Akademisyen Proje Verileri

2137

Tamamlanan Projeler

337

Devam Eden Projeler

2474

Toplam Proje sayısı

Detaylar
# Proje No Proje Ad Akademik Personel Tür Birim
1 40862 Farklı alt yapı ve üst yapı oranlarının tam seramik sistemlerde bağ dayanımına etkisinin mekanik yöntemlerle araştırılması Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
2 36356 İmplant dizaynının kemikteki stres dağılımına etkisinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
3 10017 Kuron ve köprü restorasyonlarında mekanik davranışlar açısından optimizasyon ve yeni seramik malzeme geliştirme hazırlık projesi Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
4 9986 Aşırı sürmüş molar dişlerin kortikotomi ve L miniplaklar ile intrüzyonu Prof. Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR DİĞER Diş Hekimliği Fakültesi
5 2059226 Aromatik Bileşiklerin İndirgenmesi İçin Ilıman Şartların Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
6 2059225 Vinilbenzobarolenlerin Sentez Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA BAP Banaz Meslek Yüksekokulu
7 1771045 Aromatik Bileşiklerin İndirgenmesi İçin Ilıman Şartların Araştırılması 104T354 Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
8 2995378 İşleme Esnasında Sütte Bulunan Alerjen Proteinlerin Yapısındaki Değişikliklerin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
9 2995377 Süt ve Süt Mamüllerinde Bulunan Alerjen Protein/Peptit Fraksiyonlarının Yenilikçi Yöntemlerle Tanımlanması Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
10 2465666 Protein nanotupler geliştirmek üzere peyniraltı suyundan alfa Laktalbumin in saflaştırılması Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
11 2465665 Peyniraltı suyundan gıda endüstrisinde uygulanabilir protein ve peptit nanotüplerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
12 3623604 Süt Ürünlerinde Antibiyotik Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Rezonans Sensörlerin Hazırlanması Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
13 2814601 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 11B143 Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
14 2814598 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
15 2547139 Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması Öğr. Gör. DERYA ACAR ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
16 1456706 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Prof. Dr. ERKAN DİNÇ Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
17 1456686 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Projesi Prof. Dr. ERKAN DİNÇ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
18 3624212 Bilişim Teknolojilerinin Kaynak Temelli Yaklaşımla İncelenmesi: BİST100 Endeksinde İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
19 3586632 Teknolojiye Dokun Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
20 3619065 Teknolojiye Dokun Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
21 2796076 Bilişim Teknolojilerinin Kaynak Temelli Yaklaşımla İncelenmesi: BIST100 Endeksinde İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
22 2622605 Bilişim Teknolojilerinin Kaynak Temelli Yaklaşımla İncelenmesi: BIST100 Endeksinde İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
23 2535262 Alkaloidlerin Haşhaş Kapsülünden Ekstraksiyonu İçin Çevre Dostu Yöntem Geliştirilmesi ve Metod Optimizasyonu Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
24 2415485 İnsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Anjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
25 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 3001 Sağlık Yüksekokulu
26 2175301 Kitin ve Kitosan ın Modifikasyonu ve Aşılanması Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
27 2175211 Enginar Cynara Scolymus Yapraklarından ve Dişbudak Ağacı Fraxinus Excelsior nYapraklarından Klorojenik Asit Ekstraksiyonunun Optimizasyonu Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
28 1779651 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
29 1779629 Haşhaş Kapsülünden Kodein Ekstraksiyonunun Optimizasyonu Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
30 93219 Dental Seramiklerin Üretilmesi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK BAP Sağlık Yüksekokulu
31 93087 I 131 I 125 İle İşaretli Opioid Alkaloid Türevi Radyofarmasötiklerin Sentezi Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 1001 Sağlık Yüksekokulu
32 93086 Morfin ve Kodeinin Tc 99m ve I 131 İle İşaretlenmesi Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
33 93077 Tebainden Oksikodon Üretimi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 1007 Sağlık Yüksekokulu
34 3605996 Uşak İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
35 3279281 Anadolu Masalları Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
36 2472996 Türk Mit Destan ve Halk Hikayelerinde Kötü ve Olumsuz Tipler Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
37 3619223 Uşak İlinde Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
38 3610030 Uşak Il'inde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesİ Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
39 3606008 Uşak İlinde Biyolojik Çeşlitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
40 2056066 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
41 1895872 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
42 1784433 German Turkish Year of Research Educational and Innovation 2014 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
43 1766069 BİLİMSEL İNCELEME YAPARAK BİLİMİN DOĞASINI ÖĞRENİYORUM Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
44 1766067 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
45 1766063 Avrupalılığı Anlamak ve Avrupa Vatandaşlığını Türkiye de Teşvik Etmek Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
46 1766060 İlköğretim Öğretmenleri Proje Kursu Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
47 1766056 Fırat ve Dicle Nehir Sistemlerinde Yaşayan Leuciscus cephalus Lin 1858 Chondrostoma regium Heck 1943 Barbus plebejus Bon 1832 Chalcalburnus mossulensis Heck 1843 Capoeta capoeta Güld 1773 ve Acanthobrama marmid Heck 1843 Türlerinin Biyo ekolojileri Üzerine Araştırmalar TÜBİTAK Ankara Proje no TBAG 980 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
48 3600334 Uygulamalı Fotoğraf Teknikleri Eğitimi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
49 3570631 Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
50 3570627 Photoshop Programı Eğitimi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
51 3570624 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimle Mesleki Eğitimi Projesi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
52 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
53 2510081 İngilizce Akademik Sözlü ve Yazılı Sunum Becerilerinin Geliştirilmesi Arş.Gör.Dr. BETÜL HAYRULLAHOĞLU TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
54 2055285 Today Tomorrow Together Arş.Gör.Dr. BETÜL HAYRULLAHOĞLU Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
55 1777840 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi Arş.Gör.Dr. SEVİLAY ECE GÜMÜŞ ÖZUYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
56 3599656 Construction of Narrative Worlds Through Retrospective Narration in Charles Dickens’ David Copperfield, Laurence Sterne’s The Life And Opinions Of Tristram Shandy, Gentleman and Salman Rushdie’s Midnight’s Children Arş.Gör. SADENUR DOĞAN ASLANTATAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
57 3599655 Construction of Narrative Worlds Through Retrospective Narration in Charles Dickens’ David Copperfield, Laurence Sterne’s The Life And Opinions Of Tristram Shandy, Gentleman and Salman Rushdie’s Midnight’s Children Arş.Gör. SADENUR DOĞAN ASLANTATAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
58 2611871 Web-Destekli Etkili Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, 110K556 nolu Doç. Dr. CÜNEYİT AKAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
59 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Doç. Dr. CÜNEYİT AKAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
60 1592319 Exhausterlar zayıf subdiferansiyel ve eşleniklik ile optimalliğe yeni bir bakış ve exhausterların çeşitli genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
61 1430682 Exhausterlar Zayıf Subdiferansiyel ve Eşleniklik ile Optimalliğe Yeni Bir Bakış ve Exhausterların Çeşitli Genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM BAP Fen Edebiyat Fakültesi
62 3257554 Osmanlı’xxda Sosyal Yaşam: Kula ve Gediz Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi LEYLA AKSU KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
63 3274365 Farkli Cu seviyelerinde yetistirilen B.juncea ve B. nigra turlerinde P1B tipi ATPaz (HMA1 ve HM3) metal tasiyicilar fitoselatin ve glutatyon yolalundaki onemli iki enzim kodlayan genlerin anlatimi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
64 2988817 Farklı Cu Seviyelerinde Yetiştirilen B. nigra’xx nın ağır metal akümülatörü olan ve olmayan ekotiplerinin transkriptom analizi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Ulusal) Fen Edebiyat Fakültesi
65 2194664 Role of GTP binding proteins in vesicular trafficking and osmoregulatory process in green algae Dunaliella salina and Chlamydomonas reinhardtii Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
66 2194634 Post transcriptional regulation of chloroplast genes Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
67 2194564 Heavy metal accumulator plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
68 2194534 A PRATICAL APPROACH TO PLANT MOLECULAR BIOLOGY Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
69 2194327 Identification of drought and abscisic acid responsive genes in wheat by use of differential display technique Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
70 2194277 on ARF regulation in eukarytic cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
71 2194200 Oxidative stress induced gene expression in tobacco and cotton Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
72 2194063 The Role of ADP Ribosylation Factor in Vesicular Trafficking in Plant Cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
73 2193002 Light mediated expression of ARF1 and SAR1 low molecular weight GTP binding proteins at different developmental stages in pea Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
74 2192840 Türkiye nin Farklı Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinde Kuraklığa ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılığı Belirleyen Genlerin mRNA Farklılık Gösterim ve cDNA Kütüphanesi Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu or Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
75 2192746 Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
76 2192474 Bioremediation of petrol hydrocarbon from contaminated soil and water by use of bacteria algae and plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
77 2192198 Transcriptomics Analysis of Metal Accumulator Plants in Brassicaceae Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
78 2134785 Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
79 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
80 1442638 Üniversite Gençliği Üreme Sağlığı Projesi Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
81 1442559 Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
82 1442544 Uşakta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
83 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği, Proje Kodu: 2017/HD-SOSB015 Doç. Dr. OLCAY ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
84 2815444 AFET RİSKİ ALTINDAKİ MURATLAR KÖYÜNDE YER DEĞİŞTİRME/DEĞİŞTİREMEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
85 2815441 GECEKONDU BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KULLANICILARIN YAŞADIĞI SOSYO-MEKANSAL SORUNLAR - KADİFEKALE ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
86 2815429 “Üniversite Personelinin Konut Talebi ve Kentle Etkileşimi - Uşak Üniversitesi Örneği” Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Rektörlük
87 1631628 Dental plak bakterilerinin mineralizasyon özelliklerinin in vitro incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi FATİH KARAASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
88 3583305 Bovine Leather Processing in Uşak Project No: 0033 TR14C1.1.06.-04/001/Service Contract- Europe Aid/139735/IH/SER/TR Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN Avrupa Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
89 2202217 Elektro Çekim Yöntemi ile Kollajen Hidrolizatından Biyomedikal Amaçlı Nanolifli Yüzeylerin Üretimi 2015 Denizli Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
90 1584324 Denizli Tekstil Envanterinin Çıkartılması Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
91 1584276 YILMAZ K Benzer Özelliklerde Üretilen Dokuma ve Çözgülü Örme Bornozluk Havlu Kumaşların Terbiye İşlemleri Esnasında Dayanım Performanslarının İncelenmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
92 1584245 Denizli Meslek Yüksek Okulu Bölümleri Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
93 1584157 Yeni Nesil Liflerden Örülen Çorapların Konfor ve Dayanım Özellikleri Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
94 95567 Pamuklu Örme Kumaşlarda UV Işınlarının Geçirgenliğinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
95 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
96 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
97 1294871 CoFeCr esaslı iri hacimli metalik camların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
98 34849 Çeşitli Bileşik ve Alaşım Element İlavelerinin Yapısal Çeliklerin Mikroyapısına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
99 34848 İleri Teknoloji Uygulamaları için Metalik Cam Nanokristal Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
100 34847 Fe Co Ni Cu 2TiAl Alaşımlarının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
101 34846 Seramik Metal Kompozit Malzemelerin Üretiminde Kimyasal Nikel Kaplamanın Önemi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
102 34845 Seramik Metal Kompozit Malzeme Üretiminde Elektroless Nikel Kaplamanın Avantajlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
103 3053713 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UBAP KAPSAMINDA ”ANADOLUMUZDAN MOTİFLERLE SANAT SOKAĞIMIZ” Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NİLÜFER SÜZEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
104 2554880 YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMEN PROJESİ KAPSAMINDA DEĞERLERİMİZ ÇİÇEĞİ VE ÇOCUK OYUN ALANLARI ÇİZİMİ Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NİLÜFER SÜZEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
105 3625074 KÜLTÜRLERARASI RESİM KAMPI Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NİLÜFER SÜZEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
106 2684007 Bitkisel Kaynaklı Silika Materyallerinın Kızartma Yağlarının Rejenerasyonunda Adsorban Olarak Kullanım Potansiyelınin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
107 2640861 Mıkrodalga Ekstraksiyonu ve Hidro Destilasyon Teknikleri Kullanılarak Ekstrakte Edilen Tohum Esansiyel Yağlarının Uçucu Bileşen Kompozisyonu Ve Antioksidan Aktivitelerının Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
108 2207932 Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER COST Mühendislik Fakültesi
109 37445 Bazı Doğal Antioksidanların Yerfıstığı Yağının Kızartma Kalitesi Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
110 37444 Zeytin ve Fındık Yaprağı ile Fındık Meyve Yeşil Kabuğu Ekstraktlarının Kızartma Yağları Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
111 2213904 Toplumsal Bir Hareket Örneği Olarak Altınoluk Cemaati Ankara Örneği Doç. Dr. CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
112 1577521 Toplumsal Bir Hareket Örneği Olarak Altınoluk Cemaati Ankara Örneği Doç. Dr. CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
113 2595806 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Sürecinde Çocukların Etkisi: Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi. Öğr. Gör. ŞERİFE CENGİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
114 2812453 Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu ve 1980-1990 Yılları Arasında Bulgaristan?da Türk Varlığı Dr. Öğr. Üyesi SELCEN ÖZYURT ULUTAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
115 15566 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Doç. Dr. DENİZ UÇAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
116 2813838 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
117 2813837 Organik Arıcılıkta Varroa Praziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
118 2813836 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
119 2813835 Aşağı Seyhan Ovası’ndaki Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ortaklarının Sorunlarının Kuruluş ve Ortaklar Açısından Değerlendirilmesi Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
120 3254526 Avrupa Birliği (AB) Uyum Sürecinde IPARD I Kapsamında Uşak ilindeki Etlik Piliç Yetiştiriciliği Uygulamaları Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
121 2985379 Bıldırıcn Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
122 2814304 Eastern Anatolia Development Programme (EADP), Plan, implement, support a training Programme for the agriculture and rural development component grant scheme call for proposals Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
123 2721337 DAMIZLIK JAPON BILDIRCINI (Coturnix coturnix japonica) RASYONLARINA ARI POLENİ TOZU EKLENMESİNİN KULUÇKALIK YUMURTA KALİTESİ ÖZELLİKLERİ ve KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
124 1413304 Kuluçkalık Hindi Yumurtalarında Depolama Süresi ve İnkübasyonda Çevirme Sıklığının Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
125 1413292 Yüksek Rakımda 1700 m Hindilerde Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
126 1413270 2010 DPT MİM01 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Araştırma Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
127 1413250 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
128 1413248 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
129 1413224 Yüksek Rakımda 1700m İnkübe Edilen Farklı Genotipteki Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Oksijen İlavesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
130 1413215 Yüksek Rakımda 1700 m Kuluçka Makinesine Oksijen İlavesinin Broyler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçka Sonuçlarına ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
131 1413208 Altlığa Alüminyum Sülfat Eklenmesinin Etlik Piliçlerin Gelişme Performansları Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
132 2533718 KARS TAN AKILDA KALANLAR SEVDİKLERİNİZE HEDİYENİZ OLSUN Öğr. Gör. YASEMİN BOL Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
133 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarınınkullanım olanaklarının araştırılması Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
134 2516252 Nano İnce filmlerin Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
135 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
136 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
137 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
138 3550743 Development of New Generation Metal Matrix Composite Materials for Aeronautical Industry and Investigation of Advanced Manufacturing Processes Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
139 2730009 YÜKSEK PERFORMANSLI HASSAS VAKUMLU CNC KESİCİ TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
140 2728930 YÜKSEK PERFORMANSLI HASSAS VAKUMLU CNC KESİCİ TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
141 2222483 Yüksek Performanslı Hibrit Kompozit Profillerin Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
142 2069582 Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Malzemelerin Eksantrik Yükleme Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi UBAP 06 Proje No 2015 TP003 Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
143 1582264 Engelli Bir Alan İçinde Otomatik Olarak Hedefini Bulabilen Bir Mobil Robotun Tasarımı İmalatı ve Hareket Algoritmalarının Geliştirilmesi Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY BAP Mühendislik Fakültesi
144 1582198 Mekanik Alın Birleştirilmiş Kompozit Plakaların Mekanik Davranışlarının Statik ve Dinamik Olarak İncelenmesi 110M250 Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
145 2813348 Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
146 2813345 Gayrimenkul Değerleme Üzerine Sektördeki Çatı Kurum (Uşak İli Sosyal Ağ Analizi (SAA)) Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
147 2813338 Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
148 2813327 Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
149 2813320 Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
150 2813318 Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
151 2813301 Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
152 2813289 Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Yanal Sademe Yönünden Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
153 2813277 Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
154 2813273 Afyonkarahisar’da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
155 2813265 Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
156 16424 Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi Tübitak Araştırma Projesi ÇAYDAG 108Y298 Yardımcı Araştırıcı 2009 2012 Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
157 3586197 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
158 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
159 2736849 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
160 2588267 Let’sShapeYourCareer (AB Projesi) Doç. Dr. FATMA AKYÜZ Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
161 22991 Women s Managerial Advancement Prof. Dr. GÜLÇİMEN YURTSEVER Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
162 3471629 Üç Boyutlu Biyoyazıcıda Üretilen Biyodevrenin Periferik Sinir Hasarı İyileşmesine ve Elektriksel İmpuls İletimine Katkısının Araştırılması Öğr. Gör. MERYEM CANSU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
163 3265116 Kranioplasti Cerrahisinde Biyouyumlu Hidroksiapatit-PLA Filamenti İle Uzun Ömürlü Kranioplasti Kiti Üretimi Öğr. Gör. MERYEM CANSU ŞAHİN TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
164 3084249 Cyberknife Synchrony® Solunum Takip Sisteminin Polimer Jel Dozimetre ile Üç Boyutlu Performans Analizi Öğr. Gör. MERYEM CANSU ŞAHİN -Tübitak 3501 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
165 3258440 2016-1-IT02- KA201-024286 numaralı IN ORCHESTRA isimli Erasmus projesi Doç. EVRİM ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
166 3580797 Çocukların Çok Yönlü Okuma Yazma Çalışmaları: Hikayeleri Dijital Platformlarda Eleştirel Gözle Yeniden Oluşturma Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
167 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
168 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
169 3213900 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitiminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. EROL DURAN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
170 3162021 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
171 3162020 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
172 2845719 İlkokullarda Eleştirel Okuma Eğitiminin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
173 2845716 60-66 Aylık İken İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okuma ve Yazma Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
174 2845711 Ekrandan Okumanın 8.Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
175 2845669 İlkokullarda Soru ve Anlama İlişkisinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
176 2821631 Çocuk Dergilerini İçerik ve Görselleri Açısından İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
177 2743634 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
178 2674481 Hikâye Kitabı Okuma Dosyasının Geliştirilmesi ve Anlamaya Katkısının Değerlendirilmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
179 2504904 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi EğitimProgramı Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
180 3199104 Endodontik ağrı ve enflamasyonda oral flurbiprofen spreyin değerlendirilmesi: Klinik ve biyokimyasal çalışma Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
181 3199079 Asetaminofen indüklüböbrek hasarı üzerine Bor’xxun Etkileri ” Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
182 2736265 Innovatıve Motıvatıon Approach For Vocational Training And Its Virtual Application” Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
183 2616015 Borun parasetemol ile indüklenmiş hepatoksisite modelinde apopitoz veenflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
184 2566505 nsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Antianjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
185 2566374 Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Ellagic Asit Takviyesinin Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
186 2218437 Innovatıve Motıvatıon Approach For Vocational Training And Its VirtualApplication Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
187 2218379 Deneysel Nefropatide OleuropeininAntiinflamatuvar ve Antiapopitotik Etkisinin İncelemesi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
188 2218349 İnsan meme kanseri MCF 7 hücrelerinde izole edilmişoleuropeinin sitotoksik genotoksik apoptotik ve anjiyojenik etkilerinin araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
189 1779651 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
190 1703871 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
191 1703825 Kafeik Asit Fenetil Esterin Cape Tükenme Egzersizi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
192 1703760 STZ Diyabetik Ratlarda Apopitoz ve DNA hasarı Üzerine Bor un Etkileri Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
193 1122067 MALATHİON TOKSİTESİ ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
194 97276 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Yüksek Yağ Diyeti ile Beslenen Farelerde Yucca schidigera Bitkisinden Elde Edilen Ekstrelerin Plazma Leptin Grelin Adiponektin ve İnsülin Hormonları ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
195 97270 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Deneysel Olarak Hipertiroidizm Oluşturulan Ratlarda Kafeik asit Fenetilesterin Plazma Homosistein Asimetrik dimetil arjinin Nitrik oksit Ve Lipid Profili üzerine olan etkilerinin araştırılması Doç. Dr. FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
196 2339233 Nörobilimsel temelli yabancı dil eğitimi Prof. Dr. ALİ CELALETTİN SİNAN YÜRÜKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
197 3599287 Düşün Tartış Projesi Doç. Dr. KAMİL UYGUN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
198 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
199 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
200 2884460 Uşak Köy Odaları Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
201 2876090 Kütahya’xxdaki Su Mimarisi Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
202 2648457 Uşak’taki Su Mimarisi Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
203 2070629 Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması Doç. Dr. ELİF GÜRSOY ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
204 1990701 Uşak İl ve İlçelerindeki Dini ve Sivil Eserler Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
205 3613598 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarinin Matematik Öğretme Bilgi Ve İnançlarinin Ulusal Ve Uluslar Arasi Düzeyde Karşilaştirilmasi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
206 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
207 2871136 Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
208 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
209 2534150 wwwww Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
210 2522837 qqqqwww Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
211 2483158 Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerin Başarısı Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
212 2482720 12 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmelerinin Özelleştirme Tahmin İspat Ve Genelleme Basamakları Bağlamında İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
213 2350485 aaa Prof. Dr. OSMAN BİRGİN ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
214 2297358 Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
215 1990645 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi ve İnançlarının Ulusal ve Uluslar Arası Düzeyde Karşılaştırılması Prof. Dr. OSMAN BİRGİN -Tübitak 3001 Eğitim Fakültesi
216 1784427 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi Ve İnançlarının Ulusal Ve Uluslar Arasi Düzeyde Karşılaştırılması Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
217 1436744 Türk-Alman Çalıştayları ”Öğretmen Eğitiminde Portfolyo” Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
218 20462 2008 MEB-EARGED Projesi (4-5.Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği) Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
219 3619044 Işıkla Renk Uyumu Karo Tasarım ve Sır Kompozisyonu Geliştirme Projesi Öğr. Gör. CEYDA SIKI ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
220 2089194 Öğretmen Eğitimi Programlarının Mesleki Kimlik Oluşturma Rolünün Olası Benlikler Kuramı Açısından İncelenmesi Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
221 2087984 Sınıf Öğretmenlerinin İlkokulların Eğitsel Amaçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi ve Bu Algıların Eğitim Ortamlarındaki Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
222 1592675 Instruction and Socialization among Primary School Teachers An International Comparison ISEP CI Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
223 3542458 Non-Woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu ile Biyosensör Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu Öğr. Gör. GÜLÇİN BAYSAL -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
224 2330413 Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Prof. Dr. OSMAN ASİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Mühendislik Fakültesi
225 2288984 SERT METAL VE KARBON FİBERDEN OLUŞAN ÇİFT KATMANLI MALZEMELERE VE İNCE CİDARLI YUMUŞAK METALLERE YÖNELİK UZUN ÖMÜRLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM VE KILAVUZLARIN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
226 2222483 Yüksek Performanslı Hibrit Kompozit Profillerin Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Prof. Dr. OSMAN ASİ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
227 2069582 Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Malzemelerin Eksantrik Yükleme Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi UBAP 06 Proje No 2015 TP003 Prof. Dr. OSMAN ASİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
228 1587290 Kompozit Malzemelerinin Kaplanabilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
229 1587285 Kaplama Malzemesi ve Kaplama Kalınlığının Flame Sprey Yöntemi ile Kaplanmış Malzemelerin Elektrik İletkenliğine Etkisi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
230 1587269 Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Aşınma Davranışına Dokuma Kumaş Geometrisinin Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
231 1587251 Sert Seramik Tozlarıyla Desteklenmiş Kompozit Malzemelerin Aşınma Performansının ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
232 1587194 Farklı Örme Ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
233 53320 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
234 2815675 Edirne İlinin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarında, Sulanan Tarım Alanlarında Yetiştirilen Ürünlerde, Toprakta ve Bölge İnsanlarının Kanlarında Ağır Elementlerin Saptanması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
235 2815674 Motorlu Taşıtların Egzoz Gazlarının Havada Oluşturduğu Ağır Elementlerin Kapıkule Gümrük Çalışanlarının Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
236 2815673 Edirne’de Bir İşletmede İç Ortam Hava Kalitesi ve Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
237 2815515 Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
238 3599631 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
239 3494797 TUBİTAK 4007 Aliağa Bilim Şenliği: Sanayinin Kalbinde Bilim Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
240 3236155 Aliağa Temelden Algoritma Projesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
241 3236153 Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
242 3236145 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
243 3236121 Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
244 3224785 Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK EROL Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
245 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
246 1321369 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU DİĞER Banaz Meslek Yüksekokulu
247 1321367 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
248 1321360 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Mesleki Eğitimi Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
249 2779777 Kültürel Yıkıma Karşı Görsel Hafıza Mirası Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
250 2561135 TOBB Kurumsal Kimlik Çalışması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
251 2299335 21 Yüzyılda Toplumsal Çelişkiler Felsefi Birikim ve Reklamlar Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
252 2236091 Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisinin Görsel İletişim Biçimlerinde Yeniden Yorumlanması ve Tartışılması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
253 2236041 Seçilmiş Türk Efsanelerinden Etkileşimli Bir Elektronik Kitap Uygulaması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
254 2234646 Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı Etkileşimli Medya Tasarımı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
255 2234611 H Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Ankara Uluslar arası Grafik Tasarım Çalıştayı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
256 2234534 Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisinin Görsel İletişim Biçimlerinde Yeniden Yorumlanması ve Tartışılması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
257 2234508 Seçilmiş Türk Efsanelerinden Etkileşimli Bir Elektronik Kitap Uygulaması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
258 2242443 İzmir ve Manisa Yöresinde Halk Pazarlarında Satılan Urtica sp Isırgan otu L Bitkisinde Ağır Metal Birikiminin Araştırılması Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
259 1845847 Ulus Dağı Madra Dağı Balıkesir ve Kumalar Dağları nda Afyonkarahisar yetişen bitkilerdeki ağır metal birikim değerlerinin belirlenmesi Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
260 3231784 2019-1-LT01-KA204-060488 ”Applying Artsfor Education, Creativity and Innovativeness” Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
261 2923733 Open it Up Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
262 2812208 2017-1-ES01-KA204-038085 Open IT Up: Boosting Adult Educator Competences to Upskill Pathways of Adult Learners Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
263 2812195 2014-1-ES01-KA204-004738 Open the Door to Europe Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
264 3605617 EUSCP Doç. Dr. MEHMED ZAHİD ÇÖGENLİ Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
265 3577856 European Scientific Collaboration Project-Evaluation of Digital Transformation in Organizations Doç. Dr. MEHMED ZAHİD ÇÖGENLİ Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
266 1798137 Power of Hands Prof. Dr. GÖKHAN ACAR Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
267 1526985 RAISING AWARENESS ABOUTECOLOGIC AGRICULTURE ECO LOBBY Prof. Dr. GÖKHAN ACAR Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
268 1526935 Youth Action s Solution For Migration Prof. Dr. GÖKHAN ACAR Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
269 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
270 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Doç. Dr. MAHMUT AVCI Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
271 2674762 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
272 2674761 Üniversite öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
273 2501290 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
274 2501288 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FELSEFENİN DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARI Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
275 1427823 Nevşehir de geç dönem sosyal ve dini yapılar Tanzimattan 1839 Cumhuriyet e 1923 Dr. Öğr. Üyesi SERAP ERÇİN KOÇER ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
276 2752129 bb Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
277 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
278 2503957 Kitosan Organokil Biyonanokompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
279 2270247 Poli(Metoksifenilamino oksoetilmetakrilat)/Na-Montmorillonit Polimer/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 2016/TP001 Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
280 2270243 Metoksi Grubu İçeren Yeni met akrilat Kopolimerlerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
281 1590413 Amit Fonksiyonel Gruplu Polimer Reçinelerin Sentezi Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
282 1590384 Kitin ve Kitosan ın Modifikasyonu ve Aşılanması Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
283 1590248 Selüloz Üzerinde Aşılama Çalışmaları Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
284 1589471 Aril Yan Gruplu Metakrilat Monomerinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
285 3154115 Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, Üretimi ve Optimizasyonu Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
286 2630471 Özgün Bir Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcı-Fotovoltaik Termal Sistem (Pvt-Cpc) Tasarımı, Kurulumu Ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
287 2295192 Güneş Enerjili Işık Borulu Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
288 2295190 Günışığı İle Çalışan Hibrit Aydınlatma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
289 2134121 Fresnel Mercekle Bütünleştirilmiş YoğunlaştırıcıFotovoltaik Sistem CPV Tasarımı vePerformansının Test Edilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
290 2134065 Fotovoltaik Termal Sistemlerde PVT Isıl Amaçlı Kullanılabilecek Malzemelerin İncelenmesi ve Sistem Performansına Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
291 2134048 Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Bileşik Sistem YFBS Tasarımı ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
292 2134017 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Aydınlatma ve Güç Üretimi Birleşik Sistem Tasarımı Test Edilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
293 3505976 FRIT-I ve FRIT-II Sosyal Uyum Yardımı-Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
294 3505971 “Türkiye’deki Şartlı Nakit Transferi Programının Lise Okul Devamlılığına etkisini Artırma Projesi-II” Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
295 3505968 “Türkiye’deki Şartlı Nakit Transferi Programının Lise Okul Devamlılığına Etkisini Artırma Projesi” TRH2.1CCT/P-04, Ankara Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
296 3237755 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Meme Kanseri Tani, Tedavi Ve İzlem Klinik Protokolü Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sağlık Yüksekokulu
297 3237741 Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Hastalık Modifiye Edici Sentetik Ve Biyolojik Antiromatizmal İlaçlar (Dmard’lar) Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu, Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sağlık Yüksekokulu
298 3195109 Psöriatik Artrit (PsA)-TRASD Network çok merkezli projesi Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
299 3035194 “Ülkemizde PsA tanısıyla izlenen hastalarda klinik ve demografik özelliklerin, radyolojik değişikliklerin, hastalık başlangıcı ve mevcut eklem tutulum tipleri arasındaki farkların, hastalık tutulum tiplerine göre PsA tedavisinde gerçek yaşam verilerinin ve ilaç yan etkilerinin, PsA hastalarında yaşam kalitesinin ve ilişkili değişkenlerin araştırılması’’“Ülkemizde PsA tanısıyla izlenen hastalarda klinik ve demografik özelliklerin, radyolojik değişikliklerin, hastalık başlangıcı ve mevcut eklem tutulum tipleri arasındaki farkların, hastalık tutulum tiplerine göre PsA tedavisinde gerçek yaşam verilerinin ve ilaç yan etkilerinin, PsA hastalarında yaşam kalitesinin ve ilişkili değişkenlerin araştırılması’’ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
300 3025169 TRASD EXPERT OPINION IN OSTEOARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
301 3025167 TRASD EXPERT OPINION IN RHEUMATOID ARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
302 3025161 TRASD EXPERT OPINION IN SPONDYLARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
303 3025159 TRASD EXPERT OPINION IN PSORIATIC ARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
304 3004787 An International Multi site population based study to determine the prevalence and functional impact of lymphedema chronic edema in the adult population of member countries of the International Lymphoedema Framework (ILF-LIMPRINT-Turkey) Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
305 2995957 PEDİATRİK LENFÖDEM HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
306 2991750 LIMPRINT TURKEY - ILF PROJECT Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
307 2987952 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDAULNAR DEVİASYON İLE ULTRASONOGRAFİK MEDİAN SİNİR KESİT ALANI ARASINDAKİ İLİŞKİ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
308 2987887 JUVENİL FİBROMİYALJİ SENDROMU OLAN HASTALARDA SANTRAL SENSİTİZASYON VARLIĞI İLE FİZİKSEL VE RUHSAL SUİSTİMALİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
309 2987864 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA TEMPOROMANDİBULER EKLEM VE MASTİKATÖR KASLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
310 2987854 ALT EKSTREMİTE SEKONDER LENFÖDEM HASTALARINDA İZOKİNETİK EGZERSİZ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
311 2986829 PSÖRİATIK ARTRİT TRASD-NETWORK ÇALIŞMASI Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
312 1870370 Post Breast Surgery Lymphedema Risk Factors and Factors that Affect Success of Lymphedema TreatmentIRB approved Project WH 21 016 Proje Yöneticisi 2001 Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
313 2236852 Deneysel Diyabetik in vivo Modelde Salvia huberi ve Salvia hypargeia Bitki Ethanol Ekstrelerinin Topikal Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
314 2142419 Deneysel Diyabetik In Vivo Modelde Salvia huberi ve Salvia hypargeia Bitki Ethanol Ekstrelerinin Topikal Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
315 2112534 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Alt Yapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
316 1474965 Tükiye’de Yayılış Gösteren Geraniaceae Familyasının Sistematik Revizyonu Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN -Tübitak 3501 Fen Edebiyat Fakültesi
317 1474960 Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
318 1474953 Dünyadaki Bazı Salvia L. (Adaçayı) Türlerinin Merikarp Mikromorfolojisi ve Karyolojisi Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
319 1474939 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikroformolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
320 1474924 Türkiye’de Yayılış Gösteren Salvia L. (Labiatae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
321 1474918 Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Yayılış Gösteren Salvia L Labiateae Cinsi Üzerine Karşılaştırmalı Anatomik ve Morfolojik Çalışmalar Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
322 1474903 Umurbaba Dağı Eşme Uşak Florası Doç. Dr. AHMET KAHRAMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
323 2517153 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
324 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
325 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Arş.Gör. ABDULLAH ÇİMEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
326 2585673 2015 AYP001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Öğr. Gör. FATİH BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
327 2133033 1908 Aff ı Umumisinin İstanbul Asayişine Etkileri İstanbul Gazetelerine Göre Doç. Dr. MEHMET SALİH ERKEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
328 2634675 fdfhhgf Öğr. Gör. ŞEYMA ÇATALGÖL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
329 2568628 Balıkesir il merkezindeki kadınların postpartum uzun dönem sağlık problemlerinin belirlenmesi Öğr. Gör. ŞEYMA ÇATALGÖL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
330 2813048 Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama Özellikli ve Güç Tutuşur Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Öğr. Gör. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
331 2813047 lsıya ve Ph'a Duyarlı Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi Öğr. Gör. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
332 1865137 Antakya Kahramanmaraş Graben Alanı nın Uzaktan Algılama ile Neotektonik Özelliklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL EGE DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
333 2504401 Proje No 180K340 Proje Adı Sanat Eserlerinin Sigorta Kapsamı içerisinde İncelenmesi Eser Grupları için Risk Sınıflandırılmalarının Yapılmasına Yönelik Yöntem Geliştirilmesi Özel Uygulama Topkapı Sarayı 2008 2011 Doç. ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
334 2496110 IN ORCHESTRA ( 2016-1-IT02- KA201- 024286 ) Doç. ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
335 3608247 Kanatlı İç Yağlarının Alternatif Kullanım Olanaklarının Araştırılması ve Proseslerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Özel Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
336 3604903 asasa erer fefef Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Özel Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
337 2993045 vv Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
338 2993043 Tavuk Göğüs Etlerini Farklı Antimikrobiyal Madde İle Kaplamanın Raf Ömrü ve Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
339 2814975 Sosiste Bazı STEC’xxlerin Yaşamı ve Sentetik Mide Sıvısında Asit Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
340 2196490 Fonksiyonel Yeni Bir Süt Ürünleri Propolis Katkılı Yoğurt ve Ayran Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
341 2196483 Süzme Yoğurtlarda Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 nin Raf Ömrü Süresince Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
342 2196477 Geleneksel Şavak Tulum Peynirine Bulaştırılmış Salmonella ların Asite Adapte ve Adapte Edilmemiş Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
343 88508 Elazığ da Tüketilen Kremalı Pastalarda E coli O157 H7 nin Varlığı Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
344 88507 Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 Patojenlerinin Kıymalı Pide Üretiminde Termal İnaktivasyonu Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
345 88506 Bitkisel Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
346 88505 Salmonella ile Kontamine Edilmiş Tavuk Karkaslarında Laktik Asit Cetylpyridinium Clorid Trisodium Phosphat ve Tween20 ile Kontaminasyonlarının Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
347 88504 Şavak Tulum Peynirinin Üretimi ve Olgunlaştırılması Sırasında Escherichia coli O157 H7 Listeria monocytogenes Ve Salmonella nın Yaşam ve Asit Adaptasyon Kabiliyetinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
348 88501 Elazığ Bölgesinde Tüketime Sunulan Açık ve Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
349 70672 DPT Merkezi Laboratuar Projesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ H2020 Mühendislik Fakültesi
350 3589895 Ergenlerde Transaksiyonel Analiz Ego Durumları, Yaşam Pozisyonları ve İnsani Değerler Açısından Yalnızlık Dr. Öğr. Üyesi ALİ KARABABA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
351 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. MUSTAFA TAYTAK ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
352 1779304 Vergi Bilinci Ve Vergi Uygulamaları Karsısında Mükellef Davranıslarının Tespiti Usak Ili Örnegi Doç. Dr. MUSTAFA TAYTAK TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
353 3469335 BAMBU DONATILI BETONARME KİRİŞLERİN DÜŞEY YÜKLER ALTINDA GÖÇME DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Arş.Gör. ÖZLEM KARAKUŞ ZAMBAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
354 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BULUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
355 2716145 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak İl Merkezi Örneği Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BULUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
356 2825564 Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Doç. Dr. EROL YAVUZ TÜBA Mühendislik Fakültesi
357 2813348 Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması Doç. Dr. EROL YAVUZ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
358 1828377 BOĞAZ GEÇİŞİ TÜP TÜNEL PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
359 1828364 GALATA KÖPRÜSÜ İNŞAATI Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
360 1828346 İSTANBUL ATIK SU ANA KANALİZASYON PROJESİ KUZEY HALİÇ TÜNELLERİ BALTALİMANI ARITMA TESİSİ PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
361 1828330 İSTANBUL ATIK SU ANA KANALİZASYON PROJESİ GÜNEY HALİÇ PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
362 3018596 Özel gereksinimli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odası Uygulamalarının İncelenmesi Arş.Gör.Dr. GÜLCİHAN YAZÇAYIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
363 3613871 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
364 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
365 2814298 Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
366 1833066 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
367 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
368 3604821 Müziğe Maruz Bırakılmanın Sıçanlarda Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi Öğr. Gör. HİLAL ADİL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
369 2796879 eeee Prof. Dr. RECEP LİMAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
370 2728170 Tungsten (VI) Oksit Nanopartikülünün Genotoksik Etkilerinin Allium Testi İle Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
371 2570057 İnsan Meme Kanseri Mcf 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apopitotik Ve Anjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
372 2165048 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
373 2165019 Sentez Edilen Bazı 2 Hidroksi 1 4 naftakinon türevlerinin Mutajenik ve Genotoksik Özelliklerinin Ames ve Comet Assay ile Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
374 1460287 STZ DİYABETİK RATLARDA APOPİTOZ VE DNA HASARI ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
375 1460254 İmazethapyr Herbisitinin Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Allium ve Mikronükleus Testi İle Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
376 1059469 Linaria genistifolia Linnaeus Miller subsp genistifolia sulu ekstrelerinin Genotoksik ve Mutajenik Özelliklerinin Allium ve Ames Testi İle Araştrılması Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
377 1059467 Thermopsis turcica sulu ekstratlarının Muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
378 1059465 Limonium Bitki Ekstratlarının Muhtemel Mutajenik Özelliklerinin Ames Salmonella Mikrozom Test Yöntemi ile Araştırılması Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
379 1059463 Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
380 1059462 Farklı Tipteki fungisitlerin muhtemel mutajeniteleri üzerine bir araştırma Prof. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
381 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
382 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
383 1541323 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
384 1327417 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
385 3609529 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Doç. Dr. ERHAN AYDIN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
386 2812784 Religious Diversity in the Workplace Doç. Dr. ERHAN AYDIN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
387 1778141 Yükseköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri ile Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler Doç. Dr. ERHAN AYDIN BAP İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
388 2811866 Anason (Pimpinella anisum) Tohumunun Yumurtacı Tavuklarda Verim ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
389 2675051 Farklı Katkı Maddeleri ile Silolanan Lenoxun (Brassica rapa) Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
390 2662677 Çörek Otu Yağı İlavesinin Fiğ-buğday Silajının Yem Değeri ve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
391 1927372 Kış Koşullarında Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Amonyak Gaz Düzeyinin Belirlenmesi ve Vakumlu Havalandırma Sistemi Fosforik Asit Düzeneği ve Altlığa Zeolit Eklenmesi Yöntemleriyle Azaltılması Doç. Dr. ASUMAN DURU TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
392 1927369 Zeytinyağı Sanayii Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
393 1448614 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
394 1448604 Demir Dikeni Tribulus Terrestris Saponin Ekstraktı ve Kekik Origanum vulgare Uçucu Yağı Kombinasyonunun Etlik Piliçlerde Yem Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
395 1448596 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Yaş Zeytin Posasının Silolanabilme Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
396 1448587 Hatay Valilik Binasının Hatay Devlet Müzesi Olarak İşlevlendirilerek Turizme Kazandırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
397 1448579 Hatay İli Defne Envanteri Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
398 1448571 Tritikale Esasına Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerinde Ksilanaz Enzimi Kullanımının Performans Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
399 1448558 AB Hibe Projeleri Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
400 1448551 Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı 2011 2015 Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
401 2415181 Şüpheli serviks lezyonlarında human papilloma virus DNA araştırılması ve HPV nin tiplendirilmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
402 2407931 Sıçan Crush Sendromu Modelinde Bardoksolon Metil in Renal Hasara Etkisi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
403 2407896 Sıçan Crush Sendromu Modelinde Hidrojen Sülfürün Renal Hasara Etkisi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
404 2252834 MCF7 ve MDA MB 231 İnsan Meme Kanseri Hücre Hatlarında Tamoksifen, XIAP İnhibitörü Anti östrojen Embelin ve CDDO Metil in Farklı Kombinasyonlarının Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
405 2252823 Postoperatif dönemde gelişen batın içi adezyonların önlenmesinde pirfenidone’un etkinllğinin incelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
406 2252820 Ratlarda Asetil Salisilik Asit ile Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone ve Sulforaphane ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
407 2252816 Ratlarda İsoproterenol le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin ve Karnosik Asid in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
408 2252811 Ratlarda İsoproterenol le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde p38 MAPK İnhibitörü SB203580 ve Selektif p38 İnhibitörü TAK 715 in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
409 2252807 Ratlarda Deneysel Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Kaptopril Telmisartan ve CDDO Metil in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
410 2252804 Nekrotizan enterokolit modelinde Ukrain in NSC 631570 Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
411 1803610 Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında simvastatinin koruyucu etkinliği Doç. Dr. CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
412 2535877 Van Gölü Havzasında Toplanan Ters Lale Firtillaria imperialis L hatlarında genetik farklılığın iPBS retrotrasnposons primerleri ile belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
413 27994 Gökkuşağı Alabalığında Beslenme Etkinliği Bakımından Farklı Eksprese Olmuş Genlerin Belirlenmesinde Yapısal Karışık Model ile Bayes Hiyerarşik Modellerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
414 27993 Regulation and Variability of Animal Genome Expression Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
415 27977 Investigation Of Appropiriate Analysis Methods For Overdispersion Binomial Data Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ DİĞER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
416 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. İBRAHİM ETHEM DAĞDEVİREN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
417 3170843 KOLON POLİP SUBTİPLERİNDE ILGF-1, P53 VE WT1 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
418 3170838 Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda E-Kadherin, Beta Katenin Ekspresyonunun Lokalizasyonla İlişkisi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
419 3067878 Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tıp Fakültesi
420 2698787 Ordu İlinde Yaşayan Bazı Bireylere Ait Diş Örneklerinde Radyoaktivite düzeylerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
421 2523168 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOM VE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA KONNEKSİN 32 VE KONNEKSİN 43 EKSPRESYONU Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
422 2513116 serum no ve adma düzeyleri Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
423 2513093 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOM VE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA KONNEKSİN 32 VE KONNEKSİN 43 EKSPRESYONU Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
424 2512954 Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda Konneksin 32 ve Konneksin 43 Ekspresyonu Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
425 2501841 OVER FOLLİKÜLLERİNDE ADAMTS 16 EKSPRESYONU VE FSH LH İLİŞKİSİ Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
426 2265448 Akut Yorucu Egzersizin Yarattığı Oksidadif Stres ÜzerineNikotin ve Bilberrynin Yabanmersini Etkisi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
427 2265372 Tiroid Disfonksiyonunda Serum NO ADMA ve Apelin Düzeylerinin Araştırılması Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
428 2265231 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tiroid Hastalarının Endotel Disfonksiyonu Yönünden İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
429 68138 ÇOK KATLI BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN GÖÇME GÜVENLİĞİNİN ENERJİ ESASLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ONUR MERTER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
430 2517070 IN ORCHESTRA Dr. Öğr. Üyesi ZAFER GÜNGEN Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
431 2940902 Deprem Yer Hareketinin Zemine Baglı Degisiminin Degerlendirilmesi Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
432 2621349 Beslemeli Katı Madde Hareketi Durumunda Köprü Ayakları Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların Deneysel ve Sayısal Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
433 2614582 Farklı Durumlar İçin Reynolds Sayısının Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
434 2614581 Açık Kanal Akımlarında Savak Katsayılarının Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
435 2533455 Baseline Sensitiviness to glyphosate characterization in Lolium spp Conyza spp from Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer (Uluslararası) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
436 2171206 Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
437 2059920 Sıcaklık ve CO2 Oranının Pamuk ve Mısırda Önemli Yabancı Otların Gelişimi Rekabet Gücü ve Herbisit Duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
438 1606831 Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Bazı Geniş Yapraklı Yabancı Otların Kimyasal Mücadelesinin Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
439 1606801 Sıcaklık Karbondioksit ve Su stresinin Pamuk ve Mısır da Önemli Yabancı otların Gelişimi Rekabet gücü ve Herbisit duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
440 1606779 Control of the Weed Chenopodium album L with the help of plant pathogenic fungi combined with reduced doses of herbicides Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
441 1606740 Optimization of Good Agricultural Practices to control troublesome weeds in Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
442 1606706 Ülkesel Canavar Otu Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
443 1606537 Aydın İli Fidanlıklarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması ve Bazı Uygulamaların İncir Fidanlığındaki Yabancı Otlara Etkinliğinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
444 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
445 2634625 Polyester Örme Kumaşının Güç Tutuşurluk Davranışının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
446 2530552 EyeLover Projesi, Göz Çevresindeki Kırışıklıkları İyileştirici Özellikte Uyku Bandı Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
447 2170804 Oksijen Plazma ve Ozon Gazı Uygulaması Sonrası İpek Kumaşta Antibakteriyal Antifungal Etkinin Sağlanmasında Gerekli Madde Miktarının azaltılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
448 3486494 TEKNOLOJİYE DOKUN Dr. Öğr. Üyesi EMRE VADİ BALCI TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
449 3347895 fdghf Dr. Öğr. Üyesi EMRE VADİ BALCI Avrupa Birliği İletişim Fakültesi
450 3622388 Big Data ile Gelecek Elimizde Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ulubey Meslek Yüksekokulu
451 3622330 Kurumsal Yeniden Yapılanma Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Özel Kuruluşlar Ulubey Meslek Yüksekokulu
452 1995495 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Karar Sürecinde Çocukların Etkisi Uşak İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
453 3600955 Eşme'de Eğitimde İş Birliği Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
454 3595829 Uzlaşı Eğitimi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
455 3595826 Uşak İli Değer Eğilimi Haritası Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
456 3595825 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği. Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
457 3595823 4.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Siirt/Kurtalan Örneği) Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
458 2811924 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
459 2811920 Yaz Kur’an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Projesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
460 2811918 İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin İncelenmesi Prof. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
461 2974597 Pulslu manyetik alanın terapötik etkilerinde immün sistemin rolünün deneysel ağrı modellerinde araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
462 2974595 Opioidlerin Anti Nosiseptive Etkinliğinde İmmün Sistemin Rolü Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
463 2518613 Diyabetik Nöropatide Esmolol un Lokal Analjezik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
464 2515508 Monoklonal antikorlardan bevacizumab ın deneysel inflamatuar ağrı modelinde antianjiyogenik etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
465 2150076 Deneysel nöropati modellerinde tedavi seçeneklerinin araştırılması Pulslu manyetik alan mezenkimal kök hücre kombinasyonunun etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
466 2150029 İnflamatuar ağrı modelinde lokal mezenkimal kök hücre uygulamasında G proteini ile ilişkili östrojen reseptörlerinin GPER1 rolünün araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
467 2149966 Diyabetik Nöropatide Esmolol un Lokal Analjezik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
468 2149924 Deneysel inflamatuar ağrı modelinde beta reseptör blokörlerinin etkilerinin araştırılmas Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
469 1501209 24 Lokal Anestetiklerin Kurbağa Ve Sıçan Siyatik Sinir Demetlerinde Tonik Ve Frekansa Bağlı İmpuls Blokaj Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak Sukroz Gap Tekniğiyle Araştırılması Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi SBE95E16 Araştırmacı 1997 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
470 1501194 23 Frekansa Bağlı Uyarımlarda Lokal Anestetiklerin Membran Ve Aksiyon Potansiyel Parametrelerine Olan Etkilerinin Sukroz Gap Yöntemiyle İncelenmesi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF9770 Araştırmacı 1998 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
471 1501182 22 Lokal Anestetiklerin Oluşturduğu Sinir İletim Blokajına Ca Ve Mg un Etkisi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF99M43 Araştırmacı 2000 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
472 1501172 21 Tramadol un Lokal Anestezik Etkilerinin Ph Ve Kalsiyumla Değişimi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF99M44 Araştırmacı 2000 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
473 1501161 20 Lidokainin Oluşturduğu Tonik Ve Fazik İletim Bloklarına Çinko Ve Baryumun Etkileri Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2001M2 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
474 1501146 19 Tramadolun Oluşturduğu İletim Bloğuna Mg2 Zn2 Ve Ba2 Un Etkileri Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2001M8 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
475 1501136 18 Morfinin lokal anestetik etkisi var mıdır Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2002BAP38 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
476 1501122 17 Pulslu Elektromanyetik Alanın Rejenere Olan Sıçan Siyatik Sinir Demetinde Potasyum Kanallarına Etkisinin Sukroz Gap Yöntemi İle İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Doktora projesi SBE2002D18 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
477 1501108 16 Rejenere Olan Sinir Demetlerinde Tramadolun Etki Mekanizmasının Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2004BAP6 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
478 1501098 15 Düşük Lidokain Konsantrasyonların Yavaş Sodyum Kanalları ve Hiperpolarize Edici Ard Potansiyeller Üzerine Etkisinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2004BAP8 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
479 1501078 13 Siyatik Sinir Blokajında Tramadolun Etkisinin İn Vivo Olarak Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2006BAP8 Proje Yöneticisi 2006 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
480 1501067 12 Periyodik Trenlenmiş Pulslu Manyetik Alan Uygulamasının Periferik Sinir Hasarlarında Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2006BAP25 Proje yöneticisi 2006 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
481 1501047 10 Fentanilin lokal nosiseptif etkilerinin araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP41 Araştırmacı 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
482 1501034 9 Diyabetik Nöropatide Sistemik Makrofaj İnhibisyonunun Etkisi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP34 Proje Yöneticisi 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
483 1501019 8 Deneysel Mononöropatide Duysal Sinir Yapı Fonksiyon İlişkisinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP45 Proje Yöneticisi 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
484 1501004 7 Opioid ve lokal anestetik kombinasyonların antinosiseptif etkilerinin araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2009BAP31 Araştırmacı 2009 2010 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
485 1500975 6 Nav1 8 kanallarının diyabetik nöropatideki rolünün araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2009BAP32 Proje Yöneticisi 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
486 1500915 5 Ağrı bilgisinin iletilmesinde NMDA reseptörlerinin rolünün araştırılması BAP projesi TF2009BAP46 Araştırmacı 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
487 1500903 4 İnflamatuar ağrı modelinde pulslu manyetik alanın etkilerinin araştırılması BAP projesi TF2009BAP48 Proje Yöneticisi 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
488 1500883 Diyabetik Nöropatide Esmolol un Lokal Analjezik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
489 1500872 Remifentanilin deneysel diyabetik nöropati modelinde lokal analjezik etki mekanizmalarının araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
490 1500836 Deneysel inflamatuar ağrı modelinde beta reseptör blokörlerinin etkilerinin araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
491 400 Deneysel Nöropati Modellerinde Pulslu Manyetik Alanın Makrofaj Aracılı Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
492 399 11 Siyatik Sinir Rejenerasyonuna Pulslu Elektromanyetik Alanın Etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
493 2812024 BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi NURDOĞAN TOPAL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
494 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
495 2717541 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemi Olgusuna Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
496 2717473 Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Olgusuna Yönelik Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
497 2510819 İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Felsefenin Değerine İlişkin Algıları Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
498 2923733 Open it Up Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
499 2741663 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
500 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
501 2674531 Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
502 2524089 Uşak ili cevizlerinin juglans Regia L seleksiyon yolu ile ıslahı Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
503 2131569 Uşak Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
504 2131508 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Projesi Sivaslı UŞAK 2013 Proje Yürütücüsü Uşak İl Özel İdaresi Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
505 2131465 FRENK ÜZÜMÜ RİBES SPP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI DİKİM SİSTEMLERİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
506 1446053 SİVASLI İLÇESİNDE FRENK ÜZÜMÜ Ribes YETİŞTİRİCİLİĞİNİN OLANAKLARI VE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BÖLGEYE YENİ ÇEŞİTLERİN ADAPTASYONU VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
507 1036045 Organik Ceviz ve Karadut Yetiştiriciliği Eğitim ve Uygulama Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Avrupa Birliği Sivaslı Meslek Yüksekokulu
508 2486618 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Öğr. Gör. DURMUŞ KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
509 2812888 Öğretmenlerde Örgütsel Değişim Sinizmi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
510 2812884 EDUCAMIGRANT – Göçmen ve Mülteci Öğrenciler için Eğitimde Dengenin Sağlanması Projesi “ “EDUCAMIGRANT PROJECT Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
511 2812810 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı. TÜBİTAK Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı. Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
512 2812801 İlköğretim Okullarının Sosyal Etki Analizi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası Proje Koordinasyon Merkezi Temel Eğitim Projesi. Project (Ln-4355-TU). Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Dünya Bankası Eğitim Fakültesi
513 1780816 Yenilikçi Okullar ve Eğitimde Değişim Yönetimi AB Eğitim ve Gençlik Programları Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
514 3609512 Oymaağaç Höyük / Nerik 2021 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
515 3609401 Samsun İli Vezirköprü İlçesi Oymaağaç Höyük / Nerik 2021 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
516 3580727 Samsun İli Vezirköprü İlçesi Oymaağaç Höyük / Nerik 2020 Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
517 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
518 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
519 2908940 Samsun İli Oymaağaç Höyük 2018 Yılı Kazı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
520 2908907 Dokumentation der Nassholzfunde aus der unterirdischen Quellkammer von Oymaağaç Höyük Nerik (Türkei) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
521 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
522 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
523 2733445 Oymaağaç Höyük/Nerik Kazı Projesi Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
524 2535225 Banaz Sürmecik Paleolitik Kurtarma Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
525 2535219 Banaz Sürmecik Paleolitik Kurtarma Kazısı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
526 2535211 Oymaağac Höyük Kazı Projesi Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
527 1761048 Oymaağaç Höyük Nerik Kazı Projesi Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
528 3306742 Sebaste Antik Kenti Yüzey Araştırması Buluntularının Değerlendirilmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
529 2884292 Labraunda Cam Buluntuları Belgeleme Çalışmaları Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
530 2884288 Sebaste Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
531 2534529 Uşak ili ve ilçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
532 2529541 Tekirdağ Kırklareli Müze leri ile Çanakkale Müze si ve Calvert Koleksiyonu ndaki CamEserlerin Belgelenmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
533 2488090 Tekirdağ Kırklareli Müze leri ile Çanakkale Müze si ve Calvert Koleksiyonu ndaki CamEserlerin Belgelenmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
534 2153703 Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
535 2475861 Yaz Kuran Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Program Prof. Dr. RAMAZAN EGE ARAŞTIRMA PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
536 2814298 Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ASLI GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
537 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi MAKBULE HÜRMET ÇETİNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
538 2854744 Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
539 2836817 Azdavay kömürlerinden selülozik madde katılarak biriket üretimi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
540 2812873 PVC Sektöründe Potansiyel Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
541 2812866 Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
542 2812863 Isıl Kararlı Kılıcıların Plastikleştirilmiş PVC’xxnin Isıl Kararlılığına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
543 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
544 2320021 YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN BİYO ESASLI PLASTİKLEŞTİRİCİ ELDESİ Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
545 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
546 1779666 PET in Geri Dönüşüm Sürecinde Uğradığı Değişimler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
547 1779661 PVC Uygulamaları için Göç Sorunu Az Olan Plastikleştiriciler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
548 1779653 Gazi Üniversitesi Müh Mim Fakültesi Yemekhane Atıklarından Biyogaz Eldesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
549 3606394 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Avrupa Birliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
550 3600724 Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
551 2813258 Türkiye’de Girişimcilik ve İstihdamı Destekleme Politikaları: Uşak İli KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile Kurulan KOBİ'lerin Mevcut Durumları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
552 3543002 test Prof. Dr. MEHMET AKYAR -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
553 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
554 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
555 2814010 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim İle Mesleki Eğitimi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
556 1606126 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Mesleki Eğitimi Vocational Education of Visually Impaired People via Distance Education Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
557 2737010 Kontak Geometride Yüzeyler Prof. Dr. MURAT KEMAL KARACAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
558 3476599 Cam Lif Esaslı Donatı Çubuk Yerleşiminin Betonarme Yapı Elemanlarının Eğilme Dayanım ve Sünekliliğine Etkisi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
559 2940902 Deprem Yer Hareketinin Zemine Baglı Degisiminin Degerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
560 2496300 hhhhhh Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
561 1322176 Sismik Yapı Hasarı ile Çeşitli İvme Kaydı Parametrelerinin İlişkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
562 1322173 Simav İlçesi Ve Çevresinde Bulunan Orta Hasarli Binalarin Teknik Açidan Güçlendirme Yapmaya Uygun Olup Olmadiğinin Tespiti Çalişmasi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN DİĞER Mühendislik Fakültesi
563 1322171 Deprem Bilim Okulu Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
564 1322169 Improving the Quality of Suburban Building Stock Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
565 1322166 Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
566 1322163 Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
567 1322157 Düşük ve Orta Yükseklikteki Betonarme Yapıların Deprem Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
568 1322147 Değişen Afet Yönetmeliği Şartlarının Betonarme Kamu Yapılarının Dayanım ve Süneklik Kapasiteleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
569 1322145 Betonarme Elemanların Doğrusal Ötesi Davranışlarının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
570 3447090 Bitlis Eren Üniversitesi YO-MYO Kompleksi Konferans Salonu İçin Ses Yalıtımı ve Hacim Akustiği Raporu Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
571 3388786 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Ait Akustik Rapor Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
572 2953992 Havelsan Ana Hizmet Binası Çok Maksatlı Salon, Açık Planlı Ofisler ve Yemekhane Akustik Danışmanlığı, Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
573 2762588 Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up, Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
574 2762496 Gana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
575 1682469 Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
576 1682450 Engelsiz Yozgat Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Avrupa Birliği Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
577 3101466 Melez iş Kimliği: Hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma Öğr. Gör. RAMAZAN RÜÇHAN KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
578 3092279 Melez İş Kimliği: Hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma Öğr. Gör. RAMAZAN RÜÇHAN KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
579 2767938 Melez İş Kimliği:hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma Öğr. Gör. RAMAZAN RÜÇHAN KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
580 3470521 Yerel Medya Frig Vadisinde Buluşuyor Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
581 3470520 Gazetecilikte Meslekî Verimliliği Arttırma Projesi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
582 3470519 Avrupa Perspektifinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi (APEM) Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Uluslararası İkili İşbirliği Programları İletişim Fakültesi
583 2723241 Afyonkarahisar Sanat ve Müzik Ansiklopedisi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
584 2585763 ERGONOMİK AÇIDAN PROJE TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ PROJE NO 4 HIZ DES 51 Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
585 2582553 Afyonkarahisar’xxda Basın ve İletişim Tarihi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ İletişim Fakültesi
586 2285376 Ergononomik açıdan proje tasarım atölyelerinin incelenmesi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
587 2283731 Yerel Basında Frig Vadisi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
588 29372 Afyon Ticaret ve Sanayi Sektöründe İnternet Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Altyapısı Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
589 3386910 Farmer Suicides: Effects of Socio-Economic, Climate, and Mental Health Factors Öğr. Gör. Dr. SUZAN ODABAŞI GÜRGİL Diğer (Uluslararası) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
590 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DENİZ ANAMUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
591 3365396 History of the Black Sea 18th-20th centurieshttps://project.blacksea.gr/en/teams/ Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Özel Kuruluşlar İletişim Fakültesi
592 3355828 2242ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİARAŞTIRMAPROJE YARIŞMALARI Doç. Dr. ÖNDER DENİZ TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
593 3291495 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Projeleri Yarışma Doç. Dr. ÖNDER DENİZ TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
594 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
595 2619653 ghjgjhjh Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Avrupa Birliği İletişim Fakültesi
596 2511551 Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Geçiş Süreci İçinde Bir Fabrika Örneği Sinop Kibrit Fabrikası Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
597 2432051 Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyetine Geçiş Süreci İçinde Bir Fabrika Örneği Sinop Kibrit Fabrikası Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
598 2322056 Black Sea Port cities 1780s 1910s Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Avrupa Birliği İletişim Fakültesi
599 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
600 2813348 Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
601 2813345 Gayrimenkul Değerleme Üzerine Sektördeki Çatı Kurum (Uşak İli Sosyal Ağ Analizi (SAA)) Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
602 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
603 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
604 2732011 Educating on Climate Forests Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
605 2478282 Educating on Climate Forest Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
606 3617419 TÜBİTAK 4007 Atölye Lideri 23-24-25 Eylül 2021 Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
607 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
608 2083366 Medeniyet Köprüsü Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
609 2081698 TÜBİTAK 1507 7080228 no lu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
610 96491 BAP Bilimsel Araştırma Projeleri 06 SANAT 01nolu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
611 96490 Tübitak 108M027 nolu Proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
612 2600054 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ABDULLAH AKÇAN ARAŞTIRMA PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
613 3577594 Uzaktan Algılamayla Geçirimsiz Yüzeylerin Analizi Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
614 2068622 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
615 1783973 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
616 1783972 Uzaktan Algılamada Diferansiyel Arama Algoritması DS Tabanlı Yeni Bir Kontrolsüz Değişim Belirleme Yaklaşımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
617 3581922 Biodentin ve cam iyonomer simanın yapay çürük dentin lezyonlarında remineralizasyona etkisi ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması Öğr. Gör. HASİBE ELİF KURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
618 3589706 Metal Kataliz İnce Filmlerin Ölçülü İndirgenmesi İle Karbon Nanotüp Büyümesinin Kontrolü Öğr. Gör. Dr. ATİKE İNCE YARDIMCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
619 3580955 Yapay Kaslarda Kullanılmak Üzere Elektrospinning Yöntemi ile Karbon Nanotüp İlave Edilmiş Elektroaktif İletken Polimer Nanofiberler Elde Edilmesi Öğr. Gör. Dr. ATİKE İNCE YARDIMCI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
620 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
621 3261838 Uzlaşı Eğitimi Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
622 3261525 Uzlaşı Eğitimi Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
623 3378988 Uşak İlinde Bazı Kabakgillerde Karpuz Mozaik Virüsü’xxnün (WMV) Serolojik Yöntemle Belirlenmesi ve Biyolojik İndeksleme Çalışmaları Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
624 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
625 1870769 Adana ve Mersin İllerinde Asma Kısa Boğum Virüs Hastalığının Bağlarda ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
626 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
627 1335942 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
628 3339129 DERİ ÜRETİMİNDE ÇEVRE ODAKLI BİR STRATEJİ VE (TARÇIN) CINNAMOMUM ZEYLANICCUM KULLANILARAK DOĞAL BOYALI GİYSİLİK DERİ GELİŞTİRME Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
629 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
630 2811860 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Diğer (Ulusal) Ulubey Meslek Yüksekokulu
631 1441056 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
632 2185986 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Altyapısının Geliştirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
633 1989556 Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae nin Yumurta Parazitoiti Olan Trissolcus semistriatus Nees Hymenoptera Scelionidae un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Farklı Yoğunluklarda Doğaya Salınması ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
634 1989554 Taurus Mountains Collaborative Project Prof. Dr. ŞENER TARLA ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
635 1989552 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılış ve Yoğunluğunun Saptanması Önemli Zararlı Türün Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
636 1989546 Uşak Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
637 1335943 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
638 14836 Ülkesel Süne Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
639 14834 Amik Ovası nda Pamuk Alanlarında Zararlı Pembekurt Pectinophora gossypiella Saund Lepidoptera Gelechiidae un Doğal Düşmanları Kışlama Durumu ve Mücadelesinde Tahmin Uyarı Olanakları Üzerinde Araştırmalar Tübitak Proje No TOGTAG 1615 Prof. Dr. ŞENER TARLA TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
640 14833 Amik Ovasında Buğdaylarda Zararlı Süne Eurygaster integriceps Putt e Karşı Entegre Mücadele İmkanlarının Araştırılması Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
641 3570840 RULMAN ANALİZİ İÇİN YERLİ TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI DONANIM VE YAZILIM TASARIMI İLE İMALATI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
642 2559739 Daha az elektrik tuketen ve uretim hizi daha yuksek yun kurutma makinasi prototipinin uretilmesi Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
643 1568376 İKİ ŞAFTLI YÜKSEK TORKLU DÜŞÜK DEVİRLİ KATI ATIK PARÇALAMA MAKİNASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
644 1568346 ARAÇ KONFOR ŞARTININ SAĞLANMASI İÇİN SES TİTREŞİM KOŞULLARINA UYGUN YAPARAK YAY TASARIM METODOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ FİZİKİ TESTLERLE DOĞRULANMASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
645 9374 Silindirik Masuralı Rulmanlarda Titreşim Analiziyle Arıza Tespiti Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
646 2214109 Ölçüm Bilim Laboratuvarının Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
647 2214057 Ölçüm Bilim Metroloji Laboratuvarının Kurulması Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
648 2164024 Farklı Maddelerle Katkılanmış Cam ve Beton Malzemenin Gama Soğurma Karakterizazyonu Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
649 48354 Mermer Ocakları ve Mermer Ürünlerinde Doğal Radyasyon ve Radon Gazı Tayini Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
650 48353 Afyon Ve Çevresindeki Kaynak Sularının İçerdiği Radyoaktif Madde Oranının Belirlenmesi Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
651 48352 Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
652 3191529 Üniversite Gençliğinde Üreme Sağlığı Projesi (ÜGÜSAP) Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Avrupa Birliği Tıp Fakültesi
653 3176762 2017/SB003(D16) No’lu proje Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
654 90988 2010 SB001 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
655 90987 ÜGÜSAP Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Avrupa Birliği Tıp Fakültesi
656 90986 08 VF 07 No lu Proje Afyon kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
657 2300362 46 orta öğretim Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
658 2300296 Arge erkunt Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
659 2300188 sesli yol Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
660 2300133 sesli yol Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
661 2299842 SESLİ YOL Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
662 2238273 Yenilenebilir Enerji Tabanlı Termoelektrik Güç Üretimi ve Sistemin Performansının Değerlendirilmesi Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
663 1899051 Güneş Enerjili Bir Su Isıtma Sistemiyle Toprak Isı Değiştiricisinin Ekserjetik Ve Eksergoekonomik Analizi Ve Simülasyonu Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA BAP Mühendislik Fakültesi
664 2813485 Baritli Kumaş Üretimi ve Radyasyon Zırhlanmasında Kullanılmasının Test Edilmesi Öğr. Gör. SERPİL EMİKÖNEL TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
665 2813473 Baritli bazı kumaşların radyasyon soğurma özelliklerinin araştırılması Öğr. Gör. SERPİL EMİKÖNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
666 3604000 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YÜKSEKTE ÇALIŞMAYA UYGUN HALAT YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
667 1643067 Dokuma İşletmelerinde Meydana Gelmekte Olan Uçuntu Dağılımının Makine Kısımlarına Göre Tespiti Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
668 47682 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Optimum Darbe Dayanımına Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
669 47681 Uşak ta Üretilen Battaniyelerin Termal ve Konfor Özellikleri Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
670 47676 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İpliklerden Elde edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
671 2975989 Pinus Brutia Ten. Kabuk Ekstraktı ve Pycnogenol®’xxün Leishmania Tropica Promastigotları Üzerine Anti-Leishmanial ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL -Tübitak 3001 Tıp Fakültesi
672 2650344 Partikül Bombardımanı (Biyolistik) Yöntemi ile Tritikaleye (x Triticosecale Wittmack) Markör Gen Aktarımı. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
673 2650343 MDR1 Geninde gözlenen yaygın tek nükleotid değişimlerinin (C3435T, G2677T ve C1236T) Türkiye populasyonunda haplotip temelli analizi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
674 2650342 MDR1 Geninde gözlenen yaygın tek nükleotid değişimlerinin (C3435T, G2677T ve C1236T) Türkiye populasyonunda haplotip temelli analizi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
675 2650341 P53 +/+ ve P53-/- Kolon Kanser Hücre Serilerinin İyonize Radyasyona Karşı Verdikleri Hücresel Cevabın Telomeraz Aktivitesi ile İlişkisi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
676 2650339 Kardiyomiyosit ve Mezenkimal Kök Hücre Ko-Kültürü Aracılı Hücre Füzyonu ve Hücresel Değişimin Fonksiyonel Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
677 2650338 Azoospermik olgulardan elde edilen yuvarlak spermatidlerin in vitro maturasyonu ve Non Obstruktif Azospermi (NOA), Obstrüktif Azospermi (OA) olgularından elde edilen Sertoli hücrelerinin, sitokin ifade düzeylerinin karşılaştırmalı analizi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
678 2645118 KARDİYOMİYOSİT VE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KO-KÜLTÜRÜ ARACILI HÜCRE FÜZYONU VE HÜCRESEL DEĞİŞİMİN FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
679 2645117 AKUT MYELOİD LÖSEMİDE BETA KATENİN PROTEİNİNİN DÜZENLEDİĞİ GENLERİN GENOM EBADINDA İNCELENMESİ VE OLASI İLAÇ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
680 2645116 İNSAN KARDİYOMİYOSİT HÜCRELERİNİN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER İLE FÜZYONU VE YENİDEN PROGRAMLANMASI Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
681 2628167 K562 Hücrelerinin İmatinibe karşı direnç kazanımında exosom aracılı miRNA transferinin rolü Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ GÜREL -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
682 3607270 Kümülüs hücresi: Hücre tedavisinin yeni adayı mı? Prof. Dr. SEMA YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
683 3607267 Mezenkimal kök hücreler: ARDS’de çalışıyor mu? Prof. Dr. SEMA YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
684 3607264 Salbutamol’ün ARDS’deki etkisi Prof. Dr. SEMA YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
685 3607263 Nöroblastomlu hastalarda sfingozin 1-fosfat reseptör 4 gen ekspresyonunun sağlıklı çocuklar ile karşılaştırılması Prof. Dr. SEMA YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
686 3607262 Akut solunum sıkıntısı sendromunda Hif-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α)’nın rolü Prof. Dr. SEMA YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
687 3607258 Çocuklarda lenfadenopati ve Hif-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α) ilişkisi Prof. Dr. SEMA YILMAZ -Tübitak 1002 Tıp Fakültesi
688 3335046 İki Fazlı Anaerobik Sistemler Ve Elektrohidroliz Yöntemleri Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
689 3237349 Biyosorbent olarak atık patates kabuklarını kullanarak sulu çözeltilerde Kadmiyum (Cd2) Giderimi Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
690 3237335 Anaerobik arıtmada hybrid reaktörlerin işletme koşulları Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
691 3237318 Asidojenik Faz Üzerinde Tekli ve Çoklu Substrat Etkisi Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
692 3237306 İlaç Atıksularının Tek ve İki Kademeli Anaerobik Arıtımında Sistem Performanslarının Karşılaştırılması. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
693 3237075 TACKLING TOXICITY IN OZONATED TEXTILE WASTEWATER FOR ENHANCED BIOLOGICAL TREATMENT Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
694 2828076 “Star Tepe Tatil Köyü. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Köyü, İçmeler Mevkii”. T.C. Çevre Bakanlığı, ÇED Raporu, 66 s, İstanbul. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
695 2828067 “Ballıkayalar Vadisi Tabiat Parkı Envanter Raporu”. T.C. Orman Bakanlığı, 37 s, İstanbul. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
696 2827916 ”Club Bela Vista. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Eskihisar Köyü, Arpalık mevkii”. T.C. Çevre Bakanlığı, ÇED Raporu. Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
697 2686902 İki Fazlı Anaerobik Sistemler ve Elektrohidroliz Yöntemler Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
698 1429476 Report on T90 and Dispersion Studies in Winter Season At Riva Region Ocenographic geophysic and Drilled Geotechnic Studies on the Riva and Büyükçekmece Discharge Lines in the Extented of İstanbul Sewerage Projects Istanbul University Research and Education Foundation İstanbul June Proje Araştırmacısı 1995 Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM ARAŞTIRMA PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
699 1429423 Sığır Gübresi Kullanılarak Anaerobik Bir Reaktörde Biyolojik Hidrojen Üretimi Tübitak Hızlı Destek Programı Çaydag 1002 Proje no 112Y384 Proje Yürütücüsü 2014 Prof. Dr. YALÇIN AŞKIN ÖKTEM -Tübitak 1002 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
700 2517737 TECHNİCAL ASSİSTANCE FOR IMPROVİNG THE ADAPTABİLİTY OF EMPLOYERS AND EMPLOYEES İN TR33 REGİON C23 9 Manufacture of abrasive products and non metallic mineral products n e c Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
701 2517586 Sol jel yöntemi ile Titanyum ve Kompozit İmplant Malzemelerin Üzerine Bor Flor Zirkon ve Pirinç Kabuğundan Elde Edilen Nano Fiber Katkılı Hydroxyapatite Kaplanması Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
702 1779738 Biomimetik Elektroforez ve Sol Gel Yöntemi ile 316 L SS ve Ti İmplant Malzemelerin Üzerine Hydroxyapatite HAP Kaplamaların Üretilmesi ve Korozyon Davranışlarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
703 40759 HA Kaplanması Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN BAP Mühendislik Fakültesi
704 3577313 Pre/Post natal Nikotin Maruziyetinin Sıçanda Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Parametrelerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi SOYCAN MIZRAK ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
705 2268808 Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Doç. Dr. ARİF YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
706 3195541 Oturma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Akıllı Koltuk Kılıfı Tasarımı Doç. Dr. EREN ÖNER ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
707 2817157 Ağrı ve Sancı Azaltıcı Nanolifli Yüzeylerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
708 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
709 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
710 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
711 1356806 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
712 1258397 Antimikrobiyal Özellikli Nanofiltre Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
713 44091 Tek Eksenli ve Koaksiyel Yapıda Biyopolimer Nanoliflerin Elektrolif Çekim Yöntemi ile Üretilme Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
714 2523769 Türkiyeli Göçmenlerin Fransa ya Tutunma Stratejileri Paris Şehri Evry Banliyösü Örneği Dr. Öğr. Üyesi HASAN GÜLER TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
715 105455 Yeni Anayasadan Beklentiler Dr. Öğr. Üyesi HASAN GÜLER DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
716 1799543 ”Üniversitede EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi”, Zafer Kalkınma Ajansı Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
717 27566 ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ ÜGÜSAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
718 27556 UŞAK ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA LİDERLİĞE KOŞUYOR Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
719 27551 SOSYAL GÜVENLİK TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK ARTIRMA PROJESİ Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
720 27550 BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI BEBEK PROJESİ BASAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
721 2814318 Farklı Gibberellik Asid (GA3) Dozlarının Lavantada (Lavandula angustifolia Mill) Uçucu Yağ Miktarları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi Doç. Dr. MEHMET UĞUR YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
722 2814313 Uşak Üniversitesi BAP: Proje No: 2017/HD-SOSB021. Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Ex vitro Şartlarda Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Çoğaltılmasına Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. MEHMET UĞUR YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
723 2910658 Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları ve Çözüm Önerileri: Uşak İliÖrneği Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
724 2728574 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline YönelikBir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
725 2728180 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
726 91720 Açık Alan Mekan Kalitesine İlişkin Tercih ve Algılamaları Değerlendirmeye Yönelik Niceliksel Bir Yöntem Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi SEVAL CÖMERTLER DİĞER Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
727 2730914 Atık Sularda Bulunan Bazı Ağır Metallerin 4-(2-piridilazo) Rezorsinol (PAR) Komplekslerinin Ters Faz Sıvı Kromatografisi ile Tayini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
728 2717992 Atık Sularda bulunan bazı ağır metallerin 4-(2-pridiazo) Resorsinol (PAR) komplekslerinin ters faz sıvı kromatografisi ile tayin Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
729 2716141 Sülfatiazol, Fitalilsülfatiazol, Sülfometaksazol Ve Sülfoetoksipiridazinin pKa Değerlerinin Organik Çözücü-Su İkili Karışımlarında Tahmini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
730 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
731 2020196 Keçiboynuzu Harnup Pekmezinde Bulunan Bazı Fenolik Maddelerin Tayini İçin Kapiler Elektroforez Yönteminin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
732 1778293 Bazı Antiviral İlaçların İntestinal Permeabiliteleri ve Dozaj Formlarından Tayini İçin Ters Faz Kromatografik Metodun Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
733 93207 Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan irrinotekan oksaliplatin florourasil ve folinik asitin iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında poansiyometri ve spektroskopik yöntemle tayini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
734 93206 Lösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında spektroskopik ve ters faz sıvı kromatografik yöntemler ile belirlenmesi ve bu ilaçların ters faz sıvı kromatografik yöntemle eş zamanlı tayinleri için metot optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
735 3599931 İklim Değişikliğine Duyarlı Yerleşimlere Doğru: “Geleceği Birlikte Düşünelim” Öğr. Gör. Dr. ABİDİN KEMEÇ TÜBİTAK PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
736 3281697 Isparta İli, Merkez, Eğirdir, Aksu, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yalvaç İlçeleri ile Burdur ili, Ağlasun İlçesi,Harmancık Köyü, Sandalion Antik Kenti ve Çevresinde ”Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması” Öğr. Gör. Dr. ABİDİN KEMEÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Karahallı Meslek Yüksekokulu
737 2807941 J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Dr. ABİDİN KEMEÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
738 3263742 le Güçlendirilmiş Zwitteriyonik Sülfobetain Nanokompozit Hidrojellerinin Sentezi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
739 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
740 2743572 Yeni Tip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Bir Uygulama Çalışması Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
741 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
742 2696236 Heparin ve Paclitaxel’xxin Multifonksiyonel Transdermal Salımı İçin Yeni Heparin-Konjuge Hidrojeller Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
743 2383295 2 N Morfolino Etil Metakrilat Ve 2 Dimetilamino Etil Metakrilat Monomerlerinin Kopolimerizasyonu İle Hidrojel Eldesi Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
744 2129991 Tersiyer Amino Grupları Ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 Dimetil Amino Etil Metakrilat Amberlit Kompozitinin Sentezi Ve Biyo Atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci Ile Geri Kazanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
745 2129972 Yeni Tip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Bir Uygulama Çalışması Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
746 92427 Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK DİĞER Mühendislik Fakültesi
747 92303 Farklı Sübstitüe Gruplar Taşıyan Kaliksaren Türevlerinin Sentezi ve Toksik İyon Uzaklaştırılmasında Kullanılması Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
748 92302 2 N Morfolino etil Metakrilat Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
749 92301 Yeni Tip ABA Triblok Kopolimerlerin Sentezi Karakterizasyonu Ve Yeni Tip Hidrojel eldesinde Kullanılmaları Doç. Dr. FADİME FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
750 3586632 Teknolojiye Dokun Dr. Öğr. Üyesi SEVTAP UĞUR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
751 3087949 ASKIDA GİYSİ PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi SEVTAP UĞUR Diğer (Ulusal) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
752 1130 Vitrin Düzenleme Elemanı Mesleki Eğitim Kursu I Dr. Öğr. Üyesi SEVTAP UĞUR Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
753 2318774 TRABZON İLİ KÖYLERİNDE SAĞLIK VE KRONİK HASTALIKLAR TARAMASI ERKEN TANI HAYAT KURTARIR Prof. Dr. MEHMET HALUK ULUUTKU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tıp Fakültesi
754 2815388 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmaları Kataloglama Projesi Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BARDAKÇI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
755 3612559 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Doç. Dr. ERCAN ÖZEN Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
756 1970541 Uşak Yöresel Yiyeceklerinin Gastronomik Açıdan Tespiti Markalaşma Girişimcilik ve İstihdama Katkılarının Araştırılması Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Fakültesi
757 1970540 İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Uşak İli İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İncelenmesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
758 1970537 Trafik Kazalarının Sigortacılık ve Finansal Sistem İçindeki Konumu ve Trafik Kazalarının Sürücü ve Yaya Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Uşak İli Örneği Uşak Üniversitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
759 90977 A K Ü Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Hizmet Kalitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Fakültesi
760 2102753 Pamuk ve Farklı Tipte Polyester Lifleri Kullanılarak Örülen Çift Yüzlü Örme Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
761 2102718 Geri Kazanılmış Liflerden Elde Edilen Çorapların Boyutsal Ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
762 1189035 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Renk Haslık Performanslarının İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
763 1189030 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Boyutsal ve Fiziksel Özellikleri Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
764 2796313 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi: Bilişsel Tanı Modelleri Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
765 2769776 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Kalkınma Bakanlığı Eğitim Fakültesi
766 2743634 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi TÜRKER TOKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
767 3607348 Likidite İle Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: İMKB Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
768 2997726 2017-2-TR01-KA347-047654 Haydi Gençler İnovasyon’dan İstihdama Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
769 2694537 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları Finans Ağırlıklı Ders Alan Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Durumları: Ege Bölgesi Örneği Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
770 2686208 Innovative Motivation Approach For Vocational Training And Its Virtual Application Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
771 2505055 Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
772 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
773 2505037 Reinforcing Entrepreneurship in Adults REAL Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
774 86861 Aydın ilindeki borsa yatırımcılarının profili ve bu yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapma sürecini etkileyen faktörlerin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
775 2519258 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
776 2157518 Nano Takviyeli Polimer Granüle Malzeme NTPG Üretimi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
777 3626044 Kayıt dışı Ekonominin Neden ve Sonuçlarının Algılanması ve Önleme Çabaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği Öğr. Gör. Dr. FEDEN KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
778 3588519 Bazı Oksitli İnce Filmlerin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Öğr. Gör. Dr. NİHAN AKKURT ÖZGÜR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
779 3580361 RFQ KOVUĞUNUN ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Öğr. Gör. Dr. NİHAN AKKURT ÖZGÜR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
780 3613680 Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlerarası Açık Gönderme Yapabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. SELCEN ÇİFCİ ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
781 2468226 Yaz Kur an Kursu Eğiticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
782 2467783 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
783 1914057 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
784 1914056 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
785 2796034 Streptozotocin ile Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Ceviz (Juglans regia L.) Yaprağı Ekstraktının Sitogenetik, Elektroforetik, Histopatolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
786 2674474 Diyabetik Ratlarda Fesleğen (Ocimum Sanctum) Uygulamasının Böbrek Dokusunda Tümör Nkrozis Faktör-a ve İnterlokin 1 Salınımı Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
787 2649686 Seksüel Sikluslarının Proöstrus, Metöstrus-Diöstrus ve Anöstrus Dönemlerinde Bulunan Kangal veya Kangal Melezi Köpeklerin Uterus Dokularından Muc-1 ve Muc-16 Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
788 2649685 Kolesterollü Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanlarda Timokinon’un Testis Dokusunda GDNF (Glial Hücre Türevi Nörotrofik Faktör) Ekspresyonu Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
789 3611662 Türk Tarih Kurumu, Blaundos Kazı Başkanlığı 2021 Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
790 3572478 Blaundos Kazı Başkanlığı Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
791 3571387 Blaundos Antik Kenti 2020 Yılı (Üçüncü Sezon) Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
792 2995627 Blaundos Antik Kenti 2018 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
793 2995619 Antiochia ad Cragum Arkeolojik Kazı, Araştırma ve Restorasyon Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
794 2822294 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2004. Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
795 2822290 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2003 Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
796 2736159 Antiochia Ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
797 2525595 The Antiochia ad Cragum Archaeological Research Project 2016 Season Prof. Dr. BİROL CAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
798 2519782 SOĞMATAR NEKROPOLÜ KAYA MEZARLARININ MİMARİ ÇİZİM RÖLEVE VE BELGELEME ÇALIŞMASI VE MEZARLARIN TİPOLOJİK GELİŞİMİ Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
799 2510287 Antiocheia Ad Cragum Büyük Hamam Mozaikleri Kazı Konservasyon Çevre Düzenleme Sergileme ve Tanıtım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
800 2161925 Çiğdemli Höyüğü Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
801 2161912 Erzurum Kalesi Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
802 2161896 Erzurum Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
803 2161880 Pasinler Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
804 2161862 Pulur Höyüğü Kesit Temizlik ve Stratigrafik Tespit Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
805 2161829 Erzincan Altıntepe Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
806 2161802 Dara Anastasiopolis Kazı Onarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
807 2161755 Antiocheia Ad Cragum Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
808 2161704 SYEDRA ANTİK KENTİ Mevcut Yapıların Tespiti Topografik Planın Çıkarılması Yerleşim Modelinin Oluşturulması ve Turizm Tanıtım Çalışmalarına Yönelik Yüzey Araştırması Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
809 2089551 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mozaikleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
810 1141016 Atatürk Üniversitesi ESRUC Konsorsiyumu Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri ve Uluslararası Anadolu nun Zirvesinde I Kış Zirvesi Sempozyumlarının Erzurum Şehrinin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkılarının Araştırılması Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
811 1140997 Aşağı Sakarya Havzası Bilecik İli Kültür Envanteri Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
812 4729 Atatürk Üniversitesi 50 Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
813 4728 Erzurum Müzesi Cam Eserler Kataloğu Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
814 4726 Erzincan Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
815 4725 Roma Çağı Anadolu Mimarisinde Kıvrıkdal Ranke Bezemeleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
816 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. ŞAKİR MİRZA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
817 2732206 Metanol yakıt pilleri için yeni polimer destekli PtxM100-x nanomalzemelerin sentezlenmesi, karakterizasyonları ve uygulanabilirliklerinin araştırılması Öğr. Gör. RAMAZAN SARAÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
818 3595951 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
819 2917929 Öğrencilerin Matematik Başarılarının Matematiksel Düşünme Stillerine Göre İncelenmesi Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
820 2917901 Geleceğe hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum Doç. Dr. VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
821 2295631 Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarınınİncelenmesi Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
822 1875857 Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 MF015 20 11 2014 Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
823 1561495 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi Kdkt Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Fdm Ler Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite Ve Serbest Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
824 1414197 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi Kdkt Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Fdm Ler Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite Ve Serbest Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
825 1414188 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite Ve Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
826 27887 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite Ve Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
827 3586303 Makina İmalatına Yönelik Eğitim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Tanımsız HABİBE GÜRSOY DEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
828 1458387 Ravzatü ş Şüheda İnceleme Metin Dizin I Bölüm 1 236 Prof. Dr. TALİP YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
829 2950290 213M631 nolu Tübitak 1001 ’Vartm Yöntemiyle Farklı Tabakalarda Üretilmiş Cam Kumaş, Ve Karbon Kumaş Elyaf Takviyeli Polimer Nano Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Ve Yarı Statik (Qs-Pst) Penetrasyon Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. ÖMER FARUK ERKENDİRCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
830 2674550 Bazı Ahududu Çeşitlerinde Farklı Hormon Uygulamalarının Fenolojik ve Pomolojik ÖzelliklerineEtkileri Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
831 2674546 Uşak ta dut yetiştiriciliğinin genel durumu, İpekböceği yetiştiriciliğinin potansiyelinin belirlenmesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
832 2674537 Çilek yetiştiriciliğinde melotonin uygulamasının verim ve kaliteye etkilerinin araştırılması. Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
833 2674531 Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
834 2524089 Uşak ili cevizlerinin juglans Regia L seleksiyon yolu ile ıslahı Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
835 1782891 Ahşap Konstrüksiyonlarda Zarar Yapan Böceklerin Ahşabın Mekaniksel ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
836 1782890 Çeşitli Ağaç ve Otsu Bitki Ekstraktlarından Çevre İle Uyumlu Doğal Renklendirici ve Koruyucu Üstyüzey İşlem Maddelerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
837 1782887 Çeşitli Üst Yüzey İşlem Maddelerinin Hızlandırılmış Yaşlandırma Accelerated Weathering Metodu ile Fiziksel ve Biyolojik Performanslarının Belirlenmesi ve Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
838 1782884 Uşak İli Sivaslı İlçesinde Organik Koşullarda Çilekte Dikim Zamanı ve Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Araştırmalar Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
839 1782879 Sivaslı İlçesinde Frenk Üzümü Yetiştiriciliğinin Olanakları ve Çilek Yetiştiriciliğinde Bölgeye Yeni Çeşitlerin Adaptasyonu ve Bazı Kalite Kriterlerinin Araştırılması Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
840 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
841 3543707 Biyomedikal Uygulamalar için Yeni Biyoaktif Cam Malzemelerin Mikroyapısal Özelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
842 3543706 Laterasyon Methodlarını Kullanarak Ultra-Wide Band Tabanlı Kapalı Alan Konumlandırma Sistemi Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
843 3543705 TEMEL ELEKTROKARDİYOGRAM DEVRE TASARIMI VE SİNYAL ANALİZİ Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
844 3543704 SPEKTROFOTOMETRENİN DENEYSEL UYGULAMALARI Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
845 3543703 FİBER OPTİK HABERLEŞMEDE DALGALARA AYRILMIŞ ÇOĞULLAMA (WDM) TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
846 3543702 Bor telürit esaslı optik cam malzemelerinin mikroyapısal, ısıl ve optik özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
847 2246502 Preparation and characterization of Bi3 based oxide glasses forfiber laser laser amplifier and optical fiber Prof. Dr. İDRİS KABALCI Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
848 2226827 Bor telürit esaslı optik cam malzemelerinin mikroyapısal ısıl ve optik özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
849 1450327 Tulyum katkılı üçlü telürit esaslı fotonik camların spektroskopik ve mikroyapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
850 1450324 Telüroksit çinkoklorürlü optik camların ısısal optiksel ve mikroyapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
851 1450312 Florotelürit optik camların sentezlenmesi ısısal ve yapısal özellikleri Prof. Dr. İDRİS KABALCI TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
852 3032597 TEMEL DİL BECERİLERİNE YÖNELİK TERSYÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOMS) MODELİNİN UYGULANMASI Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
853 2468053 Yaz Kur an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
854 2043421 FaMe Fatih meets Mediacompetence Primary Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
855 1074159 İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Web Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Ölçülmesi Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
856 3476599 Cam Lif Esaslı Donatı Çubuk Yerleşiminin Betonarme Yapı Elemanlarının Eğilme Dayanım ve Sünekliliğine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
857 2621247 USAK ILI VE ÇEVRESINDE KULLANILAN YAPI MALZEMELERINDEKI DOGAL RADYOAKTIVITE ÖLÇÜMÇALISMALARI-2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
858 96696 Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
859 96685 Bor Katkılı Özellikli Beton Üretimi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
860 96684 Zeolit Katkılı Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
861 3542409 Small BusinessDevelopment Center for Young Entrepreneurs Dr. Öğr. Üyesi Volkan TURAN Avrupa Birliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
862 3592885 Evaluation of Digital Transformation in Organizations Öğr. Gör. EMİNE ÇETİN Avrupa Birliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
863 2813258 Türkiye’de Girişimcilik ve İstihdamı Destekleme Politikaları: Uşak İli KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile Kurulan KOBİ'lerin Mevcut Durumları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. EMİNE ÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
864 2023943 Bir merkez mili çevresinde dönen fonksiyonel derecelenmiş çatlaklı kirişlerin enine titreşimleri Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
865 2023897 Çok çatlaklı çubukların titreşim analizi ve ölçümü Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
866 2023802 Silindirik masuralı rulmanlarda titreşim analiziyle arıza tesbiti Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
867 2023718 Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik ev otomasyon sistemi Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Mühendislik Fakültesi
868 2023691 Moduler mobilya üretiminde delik delme sistemi içeren kenar bantlama makinası Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
869 3605184 iletişimi Etkileyen Faktörler ve Çatışma Nedenleri Seminer Uşak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube polisleri için Eğitim Semineri "İletişimi Etkileyen Faktörl… Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
870 3605040 4007 Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme Programı "Teknolojiye Dokun" Projesi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
871 3590664 UŞAK KOLEKSİYONU Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ Diğer (Ulusal) İletişim Fakültesi
872 2070623 Uşak Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Lider Öğretmen Projesi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
873 2070622 Uşak Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Lider Öğretmen Projesi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
874 1985306 T C İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İzmir Müze Müdürlüğü Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
875 1966346 4 ULUSLARARASI BURSA İPEKYOLU FİLM FESTİVALİ Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
876 1963801 ODTÜ Cankurtarma ve İlk yardım Topluluğu Profesyonel Makyaj Eğitimi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
877 1963786 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü USA İstanbul Konsolosluğu Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi WAM University of Minesota ve YAMAMOTO ile Museum Branding Eğitim Semineri ve Çalıştayı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
878 1963776 TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema Müzesi Türk Sinemasında Makyaj ve Aksesuarın 100 Yıllık Yolculuğu Sergisi ve Türk Sinemasında Makyaj Kitabı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
879 1963770 Pegasus Havayolları Makyaj eğitimi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
880 1963764 İHY İZMİR HAVAYOLLARI GENEL GÖRÜNÜM VE KİŞİSEL BAKIM EĞİTİMİ Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
881 1963756 T C İstanbul Aydın Üniversitesi Makyaj Semineri Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
882 1962214 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Makyaj Uzmanı Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
883 1962185 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda Makyaj Uzmanlığı ve Makyaj Uygulayıcılığı Meslek Standardı Geliştirme çalışmalarında danışmanlık Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
884 1962179 Ömerli Köyü ndeki kadınlar ve çocuklar için cimnastik eğitimi organizasyonu Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
885 1962170 Rotary Uluslararası Cimnastik Festivali Organizasyonu Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
886 1962146 Trakya Üniversitesi Sultan II Beyazıd Külliyesi Sağlık Müzesi Tıp Medresesi Bölümü Tasarımı ve Uygulamasında Proje Koordinatörlüğü ve Makyaj Uygulamaları Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
887 1962124 I Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
888 1962120 4 Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
889 1962114 41 Antalya Altın Portakal Film Festivali Makyaj ve Saç alanında Jüri Üyeliği Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
890 2573596 Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takvitesinin Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyine Etkisi Dr. TANER YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
891 2736872 ) Poli(4-Klor Naftil Metakrilat)/ Sodyum Montmorillonit NAnokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
892 2736750 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
893 2550320 Yapısında Titoüre Grubu Bulunan Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Karboksilik Asitlerin Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılması Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
894 2550317 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
895 2550310 Tiyazol Grubu İçeren Yeni Met akrilamit Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
896 1458843 Uşak Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
897 1458750 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
898 86131 Bozok Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
899 86130 N N Diasetonitril Metakrilamit ile Alkil Metakrilatların Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
900 86127 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
901 86126 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
902 86125 Fırat Üniversitesi DPT Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
903 86124 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
904 86123 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
905 86122 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
906 86121 TÜBİTAK projesi NO 105T137 Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
907 86120 Bozok Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
908 2505055 Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
909 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
910 2764359 Çalı formunda Defne (Laurus nobilis L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sıklıkğı ve Hasat Zamanlarının Yaprak ve Uçucu Yağ Verimine Etkileri Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
911 2522977 Arum italicum MILLER türünde in vitro mikroçoğaltım çalışmaları Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
912 2113891 Farklı Soğan Kesme Yöntemleri ve Dikim Derinliğinin Crocus kotschyanus ssp kotschyanus Türünün Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
913 2113847 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum vulgare nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
914 2113842 Hatay Yöresinin Bazı Geofit Türleri ve Bunların Karşı Karşıya Olduğu Tehditler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
915 2113834 Çiğdem Crocus kotschyanus spp kotschyanus Türü Üzerinde Bazı Morfolojik ve Agronomik Araştırmalar Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
916 2113808 Endemik ve Tehlike altında bulunan Muscari azureum ve Muscari aucheri nin kültüre alınması ve in vitro hızlı çoğaltılmı Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
917 2113802 Türkiye kekik Origanum onites L genetik potansiyelinin AFLP markörleri ile karakterizasyonu ve türler arası melezlemeler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
918 2113788 Ekonomik önemi olan endemik geofit soğanlı yumrulu bitkilerin kültüre alınması ve in vitro koşullarda hızlı çoğaltılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
919 2113783 Muscari muscarimi nin in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
920 2113776 Crocus sativus in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
921 2113769 Papaver bracteatum un Ankara ve Bolvadin koşullarında yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
922 2108956 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılışları Yoğunlukları ve Önemli Zararlı Türlerin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
923 2096668 Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne Laurus nobilis L Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex situ Muhafazası Yönetici Prof Dr Filiz Ayanoğlu M K Ü Ziraat Fakültesi Hatay Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
924 1881191 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
925 1719006 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum Vulgera nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
926 2766503 TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
927 2759157 ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
928 2192194 ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
929 1779586 2008 KRİZİNİN UŞAKTA İHRACAT YAPAN FİRMALARA ETKİSİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR BAP Uygulamalı Bilimler Fakültesi
930 2125328 İlkokul 2 Sınıf İngilizce Öğretim Programının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi Proje No 1303E046 Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZÜDOĞRU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
931 1603484 İlkokul 2. Sınıf ve 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZÜDOĞRU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
932 1940488 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN HAYDAR KUTLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
933 3437890 Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan Kadın Hükümlülere Uygulanan 8 Haftalık Egzersizin BKI Değişimine, Mutluluk, Psikolojik Sağlamlık, Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkisi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
934 3051495 Yapay çim saha kullanımının çim hokeyi sporcularında kan metal düzeylerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
935 1667054 Kadın Futbolcularda Hormonal Değişimlerin Maksimal Aerobik Güç ve Bireysel Anaerobik Eşik Kapasitelerine Etkileri Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
936 1667043 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarına 4 kapılı akıllı zamanlama Sistemi Cihazının Alımı Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
937 1667023 Puberte Dönemi Çocuklarda Hipotalamo Hpofizo Gonadal Aksın Olgunlaşmasında Egzersizin Etkisi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
938 1666989 Farklı Aerobik Egzersiz Yöntemlerinin Myokinlere ve Yağ Dokusundan Salgılanan Bazı Sitokinlere Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
939 21274 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Uygulamalı Derslerin Alt Yapısını Geliştirme ve Fitness Center Oluşturma Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ BAP Spor Bilimleri Fakültesi
940 2056207 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
941 3051495 Yapay çim saha kullanımının çim hokeyi sporcularında kan metal düzeylerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
942 1667043 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarına 4 kapılı akıllı zamanlama Sistemi Cihazının Alımı Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
943 1512318 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Uygulamalı Derslerin Alt Yapısını ve Fizyolojik Performans Ölçüm Laboratuarını Geliştirme Projesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ BAP Spor Bilimleri Fakültesi
944 1512271 Farklı Aerobik Egzersiz Yöntemlerinin Myokinlere ve Yağ Dokusundan Salgılanan Bazı Sitokinlere Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. ABDULLAH GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
945 3511458 MÜZİK ÇALIŞMA ODALARININ ISI, AYDINLATMA, SES YÜKSEKLİĞİ VE NEM DURUMLARININ UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
946 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
947 3261838 Uzlaşı Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
948 2682489 1.DOĞA VE SANAT ŞENLİĞİ Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
949 2613730 II. Doğa ve Sanat Şenliği Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
950 2564902 Çevremdeki Endemik Bitkileri Tanıyorum ve Resimlerini Çiziyorum Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
951 2564895 E içerikte Genel Biyoloji Dersine Yönelik z- Kitap Oluşturma Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
952 2397903 Çevremdeki Endemik Bitkileri Tanıyorum ve Resimlerini Yapıyorum Dr. Öğr. Üyesi BANUÇİÇEK ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
953 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
954 2876928 Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (Orta Tunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar) [Proje Numarası- YA016404 (2018) Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
955 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
956 1788457 2010 SOSB002 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
957 1788453 110B075 MURAT DAĞI ULUBEY KANYONLARI VE UŞAK ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ II Doç. Dr. MEHMET DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
958 68701 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
959 2812132 İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
960 2812129 Çoklu Model Bulanık Uyarlamalı Denetleyici Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
961 2812121 Doğrusal Olmayan Fuzzy PID Kontrolör Tasarımı Ve Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
962 2812116 İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
963 2812111 Görüntü İşleme Temelli Fabrika Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
964 2812106 Bilgisayar Temelli Dokuma Hatası Algılama Ve İşaretleme Sistemi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
965 2598896 Veri Odaklı Modelleme Temelli Durum Uzayında Kontrol Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklenmesi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
966 2906771 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
967 2906747 Sinyal Emici Metamalzemelerle Özgün Entegre Sensör Tasarım ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
968 3208840 2017-1-TR01-KA202-046223 SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
969 3193517 2019-1-TR01-KA202-076388 Practices For Increasing Export-Oriented Entrepreneurial Skills Of vet Learners Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
970 3169414 Uşak Üniversitesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik algısının Yerleşmesi ve Başarılı İş Fikirlerinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Girişimci Destekleme Akademisi Oluşturulması Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Diğer (Ulusal) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
971 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
972 2582549 lets shape your career Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
973 1610465 EL ELE GELECEĞE Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY DİĞER Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
974 2531593 Ru Nanokümelerinin Amonyak Sentezinde Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
975 2196131 Towards improvement of ammonia synthesis by application of nitrogen conducting thin films Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
976 2194782 Ru SBA 15 ve Kobalt Oksit Sentezi için Kül Fırın Alımı Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
977 2194749 Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
978 3619223 Uşak İlinde Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
979 2484526 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
980 2484524 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
981 2484521 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
982 1449459 Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarı Kurulumu Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
983 2452090 Er Cr YSGG Lazerin Tek aşamalı Dental Adezivlerin Dentin ve Mine ile Bağlantısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Bir Karşılaştırma Çalışması Doç. Dr. MUHAMMET KERİM AYAR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
984 3577856 European Scientific Collaboration Project-Evaluation of Digital Transformation in Organizations Dr. Öğr. Üyesi ALKAN ALKAYA Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
985 2056956 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
986 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
987 2738360 Cami ve İrşat Faaliyetlerinde Hadis Sünnet Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
988 2560191 Toplumsal Bir Sorun Olan Nikah ve Talak Konusunda Hadis Tefsir ve İslam Hukuku Arası Mukayeseli Eğitim Dersleri Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
989 2866515 Laktatın Uzaklaştırılmasında Kendi Kendine Yapılan Miyofasyal Gevşetme ve Aktif Toparlanmanın Etkilerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
990 2815172 Değişen vibrasyon frekansı ve genliğinin kassal aktivasyon stratejileri üstüne etkisinin incelenmesi Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
991 2815071 Yaşlılarda Uygulanan Pilates Egzersizlerinin Bilişsel ve Fonksiyonel Performans ile Yaşam Kalitesine Etkisi Doç. Dr. İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
992 2256796 Otomotiv ve Isı Yalıtım Endüstrileri için Yeni Yanmaya Dirençli Poliüretan Esaslı Malzeme Geliştirilmesi ve Bu Malzemelerin Isıl Bozulma ve Yanma Davranışlarının Deneysel ve Teorik İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HALİL TUZCU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
993 2514857 Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
994 1780254 1923 1950 Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kütahya Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
995 1780252 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması T C Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
996 1780247 Yerel Gazetelerinin Demokrasi ve Vatandaşlık Kavramları Açısından İncelenmesi 1949 1990 Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
997 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
998 2952647 Aydın İlinde Zeytin ve pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının Saptanması Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
999 2805626 Ege Bölgesinde Üretilen Propolislerin Kimyasal Yapısı ve Anti Fungal Aktivitesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1000 2487435 Uşak ili çilek üretim alanlarında görülen fungal etmenler ve bulunma oranlarının belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1001 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1002 1454518 Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1003 1454499 Aydın İli nde zeytin ve pamuk alanları ile bu alanlardaki yabancı otlarda Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum gruplarının saptanması ve endofitik bakterilerle biyolojik mücadele olanakları Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1004 102141 INFERTİLİTEDE FISH TEKNİĞİ İLE SEMEN ANALİZİ Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
1005 102140 MESANE TÜMÖRLERİNDE FISH TEKNİĞİ İLE DERECELENDİRME Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
1006 102139 VARİKOSELEKTOMİ ÖNCEWSİ VE SONRASI FISH EKNİĞİ İLE ANÖPLOİDİ KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
1007 3576008 Posterior Dişlerde Stripping Sonrasi Uygulanan Koruyucu Yöntemlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1008 3576006 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Dişeti Büyümesinin Klinik Ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi. Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1009 1881707 Posterior dişlerde stripping sonrası uygulanan koruyucu yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1010 1463556 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Dişeti Büyümesinin Klinik Ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1011 1463401 Ön Açık Kapanış Olgularında Sabit Bite Blok Apareyi Uygulamasının Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR TÜBİTAK PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1012 1463357 Farklı Tip Florlu Verniklerin Ortodontik Tedaviler Esnasında Meydana Gelebilecek Beyaz Nokta Lezyonlarını Önleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1013 1463314 Angle sınıf ll bölüm 1 maloklüzyonlu bireylerde minivida destekli fonksiyonel çekme apareyinin dentofasiyal yapılar üzerine etkisi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1014 1463277 Seramik ve kompozit braketlerin tork kapasitelerinin dişler üzerinde meydana getireceği değişikliklerin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1015 1463250 Ortodontik Tedaviler Esnasında Uygulanan Farklı Florlu Preparatların Koruyuculuk Özelliklerinin SEM ile Değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1016 1463216 Kemik rezorbsiyonunda rol alan ve mini implantların başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1017 1463173 Mikroabrazyon ile pürüzlendirilmiş diş yüzeyleri ile geleneksel olarak pürüzlendirilmiş diş yüzeylerinin fotoğrafik ve metal braket tutuculuğu yönünden karşılaştırılması Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1018 1463120 İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında TME problemleri ve maloklüzyonun prevelansının değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1019 1463095 Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında çürük prevelansının değerlendirilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1020 1463080 Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7 12 yaş aralığında ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi Prof. Dr. İBRAHİM ERHAN GELGÖR ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1021 2553523 Kütleli Kütle Çekim Teorileri Doç. Dr. ERCAN KILIÇARSLAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1022 3208013 Çavdarda Secale cereale L Anter Kültüründe Ploidi Ön İşlem ve Besi Ortamı İçeriğinin Etkisi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1023 3208008 Kimyasal Mutagen (Etil Metansülfonat) Uygulamasıyla Patateste (Solanum tuberosum L.) Varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1024 2356013 İn Vitro Şartlarında EMS Uygulamasıyla Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Tuza Dayanıklılığın Belirlenmesi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1025 30708 Çavdarda Secale cereale L Anter Kültüründe Ploidi Ön İşlem ve Besi Ortamı İçeriğinin Etkisi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1026 30707 Endemik Olarak Yetişen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosaBoiss. Et Heldr) Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme Tekniği Uygulamaları Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1027 30706 Kimyasal Mutagen (Etil Metansülfonat) Uygulamasıyla Patateste (Solanum tuberosum L.) Varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1028 2728574 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline YönelikBir Araştırma Doç. Dr. YILMAZ BAYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1029 2492443 Finansal Gelişme ve Vergi Gelirleri OECD Ülkeleri Örneği Doç. Dr. YILMAZ BAYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1030 2746273 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1031 2397678 TÜBITAK BIDEB Lisans ve Lisans Öncesi Ögretmen ve Ögrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Proje No 2229 1059B291000159 Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1032 2397675 TÜBITAK Sosyal Bilimler Arastırma Projesi No 1001 110K574 Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1033 3375355 Sentaktik Alüminyum Köpüklerin Modelllenmesi ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Öğr. Gör. ALEV YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
1034 3007236 Farklı Ağız Antiseptiklerinin Primer Gingival Fibroblastlar Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1035 2287882 Fenitoin Siklosporin A ve Nifedipini in dişeti fibroblastlarının in vitro ortamda çoğalması ve hücre dışı matriks sentezine etkileri Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1036 1696661 Mine matriks protein türevlerinin periodontal defektlerde klinik ataşman kazancı ve in vitro ortamda periodontal ligament fibroblastlarının çoğalması ve farklılaşması üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1037 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti) Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
1038 2730399 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
1039 2153677 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1040 2153604 Genç Bilim İnsanları Yetişiyor Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1041 2153560 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1042 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti) Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
1043 2553156 Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi temelli Argümantasyon Uygulamaları Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1044 2283238 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Müfredatı ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1045 2177337 TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1046 1681417 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Sınıf İçi Tartışmaların Etkisi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
1047 1681414 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
1048 1681404 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1049 1681372 Genç Bilim İnsanları Yetişiyor Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA DİĞER Eğitim Fakültesi
1050 1681358 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1051 1681346 Translating Innovative Technology into Classrooms TITiC Project Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA DİĞER Eğitim Fakültesi
1052 1910020 Characteristics of Sucessful Programs in College Calculus CSPCC Arş.Gör.Dr. MURAT SÜMER Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
1053 3590266 Banaz Kendin Yap Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1054 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1055 2854675 Educating on ’Climate Forets’ Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1056 2843360 Geleceğin Mimarı Öğretmenlerle Geleceğin enerji kaynaklarını tanıma Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1057 2732011 Educating on Climate Forests Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
1058 2720031 Educating on Climate Forests Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
1059 2166882 Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1060 2166844 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin ve Genetik Okuryazarlığa Yönelik Tutumlarının Saptanması Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY GÜÇYETER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1061 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN ARAŞTIRMA PROJESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1062 2528200 Makro Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Zekat Müessesesi Türkiye için Malezya Modeli Örneği Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1063 2528190 AdımÜniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde VerilenVergi Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1064 2486712 Adım Üniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde Verilen Vergi Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1065 3542215 Atık fındık yapraklarından doğal boyar madde ekstraksiyonu ile organik ürün koleksiyonlarının geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1066 1462090 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Uşak Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2013 AYP001 2013 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
1067 1462038 Pirazol Türevi Yeni Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Spektroskopik ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi BAP Projesi Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Projeleri Destekleme Programı Proje No 2012FBE035 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
1068 86262 Sarım ve Patron Yapısının Bobin Boyamaya Etkisinin Araştırılması Yeni Patron Tasarımı ve Uygulanması TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi 1001 Proje No 107M129 2007 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1069 86261 Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi Ve Bu Boyarmaddeler İle PLA ve PET Liflerinin Boyanması ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 3501 Proje No 109M578 2010 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1070 86249 Tekstil Makinelerinde İplik Gerdiricilerinin İncelenmesi Otomatik Gerilim Ayarlayıcı ve Kontrol Edici Cihaz Tasarımı Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2006 MHF 009 2006 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1071 2482952 Biyoteknolojik yaklaşımlarla ağır metallerin giderilmesi ve çeşitli bakterilerin bu amaç için kıyaslanması. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1072 2027652 Illumina MiSeq Teknolojisi ile Üreolitik Bakteri Populasyonlarında Metagenomik Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1073 2027651 ZnO Nanorodlari Sentezi Antimikrobiyal Özellikleri ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1074 2027648 Konfokal Mikroskopi ve Radial Stagnation Point Flow RSPF Sistemi ile Bakterilerin Depozisyon Kinetikleri Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1075 2027646 Ak Kim Tesisleri Koşullarında Yetiştirilebilecek Mikroalg Türlerinin Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1076 2027643 Heterotrofik Mikroalglerle Uzun Zincirli w 3 Yağ Asitlerinin Üretim Prosesinin Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY BAP Mühendislik Fakültesi
1077 2027642 Heterotrofik mikroalglerle uzun zincirli omega 3 yağ asitlerinin üretim prosesinin optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1078 2407374 İzmir in Seferihisar İlçesi Sığacık Bölgesinde Sualtı Fotoğrafçılığı ve Belgesel Film Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
1079 1778401 Sunny City Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
1080 1778400 Meadow Love Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
1081 1778396 Metamorphose Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
1082 2811899 Uşak Turizm Tanıtım Görsellerinin Etkinliğinin Tespiti ve Etkin Tanıtım Materyali Geliştirme:Nöropazarlama Araçları ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak Algoritma Geliştirme Ar-GeÇalışması Doç. Dr. HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1083 2477579 Cazibenin İşe Eleman Alımı Sürecindeki etkisinin EEG Eye Tracker HR ve GSR Cihazları ile Analizi Doç. Dr. HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1084 2147403 Milli Mücadele Döneminde Antalya Limanı Prof. Dr. SADİYE TUTSAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1085 1779177 II Meşrutiyetten Cumhuriyet e Geçiş Sürecinde İzmir de Madencilik Prof. Dr. SADİYE TUTSAK BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1086 92375 Uşak Kültürel Değerler Yapı Envanteri Prof. Dr. SADİYE TUTSAK DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
1087 3605252 Kürk-Süet Fabrikalarında Ortaya Çıkan Atık Yünlerden Çevre Dostu Keratin Hidrolizatı Üretimi, Keratin Esaslı Boya Yardımcı Ve Yüzey Kaplama Ürünlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1088 3254299 Deri Sanayi Için Uygun Mikrobiyal Biyosürfektan Üreticisinin Seçimi, Ortam Optimizasyonu Ve Deri Üretim Basamaklarında Uygulamaları Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
1089 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
1090 2811860 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
1091 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarınınkullanım olanaklarının araştırılması Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1092 2743681 Deri Üretim Teknolojilerinde Mikroalgal Yağlarla Yeni Ve Sürdürülebilir Süreçlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1093 2689529 Deri üretim teknolojilerinde mikroalgal yağlarla yeni ve sürdürülebilir süreçlerin geliştirilmesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1094 2553753 Deri sanayi için uygun mikrobiyal biyosurfaktan üreticisinin seçimi ortamoptimizasyonu ve deri üretim basamaklarında uygulamaları Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 3501 Mühendislik Fakültesi
1095 2187206 Environmental life cycle assessment of biosurfactant use in leather industry and planning towards a sustainable leather production Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1096 1837860 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 14 MUH 011 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1097 1541710 TÜBİTAK Rusya Temel Araştırma Vakfı RFBR Uluslararası İkili İşbirliği Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1098 1541705 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Altyapı Projesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1099 1221579 Üniversite ve Deri Sanayi İşbirliği Projesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
1100 104635 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 04 MÜH 011 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1101 104634 Tübitak Hızlı Destek Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1102 104633 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 06 MÜH 010 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1103 104632 T C Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
1104 3130100 BLE Tabanlı Endüstriyel Data Logger Cihazı Tasarlanması Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
1105 2560276 İç Mekanlarda Otonom Bir Şekilde Hareket Edebilen Bir Mobil Robotun Tasarım İmalat ve Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1106 2554451 Kapalı Alanlarda Konum Tespit Cihazı Tasarımı ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
1107 2327349 GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KARGO ÖLÇÜM CİHAZI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1108 2285529 GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KARGO ÖLÇÜM CİHAZI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1109 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1110 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1111 1778910 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1112 1778908 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1113 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1114 3261838 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1115 3261536 Uşak Değerler Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1116 3261525 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1117 2736035 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜYLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE GİDERİLMESİ Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1118 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1119 2863795 Kök Kanal Perforasyon Tamir Materyallerinin Fiber Postlar İle Rezin Simanlar Arasında Oluşan Bağlanma Dayanımına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi OĞUZ TAVŞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1120 2722780 AKTİF FİLM İLE PAKETLENEN SUCUKLARDAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇELEBİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1121 1603410 Sucuktan izole edilen Laktik asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇELEBİ BAP Eşme Meslek Yüksekokulu
1122 1603368 Sucuktan İzole Edilen Fermentatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇELEBİ TÜBİTAK PROJESİ Eşme Meslek Yüksekokulu
1123 1746741 05 DİŞ 001 Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
1124 1728519 Farklı üretim teknikleriyle ve materyallerden hazırlanmış implant üstü restorasyonlarda kenar uyumlarının değerlendirilmesi Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
1125 1728493 Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemi CAD CAM ve bilinegelen laboratuar üretim yöntemiyle elde edilen restorasyonların kenar uyumlarının karşılaştırılması Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
1126 2814542 Çivril Ovası ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SEVGİ KARAHAN ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1127 2812697 Televizyon Haberlerinde Gerçekliğin İnşası ve Garbiyatçılık Sorunsalı Dr. Öğr. Üyesi DEVRİM İNCE TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
1128 2483972 Bazı Sebze Atıklarından Kritikaltı Ve Kritiküstü Su Ortamında Katalitik Gazlaştırma İle Hidrojen Ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1129 2483968 Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1130 2599831 Pamuk/Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1131 2599828 İçi Boş İplikler ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1132 2473615 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1133 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1134 98808 Tekstil Yüzeylerinin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1135 98807 Pamuk poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1136 98806 İçi Boş İplikler ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1137 3065841 Promotion of Historical and Cultural Dialogue in European Union: Turkey and Germany Example Dr. Öğr. Üyesi ALİ GALİP BALTAOĞLU Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1138 3290619 Rehabilitation and integration into Society of Drug Addicted Adults and Their Families (Madde bağımlıları ve Ailelerin Topluma Uyumları ve Rehabilitasyonu) Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH MERT Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1139 2128308 DUYARLI BEDENLERDE ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATIYORUZ Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH MERT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1140 2813004 KELİMELERİN ANLAM YAKINLIĞI DERECELERİNE GÖRE NABİ DİVÂNI’xxNDA YAKIN ANLAMLILIK Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1141 2812989 Dede Korkut Kitabı’xxnda Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1142 1779341 Türkçede Cümlede Zaman Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1143 14310 Türkçede Cümlede Zaman Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
1144 3136943 I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1145 1769616 Ana baba ergen ilişkilerinde kontrol özerklik ve çatışmanın sosyal alan kuramı ve sosyal değişim bağlamında incelenmesi Ebeveyn ve ergen açısından sonuçlar Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1146 2840342 MetropolisÖrenyeri Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1147 2735382 Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Yurttaşlık Hakkında Uygulamalı Bir Çalışma Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1148 2735365 Dindarlık ile Aktif Yurttaşlık Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1149 2527400 Kırsal Alanda Aktif Yurttaşlık Sosyolojik Bir Alan Araştırması Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1150 18278 SOSYAL DIŞLANMA KENTSEL POLİTİKALAR VE AVRUPA KENTSEL ŞARTI EKSENİNDE KENTSEL HAKLAR Doç. Dr. HAKAN ARSLAN TÜBİTAK PROJESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1151 1497756 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖNDER DÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
1152 2262025 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
1153 1483261 Saçlı Tekstil Üretim Hattının Modernizasyonu ve Kapasite Artırımı Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE TÜBİTAK PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
1154 1320319 Saçlı Tekstil Üretim Hattının Modernizasyonu ve Kapasite Artırımı Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE DİĞER Karahallı Meslek Yüksekokulu
1155 2243143 Beyin Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem İn Vivo Mikrosensör Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR -Tübitak 1003 Tıp Fakültesi
1156 2243061 Glutamat Taşıyıcı Aktivite Değiştirici İlaçların Epilepsi Tedavisindeki Yeri Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Diğer (Ulusal) Tıp Fakültesi
1157 2242900 Beyin kanser hücrelerinin hücre kültür ortamında yaşatılması siçanlara injekte edilerek kanser oluşturulması ve çeşitli ilaçlarla in vivo ve in vitro olarak gliomanın ortadan kaldırılması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1158 2242831 Işınlarının Hücreler Üzerindeki Canlılık Oranlarına ve Total Oksidan Antioksidan Parametrelere Kalsiyum Potasyum ve Sodyum Elementlerinin Konsantrasyonuna Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1159 2242789 Glioblastoma multiform GBM hücrelerinde glutamat transporter GT aktivitesinin in vitro voltametriyle normal hücrelerle karşılaştırılması GT ve Glutamat reseptör GR expresyon seviyelerinin ortaya konması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1160 3599633 Özel/Minik Mucitler Bilim Şenliği Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1161 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1162 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1163 3261838 Uzlaşı Eğitimi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1164 2905316 Uşak Bilimle Buluşuyor Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1165 2905312 Beykoz Bilim Şenliği Bilimin İzinde Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1166 2728534 Eğitimde Yenilik Prof. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1167 2728526 İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretiminin Verimliliğinin İncelenmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1168 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1169 2728474 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgısının Tespiti ve Giderilmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1170 2249457 İlkokulda İngilizce Öğretimin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1171 2249430 Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sosyal Mesleki Sorunlar Prof. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1172 3620327 Altıntepe Urartu Kalesi 2013 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1173 3620326 Altıntepe Urartu Kalesi 2012 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1174 3620325 Altıntepe Urartu Kalesi 2011 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1175 3620323 Altıntepe Urartu Kalesi 2010 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1176 3620322 Altıntepe Urartu Kalesi 2009 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1177 3619138 Altıntepe Urartu Kalesi 2015 Yılı Kazı ve onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1178 3619137 Oymaağaç Höyük/Nerik 2015 Yılı Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1179 3619136 Altıntepe Urartu Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1180 3619135 Oymaağaç Höyük/Nerik 2016 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1181 3619133 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan 2016 Yılı Kurtarma Kazısı Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1182 3619131 Aşağı Sakarya Havzası - Bilecik İli Kültür Envanteri Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1183 3608593 Oymaağaç Höyük/Nerik 2021 yılı Arkeolojik Kazı Projesi [Proje No: BK015501(2021)] Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1184 3328937 Altıntepe Urartu Kalesi 2019 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1185 3328897 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2019 yılı çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1186 3328850 Oymaağaç Höyük/Nerik 2019 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1187 3075542 Blaundos Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Proje No: MK016401(2018) Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1188 2986959 Oymaağaç Höyük/Nerik 2018 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1189 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1190 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi 2018 Yılı Çalışmaları (OrtaTunç Çağı’ndan Demir Çağı Sonuna Kadar) Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1191 2737141 Oymaağaç Höyük/Nerik 2017 yılı Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1192 2736997 Altıntepe Urartu Kalesi 2017 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1193 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1194 2516931 Uşak İli Banaz İlçesi Kızılcaören Köyü Sürmecik Paleolitik Alan 2016 yılı kurtarma kazısı Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1195 2516885 Altıntepe Urartu Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1196 2516618 Vezirköprü Oymaağaç Höyük Nerik Arkeoloji Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1197 1895242 VEZİRKÖPRÜ OYMAAĞAÇ HÖYÜK DEMİR ÇAĞ ÇANAK ÇÖMLEĞİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1198 1895239 40 YILINDA ARKEOLOJİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1199 105073 Arkeoloji Bölümü Derslik ve Atölyelerinin Modernizasyonu Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1200 3622536 Uşak Protohistorik Dönem Yerleşimlerinin Belgeleme ve İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1201 2264712 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Doç. Dr. YUSUF İNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1202 2264319 Democratic citizenship and human rights education Proje No TR2009 0136 01 Doç. Dr. YUSUF İNEL Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
1203 2252808 Democratic citizenship and human rights education Proje No TR2009 0136 01 Doç. Dr. YUSUF İNEL Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
1204 2156065 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Doç. Dr. YUSUF İNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1205 2154253 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4 Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1206 2153839 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1207 2153781 Web destekli etkili vatandaşlık ve demokrasi eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1208 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1209 2576911 Talented Children Doç. Dr. ERSAN ERSOY Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1210 2193545 Oral Culture Bridge Between the Past and the Future Doç. Dr. ERSAN ERSOY Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1211 97324 Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1212 3588338 Çölyak hastası çocuklarda mikroRNA ekspresyon profillemesi Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1213 3588336 Hipospadiaslı ve Normal Sünnet Derisinde EGF, Tiroglobulin, Kalsitonin, Tiroid Hormon Reseptör Düzeyi ve Tiroid Hormon Reseptörü Gen Mutasyonu Varlığının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1214 3588332 Akciğer Adenokarsinomlu olgularda birinci basamak tedavi sonrası EGFR ve KRAS gen mutasyon değişimlerinin periferik kan serbest DNA (cfDNA) örneklerinden araştırılması Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1215 3588325 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Histon Deasetilasyonunun Rolü Dr. Öğr. Üyesi METİN ÇALIŞKAN -Tübitak 3001 Tıp Fakültesi
1216 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
1217 21404 a world of differences Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
1218 1588969 Yeni Liflerden Üretilmiş İpliklerle Dokunmuş Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1219 1588946 Soya İpliklerinden Üretilen Dokuma Kumaşlar Üzerine Bir Çalışma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1220 1588884 Kendi Kendini Temizleyen Boyarmaddelerle Boyanmış Dokuma Kumaşların Performans Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1221 1588833 İnşaat Sektöründe Kullanılan Dokusuz Yüzey Kumaşlarda r PET Performansı Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1222 1588767 Yün Akrilik Karışım Süprem Kumaşların Özellikleri Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1223 3001914 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği Doç. Dr. NEZİH TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1224 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği, Proje Kodu: 2017/HD-SOSB015 Doç. Dr. NEZİH TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1225 2081188 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye de Kamu Kurumları Mali Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle DeğerlendirilmesiPROJE NO 113K808 Doç. Dr. NEZİH TAYYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1226 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. TUĞBA USLU Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1227 1779157 Antalya ve Isparta İllerinde Karanfil Üretim Alanlarında Karanfil Beneklenme Virüsü Carnation mottle virus CarMV İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Öğr. Gör. TUĞBA USLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1228 1779155 Isparta ve Antalya İllerindeki Karanfil Yetiştirilen Seralarda Karanfil Benek ve Karanfil Etched Halka Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Öğr. Gör. TUĞBA USLU TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1229 2699615 Islamic Esotericism and its Applications Prof. Dr. MAHMUT KUBİLAY AKMAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
1230 2693324 Socio-imaging / Layers of the City, Visual Sociology Research Project Prof. Dr. MAHMUT KUBİLAY AKMAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
1231 3599870 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Personeli İçin 2021 Yılı Özel Görev Kıyafeti Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1232 3599866 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Personeli İçin 2021 Yılı Özel Görev Kıyafeti Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1233 3599863 PTT Anonim Şirketi 2021 Yılı Kışlık Giyim Eşyası Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1234 3599861 Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Kıyafet Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1235 3599859 PTT Personeli Yazlık Kıyafet Tasarım ve Teknik Şartname Revizyonu Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1236 3577274 112 Acil Servis Çalışanları için Kıyafet ve Ayakkabı Tasarımı" Projesi Öğretim Görevlisi ESRA SUNERLİ TOPAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1237 3570733 Adsorban olarak Manyetik Grafen oksit/ Kitosan Nanokompozit Sentezi ve bir uygulama alanı: Atıksulardan antibiyotik giderimi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1238 2986471 Zeytin Atık Sularındaki Hidroksitorozolce Zengin Biyofenollerin Geri Kazanımında Yüksek Seçimli Adsorban Olarak Grafen Oksidin İncelenmesi: Denge Ve Kinetik Modelleri Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
1239 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1240 2743586 Yeni Tip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Bir Uygulama Çalışması Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1241 2742159 2,4-Diklorofenoksiasetik Asitin Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılmasında Aminofonksiyonel Bir Polimerin Etkinliğinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1242 2101490 Greyfurt Kabuklarından Antioksidan Eldesi ve Bileşiminin Analizi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1243 2079757 Tersiyer Amino Grupları ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 dimetil amino etil metakrilat PDMAEMA Amberlit Kompozitinin Sentezi ve Biyo atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci ile Geri Kazanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
1244 2815711 Utilisation of agricultural waste in Turkey: a study on the development of decentralised small scale biomass conversion process. Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1245 2763479 Probing the structure of Sn and Sr catalysts for glucose dehydration: a study on the coordination ofglucose in ionic liquids and solid Lewis acids Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1246 2280072 sdfdsfsfsew Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1247 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1248 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2017 Yılı Çalışmaları Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1249 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1250 2717213 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1251 2713599 Uşak İli, Banaz İlçesi,Kızılcaören Köyü,Sürmecik Paleolitik Alanı,2017yılı kurtarma kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1252 2711148 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1253 2618901 Çandarlı-Aliağa Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Çizgisindeki Değişimler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1254 2558160 UŞAK DOĞA TURİZM MASTER PLANI (2013-2023) C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V.Bölge Müdürlüğü Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1255 2558154 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209 A Desteklenenler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1256 2538829 Uşak İli Banaz İlçesi Kızılcaören Köyü Sürmecik Paleolitik Alan 2016 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1257 1590166 Çandarlı Aliağa Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Çizgisindeki Değişimler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1258 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
1259 3231326 TR33 BÖLGESİ ÖĞRETMENLERİ STEM’xxLE BULUŞUYOR Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1260 2669332 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1261 2669328 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1262 2634352 VDVS Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1263 2508722 Ortaöğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merak Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1264 3001591 PROPOLİS KULLANILARAK 100 DOĞAL ANTİBAKTERİYEL TEKSTİL ÜRÜNÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1265 2737039 Pamuklu Mamullerin Konfor Özelliklerine Konstruksiyonun Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1266 2737007 Amputeler için Giyilebilir Yumuşak Robotik Aktüatörler İle Uzuv Tasarımı Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1267 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1268 54306 Uşak Battaniyelerinin ve Boyalı Kumaşların Haslıklarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1269 54305 Kullanıldıktan Sonra Atılan Pedlerin Islanma Sonrası Kullanım Performanslarının ve Değişen Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1270 3491803 ESKİ GEDİZ’DEN YENİ GEDİZ’E GİYSİ SERÜVENİ Öğr. Gör. BAHRİYE KICIROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1271 3594680 Uşak, Banaz Çamsu Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1272 3594678 Uşak, Merkez Karabeyli Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1273 3594677 Uşak, Banaz Güllüçam Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1274 3594676 Uşak, Banaz Ayrancı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1275 3594675 Uşak, Merkez Yavı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1276 3594673 Uşak, Banaz Muharremşah Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1277 3594672 Uşak, Banaz Ovacık Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1278 3002720 FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE HASAT EDİLEN FİLOTU (MİSCANTHUS X GİGANTEUS) SİLAJLARININ BAZI FİZİKSEL VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1279 2815217 İki Farklı Yapay Meranın Verim Ve Kalitelerinin Değişimi Ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri (TUBITAK-109O162) Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1280 2532514 FARKLI GELISME DÖNEMLERINDE HASAT EDILENFILOTU Miscanthus x giganteus SILAJLARININ BAZI FIZIKSEL VE KALITE ÖZELLIKLERININBELIRLENMESI TUBİTAK BİDEP 2209 A Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1281 2530160 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri USAK BAP 13 MF016 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1282 2530140 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması USAK BAP 14UBAP01001 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1283 56038 Suni Çayır Tesisinde Yonca Medicago sativa L ile Karışıma girebilecek Buğdaygil Yembitkilerinin ve En Uygun Karışım Oranlarının Belirlenmesi SDUAF Proje no 2275 D 10 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1284 56037 Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi SDÜAF Proje No 1409 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1285 56036 Fiğ Tahıl Karışımlarının Kuru Ot ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SDÜAF Proje No 1321 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1286 56035 Isparta Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Şalgamında Brassica rapa L Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Verim Unsurları ile Silaj Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar SDÜAF Proje No 1327 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1287 56034 Sorgum x Sudanotu Sorghum bicolor L Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf Melezinde Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri 1115 yl 05 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1288 2814387 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM-12 ARGE/06 No’lu Prof. Dr. Murat SEZGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
1289 2896586 1453 Nish Dokuma Dr. Öğr. Üyesi SANİYE ÇİĞDEM KOÇAK Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
1290 3519384 Pinus brutia Ten. kabuk ekstraktı ve Pycnogenol®’ün Leishmania tropica promastigotları üzerine anti-leishmanial ve apoptotik etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN -Tübitak 3001 Tıp Fakültesi
1291 2813365 Toxoplasma Gondii Üzerine Darbeli Ve Sürekli Elektromanyetik Alanın Etkilerinin Incelemesi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1292 2813364 Talasemi Majorlu Hastaların Cranifacial Ölçümleri, Bioimpedans Ölçümleri Ve Gen Mutasyon Analizlerinin Yapılarak Incelenmesive Ayrıca Toksoplazma Gondii Yönünden Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1293 2813362 Aydın Ilinde Elde Edilen Blastocystis Hominis Izolatlarının Genetik Varyasyonlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1294 2813360 Kutanöz Leishmanisisli Olgularda Lezyondan Alınan Yayma Örneğinden Pzr-rflp Ile Leishmania TürününAraştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1295 2813359 Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması Ve Western Blotting Yöntemi Ile Karşılaştırılmaı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1296 2711056 Leishmania tropica nın Green Fluorescent Protein Reporter (GFP) geni ile Transfeksiyonu ve in vitro ilaç etkisinin araştrılması modelinde kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1297 2711044 Fotodinamik tedavinin Leishmania tropica üzerine olan in vitro etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1298 2811472 UV ışın yayan diyotların (UV-LED) taze sıkılmış elma suyupastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanımınınaraştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1299 2331970 Alternatif İşleme Tekniklerinin Iğdır Şalak Kayısısının Raf ömrü üzerine etkisinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1300 2172256 Alternatif İşleme Tekniklerinin Iğdır Şalak Kayısının Raf Ömrünü Arttırmak İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1301 53188 UV Disinfection of Some of the Fruit Juices Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1302 53185 Production and downstream processing of the polygalacturonase from Aspergillus sojae The effect of microbial morphology and fluid rheology on system global productivity under conditions close to industrial practice A theoretical and experimental approach Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1303 1540042 İstanbul Kültür Sanat Vakfı IKSV II İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Akadamik Grup Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Katılım Prof. Dr. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1304 1540015 Avrupa Konseyi XVIII Avrupa Sanat Sergisi Kapsamında Anadolu Medeniyetleri Sergisi Prof. Dr. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1305 1539998 2006 2010 Uluslararası Mimarlık Kongresi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Avrupa Başkenti Projesi Güzel Sanatlar Etkinlikleri Prof. Dr. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1306 1539978 İstanbul Kültür Sanat Vakfı IKSV I İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Katılımı Prof. Dr. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1307 1539953 ŞİLE BELEDİYESİ DOKUMA İŞLEME TEKSTİLLERİ BELİRLEME VE ÖRNEK KÖY PROJESİ Prof. Dr. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1308 2816262 Aksaray Ihlara Vadisi’nde Eko Turizm Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1309 2816259 Çorum Şehrinde Tarihsel Koruma ve Şehir Turizmine Katkıları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1310 2816258 Çorum’da Sanayinin Gelişimi ve Şehirleşme Üzerine Etkisi Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1311 2816256 Doğu Karadeniz Ordu-Giresun Yöresinde İskân Sorunları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1312 1945840 Mühendislik Uygulamalarının Bilgisayar Destekli Isıl Analizi Eğitimi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1313 62868 Baca Gazı Atık Isısı ile Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı İmali ve Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1314 62867 Vakum Tüplü Isı Borulu Güneşli Hava Isıtma Sistemlerinde Farklı Çalışma Akışkanlarının Isıl Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1315 1779338 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikromorfolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1316 93667 Türkiyede Yayılış Gösteren Salvia L Lamiaceae Mentheae Cinsinin Taksonları Üzerinde Palinolojik Bir Çalışma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1317 93645 Batı ve Güneybatı Anadolu da Yayılış Gösteren Bazı Lamium L Türleri Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1318 93644 Spil Dağı Milli Parkında Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1319 1629802 The Improvement of ELT Prep Students Speaking Skills through Technological Aids Öğr. Gör. FULDEN EKİZLER BAP Yabancı Diller Yüksekokulu
1320 1739233 BOLVADİN ÇAY VE ÇOBANLAR AĞZI Doç. Dr. ERHAN SOLMAZ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1321 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1322 2676402 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1323 2505055 Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1324 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1325 2496772 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ Dr. Öğr. Üyesi MESUT ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
1326 2612384 Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması Doç. Dr. ÖZLEM DUĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
1327 3086840 Genel eğitim sınıflarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi: Öğretmenlere sunulan mesleki gelişim desteğinin öğretmen ve öğrenci davranışları üzerindeki etkileri. Dr. Öğr. Üyesi ÜZEYİR EMRE KIYAK -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
1328 3039210 Aril Azo-Schiff Bazı Esaslı Yeni İlaç Adaylarının Sentezi ve Meme ile Rahim Ağzı Kanserlerinde Uygulamaları Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
1329 2261007 Tiyoüre Yapısı İçeren Kiral Özellikte Benzimidazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1330 1411949 Katalizör olarak oksazolin yapısı içeren kiral ligandların sentezi ve asimetrik sentezde uygulamaları Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1331 2005922 Metal organic frameworks As Catalysts and Adsorbents Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications MACADEMIA Doç. Dr. GÜLER NARİN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1332 2005919 Production of Drinking Water from Air Fundação para a Ciência e a Tecnologia FCT Portugal Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1333 2005916 Zeolitlerin Sağlığa Etkilerinin Hücre ve Molekül Boyutunda Belirlenmesi DPT projesi Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1334 3153140 Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Arş.Gör.Dr. EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1335 3107586 REFAH İKTİSADI BAĞLAMINDA OPTİMAL VERGİ ARAYIŞINA İLİŞKİN TOPLUM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ALAN ÇALIŞMASI Arş.Gör.Dr. EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1336 2985578 Ayakkabı Tabanı Üretimine Yönelik Olarak Bitkisel Esaslı Atık Malzemeler ile Takviye Edilmiş Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Ayakkabı Tabanı Üretiminde Kullanımının Araştırılması Öğr. Gör. Dr. FATMA AKPOLAT -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1337 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör.Dr. ADEM KARATAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1338 2458907 Taş Suyunun Kumaşların Güç Tutuşurluk Özelliğine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1339 2458904 Pamuklu Kumaşların Buruşma Özelliklerinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1340