine matriks protein türevlerinin periodontal defektlerde klinik ataşman kazancı ve in vitro ortamda periodontal ligament fibroblastlarının çoğalması ve farklılaşması üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
945 3664848 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf içi Uygulamalarının Araştırılması Proje No 1844 2009 2011 Doç. Dr. ZEHRA KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
946 3652247 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Doç. Dr. ZEHRA KAYA -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
947 2955511 Using Profiling and Publishing for the upping of Scientific Approaches (UPPScience) Doç. Dr. ZEHRA KAYA Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
948 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity oriented network for training and instruction (VISConti) Doç. Dr. ZEHRA KAYA Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
949 2730399 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Doç. Dr. ZEHRA KAYA -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
950 2153560 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Doç. Dr. ZEHRA KAYA -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
951 3652248 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
952 3652247 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
953 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity oriented network for training and instruction (VISConti) Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
954 2283238 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Müfredatı ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
955 2177337 TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
956 1681417 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Sınıf İçi Tartışmaların Etkisi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
957 1681414 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
958 1681404 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
959 1681358 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
960 1681346 Translating Innovative Technology into Classrooms TITiC Project Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA DİĞER Eğitim Fakültesi
961 1910020 Characteristics of Sucessful Programs in College Calculus CSPCC Arş.Gör.Dr. MURAT SÜMER Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
962 3590266 Banaz Kendin Yap Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
963 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
964 2854675 Educating on ’Climate Forets’ Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
965 2843360 Geleceğin Mimarı Öğretmenlerle Geleceğin enerji kaynaklarını tanıma Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
966 2732011 Educating on Climate Forests Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
967 2166882 Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
968 2166844 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin ve Genetik Okuryazarlığa Yönelik Tutumlarının Saptanması Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
969 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. MURAT AYDIN ARAŞTIRMA PROJESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
970 2528200 Makro Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Zekat Müessesesi Türkiye için Malezya Modeli Örneği Doç. Dr. MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
971 2528190 AdımÜniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde VerilenVergi Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
972 3614955 17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları Arş.Gör. MEHMET DALLI -Tübitak 1003 İslami İlimler Fakültesi
973 3542215 Atık fındık yapraklarından doğal boyar madde ekstraksiyonu ile organik ürün koleksiyonlarının geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
974 1462090 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Uşak Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2013 AYP001 2013 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
975 1462038 Pirazol Türevi Yeni Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Spektroskopik ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi BAP Projesi Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Projeleri Destekleme Programı Proje No 2012FBE035 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
976 86262 Sarım ve Patron Yapısının Bobin Boyamaya Etkisinin Araştırılması Yeni Patron Tasarımı ve Uygulanması TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi 1001 Proje No 107M129 2007 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
977 86261 Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi Ve Bu Boyarmaddeler İle PLA ve PET Liflerinin Boyanması ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 3501 Proje No 109M578 2010 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
978 86249 Tekstil Makinelerinde İplik Gerdiricilerinin İncelenmesi Otomatik Gerilim Ayarlayıcı ve Kontrol Edici Cihaz Tasarımı Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2006 MHF 009 2006 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
979 2407374 İzmir in Seferihisar İlçesi Sığacık Bölgesinde Sualtı Fotoğrafçılığı ve Belgesel Film Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
980 1778401 Sunny City Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
981 1778400 Meadow Love Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
982 1778396 Metamorphose Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
983 2811899 Uşak Turizm Tanıtım Görsellerinin Etkinliğinin Tespiti ve Etkin Tanıtım Materyali Geliştirme:Nöropazarlama Araçları ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak Algoritma Geliştirme Ar-GeÇalışması Doç. Dr. HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
984 2477579 Cazibenin İşe Eleman Alımı Sürecindeki etkisinin EEG Eye Tracker HR ve GSR Cihazları ile Analizi Doç. Dr. HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
985 3645683 Avrupa Birliğinin Geleceği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Kongresi Prof. Dr. SADİYE TUTSAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
986 3630977 Uşak'ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu Prof. Dr. SADİYE TUTSAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
987 2147403 Milli Mücadele Döneminde Antalya Limanı Prof. Dr. SADİYE TUTSAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
988 1779177 II Meşrutiyetten Cumhuriyet e Geçiş Sürecinde İzmir de Madencilik Prof. Dr. SADİYE TUTSAK BAP Fen Edebiyat Fakültesi
989 92375 Uşak Kültürel Değerler Yapı Envanteri Prof. Dr. SADİYE TUTSAK DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
990 3130100 BLE Tabanlı Endüstriyel Data Logger Cihazı Tasarlanması Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
991 2560276 İç Mekanlarda Otonom Bir Şekilde Hareket Edebilen Bir Mobil Robotun Tasarım İmalat ve Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
992 2554451 Kapalı Alanlarda Konum Tespit Cihazı Tasarımı ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
993 2327349 GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KARGO ÖLÇÜM CİHAZI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
994 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
995 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
996 1778910 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
997 1778908 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
998 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
999 3261838 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1000 3261536 Uşak Değerler Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1001 3261525 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1002 2736035 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜYLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE GİDERİLMESİ Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1003 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1004 3681471 Eğimli Kök Kanallarına Sahip Dişlere Farklı Sistemlerle Uygulanan Kök Kanal Şekillendirmesi Dolgusu ve Kök Ucu Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi OĞUZ TAVŞAN ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1005 2863795 Kök Kanal Perforasyon Tamir Materyallerinin Fiber Postlar İle Rezin Simanlar Arasında Oluşan Bağlanma Dayanımına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi OĞUZ TAVŞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1006 2722780 AKTİF FİLM İLE PAKETLENEN SUCUKLARDAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇELEBİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1007 1603410 Sucuktan izole edilen Laktik asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇELEBİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1008 2814542 Çivril Ovası ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SEVGİ KARAHAN ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1009 2812697 Televizyon Haberlerinde Gerçekliğin İnşası ve Garbiyatçılık Sorunsalı Dr. Öğr. Üyesi DEVRİM İNCE TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
1010 2483972 Bazı Sebze Atıklarından Kritikaltı Ve Kritiküstü Su Ortamında Katalitik Gazlaştırma İle Hidrojen Ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1011 2483968 Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1012 2599831 Pamuk/Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1013 2599828 İçi Boş İplikler ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1014 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1015 3290619 Rehabilitation and integration into Society of Drug Addicted Adults and Their Families (Madde bağımlıları ve Ailelerin Topluma Uyumları ve Rehabilitasyonu) Doç. Dr. ABDULLAH MERT Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1016 2813004 KELİMELERİN ANLAM YAKINLIĞI DERECELERİNE GÖRE NABİ DİVÂNI’xxNDA YAKIN ANLAMLILIK Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1017 2812989 Dede Korkut Kitabı’xxnda Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1018 1779341 Türkçede Cümlede Zaman Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1019 3136943 I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1020 1769616 Ana baba ergen ilişkilerinde kontrol özerklik ve çatışmanın sosyal alan kuramı ve sosyal değişim bağlamında incelenmesi Ebeveyn ve ergen açısından sonuçlar Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1021 2840342 MetropolisÖrenyeri Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1022 2735382 Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Yurttaşlık Hakkında Uygulamalı Bir Çalışma Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1023 2735365 Dindarlık ile Aktif Yurttaşlık Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1024 2527400 Kırsal Alanda Aktif Yurttaşlık Sosyolojik Bir Alan Araştırması Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1025 18278 SOSYAL DIŞLANMA KENTSEL POLİTİKALAR VE AVRUPA KENTSEL ŞARTI EKSENİNDE KENTSEL HAKLAR Doç. Dr. HAKAN ARSLAN TÜBİTAK PROJESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1026 2733880 İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI’xxNIN TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI Prof. Dr. SADIK SARISAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1027 2733852 Osmanlı- İran İlişkileri 1917-1918 Prof. Dr. SADIK SARISAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1028 2500947 Birinci Dünya Savaşı nın Türk İran Ticaretine Etkileri Prof. Dr. SADIK SARISAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1029 1497756 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖNDER DÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1030 2262025 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
1031 1483261 Saçlı Tekstil Üretim Hattının Modernizasyonu ve Kapasite Artırımı Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE TÜBİTAK PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
1032 3605199 EtNBS-aracılı Fotodinamik tedavinin HL60 lösemi hücrelerinin farklılaşmasına etkisi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1033 2243143 Beyin Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem İn Vivo Mikrosensör Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR -Tübitak 1003 Tıp Fakültesi
1034 2243061 Glutamat Taşıyıcı Aktivite Değiştirici İlaçların Epilepsi Tedavisindeki Yeri Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1035 2242900 Beyin kanser hücrelerinin hücre kültür ortamında yaşatılması siçanlara injekte edilerek kanser oluşturulması ve çeşitli ilaçlarla in vivo ve in vitro olarak gliomanın ortadan kaldırılması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1036 2242831 Nöron hücre kültüründe gama ışını, lazer, X ışını ve görünür ışık ışınlarının hücreler üzerindeki canlılık oranlarına ve total oksidan antioksidan parametrelere, kalsiyum, potasyum ve sodyum elementlerinin konsantrasyonuna etkilerinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1037 2242789 Glioblastoma multiform GBM hücrelerinde glutamat transporter GT aktivitesinin in vitro voltametriyle normal hücrelerle karşılaştırılması GT ve Glutamat reseptör GR expresyon seviyelerinin ortaya konması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1038 3599633 Özel/Minik Mucitler Bilim Şenliği Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1039 3591855 Sınıf Öğretmenleri Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileriyle Buluşuyor Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1040 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1041 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1042 3261838 Uzlaşı Eğitimi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1043 2905316 Uşak Bilimle Buluşuyor Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1044 2905312 Beykoz Bilim Şenliği Bilimin İzinde Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1045 2728526 İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretiminin Verimliliğinin İncelenmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1046 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1047 2249457 İlkokulda İngilizce Öğretimin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1048 2249430 Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sosyal Mesleki Sorunlar Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1049 3652045 Oymaağaç Höyük/Nerik 2022 yılı Arkeolojik Kazı Projesi [Proje Numarası- BK01501(2022)] Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1050 3622536 Uşak Protohistorik Dönem Yerleşimlerinin Belgeleme ve İncelenmesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1051 3620327 Altıntepe Urartu Kalesi 2013 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1052 3620326 Altıntepe Urartu Kalesi 2012 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1053 3620325 Altıntepe Urartu Kalesi 2011 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1054 3620323 Altıntepe Urartu Kalesi 2010 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1055 3620322 Altıntepe Urartu Kalesi 2009 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1056 3619138 Altıntepe Urartu Kalesi 2015 Yılı Kazı ve onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1057 3619137 Oymaağaç Höyük/Nerik 2015 Yılı Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1058 3619136 Altıntepe Urartu Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1059 3619135 Oymaağaç Höyük/Nerik 2016 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1060 3619133 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan 2016 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1061 3619131 Aşağı Sakarya Havzası - Bilecik İli Kültür Envanteri Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1062 3608593 Oymaağaç Höyük/Nerik 2021 yılı Arkeolojik Kazı Projesi [Proje No: BK015501(2021)] Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1063 3328937 Altıntepe Urartu Kalesi 2019 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1064 3328897 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2019 yılı çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1065 3328850 Oymaağaç Höyük/Nerik 2019 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1066 3075542 Blaundos Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Proje No: MK016401(2018) Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1067 2986959 Oymaağaç Höyük/Nerik 2018 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1068 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1069 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1070 2737141 Oymaağaç Höyük/Nerik 2017 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1071 2736997 Altıntepe Urartu Kalesi 2017 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1072 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1073 1895242 VEZİRKÖPRÜ OYMAAĞAÇ HÖYÜK DEMİR ÇAĞ ÇANAK ÇÖMLEĞİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1074 1895239 40 YILINDA ARKEOLOJİ Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1075 105073 Arkeoloji Bölümü Derslik ve Atölyelerinin Modernizasyonu Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1076 3593459 Oymaağaç Höyük/Nerik 2021 Sezonu Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1077 2264712 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Doç. Dr. YUSUF İNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1078 2264319 Democratic citizenship and human rights education Proje No TR2009 0136 01 Doç. Dr. YUSUF İNEL Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
1079 2154253 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4 Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1080 2153839 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1081 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi (110K556 TÜBİTAK) Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1082 2193545 Oral Culture Bridge Between the Past and the Future Prof. Dr. ERSAN ERSOY Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1083 3691414 Öfkemi Kontrol Ederim, Çevreme Gülümserim Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1084 3691404 ÖĞRETMENİM OKULA UYUMLA BAŞLIYORUM PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1085 3691310 Uzlaşma Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1086 3634466 Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Veren Eğitimcilerin Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1087 3634458 Yaz Kur'an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1088 3588338 Çölyak hastası çocuklarda mikroRNA ekspresyon profillemesi Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1089 3588336 Hipospadiaslı ve Normal Sünnet Derisinde EGF, Tiroglobulin, Kalsitonin, Tiroid Hormon Reseptör Düzeyi ve Tiroid Hormon Reseptörü Gen Mutasyonu Varlığının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1090 3588332 Akciğer Adenokarsinomlu olgularda birinci basamak tedavi sonrası EGFR ve KRAS gen mutasyon değişimlerinin periferik kan serbest DNA (cfDNA) örneklerinden araştırılması Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1091 3588325 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Histon Deasetilasyonunun Rolü Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN -Tübitak 3001 Tıp Fakültesi
1092 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
1093 21404 a world of differences Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
1094 3629400 Cilt Lekelerini Azaltıcı ß-Arbutin İçeren Nanolifli Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi ve Performans Analizleri Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
1095 3629397 SİNEK VE HAŞERE KOVUCU CITRUS AURANTIUM YAĞI ELDESİ, MİKROKAPSÜLASYONU VE KUMAŞLARA APLİKASYONU Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1096 1588969 Yeni Liflerden Üretilmiş İpliklerle Dokunmuş Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1097 1588946 Soya İpliklerinden Üretilen Dokuma Kumaşlar Üzerine Bir Çalışma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1098 1588884 Kendi Kendini Temizleyen Boyarmaddelerle Boyanmış Dokuma Kumaşların Performans Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1099 1588833 İnşaat Sektöründe Kullanılan Dokusuz Yüzey Kumaşlarda r PET Performansı Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1100 1588767 Yün Akrilik Karışım Süprem Kumaşların Özellikleri Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1101 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği, Proje Kodu: 2017/HD-SOSB015 Prof. Dr. NEZİH TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1102 2710697 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye’xxde Kamu Kurumları Mali Performanslarının Ahp ve Topsis Yöntemleriyle Değerlendirilmesi Prof. Dr. NEZİH TAYYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1103 2081188 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye de Kamu Kurumları Mali Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle DeğerlendirilmesiPROJE NO 113K808 Prof. Dr. NEZİH TAYYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1104 1909690 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye de Kamu Kurumları Mali Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: SOBAG-113K808 Prof. Dr. NEZİH TAYYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1105 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. TUĞBA USLU Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1106 1779157 Antalya ve Isparta İllerinde Karanfil Üretim Alanlarında Karanfil Beneklenme Virüsü Carnation mottle virus CarMV İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Öğr. Gör. TUĞBA USLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1107 1779155 Isparta ve Antalya İllerindeki Karanfil Yetiştirilen Seralarda Karanfil Benek ve Karanfil Etched Halka Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Öğr. Gör. TUĞBA USLU TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1108 3679373 İnovatif Deri Ürünleri Tasarımı ve Prototip Geliştirme Projesi, UBAP 09 2019/DTS004 Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1109 3633495 Uşak Florasında Yetişen Bitkilerin, Deri, Tekstil ve Seramik Alanında Yaratıcı Yüzey Tasarımlarına Yansıması Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1110 3617988 UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 2021 Yılı Kıyafet Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1111 3611612 Tasarım Uygulamalarının Yenilikçi Teknolojiler ile Deri, Tekstil ve Seramik Alanına Entegrasyonu Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1112 3599870 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Personeli İçin 2021 Yılı Özel Görev Kıyafeti Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1113 3599866 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Personeli İçin 2021 Yılı Özel Görev Kıyafeti Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1114 3599863 PTT Anonim Şirketi 2021 Yılı Kışlık Giyim Eşyası Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1115 3599861 Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Kıyafet Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1116 3599859 PTT Personeli Yazlık Kıyafet Tasarım ve Teknik Şartname Revizyonu Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1117 3577274 112 Acil Servis Çalışanları için Kıyafet ve Ayakkabı Tasarımı" Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1118 3320335 İnovatif Deri Ürünleri Tasarımı ve Prototip Geliştirme Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1119 3570733 Adsorban olarak Manyetik Grafen oksit/ Kitosan Nanokompozit Sentezi ve bir uygulama alanı: Atıksulardan antibiyotik giderimi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1120 2986471 Zeytin Atık Sularındaki Hidroksitorozolce Zengin Biyofenollerin Geri Kazanımında Yüksek Seçimli Adsorban Olarak Grafen Oksidin İncelenmesi: Denge Ve Kinetik Modelleri Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
1121 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1122 2742159 2,4-Diklorofenoksiasetik Asitin Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılmasında Aminofonksiyonel Bir Polimerin Etkinliğinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1123 2101490 Greyfurt Kabuklarından Antioksidan Eldesi ve Bileşiminin Analizi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1124 2079757 Tersiyer Amino Grupları ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 dimetil amino etil metakrilat PDMAEMA Amberlit Kompozitinin Sentezi ve Biyo atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci ile Geri Kazanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
1125 2815711 Utilisation of agricultural waste in Turkey: a study on the development of decentralised small scale biomass conversion process. Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1126 2763479 Probing the structure of Sn and Sr catalysts for glucose dehydration: a study on the coordination ofglucose in ionic liquids and solid Lewis acids Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1127 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1128 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1129 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1130 2717213 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1131 2713599 Uşak İli, Banaz İlçesi,Kızılcaören Köyü,Sürmecik Paleolitik Alanı,2017yılı kurtarma kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1132 2711148 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1133 2618901 Çandarlı-Aliağa Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Çizgisindeki Değişimler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1134 2558160 UŞAK DOĞA TURİZM MASTER PLANI (2013-2023) C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V.Bölge Müdürlüğü Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1135 2558154 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209 A Desteklenenler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1136 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
1137 3231326 TR33 BÖLGESİ ÖĞRETMENLERİ STEM’xxLE BULUŞUYOR Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1138 2669332 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1139 2669328 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1140 2508722 Ortaöğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merak Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1141 3001591 PROPOLİS KULLANILARAK 100 DOĞAL ANTİBAKTERİYEL TEKSTİL ÜRÜNÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1142 2737039 Pamuklu Mamullerin Konfor Özelliklerine Konstruksiyonun Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1143 2737007 Amputeler için Giyilebilir Yumuşak Robotik Aktüatörler İle Uzuv Tasarımı Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1144 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1145 54306 Uşak Battaniyelerinin ve Boyalı Kumaşların Haslıklarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1146 54305 Kullanıldıktan Sonra Atılan Pedlerin Islanma Sonrası Kullanım Performanslarının ve Değişen Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1147 3646557 Teknolojiye Dokun Öğr. Gör. BAHRİYE KICIROĞLU TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1148 3491803 ESKİ GEDİZ’DEN YENİ GEDİZ’E GİYSİ SERÜVENİ Öğr. Gör. BAHRİYE KICIROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1149 3594680 Uşak, Banaz Çamsu Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1150 3594678 Uşak, Merkez Karabeyli Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1151 3594677 Uşak, Banaz Güllüçam Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1152 3594676 Uşak, Banaz Ayrancı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1153 3594675 Uşak, Merkez Yavı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1154 3594673 Uşak, Banaz Muharremşah Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1155 3594672 Uşak, Banaz Ovacık Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1156 2815217 İki Farklı Yapay Meranın Verim Ve Kalitelerinin Değişimi Ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri (TUBITAK-109O162) Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1157 2532514 FARKLI GELISME DÖNEMLERINDE HASAT EDILENFILOTU Miscanthus x giganteus SILAJLARININ BAZI FIZIKSEL VE KALITE ÖZELLIKLERININBELIRLENMESI TUBİTAK BİDEP 2209 A Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1158 2530160 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri USAK BAP 13 MF016 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1159 2530140 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması USAK BAP 14UBAP01001 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1160 56038 Suni Çayır Tesisinde Yonca Medicago sativa L ile Karışıma girebilecek Buğdaygil Yembitkilerinin ve En Uygun Karışım Oranlarının Belirlenmesi SDUAF Proje no 2275 D 10 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1161 56037 Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi SDÜAF Proje No 1409 M 06 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1162 56036 Fiğ Tahıl Karışımlarının Kuru Ot ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SDÜAF Proje No 1321 M 06 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1163 56035 Isparta Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Şalgamında Brassica rapa L Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Verim Unsurları ile Silaj Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar SDÜAF Proje No 1327 M 06 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1164 56034 Sorgum x Sudanotu Sorghum bicolor L Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf Melezinde Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri 1115 yl 05 Doç. Dr. OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1165 2814387 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM-12 ARGE/06 No’lu Prof. Dr. MURAT SEZGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
1166 3600821 İzmir Olgunlaşma Enstitüsü yürütücülüğünde, 2020-1-TR01-KA347-083728 sözleşme numaralı "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" isimli Erasmus+ projesi Dr. Öğr. Üyesi SANİYE ÇİĞDEM KOÇAK Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
1167 2896586 İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile Nişantaşı Üniversitesinin yürüttüğü "1453 Nish Dokuma" projesi (TR 10/18 YMP 0352 başvuru kodlu) Dr. Öğr. Üyesi SANİYE ÇİĞDEM KOÇAK Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
1168 3685709 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Metilen Mavisi Aracılı Sonodinamik Tedavinin Antileishmanial Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1169 3667740 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Curcumin Aracılı Sonodinamik Tedavinin Antileishmanial Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1170 3667737 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Rose Bengal Aracılı Sonodinamik Tedavinin Leishmania tropica promastigotlarına etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1171 3667730 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Malahit Yeşili Aracılı Fotodinamik Tedavinin Akut Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1172 3667720 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı/-Malahit yeşili aracılı fotodinamik tedavinin Leishmania tropica promastigotları üzerine etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1173 3620374 EtNBS-aracılı Fotodinamik tedavinin HL60 hücreleri üzerinde farklılaşmasının etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1174 3519384 Pinus brutia Ten. kabuk ekstraktı ve Pycnogenol®’ün Leishmania tropica promastigotları üzerine anti-leishmanial ve apoptotik etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1175 2813365 Toxoplasma Gondii Üzerine Darbeli Ve Sürekli Elektromanyetik Alanın Etkilerinin Incelemesi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1176 2813364 Talasemi Majorlu Hastaların Cranifacial Ölçümleri, Bioimpedans Ölçümleri Ve Gen Mutasyon Analizlerinin Yapılarak Incelenmesive Ayrıca Toksoplazma Gondii Yönünden Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1177 2813362 Aydın Ilinde Elde Edilen Blastocystis Hominis Izolatlarının Genetik Varyasyonlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1178 2813360 Kutanöz Leishmanisisli Olgularda Lezyondan Alınan Yayma Örneğinden Pzr-rflp Ile Leishmania TürününAraştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1179 2813359 Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması Ve Western Blotting Yöntemi Ile Karşılaştırılmaı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1180 2711056 Leishmania tropica nın Green Fluorescent Protein Reporter (GFP) geni ile Transfeksiyonu ve in vitro ilaç etkisinin araştrılması modelinde kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1181 2711044 Fotodinamik tedavinin Leishmania tropica üzerine olan in vitro etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1182 3695727 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Curcumin Aracılı Sonofotodinamik Tedavinin Leishmania tropica promastigotlarına etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1183 2811472 UV ışın yayan diyotların (UV-LED) taze sıkılmış elma suyupastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanımınınaraştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1184 2172256 Alternatif İşleme Tekniklerinin Iğdır Şalak Kayısının Raf Ömrünü Arttırmak İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1185 53188 UV Disinfection of Some of the Fruit Juices Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1186 53185 Production and downstream processing of the polygalacturonase from Aspergillus sojae The effect of microbial morphology and fluid rheology on system global productivity under conditions close to industrial practice A theoretical and experimental approach Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1187 2816262 Aksaray Ihlara Vadisi’nde Eko Turizm Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1188 2816259 Çorum Şehrinde Tarihsel Koruma ve Şehir Turizmine Katkıları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1189 2816258 Çorum’da Sanayinin Gelişimi ve Şehirleşme Üzerine Etkisi Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1190 2816256 Doğu Karadeniz Ordu-Giresun Yöresinde İskân Sorunları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1191 1945840 Mühendislik Uygulamalarının Bilgisayar Destekli Isıl Analizi Eğitimi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1192 62868 Baca Gazı Atık Isısı ile Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı İmali ve Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1193 62867 Vakum Tüplü Isı Borulu Güneşli Hava Isıtma Sistemlerinde Farklı Çalışma Akışkanlarının Isıl Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1194 1779338 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikromorfolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1195 1474939 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikroformolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1196 93667 Türkiyede Yayılış Gösteren Salvia L Lamiaceae Mentheae Cinsinin Taksonları Üzerinde Palinolojik Bir Çalışma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1197 93645 Batı ve Güneybatı Anadolu da Yayılış Gösteren Bazı Lamium L Türleri Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1198 93644 Spil Dağı Milli Parkında Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1199 1629802 The Improvement of ELT Prep Students Speaking Skills through Technological Aids Öğr. Gör. FULDEN EKİZLER BAP Yabancı Diller Yüksekokulu
1200 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1201 2505055 Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti Doç. Dr. MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1202 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Doç. Dr. MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1203 3649055 Act-Able Projesi Doç. Dr. ÖZLEM DUĞAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
1204 2612384 Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması Doç. Dr. ÖZLEM DUĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
1205 3086840 Genel eğitim sınıflarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi: Öğretmenlere sunulan mesleki gelişim desteğinin öğretmen ve öğrenci davranışları üzerindeki etkileri. Dr. Öğr. Üyesi ÜZEYİR EMRE KIYAK -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
1206 3603638 Karaciğer Kanserinin Tedavisine Yönelik İlaç Adayı Lipoik Asit-Şeker Türevlerinin Sentezi Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
1207 3039210 Aril Azo-Schiff Bazı Esaslı Yeni İlaç Adaylarının Sentezi ve Meme ile Rahim Ağzı Kanserlerinde Uygulamaları Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI -Tübitak 1002 Sağlık Bilimleri Fakültesi
1208 2261007 Tiyoüre Yapısı İçeren Kiral Özellikte Benzimidazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi
1209 1411949 Katalizör olarak oksazolin yapısı içeren kiral ligandların sentezi ve asimetrik sentezde uygulamaları Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI BAP Sağlık Bilimleri Fakültesi
1210 2005922 Metal organic frameworks As Catalysts and Adsorbents Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications MACADEMIA Doç. Dr. GÜLER NARİN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1211 2005919 Production of Drinking Water from Air Fundação para a Ciência e a Tecnologia FCT Portugal Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1212 2005916 Zeolitlerin Sağlığa Etkilerinin Hücre ve Molekül Boyutunda Belirlenmesi DPT projesi Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1213 2004940 Doğal Zeolite Glisin Adsorpsiyonu Doç. Dr. GÜLER NARİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1214 3647243 Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1215 3153140 Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Dr. Öğr. Üyesi EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1216 3107586 Refah İktisadı Bağlamında Optimal Vergi Arayışına İlişkin Toplum Tercihlerinin Belirlenmesi: Türkiye Alan Çalışması Dr. Öğr. Üyesi EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1217 2985578 Ayakkabı Tabanı Üretimine Yönelik Olarak Bitkisel Esaslı Atık Malzemeler ile Takviye Edilmiş Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Ayakkabı Tabanı Üretiminde Kullanımının Araştırılması Öğr. Gör. Dr. FATMA AKPOLAT -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1218 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör.Dr. ADEM KARATAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1219 2458907 Taş Suyunun Kumaşların Güç Tutuşurluk Özelliğine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1220 2458904 Pamuklu Kumaşların Buruşma Özelliklerinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1221 2458902 Fabrikadaki Üretim Verileri ile Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilme Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1222 2458900 Vücut Ölçülerini Elde Etmek İçin Farklı Bir Yöntem Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1223 1995649 Vücut Ölçülerini Elde Etmek İçin Farklı Bir Yöntem Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1224 95013 Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik ola rak Kayseri ye dört günlük Teknik Gezi düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1225 94994 LABORATUVAR OLUŞTURULMASI Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1226 94992 ŞTRAYHGARN TARAKLARINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR BİR NUMARA ÖLÇÜM METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1227 94991 OASIS LİFİNDEN ÜRETİLEN FARKLI İPLİK VE KUMAŞLARIN PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1228 3140242 6360 Sayılı Yasa’nın Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyelerin Mali ve Yönetsel Yapıları Üzerine Etkileri Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi Alan Örnekleri Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1229 3469755 Sıcak Su Borusu Kontrol ve Test Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi MESUT EKMEKÇİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1230 2976820 19-00902S Injectivity and Monads in Algebra and Topology Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL BERKTAŞ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1231 2813992 Pür Goldie Boyut Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL BERKTAŞ -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
1232 2737237 113S503 Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem: İn Vivo Mikrosensör Teknolojisi Prof. Dr. MEHMET ÇELEBİ -Tübitak 1003 Mühendislik Fakültesi
1233 1854379 Öğrenci Uygulama Laboratuarı ve Elektrik Devre Laboratuarı Altyapılarının İyileştirilmesi ve 12 220 V trafosuz doğru akım devresi simülasyonu ve uygulaması Prof. Dr. MEHMET ÇELEBİ BAP Mühendislik Fakültesi
1234 1854375 Mühendislik Eğitimi Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çok amaçlı bir Bilgisayar Laboratuarının Tasarımı Prof. Dr. MEHMET ÇELEBİ BAP Mühendislik Fakültesi
1235 58825 Sinüzoidal inverter için yeni bir yaklaşım Prof. Dr. MEHMET ÇELEBİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1236 2056652 BANAZ MESLEK YÜKSEK OKULU BÜNYESİNDEKİ PROGRAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Öğr. Gör. CAN GÖKÇE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1237 2815399 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YÜKSEKTE ÇALIŞMAYA UYGUN HALAT YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Arş.Gör.Dr. FULYA YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1238 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Arş.Gör.Dr. FULYA YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1239 2806829 Şerh-i Müntehabat-ı Mesnevi Doç. Dr. MEHMET ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1240 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Doç. Dr. MEHMET ÜNAL Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1241 1408562 Ali Geylani nin Kitab ı Lü lü ü l Meknun ve Leyli vü Mecnun Adlı Eserinin Tahlili ve Tercümesi Proje No 3966 D1 14 Doç. Dr. MEHMET ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1242 1408539 Bandırmalı zade Mustafa Haşim Efendi nin Varidat ı Mensuresinin Tenkitli Metni Doç. Dr. MEHMET ÜNAL TÜBİTAK PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
1243 1408527 EU Imlit The Improvement of Language Skills for In coming Tourism through the EU Framework Transfer of Innavition Multilateral Projects Doç. Dr. MEHMET ÜNAL Avrupa Birliği İslami İlimler Fakültesi
1244 2820940 Benim Fenim 2 Doç. Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1245 2820937 Benim Fenim 1 Doç. Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1246 2820935 Internet destekli etkin vatandaslik ve insan haklari egitimi projesi Doç. Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1247 2564136 Yaz Kuran kursu ogreticileri hizmet İci egitim programının gelistirilmesi Doç. Dr. UFUK ULUÇINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1248 2159362 Sinif ogretmenliği ogrencilerinin coğrafya derslerinde farklı uyaranlara karsi verdikleri beyinsel tepkilerin EEG Elektroansefalografi yoluyla tespiti Doç. Dr. UFUK ULUÇINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1249 3665803 Hidradenitis Süpürativa Hastalarında Bağırsak Mikrobiyomunun İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN DEMİREL ÖĞÜT ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
1250 3561430 Dijital Hikaye Destekli Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğrenme Üzerindeki Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Salih UZUN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1251 3561412 Fen Bilimleri 7. Sınıf Elektrik Enerjisi Ünitesi Kapsamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerine Dayalı Geliştirilen Hibrid Kitabın Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Salih UZUN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1252 3257554 Osmanlı’xxda Sosyal Yaşam: Kula ve Gediz Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Doç. Dr. ÜZEYİR YASAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1253 48926 Murat Dağı Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Doç. Dr. ÜZEYİR YASAK TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1254 1704914 Ratlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde CAPE ile düşük doz doksisiklinin oksidatif stres sitokin ve apoptozis düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi UMUT YİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1255 1806508 2014HZL001 Bamya Bitkisinden Suda Çürütme Yöntemi ile Lif Elde Edilmesi ve Elde Edilen Lifin Çeşitli Fiziksel Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin Ölçümü Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1256 1569073 TR32 11 DFD 004 005 Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1257 100162 2011BSP016 Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Uluslar arası Rekabet Gücünün Nicel ve Nitel Analizi ve Rakip Ülkelerle Karşılaştırılması Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ BAP Mühendislik Fakültesi
1258 3667231 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KABAKCI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1259 2813985 Renk Deliştiren Boyarmaddelerin Mikrokapsglasyonu ve Tekstil Materyallerine Uygulanması Öğr. Gör. Dr. MÜYESSER SELDA TÖZÜM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1260 2813984 Isı depolama özellikli mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı düzenleme ve konfor özelliklerinin belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. MÜYESSER SELDA TÖZÜM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1261 3493284 Farklı Kavurma Tekniklerinin Leblebinin Kimyasal, Besleyici ve Toz Ürün Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1262 3261599 Sebze Suyu Tozu ve Aglomeratları Elde Etmek Amacıyla Püskürtmeli Kurutma ve Aglomerasyon Yöntemlerinin Kullanılması Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ -Tübitak 3001 Eşme Meslek Yüksekokulu
1263 2840100 Sebze Suyu Tozu ve Aglomeratları Elde Etmek Amacıyla Püskürtmeli Kurutma ve Aglomerasyon Yöntemlerinin Kullanılması Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1264 2611229 Dondurarak Kurutma Yöntemi İle Taflan (karayemiş) (prunus Laurocerasus L.) meyvesinin Kurutulması Ve Örnek Gıda sisteminde Denenmesi Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1265 2051496 Ekmek Üretiminde Haşlanmış Baklagillerin Kullanılması Ve Ekmeğin Kalite Özelliklerin İncelenmesi Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1266 1663038 Kivili Keklerde Kivi Miktarı ve Farklı Pişirme Yöntemlerinin Kalite Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1267 1662989 Püskürtmeli Kurutucu ile Elde Edilen Sumak Ekstraktı Tozunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Doç. Dr. GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1268 2988289 SERGİ Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1269 2815349 Osmanlı Belgelerinde Hat Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1270 2814913 Tire İlçesie Özgü Halı, Kilim ve Dokuma Örneklerinin İncelenmesi Protokolü Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1271 2553745 Tarihi Uşak Halısına Modern Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Diğer (Ulusal) Güzel Sanatlar Fakültesi
1272 2553716 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında UBAP 01 Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1273 3633495 Uşak Florasında Yetişen Bitkilerin, Deri, Tekstil ve Seramik Alanında Yaratıcı Yüzey Tasarımlarına Yansıması Doç. EZGİ GÖKÇE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1274 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Doç. EZGİ GÖKÇE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1275 3265321 Triazin Bazlı Kaliksaren Nano İnce Filmlerin Üretimi ve Kimyasal Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1276 3154115 Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, Üretimi ve Optimizasyonu Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
1277 2874130 Triazin Bazlı Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanınmada Kullanılması Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1278 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
1279 2643764 Kaliks[4]aren Langmuir-Blodgett İnce Filmlerin Üretimi ve Gaz Sensör Özelliklerinin Kuartz Kristal Mikrobalans Tekniği ile İncelenmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1280 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1281 1895873 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1282 1895872 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1283 3612216 Farklı Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Kiral Kaliks[4]Aren Türevlerinin Sentezi, Kiral Tanınma Reaktifi Ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanım Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1284 3612215 Thiazole Türevli Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Antibiofilm ve Quorum Sensing İnhibitör Uygulamaları Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1285 3612213 Triazin Bazlı Kaliksaren Nano İnce Filmlerin Üretimi ve Kimyasal Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1286 3612208 Floresans-Aktif Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Kiral Reseptör Olarak Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1287 2874130 Triazin Bazlı Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanınmada Kullanılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1288 2702231 Kaliks[4]aren Langmuir-Blodgett İnce Filmlerin Üretimi ve Gaz Sensör Özelliklerinin Kuartz Kristal Mikrobalans Tekniği ile İncelenmesi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1289 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT -Tübitak 3001 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1290 2506253 İnsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Antianjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1291 2481572 Farklı Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Kiral Kaliks 4 aren Türevlerinin Sentezi Kiral Tanınma Reaktifi ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1292 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT -Tübitak 3001 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1293 2157117 Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu ile Arsenat Anyonunun Sulardan Giderilmesi için Bazı Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1294 2157097 Yapısında Tiyoüre Grubu Bulunduran Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Kiral Sabit Faz Olarak Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1295 2157072 Thiazole Türevli Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Antibiofilm ve Quorum Sensing İnhibitör Uygulamaları Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1296 1895873 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1297 1434263 Farklı Fonksiyonel Gruplar Ta ıyan Kiral Kaliks 4 Aren Türevlerinin Sentezi Kiral Tanınma Reaktifi Ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1298 101072 Yeni Kiral ß Hidroksi Amin ve Kaliks 4 aren Türevlerinin Sentezi Enantiyomerlerin Tanınmasında Kullanılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1299 101071 Kaliksarenin Kiral Amid Türevlerinin Sentezi Silaka Jel veya Silan Bileşikleri Üzerine İmmobilizasyonu ve Uygulamaları Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1300 3109580 Dalgalı Aydınlatma Programının Etlik Piliçlerin Verim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1301 3101537 Anormal Şekil İndeksine Sahip Kuluçkalık Yumurtalarda Çıkış Gücünün Artırılması İçin Uygun Çevirme Sıklığının Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1302 2864179 Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1303 2660925 Kuluçkalık Yumurtaların Değişik Oranlarda Propolis ile Dezenfekte Edilmesinin Kuluçka Sonuçları ve Toplam Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi Projesi. Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1304 2502974 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar Kümes Şartlarında Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1305 2462009 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğunun Tanıtılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1306 2453899 Varsayımları yerine gelmediğinde Varyans analizi ile alternatiflerinin karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1307 2086661 Altlıklı Yer ve Serbest Sistemde Free Range Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1308 2086648 Köy Serbest ve Kafes Sistemlerinde Üretilen Yumurtaların Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1309 2086641 Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1310 2086637 Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1311 2086588 Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1312 2086572 Tavuklarda Yumurta Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1313 2086559 Değişik Dezenfektan Maddeleri Kullanımının Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1314 2086547 Türkiye de Yumurta ve Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1315 2086540 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Saf Hatlardan Kanat Tüylenme Hızına Göre Cinsiyet Ayırımına İmkân Sağlayan Soyların Geliştirilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1316 2086528 Yumurtacı Tavuklarda Thermoregülasyonun Epigenik Adaptasyon Yoluyla Geliştirilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1317 2086518 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerinin Türkmenistan da Üretilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1318 2086469 Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Hatların Islahı ile Bu Hatlardan Elde Edilen Hibrit ve Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1319 2086447 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Performanslarının Kamu Koşullarında Test Edilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1320 2086428 Devekuşu Yetiştiren İşletmelerinin Genel Durumu Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1321 2086401 Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Türk Cumhuriyetlerinde Dış Pazar Araştırması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1322 2086376 Yumurtacı Ebeveynlerin Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Çinko İlavesinin Çeşitli Verim ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1323 2086359 Avrupa Birliği ile İlişkiler Çerçevesinde Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1324 2086349 Bal Arısı Apis mellifera L nda Değişik Koloni Popülâsyonu Gücü Yüksük Tipi ve Hasat Zamanlarının Arı Sütü Verimine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1325 1412349 Kuluçkalık Yumurtalarda Değişik Döllülük Oranlarının Kuluçka Özellikleri ve Civciv Kalitesi Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1326 1412333 Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1327 1412326 Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların Islahı Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve Türkiye Tavukçuluğuna Entegrasyonu Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1328 1397704 ENGELİM SPOR YAPMAYA ENGEL DEĞİL Doç. Dr. İBRAHİM DALBUDAK Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
1329 3253257 Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı (Aydın) Yaprak Böceği (Coleoptera: Chrysomelidae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Moleküler Barkodlaması Prof. Dr. ALİ NAFİZ EKİZ -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
1330 1456146 Uşak ili yaprak böcekleri Coleoptera Chrysomelidae nin biyoçeşitliliği ve konak bitki ilişkileri Prof. Dr. ALİ NAFİZ EKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1331 3470001 Düşük Kutuplu Sinusoidal Reluktans Makinası Tasarımı Ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi HİLMİ GÜRLEYEN -Tübitak 3501 Mühendislik Fakültesi
1332 3004674 ALİ HAYDAR BEY (1836-1913) HAYATI, SANATI VE ESERLERİ (ESERLERİN LATİN HARFLERİNE AKTARILMASI VE INCELENMESI) Dr. Öğr. Üyesi ALİ PULAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1333 3586197 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1334 3542409 Small BusinessDevelopment Center for Young Entrepreneurs Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1335 3208840 2017-1-TR01-KA202-046223 SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1336 3193517 2019-1-TR01-KA202-076388 Practices For Increasing Export-Oriented Entrepreneurial Skills Of vet Learners Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1337 3169414 Uşak Üniversitesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik algısının Yerleşmesi ve Başarılı İş Fikirlerinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Girişimci Destekleme Akademisi Oluşturulması Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Diğer (Ulusal) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1338 3168251 Girişimcilik Uygulamalarında Esnek İşletme Ve Endüstri 4.0 Etkileşimi