Akademisyen Proje Verileri

1714

Tamamlanan Projeler

214

Devam Eden Projeler

1928

Toplam Proje sayısı

Detaylar
# Proje No Proje Ad Akademik Personel Tür Birim
1 2059225 Vinilbenzobarolenlerin Sentez Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA BAP Banaz Meslek Yüksekokulu
2 1771045 Aromatik Bileşiklerin İndirgenmesi İçin Ilıman Şartların Araştırılması 104T354 Dr. Öğr. Üyesi MELEK GÖKMEN KARAKAYA TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
3 2995378 İşleme Esnasında Sütte Bulunan Alerjen Proteinlerin Yapısındaki Değişikliklerin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
4 2995377 Süt ve Süt Mamüllerinde Bulunan Alerjen Protein/Peptit Fraksiyonlarının Yenilikçi Yöntemlerle Tanımlanması Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
5 2465666 Protein nanotupler geliştirmek üzere peyniraltı suyundan alfa Laktalbumin in saflaştırılması Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
6 2465665 2 Peyniraltı suyundan gıda endüstrisinde uygulanabilir protein ve peptit nanotüplerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR TARHAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
7 2814601 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 11B143 Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
8 2814598 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Öğr. Gör. DERYA ACAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
9 2547139 Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması Öğr. Gör. DERYA ACAR ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
10 2108956 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılışları Yoğunlukları ve Önemli Zararlı Türlerin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
11 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
12 1578779 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
13 1578763 Transgenik Mısırda Mikotoksin Çalışmaları Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Özel Kuruluşlar Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
14 1578751 Çukurova Bölgesinde ve Mısır Koçankurdu (Sesamianonagrioides Lef.) Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.)’naDayanıklı Transgenik Mısır Çeşitleri, DK-626 Bt ve RX-770Bt’nin Alan Denemesi. Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Özel Kuruluşlar Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
15 1578743 Doğu Akdeniz Bölgesinde Doğada yeşil alan oluşturulması ve doğanın korunması Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
16 1578737 Mısırkurdu Ostrnia nubilalis Hbn ve Mısırkoçankurdu Sesamia nonagriodes Lef na Dayanıklı Transgenik mısır çeşidi Pioner 33P67 Mon 810 Bt nin alan denemesi Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Özel Kuruluşlar Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
17 1578714 Integrated Pest Management of Sunn Pest in West Asia Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer (Uluslararası) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
18 1578707 Çukurova Bölgesinde Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae Yumurta Prazitoitleri Trissolcus semistriatus Nees Hymenoptera Scelionidae nin Doğaya Destek Salımları ile Etkinliğinin Artırılması ve Doğanın Korunması Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
19 1578702 Gaziantep ve Kilis İllerinde Hububat Alanlarındaki Süne Ergin Parazitoitleri Diptera Tachinidae nin Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae Yumurta Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
20 1578698 Süne Eurygaster integricep Put Heteroptera Scutelleridae nin Bazı Kışlama Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp Hymenoptera Scelionidae Nin Kitle Üretiminde Kışlayan Ergin Süne nin Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
21 1578681 Türkiye de Süne Eurygaster spp Het Scutelleridae Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Araştırılması Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
22 1578672 Yumurta Parazitoidi Trissolcus Türlerinin Popülasyon Seyri Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
23 1578662 Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptere Scutelleridae nin Kışlak ve Tahıl Alanlarındaki Ergin Parazitoit Dip Tachinidae Türleri ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
24 1578652 Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus un Hym Scelionidae Üretimi ve Salım Çalışmaları Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
25 1335942 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Doç. Dr. MAHMUT İSLAMOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
26 1456706 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Prof. Dr. ERKAN DİNÇ Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
27 1456686 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Projesi Prof. Dr. ERKAN DİNÇ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
28 2796076 Bilişim Teknolojilerinin Kaynak Temelli Yaklaşımla İncelenmesi: BIST100 Endeksinde İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÜLTEN DEMİRAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
29 2535262 Alkaloidlerin Haşhaş Kapsülünden Ekstraksiyonu İçin Çevre Dostu Yöntem Geliştirilmesi ve Metod Optimizasyonu Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
30 2415485 İnsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Anjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
31 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 3001 Sağlık Yüksekokulu
32 1779651 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
33 93087 I 131 I 125 İle İşaretli Opioid Alkaloid Türevi Radyofarmasötiklerin Sentezi Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 1001 Sağlık Yüksekokulu
34 93077 Tebainden Oksikodon Üretimi Doç. Dr. İBRAHİM BULDUK -Tübitak 1007 Sağlık Yüksekokulu
35 1221579 Üniversite ve Deri Sanayi İşbirliği Projesi Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÇETİNKAYA Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
36 104770 Deri Sanayinde Enzimlerin Kullanımıyla Yağ Giderme Etkinliğinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÇETİNKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Sağlık Yüksekokulu
37 2812472 Türkiye’de Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi Öğr. Gör. YUSUF ÇETİNKAYA Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
38 1441793 Üniversite ve Deri Sanayi İşbirliği Öğr. Gör. YUSUF ÇETİNKAYA Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
39 3279281 Anadolu Masalları Arş.Gör.Dr. MUSTAFA DUMAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
40 2056066 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
41 1895872 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN -Tübitak 1001 Eğitim Fakültesi
42 1784433 German Turkish Year of Research Educational and Innovation 2014 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
43 1766069 BİLİMSEL İNCELEME YAPARAK BİLİMİN DOĞASINI ÖĞRENİYORUM Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
44 1766067 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
45 1766063 Avrupalılığı Anlamak ve Avrupa Vatandaşlığını Türkiye de Teşvik Etmek Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
46 1766060 İlköğretim Öğretmenleri Proje Kursu Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
47 1766056 Fırat ve Dicle Nehir Sistemlerinde Yaşayan Leuciscus cephalus Lin 1858 Chondrostoma regium Heck 1943 Barbus plebejus Bon 1832 Chalcalburnus mossulensis Heck 1843 Capoeta capoeta Güld 1773 ve Acanthobrama marmid Heck 1843 Türlerinin Biyo ekolojileri Üzerine Araştırmalar TÜBİTAK Ankara Proje no TBAG 980 Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
48 3570627 Photoshop Programı Eğitimi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
49 3570624 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimle Mesleki Eğitimi Projesi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
50 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Öğr. Gör. Dr. ERDİ OKAN YILMAZ Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
51 2510081 İngilizce Akademik Sözlü ve Yazılı Sunum Becerilerinin Geliştirilmesi Arş.Gör.Dr. BETÜL HAYRULLAHOĞLU TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
52 2055285 Today Tomorrow Together Arş.Gör.Dr. BETÜL HAYRULLAHOĞLU Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
53 1777840 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi Arş.Gör.Dr. SEVİLAY ECE GÜMÜŞ ÖZUYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
54 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Doç. Dr. CÜNEYİT AKAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
55 1592319 Exhausterlar zayıf subdiferansiyel ve eşleniklik ile optimalliğe yeni bir bakış ve exhausterların çeşitli genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
56 1430682 Exhausterlar Zayıf Subdiferansiyel ve Eşleniklik ile Optimalliğe Yeni Bir Bakış ve Exhausterların Çeşitli Genelleştirmeleri Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SOYERTEM BAP Fen Edebiyat Fakültesi
57 3257554 Osmanlı’xxda Sosyal Yaşam: Kula ve Gediz Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi LEYLA AKSU KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
58 3274365 Farkli Cu seviyelerinde yetistirilen B.juncea ve B. nigra turlerinde P1B tipi ATPaz (HMA1 ve HM3) metal tasiyicilar fitoselatin ve glutatyon yolalundaki onemli iki enzim kodlayan genlerin anlatimi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
59 2988817 Farklı Cu Seviyelerinde Yetiştirilen B. nigra’xx nın ağır metal akümülatörü olan ve olmayan ekotiplerinin transkriptom analizi Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Ulusal) Fen Edebiyat Fakültesi
60 2194664 Role of GTP binding proteins in vesicular trafficking and osmoregulatory process in green algae Dunaliella salina and Chlamydomonas reinhardtii Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
61 2194634 Post transcriptional regulation of chloroplast genes Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
62 2194564 Heavy metal accumulator plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
63 2194534 A PRATICAL APPROACH TO PLANT MOLECULAR BIOLOGY Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
64 2194327 Identification of drought and abscisic acid responsive genes in wheat by use of differential display technique Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
65 2194277 on ARF regulation in eukarytic cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
66 2194200 Oxidative stress induced gene expression in tobacco and cotton Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
67 2194063 The Role of ADP Ribosylation Factor in Vesicular Trafficking in Plant Cells Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
68 2193002 Light mediated expression of ARF1 and SAR1 low molecular weight GTP binding proteins at different developmental stages in pea Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
69 2192840 Türkiye nin Farklı Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinde Kuraklığa ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılığı Belirleyen Genlerin mRNA Farklılık Gösterim ve cDNA Kütüphanesi Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu or Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
70 2192746 Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
71 2192474 Bioremediation of petrol hydrocarbon from contaminated soil and water by use of bacteria algae and plants Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
72 2192198 Transcriptomics Analysis of Metal Accumulator Plants in Brassicaceae Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
73 2134785 Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu Prof. Dr. ABDÜLREZZAK MEMON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
74 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
75 1442638 Üniversite Gençliği Üreme Sağlığı Projesi Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
76 1442559 Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
77 1442544 Uşakta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör. MESUT IŞIKLI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
78 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği Dr. Öğr. Üyesi OLCAY ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
79 2202217 Elektro Çekim Yöntemi ile Kollajen Hidrolizatından Biyomedikal Amaçlı Nanolifli Yüzeylerin Üretimi 2015 Denizli Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
80 1584324 Denizli Tekstil Envanterinin Çıkartılması Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
81 1584276 YILMAZ K Benzer Özelliklerde Üretilen Dokuma ve Çözgülü Örme Bornozluk Havlu Kumaşların Terbiye İşlemleri Esnasında Dayanım Performanslarının İncelenmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
82 1584245 Denizli Meslek Yüksek Okulu Bölümleri Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
83 1584157 Yeni Nesil Liflerden Örülen Çorapların Konfor ve Dayanım Özellikleri Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
84 95567 Pamuklu Örme Kumaşlarda UV Işınlarının Geçirgenliğinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi Doç. Dr. MUHAMMET AKAYDIN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
85 2987743 Diyarbakır ilinde çocuklarda gözlenen brusellozun çapraz bulaş dinamiği ve izolatların filogenetik soyağacının araştırılması’ Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
86 2398439 Brachypodium distachyon bitkisinde dokulara özgü in silico belirlenmiş olan transpozonların qRT PCR ile ifade seviyelerinin belirlenmesi Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
87 1845963 Ulusal Antitüberküloz İlaç Direnci Laboratuvar Sürveyans Ağı Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Spoligotyping ve MIRU VNTR yöntemleri ile tiplendirilmesi 2012 Surveyans Çalışması 05 09 2011 tarihli ve B101RSH0110300 134 03 05 9327 23229 sayı Araştırıcı Çalışma Grubu Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
88 1845951 Ankara İlinde Antitüberküloz İlaç Direnci Taraması Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Spoligotyping ve MIRU VNTR yöntemleri ile tiplendirilmesi 2011 Surveyans Çalışması B 10 1 RSH 0 11 02 00 230 sayı Araştırıcı Çalışma Grubu Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
89 1841674 Türkiye nin Brucella İnfeksiyonu Yönünden Moleküler Epidemiyolojisi Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
90 1841631 Türkiye Rotavirüs Sürveyans Ağı TÜROSA Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
91 1840874 Çoklu İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
92 1840783 Türkiye de Şarbon Yönünden Hiperendemik Bölgelerde Bacillus anthracis infeksiyonun Moleküler Epidemiyolojisi ve İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
93 1840766 Süt ve süt ürünlerinde melamin düzeyinin HPLC High Performance Liquid Chromotography yöntemi ile belirlenmesi Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
94 1840726 Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Etlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Niteliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ALPER KARAGÖZ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
95 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
96 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
97 1294871 CoFeCr esaslı iri hacimli metalik camların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
98 34849 Çeşitli Bileşik ve Alaşım Element İlavelerinin Yapısal Çeliklerin Mikroyapısına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
99 34848 İleri Teknoloji Uygulamaları için Metalik Cam Nanokristal Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
100 34847 Fe Co Ni Cu 2TiAl Alaşımlarının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
101 34846 Seramik Metal Kompozit Malzemelerin Üretiminde Kimyasal Nikel Kaplamanın Önemi Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
102 34845 Seramik Metal Kompozit Malzeme Üretiminde Elektroless Nikel Kaplamanın Avantajlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi RIZA KARA TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
103 3053713 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UBAP KAPSAMINDA ”ANADOLUMUZDAN MOTİFLERLE SANAT SOKAĞIMIZ” Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NİLÜFER SÜZEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
104 2684007 BİTKİSEL KAYNAKLI SİLİKA MATERYALLERİNIN KIZARTMA YAĞLARININ REJENERASYONUNDA ADSORBAN OLARAK KULLANIM POTANSİYELINİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
105 2207932 Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
106 37445 Bazı doğal antioksidanların yerfıstığı yağının kızartma kalitesi üzerine etkileri Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
107 37444 Zeytin ve Fındık Yaprağı ile Fındık Meyve Yeşil Kabuğu Ekstraktlarının Kızartma Yağları Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi BUKET AYDENİZ GÜNEŞER TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
108 2833594 Engelleri Tennolojiyle Kaldıralım (ENTEK) Doç. Dr. CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
109 2213904 Toplumsal Bir Hareket Örneği Olarak Altınoluk Cemaati Ankara Örneği Doç. Dr. CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
110 2595806 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Sürecinde Çocukların Etkisi: Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi. Öğr. Gör. ŞERİFE CENGİZ ARAŞTIRMA PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
111 2812453 Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu ve 1980-1990 Yılları Arasında Bulgaristan?da Türk Varlığı Dr. Öğr. Üyesi SELCEN ÖZYURT ULUTAŞ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
112 15566 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Doç. Dr. DENİZ UÇAR TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
113 2813838 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
114 2813837 Organik Arıcılıkta Varroa Praziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
115 2813836 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
116 2813835 Aşağı Seyhan Ovası’ndaki Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ortaklarının Sorunlarının Kuruluş ve Ortaklar Açısından Değerlendirilmesi Öğr. Gör. BUKET ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
117 3254526 Avrupa Birliği (AB) Uyum Sürecinde IPARD I Kapsamında Uşak ilindeki Etlik Piliç Yetiştiriciliği Uygulamaları Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
118 2814304 Eastern Anatolia Development Programme (EADP), Plan, implement, support a training Programme for the agriculture and rural development component grant scheme call for proposals Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
119 2721337 DAMIZLIK JAPON BILDIRCINI (Coturnix coturnix japonica) RASYONLARINA ARI POLENİ TOZU EKLENMESİNİN KULUÇKALIK YUMURTA KALİTESİ ÖZELLİKLERİ ve KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
120 1413304 Kuluçkalık Hindi Yumurtalarında Depolama Süresi ve İnkübasyonda Çevirme Sıklığının Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
121 1413292 Yüksek Rakımda 1700 m Hindilerde Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçlarına Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
122 1413270 2010 DPT MİM01 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Araştırma Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
123 1413250 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
124 1413248 Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
125 1413224 Yüksek Rakımda 1700m İnkübe Edilen Farklı Genotipteki Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Oksijen İlavesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
126 1413215 Yüksek Rakımda 1700 m Kuluçka Makinesine Oksijen İlavesinin Broyler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçka Sonuçlarına ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
127 1413208 Altlığa Alüminyum Sülfat Eklenmesinin Etlik Piliçlerin Gelişme Performansları Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi Prof. Dr. MEHMET FATİH ÇELEN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
128 2533718 KARS TAN AKILDA KALANLAR SEVDİKLERİNİZE HEDİYENİZ OLSUN Öğr. Gör. YASEMİN BOL Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
129 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarınınkullanım olanaklarının araştırılması Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
130 2516252 Nano İnce filmlerin Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
131 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
132 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
133 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
134 3550743 Development of New Generation Metal Matrix Composite Materials for Aeronautical Industry and Investigation of Advanced Manufacturing Processes Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
135 2222483 Yüksek Performanslı Hibrit Kompozit Profillerin Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
136 2069582 Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Malzemelerin Eksantrik Yükleme Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi UBAP 06 Proje No 2015 TP003 Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
137 1582198 Mekanik Alın Birleştirilmiş Kompozit Plakaların Mekanik Davranışlarının Statik ve Dinamik Olarak İncelenmesi 110M250 Arş.Gör.Dr. HALİL MURAT ENGİNSOY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
138 2813338 Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
139 2813327 Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
140 2813320 Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
141 2813318 Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
142 2813301 Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
143 2813289 Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Yanal Sademe Yönünden Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
144 2813277 Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
145 2813273 Afyonkarahisar’da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
146 2813265 Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
147 16424 Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi Tübitak Araştırma Projesi ÇAYDAG 108Y298 Yardımcı Araştırıcı 2009 2012 Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
148 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Dr. Öğr. Üyesi FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
149 2685154 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi FATMA AKYÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
150 2588267 Let’sShapeYourCareer (AB Projesi) Dr. Öğr. Üyesi FATMA AKYÜZ Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
151 22991 Women s Managerial Advancement Prof. Dr. GÜLÇİMEN YURTSEVER Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
152 2527275 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında Dr. Öğr. Üyesi GÜNNUR AYDOĞDU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
153 3258440 2016-1-IT02- KA201-024286 numaralı IN ORCHESTRA isimli Erasmus projesi Öğr. Gör. EVRİM ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
154 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
155 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
156 3213900 SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ(PIKTES) YAZ DÖNEMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. EROL DURAN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
157 3162021 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
158 3162020 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
159 2845719 İlkokullarda Eleştirel Okuma Eğitiminin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
160 2845716 60-66 Aylık İken İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okuma ve Yazma Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
161 2845711 Ekrandan Okumanın 8.Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
162 2845669 İlkokullarda Soru ve Anlama İlişkisinin İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
163 2821631 Çocuk Dergilerini İçerik ve Görselleri Açısından İncelenmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
164 2743634 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi Prof. Dr. EROL DURAN Kalkınma Bakanlığı Eğitim Fakültesi
165 2674481 Hikâye Kitabı Okuma Dosyasının Geliştirilmesi ve Anlamaya Katkısının Değerlendirilmesi Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
166 2504904 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi EğitimProgramı Prof. Dr. EROL DURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
167 3199079 Asetaminofen indüklüböbrek hasarı üzerine Bor’xxun Etkileri ” Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
168 2736265 Innovatıve Motıvatıon Approach For Vocational Training And Its Virtual Application” Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
169 2616015 Borun parasetemol ile indüklenmiş hepatoksisite modelinde apopitoz veenflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
170 2566505 nsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Antianjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
171 2566374 Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Ellagic Asit Takviyesinin Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
172 2218379 Deneysel Nefropatide OleuropeininAntiinflamatuvar ve Antiapopitotik Etkisinin İncelemesi Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
173 1779651 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
174 1703871 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
175 1703825 Kafeik Asit Fenetil Esterin Cape Tükenme Egzersizi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
176 1703760 STZ Diyabetik Ratlarda Apopitoz ve DNA hasarı Üzerine Bor un Etkileri Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
177 1122067 MALATHİON TOKSİTESİ ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
178 97276 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Yüksek Yağ Diyeti ile Beslenen Farelerde Yucca schidigera Bitkisinden Elde Edilen Ekstrelerin Plazma Leptin Grelin Adiponektin ve İnsülin Hormonları ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
179 97270 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Deneysel Olarak Hipertiroidizm Oluşturulan Ratlarda Kafeik asit Fenetilesterin Plazma Homosistein Asimetrik dimetil arjinin Nitrik oksit Ve Lipid Profili üzerine olan etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FUNDA KARABAĞ ÇOBAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
180 2339233 Nörobilimsel temelli yabancı dil eğitimi Prof. Dr. ALİ CELALETTİN SİNAN YÜRÜKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
181 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
182 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Doç. Dr. KAMİL UYGUN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
183 2884460 Uşak Köy Odaları Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
184 2648457 Uşak’taki Su Mimarisi Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
185 2070629 Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması Doç. Dr. ELİF GÜRSOY ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
186 1990701 Uşak İl ve İlçelerindeki Dini ve Sivil Eserler Doç. Dr. ELİF GÜRSOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
187 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’xxle buluşuyor Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
188 2871136 Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
189 2716145 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak İl Merkezi Örneği Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
190 2483158 Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerin Başarısı Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
191 2482720 12 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmelerinin Özelleştirme Tahmin İspat Ve Genelleme Basamakları Bağlamında İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
192 2297358 Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
193 1784427 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi Ve İnançlarının Ulusal Ve Uluslar Arasi Düzeyde Karşılaştırılması Prof. Dr. OSMAN BİRGİN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
194 1436744 Türk-Alman Çalıştayları ”Öğretmen Eğitiminde Portfolyo” Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
195 20462 2008 MEB-EARGED Projesi (4-5.Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği) Prof. Dr. OSMAN BİRGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
196 2089194 Öğretmen Eğitimi Programlarının Mesleki Kimlik Oluşturma Rolünün Olası Benlikler Kuramı Açısından İncelenmesi Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
197 2087984 Sınıf Öğretmenlerinin İlkokulların Eğitsel Amaçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi ve Bu Algıların Eğitim Ortamlarındaki Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
198 1592675 Instruction and Socialization among Primary School Teachers An International Comparison ISEP CI Arş.Gör.Dr. SERAY TATLI DALİOĞLU Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
199 2330413 Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Prof. Dr. OSMAN ASİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Mühendislik Fakültesi
200 2288984 SERT METAL VE KARBON FİBERDEN OLUŞAN ÇİFT KATMANLI MALZEMELERE VE İNCE CİDARLI YUMUŞAK METALLERE YÖNELİK UZUN ÖMÜRLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM VE KILAVUZLARIN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
201 2222483 Yüksek Performanslı Hibrit Kompozit Profillerin Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Prof. Dr. OSMAN ASİ -Tübitak 1505 Mühendislik Fakültesi
202 2069582 Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Malzemelerin Eksantrik Yükleme Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi UBAP 06 Proje No 2015 TP003 Prof. Dr. OSMAN ASİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
203 1587290 Kompozit Malzemelerinin Kaplanabilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
204 1587285 Kaplama Malzemesi ve Kaplama Kalınlığının Flame Sprey Yöntemi ile Kaplanmış Malzemelerin Elektrik İletkenliğine Etkisi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
205 1587269 Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Aşınma Davranışına Dokuma Kumaş Geometrisinin Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
206 1587251 Sert Seramik Tozlarıyla Desteklenmiş Kompozit Malzemelerin Aşınma Performansının ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. OSMAN ASİ BAP Mühendislik Fakültesi
207 1587194 Farklı Örme Ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
208 53320 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Maksimum Darbe Yüküne Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. OSMAN ASİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
209 2815675 Edirne İlinin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarında, Sulanan Tarım Alanlarında Yetiştirilen Ürünlerde, Toprakta ve Bölge İnsanlarının Kanlarında Ağır Elementlerin Saptanması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
210 2815674 Motorlu Taşıtların Egzoz Gazlarının Havada Oluşturduğu Ağır Elementlerin Kapıkule Gümrük Çalışanlarının Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
211 2815673 Edirne’de Bir İşletmede İç Ortam Hava Kalitesi ve Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
212 2815515 Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkilerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. UFUK BERBEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
213 3236145 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAHİLLİOĞLU Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
214 3236121 Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAHİLLİOĞLU Diğer (Ulusal) Eğitim Fakültesi
215 3224785 Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAHİLLİOĞLU Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
216 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
217 1321367 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
218 1321360 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Mesleki Eğitimi Öğr. Gör. Dr. İSMAİL HAKKI KINALIOĞLU Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
219 2406565 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VZA TAHMİNLERİNDE ETKİNSİZLİĞİN SIKLIĞI VE BAYESGİL ÖNSELLER Doç. Dr. MEHMET GÜRAY ÜNSAL TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
220 53157 Veri Zarflama Analizinde Birimlerin Siralanmasi İçin Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. MEHMET GÜRAY ÜNSAL TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
221 2779777 Kültürel Yıkıma Karşı Görsel Hafıza Mirası Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
222 2561135 TOBB Kurumsal Kimlik Çalışması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
223 2236091 Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisinin Görsel İletişim Biçimlerinde Yeniden Yorumlanması ve Tartışılması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
224 2236041 Seçilmiş Türk Efsanelerinden Etkileşimli Bir Elektronik Kitap Uygulaması Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
225 2234646 Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı Etkileşimli Medya Tasarımı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
226 2234611 H Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Ankara Uluslar arası Grafik Tasarım Çalıştayı Prof. Dr. İNCİLAY YURDAKUL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
227 2242443 İzmir ve Manisa Yöresinde Halk Pazarlarında Satılan Urtica sp Isırgan otu L Bitkisinde Ağır Metal Birikiminin Araştırılması Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
228 1845847 Ulus Dağı Madra Dağı Balıkesir ve Kumalar Dağları nda Afyonkarahisar yetişen bitkilerdeki ağır metal birikim değerlerinin belirlenmesi Doç. Dr. İLKER UĞULU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
229 2812208 2017-1-ES01-KA204-038085 Open IT Up: Boosting Adult Educator Competences to Upskill Pathways of Adult Learners Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
230 2812195 2014-1-ES01-KA204-004738 Open the Door to Europe Öğretim Görevlisi İBRAHİM UZ Avrupa Birliği Yabancı Diller Yüksekokulu
231 2701736 TÜBİTAK Projesi, Proje No: 115S015 (Araştırmacı). Bir antidiyabetik ve potansiyel antikanser ajan olan metforminin tip 2 diyabet hastaları ve oksidatif stres indüklenmiş kanser hücre hatlarında DNA baz kesip çıkarma (BER) onarımına etkisi. Doç. Dr. EMİNE BERRİN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
232 3998 108S067 Doç. Dr. EMİNE BERRİN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
233 3997 gazi üniversitesi rektörlüğü bilimsel araştırma projeleri Doç. Dr. EMİNE BERRİN YÜKSEL DİĞER Tıp Fakültesi
234 1798137 Power of Hands Doç. Dr. GÖKHAN ACAR Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
235 1526935 Youth Action s Solution For Migration Doç. Dr. GÖKHAN ACAR Avrupa Birliği Spor Bilimleri Fakültesi
236 2858011 Toplumsal bir sorun olan nikah ve talak Konularında Hadis, Tefsir, ve İslam Hukuku arası mukayeseli eğitim dersleri Arş.Gör. HABİP GÜL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
237 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
238 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Doç. Dr. MAHMUT AVCI Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
239 2674762 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
240 2674761 Üniversite öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yaklaşımları Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
241 2501290 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
242 2501288 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FELSEFENİN DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARI Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. MAHMUT AVCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
243 1427823 Nevşehir de geç dönem sosyal ve dini yapılar Tanzimattan 1839 Cumhuriyet e 1923 Dr. Öğr. Üyesi SERAP ERÇİN KOÇER ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
244 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
245 2503957 Kitosan Organokil Biyonanokompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
246 2270247 Poli(Metoksifenilamino oksoetilmetakrilat)/Na-Montmorillonit Polimer/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 2016/TP001 Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
247 2270243 Metoksi Grubu İçeren Yeni met akrilat Kopolimerlerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
248 1590413 Amit Fonksiyonel Gruplu Polimer Reçinelerin Sentezi Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
249 1590384 Kitin ve Kitosan ın Modifikasyonu ve Aşılanması Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
250 1590248 Selüloz Üzerinde Aşılama Çalışmaları Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
251 1589471 Aril Yan Gruplu Metakrilat Monomerinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Doç. Dr. NEVİN ÇANKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
252 2630471 Özgün Bir Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcı-Fotovoltaik Termal Sistem (Pvt-Cpc) Tasarımı, Kurulumu Ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
253 2295192 Güneş Enerjili Işık Borulu Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
254 2295190 Günışığı İle Çalışan Hibrit Aydınlatma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
255 2134121 Fresnel Mercekle Bütünleştirilmiş YoğunlaştırıcıFotovoltaik Sistem CPV Tasarımı vePerformansının Test Edilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
256 2134065 Fotovoltaik Termal Sistemlerde PVT Isıl Amaçlı Kullanılabilecek Malzemelerin İncelenmesi ve Sistem Performansına Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
257 2134048 Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Bileşik Sistem YFBS Tasarımı ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
258 2134017 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Aydınlatma ve Güç Üretimi Birleşik Sistem Tasarımı Test Edilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. CANAN KANDİLLİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
259 3505968 “Türkiye’deki Şartlı Nakit Transferi Programının Lise Okul Devamlılığına Etkisini Artırma Projesi” TRH2.1CCT/P-04, Ankara Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇAĞLAYAN Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
260 3237755 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Meme Kanseri Tani, Tedavi Ve İzlem Klinik Protokolü Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sağlık Yüksekokulu
261 3237741 Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Hastalık Modifiye Edici Sentetik Ve Biyolojik Antiromatizmal İlaçlar (Dmard’lar) Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu, Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sağlık Yüksekokulu
262 3195109 Psöriatik Artrit (PsA) Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
263 3035194 “Ülkemizde PsA tanısıyla izlenen hastalarda klinik ve demografik özelliklerin, radyolojik değişikliklerin, hastalık başlangıcı ve mevcut eklem tutulum tipleri arasındaki farkların, hastalık tutulum tiplerine göre PsA tedavisinde gerçek yaşam verilerinin ve ilaç yan etkilerinin, PsA hastalarında yaşam kalitesinin ve ilişkili değişkenlerin araştırılması’’“Ülkemizde PsA tanısıyla izlenen hastalarda klinik ve demografik özelliklerin, radyolojik değişikliklerin, hastalık başlangıcı ve mevcut eklem tutulum tipleri arasındaki farkların, hastalık tutulum tiplerine göre PsA tedavisinde gerçek yaşam verilerinin ve ilaç yan etkilerinin, PsA hastalarında yaşam kalitesinin ve ilişkili değişkenlerin araştırılması’’ Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
264 3025169 TRASD EXPERT OPINION IN OSTEOARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
265 3025167 TRASD EXPERT OPINION IN RHEUMATOID ARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
266 3025161 TRASD EXPERT OPINION IN SPONDYLARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
267 3025159 TRASD EXPERT OPINION IN PSORIATIC ARTHRITIS Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
268 3004787 An International Multi site population based study to determine the prevalence and functional impact of lymphedema chronic edema in the adult population of member countries of the International Lymphoedema Framework (ILF-LIMPRINT-Turkey) Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
269 2986829 PSÖRİATIK ARTRİT TRASD-NETWORK ÇALIŞMASI Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Ulusal) Sağlık Yüksekokulu
270 1870370 Post Breast Surgery Lymphedema Risk Factors and Factors that Affect Success of Lymphedema TreatmentIRB approved Project WH 21 016 Proje Yöneticisi 2001 Prof. Dr. FİKRİYE FİGEN AYHAN Diğer (Uluslararası) Sağlık Yüksekokulu
271 2236852 Deneysel Diyabetik in vivo Modelde Salvia huberi ve Salvia hypargeia Bitki Ethanol Ekstrelerinin Topikal Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
272 2112534 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Alt Yapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
273 1474965 Tükiye’de Yayılış Gösteren Geraniaceae Familyasının Sistematik Revizyonu Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN -Tübitak 3501 Fen Edebiyat Fakültesi
274 1474960 Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
275 1474953 Dünyadaki Bazı Salvia L. (Adaçayı) Türlerinin Merikarp Mikromorfolojisi ve Karyolojisi Üzerine Araştırmalar Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
276 1474939 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikroformolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
277 1474924 Türkiye’de Yayılış Gösteren Salvia L. (Labiatae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
278 1474918 Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Yayılış Gösteren Salvia L Labiateae Cinsi Üzerine Karşılaştırmalı Anatomik ve Morfolojik Çalışmalar Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
279 1474903 Umurbaba Dağı Eşme Uşak Florası Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
280 2517153 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
281 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. SÜLEYMAN ANIL YÜCESOY Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
282 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Arş.Gör. ABDULLAH ÇİMEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
283 2585673 2015 AYP001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Öğr. Gör. FATİH BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
284 2133033 1908 Aff ı Umumisinin İstanbul Asayişine Etkileri İstanbul Gazetelerine Göre Doç. Dr. MEHMET SALİH ERKEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
285 2568628 balıkesir il merkezindeki kadınların postpartum uzun dönem sağlık problemlerinin belirlenmesi Öğr. Gör. ŞEYMA ÇATALGÖL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
286 2813048 Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama Özellikli ve Güç Tutuşur Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Öğr. Gör. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
287 2813047 Isıya Duyarlı Polimerlerin Üretimi Ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Öğr. Gör. SENA DEMİRBAĞ GENÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
288 1865137 Antakya Kahramanmaraş Graben Alanı nın Uzaktan Algılama ile Neotektonik Özelliklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL EGE DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
289 2504401 Proje No 180K340 Proje Adı Sanat Eserlerinin Sigorta Kapsamı içerisinde İncelenmesi Eser Grupları için Risk Sınıflandırılmalarının Yapılmasına Yönelik Yöntem Geliştirilmesi Özel Uygulama Topkapı Sarayı 2008 2011 Dr. Öğr. Üyesi ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
290 2496110 IN ORCHESTRA ( 2016-1-IT02- KA201- 024286 ) Dr. Öğr. Üyesi ŞİRİN KOÇAK ÖZESKİCİ Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
291 2993043 Tavuk Göğüs Etlerini Farklı Antimikrobiyal Madde İle Kaplamanın Raf Ömrü ve Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
292 2814975 Sosiste Bazı STEC’xxlerin Yaşamı ve Sentetik Mide Sıvısında Asit Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
293 2196490 Fonksiyonel Yeni Bir Süt Ürünleri Propolis Katkılı Yoğurt ve Ayran Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
294 2196483 Süzme Yoğurtlarda Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 nin Raf Ömrü Süresince Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
295 2196477 Geleneksel Şavak Tulum Peynirine Bulaştırılmış Salmonella ların Asite Adapte ve Adapte Edilmemiş Yaşamının Araştırılması Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
296 88508 Elazığ da Tüketilen Kremalı Pastalarda E coli O157 H7 nin Varlığı Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
297 88507 Salmonella Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157 H7 Patojenlerinin Kıymalı Pide Üretiminde Termal İnaktivasyonu Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
298 88506 Bitkisel Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella Üzerine Etkisi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
299 88505 Salmonella ile Kontamine Edilmiş Tavuk Karkaslarında Laktik Asit Cetylpyridinium Clorid Trisodium Phosphat ve Tween20 ile Kontaminasyonlarının Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
300 88504 Şavak Tulum Peynirinin Üretimi ve Olgunlaştırılması Sırasında Escherichia coli O157 H7 Listeria monocytogenes Ve Salmonella nın Yaşam ve Asit Adaptasyon Kabiliyetinin İncelenmesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
301 88501 Elazığ Bölgesinde Tüketime Sunulan Açık ve Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ DİĞER Mühendislik Fakültesi
302 70672 DPT Merkezi Laboratuar Projesi Doç. Dr. ABDULLAH DİKİCİ H2020 Mühendislik Fakültesi
303 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. MUSTAFA TAYTAK ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
304 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BULUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
305 2716145 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak İl Merkezi Örneği Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BULUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
306 2825564 Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Doç. Dr. EROL YAVUZ TÜBA Mühendislik Fakültesi
307 1828377 BOĞAZ GEÇİŞİ TÜP TÜNEL PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
308 1828364 GALATA KÖPRÜSÜ İNŞAATI Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
309 1828346 İSTANBUL ATIK SU ANA KANALİZASYON PROJESİ KUZEY HALİÇ TÜNELLERİ BALTALİMANI ARITMA TESİSİ PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
310 1828330 İSTANBUL ATIK SU ANA KANALİZASYON PROJESİ GÜNEY HALİÇ PROJESİ Doç. Dr. EROL YAVUZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
311 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
312 2814298 Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
313 1833066 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
314 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DEMİRHAN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
315 2728170 Tungsten (VI) Oksit Nanopartikülünün Genotoksik Etkilerinin Allium Testi İle Araştırılması Doç. Dr. RECEP LİMAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
316 2570057 İnsan Meme Kanseri Mcf 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apopitotik Ve Anjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
317 2165048 Akut Organofosfat Toksikasyonuna Moleküler ve Biyokimyasal Düzeyde Oleuropeinin Etkisi Doç. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
318 2165019 Sentez Edilen Bazı 2 Hidroksi 1 4 naftakinon türevlerinin Mutajenik ve Genotoksik Özelliklerinin Ames ve Comet Assay ile Araştırılması Doç. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
319 1460287 STZ DİYABETİK RATLARDA APOPİTOZ VE DNA HASARI ÜZERİNE BOR UN ETKİLERİ Doç. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
320 1460254 İmazethapyr Herbisitinin Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Allium ve Mikronükleus Testi İle Araştırılması Doç. Dr. RECEP LİMAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
321 1059469 Linaria genistifolia Linnaeus Miller subsp genistifolia sulu ekstrelerinin Genotoksik ve Mutajenik Özelliklerinin Allium ve Ames Testi İle Araştrılması Doç. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
322 1059467 Thermopsis turcica sulu ekstratlarının Muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Doç. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
323 1059465 Limonium Bitki Ekstratlarının Muhtemel Mutajenik Özelliklerinin Ames Salmonella Mikrozom Test Yöntemi ile Araştırılması Doç. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
324 1059463 Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajenitelerinin Ames Salmonella testleri ile belirlenmesi Doç. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
325 1059462 Farklı Tipteki fungisitlerin muhtemel mutajeniteleri üzerine bir araştırma Doç. Dr. RECEP LİMAN BAP Fen Edebiyat Fakültesi
326 1613227 Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitime Entegrasyonu Kapsamında Uşak Meslek Yüksekokulu Binasının Düzenlenmesi Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Kalkınma Bakanlığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
327 1613185 Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Titanyum Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Öğr. Gör. GÖKHAN YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
328 2812784 Religious Diversity in the Workplace Doç. Dr. ERHAN AYDIN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
329 1778141 Yükseköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri ile Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler Doç. Dr. ERHAN AYDIN BAP İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
330 2811866 Anason (Pimpinella anisum) Tohumunun Yumurtacı Tavuklarda Verim ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
331 2675051 Farklı Katkı Maddeleri ile Silolanan Lenoxun (Brassica rapa) Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
332 2662677 Çörek Otu Yağı İlavesinin Fiğ-buğday Silajının Yem Değeri ve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
333 1927369 Zeytinyağı Sanayii Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
334 1448614 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
335 1448604 Demir Dikeni Tribulus Terrestris Saponin Ekstraktı ve Kekik Origanum vulgare Uçucu Yağı Kombinasyonunun Etlik Piliçlerde Yem Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
336 1448596 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Yaş Zeytin Posasının Silolanabilme Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
337 1448587 Hatay Valilik Binasının Hatay Devlet Müzesi Olarak İşlevlendirilerek Turizme Kazandırılması Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
338 1448579 Hatay İli Defne Envanteri Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
339 1448571 Tritikale Esasına Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerinde Ksilanaz Enzimi Kullanımının Performans Üzerine Etkileri Doç. Dr. ASUMAN DURU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
340 1448558 AB Hibe Projeleri Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
341 1448551 Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı 2011 2015 Doç. Dr. ASUMAN DURU DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
342 2415181 Şüpheli serviks lezyonlarında human papilloma virus DNA araştırılması ve HPV nin tiplendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
343 2407931 Sıçan Crush Sendromu Modelinde Bardoksolon Metil in Renal Hasara Etkisi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
344 2407896 Sıçan Crush Sendromu Modelinde Hidrojen Sülfürün Renal Hasara Etkisi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
345 2252823 Postoperatif dönemde gelişen batın içi adezyonların önlenmesinde pirfenidone’un etkinllğinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
346 2252820 Ratlarda Asetil Salisilik Asit ile Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone ve Sulforaphane ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
347 2252816 Ratlarda İsoproterenol le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin ve Karnosik Asid in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
348 2252811 Ratlarda İsoproterenol le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde p38 MAPK İnhibitörü SB203580 ve Selektif p38 İnhibitörü TAK 715 in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
349 2252807 Ratlarda Deneysel Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Kaptopril Telmisartan ve CDDO Metil in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
350 2252804 Nekrotizan enterokolit modelinde Ukrain in NSC 631570 Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KOÇAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
351 2535877 Van Gölü Havzasında Toplanan Ters Lale Firtillaria imperialis L hatlarında genetik farklılığın iPBS retrotrasnposons primerleri ile belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
352 27994 Gökkuşağı Alabalığında Beslenme Etkinliği Bakımından Farklı Eksprese Olmuş Genlerin Belirlenmesinde Yapısal Karışık Model ile Bayes Hiyerarşik Modellerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
353 27993 Regulation and Variability of Animal Genome Expression Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
354 27977 Investigation Of Appropiriate Analysis Methods For Overdispersion Binomial Data Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KAKİ DİĞER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
355 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. İBRAHİM ETHEM DAĞDEVİREN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
356 3170843 KOLON POLİP SUBTİPLERİNDE ILGF-1, P53 VE WT1 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
357 3170838 Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda E-Kadherin, Beta Katenin Ekspresyonunun Lokalizasyonla İlişkisi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
358 3067878 Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tıp Fakültesi
359 2698787 Ordu İlinde Yaşayan Bazı Bireylere Ait Diş Örneklerinde Radyoaktivite düzeylerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
360 2638686 Ordu İlinde Yaşayan Bazı Bireylere Ait Diş Örneklerinde Radyoaktivite Düzeylerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
361 2523168 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOM VE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA KONNEKSİN 32 VE KONNEKSİN 43 EKSPRESYONU Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
362 2512954 Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda Konneksin 32 ve Konneksin 43 Ekspresyonu Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
363 2501841 OVER FOLLİKÜLLERİNDE ADAMTS 16 EKSPRESYONU VE FSH LH İLİŞKİSİ Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
364 2265448 Akut Yorucu Egzersizin Yarattığı Oksidadif Stres ÜzerineNikotin ve Bilberrynin Yabanmersini Etkisi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
365 2265372 Tiroid Disfonksiyonunda Serum NO ADMA ve Apelin Düzeylerinin Araştırılması Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
366 2265231 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tiroid Hastalarının Endotel Disfonksiyonu Yönünden İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ARZU ŞAHİN ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
367 68138 ÇOK KATLI BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN GÖÇME GÜVENLİĞİNİN ENERJİ ESASLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ONUR MERTER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
368 2940902 Deprem Yer Hareketinin Zemine Baglı Degisiminin Degerlendirilmesi Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
369 2621349 Beslemeli Katı Madde Hareketi Durumunda Köprü Ayakları Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların Deneysel ve Sayısal Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
370 2614582 Farklı Durumlar İçin Reynolds Sayısının Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
371 2614581 Açık Kanal Akımlarında Savak Katsayılarının Araştırılması Doç. Dr. ELİF ÇAĞDA KANDEMİR ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
372 2533455 Baseline Sensitiviness to glyphosate characterization in Lolium spp Conyza spp from Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer (Uluslararası) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
373 2171206 Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
374 2059920 Sıcaklık ve CO2 Oranının Pamuk ve Mısırda Önemli Yabancı Otların Gelişimi Rekabet Gücü ve Herbisit Duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
375 1606831 Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Bazı Geniş Yapraklı Yabancı Otların Kimyasal Mücadelesinin Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
376 1606801 Sıcaklık Karbondioksit ve Su stresinin Pamuk ve Mısır da Önemli Yabancı otların Gelişimi Rekabet gücü ve Herbisit duyarlılıkları Üzerine olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
377 1606779 Control of the Weed Chenopodium album L with the help of plant pathogenic fungi combined with reduced doses of herbicides Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
378 1606740 Optimization of Good Agricultural Practices to control troublesome weeds in Turkey Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
379 1606706 Ülkesel Canavar Otu Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
380 1606537 Aydın İli Fidanlıklarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması ve Bazı Uygulamaların İncir Fidanlığındaki Yabancı Otlara Etkinliğinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
381 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖĞÜT YAVUZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
382 2634625 Polyester Örme Kumaşının Güç Tutuşurluk Davranışının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
383 2530552 EyeLover Projesi, Göz Çevresindeki Kırışıklıkları İyileştirici Özellikte Uyku Bandı Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
384 2170804 Oksijen Plazma ve Ozon Gazı Uygulaması Sonrası İpek Kumaşta Antibakteriyal Antifungal Etkinin Sağlanmasında Gerekli Madde Miktarının azaltılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
385 1995495 Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Karar Sürecinde Çocukların Etkisi Uşak İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi OZAN ÇATIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
386 2811924 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Doç. Dr. ZEKERYA BATUR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
387 2811920 Yaz Kur’an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Projesi Doç. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
388 2811918 İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin İncelenmesi Doç. Dr. ZEKERYA BATUR ARAŞTIRMA PROJESİ Eğitim Fakültesi
389 2974597 Pulslu manyetik alanın terapötik etkilerinde immün sistemin rolünün deneysel ağrı modellerinde araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
390 2974595 Opioidlerin Anti Nosiseptive Etkinliğinde İmmün Sistemin Rolü Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
391 2518613 Diyabetik Nöropatide Esmolol un Lokal Analjezik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
392 2515508 Monoklonal antikorlardan bevacizumab ın deneysel inflamatuar ağrı modelinde antianjiyogenik etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
393 2150076 Deneysel nöropati modellerinde tedavi seçeneklerinin araştırılması Pulslu manyetik alan mezenkimal kök hücre kombinasyonunun etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
394 2150029 İnflamatuar ağrı modelinde lokal mezenkimal kök hücre uygulamasında G proteini ile ilişkili östrojen reseptörlerinin GPER1 rolünün araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
395 2149924 Deneysel inflamatuar ağrı modelinde beta reseptör blokörlerinin etkilerinin araştırılmas Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
396 1501209 24 Lokal Anestetiklerin Kurbağa Ve Sıçan Siyatik Sinir Demetlerinde Tonik Ve Frekansa Bağlı İmpuls Blokaj Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak Sukroz Gap Tekniğiyle Araştırılması Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi SBE95E16 Araştırmacı 1997 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
397 1501194 23 Frekansa Bağlı Uyarımlarda Lokal Anestetiklerin Membran Ve Aksiyon Potansiyel Parametrelerine Olan Etkilerinin Sukroz Gap Yöntemiyle İncelenmesi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF9770 Araştırmacı 1998 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
398 1501182 22 Lokal Anestetiklerin Oluşturduğu Sinir İletim Blokajına Ca Ve Mg un Etkisi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF99M43 Araştırmacı 2000 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
399 1501172 21 Tramadol un Lokal Anestezik Etkilerinin Ph Ve Kalsiyumla Değişimi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF99M44 Araştırmacı 2000 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
400 1501161 20 Lidokainin Oluşturduğu Tonik Ve Fazik İletim Bloklarına Çinko Ve Baryumun Etkileri Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2001M2 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
401 1501146 19 Tramadolun Oluşturduğu İletim Bloğuna Mg2 Zn2 Ve Ba2 Un Etkileri Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2001M8 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
402 1501136 18 Morfinin lokal anestetik etkisi var mıdır Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2002BAP38 Araştırmacı 2002 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
403 1501122 17 Pulslu Elektromanyetik Alanın Rejenere Olan Sıçan Siyatik Sinir Demetinde Potasyum Kanallarına Etkisinin Sukroz Gap Yöntemi İle İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Doktora projesi SBE2002D18 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
404 1501108 16 Rejenere Olan Sinir Demetlerinde Tramadolun Etki Mekanizmasının Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2004BAP6 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
405 1501098 15 Düşük Lidokain Konsantrasyonların Yavaş Sodyum Kanalları ve Hiperpolarize Edici Ard Potansiyeller Üzerine Etkisinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2004BAP8 Araştırmacı 2004 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
406 1501078 13 Siyatik Sinir Blokajında Tramadolun Etkisinin İn Vivo Olarak Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2006BAP8 Proje Yöneticisi 2006 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
407 1501067 12 Periyodik Trenlenmiş Pulslu Manyetik Alan Uygulamasının Periferik Sinir Hasarlarında Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2006BAP25 Proje yöneticisi 2006 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
408 1501047 10 Fentanilin lokal nosiseptif etkilerinin araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP41 Araştırmacı 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
409 1501034 9 Diyabetik Nöropatide Sistemik Makrofaj İnhibisyonunun Etkisi Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP34 Proje Yöneticisi 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
410 1501019 8 Deneysel Mononöropatide Duysal Sinir Yapı Fonksiyon İlişkisinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2007BAP45 Proje Yöneticisi 2007 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
411 1501004 7 Opioid ve lokal anestetik kombinasyonların antinosiseptif etkilerinin araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2009BAP31 Araştırmacı 2009 2010 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
412 1500975 6 Nav1 8 kanallarının diyabetik nöropatideki rolünün araştırılması Çukurova Üniversitesi BAP projesi TF2009BAP32 Proje Yöneticisi 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
413 1500915 5 Ağrı bilgisinin iletilmesinde NMDA reseptörlerinin rolünün araştırılması BAP projesi TF2009BAP46 Araştırmacı 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
414 1500903 4 İnflamatuar ağrı modelinde pulslu manyetik alanın etkilerinin araştırılması BAP projesi TF2009BAP48 Proje Yöneticisi 2009 2011 Prof. Dr. TUFAN MERT BAP Tıp Fakültesi
415 1500883 Diyabetik Nöropatide Esmolol un Lokal Analjezik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
416 1500872 Remifentanilin deneysel diyabetik nöropati modelinde lokal analjezik etki mekanizmalarının araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
417 1500836 Deneysel inflamatuar ağrı modelinde beta reseptör blokörlerinin etkilerinin araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
418 400 Deneysel Nöropati Modellerinde Pulslu Manyetik Alanın Makrofaj Aracılı Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. TUFAN MERT -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
419 399 11 Siyatik Sinir Rejenerasyonuna Pulslu Elektromanyetik Alanın Etkisi Prof. Dr. TUFAN MERT TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
420 2812024 BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi NURDOĞAN TOPAL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
421 2913047 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
422 2717541 Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemi Olgusuna Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
423 2717473 Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Olgusuna Yönelik Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği) Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
424 2510819 İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Felsefenin Değerine İlişkin Algıları Uşak Üniversitesi Örneği Doç. Dr. NURULLAH DENİZER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
425 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Prof. Dr. MURAT HİŞMANOĞLU Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
426 2674531 Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
427 2524089 Uşak ili cevizlerinin juglans Regia L seleksiyon yolu ile ıslahı Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
428 2131569 Uşak Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
429 2131508 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Projesi Sivaslı UŞAK 2013 Proje Yürütücüsü Uşak İl Özel İdaresi Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
430 2131465 FRENK ÜZÜMÜ RİBES SPP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI DİKİM SİSTEMLERİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
431 1446053 SİVASLI İLÇESİNDE FRENK ÜZÜMÜ Ribes YETİŞTİRİCİLİĞİNİN OLANAKLARI VE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BÖLGEYE YENİ ÇEŞİTLERİN ADAPTASYONU VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
432 1036045 Organik Ceviz ve Karadut Yetiştiriciliği Eğitim ve Uygulama Projesi Doç. Dr. VOLKAN OKATAN Avrupa Birliği Sivaslı Meslek Yüksekokulu
433 2486618 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Öğr. Gör. DURMUŞ KOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
434 2812888 Öğretmenlerde Örgütsel Değişim Sinizmi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
435 2812884 EDUCAMIGRANT – Göçmen ve Mülteci Öğrenciler için Eğitimde Dengenin Sağlanması Projesi “ “EDUCAMIGRANT PROJECT Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
436 2812810 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı. TÜBİTAK Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı. Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
437 2812801 İlköğretim Okullarının Sosyal Etki Analizi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası Proje Koordinasyon Merkezi Temel Eğitim Projesi. Project (Ln-4355-TU). Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Dünya Bankası Eğitim Fakültesi
438 1780816 Yenilikçi Okullar ve Eğitimde Değişim Yönetimi AB Eğitim ve Gençlik Programları Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi Prof. Dr. MEHMET AKİF HELVACI Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
439 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
440 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (OrtaTunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar)’xx Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
441 2908940 Samsun İli Oymaağaç Höyük 2018 Yılı Kazı Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
442 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
443 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
444 2733445 Oymaağaç Höyük/Nerik Kazı Projesi Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
445 3306742 Sebaste Antik Kenti Yüzey Araştırması Buluntularının Değerlendirilmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
446 2884292 Labraunda Cam Buluntuları Belgeleme Çalışmaları Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
447 2884288 Sebaste Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
448 2488090 Tekirdağ Kırklareli Müze leri ile Çanakkale Müze si ve Calvert Koleksiyonu ndaki CamEserlerin Belgelenmesi ve Yayına Hazırlanması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
449 2153703 Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Doç. Dr. MÜNTEHA DİNÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
450 2475861 Yaz Kuran Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Program Prof. Dr. RAMAZAN EGE ARAŞTIRMA PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
451 2814298 Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ASLI GÜNDOĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
452 2854744 Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
453 2836817 Azdavay kömürlerinden selülozik madde katılarak biriket üretimi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
454 2812873 PVC Sektöründe Potansiyel Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
455 2812866 Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
456 2812863 Isıl Kararlı Kılıcıların Plastikleştirilmiş PVC’xxnin Isıl Kararlılığına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
457 2747396 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
458 2320021 YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN BİYO ESASLI PLASTİKLEŞTİRİCİ ELDESİ Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
459 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
460 1779666 PET in Geri Dönüşüm Sürecinde Uğradığı Değişimler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
461 1779661 PVC Uygulamaları için Göç Sorunu Az Olan Plastikleştiriciler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
462 1779653 Gazi Üniversitesi Müh Mim Fakültesi Yemekhane Atıklarından Biyogaz Eldesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR BAP Mühendislik Fakültesi
463 2796828 Spor Yaralanmalarında Sosyal Destek Prof. Dr. NEFİSE BULGU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
464 100763 Televizyonda Çalışan Program Yönetmeni ve Yapımcısı Kadınların Ürettikleri Popüler Kültür Ürünlerinin Toplumun Başat Değerleri ile İlişkisinin Sosyolojik Analizi Prof. Dr. NEFİSE BULGU DİĞER Spor Bilimleri Fakültesi
465 100762 Türkiye de Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Toplumsal Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Analizi Fiziksel Aktiviteye Katılım Kadının Toplumsal Konumunu Güçlendirici Bir Etkiye Sahip Olabilir mi Prof. Dr. NEFİSE BULGU TÜBİTAK PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
466 100760 Yaşam Tarzı Sporlarında Alt Kültürel Kimliğin İnşası Türkiye de Dağcılık Örneği Prof. Dr. NEFİSE BULGU TÜBİTAK PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
467 100758 Gençlik Olimpizm Olimpiyatlar Prof. Dr. NEFİSE BULGU DİĞER Spor Bilimleri Fakültesi
468 2813258 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAMI DESTEKLEME POLİTİKALARI: UŞAK İLİ KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İLE KURULAN KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. İBRAHİM TÜRKMEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
469 3543002 test Prof. Dr. MEHMET AKYAR -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
470 2814894 Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
471 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
472 2814010 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim İle Mesleki Eğitimi Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
473 1606126 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Mesleki Eğitimi Vocational Education of Visually Impaired People via Distance Education Arş.Gör.Dr. MURAT EKİCİ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
474 2737010 Kontak Geometride Yüzeyler Prof. Dr. MURAT KEMAL KARACAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
475 3476599 Cam Lif Esaslı Donatı Çubuk Yerleşiminin Betonarme Yapı Elemanlarının Eğilme Dayanım ve Sünekliliğine Etkisi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
476 2940902 Deprem Yer Hareketinin Zemine Baglı Degisiminin Degerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
477 1322176 Sismik Yapı Hasarı ile Çeşitli İvme Kaydı Parametrelerinin İlişkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
478 1322173 Simav İlçesi Ve Çevresinde Bulunan Orta Hasarli Binalarin Teknik Açidan Güçlendirme Yapmaya Uygun Olup Olmadiğinin Tespiti Çalişmasi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN DİĞER Mühendislik Fakültesi
479 1322171 Deprem Bilim Okulu Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
480 1322169 Improving the Quality of Suburban Building Stock Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
481 1322166 Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
482 1322163 Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
483 1322157 Düşük ve Orta Yükseklikteki Betonarme Yapıların Deprem Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
484 1322147 Değişen Afet Yönetmeliği Şartlarının Betonarme Kamu Yapılarının Dayanım ve Süneklik Kapasiteleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN BAP Mühendislik Fakültesi
485 1322145 Betonarme Elemanların Doğrusal Ötesi Davranışlarının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
486 3447090 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YO-MYO KOMPLEKSİ KONFERANS SALONU İÇİN SES YALITIMI VE HACİM AKUSTİĞİ RAPORU Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
487 3388786 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Ait Akustik Rapor Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Diğer (Ulusal) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
488 2953992 Havelsan Ana Hizmet Binası Çok Maksatlı Salon, Açık Planlı Ofisler ve Yemekhane Akustik Danışmanlığı, Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
489 2762588 Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up, Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
490 2762496 Gana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Özel Kuruluşlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
491 1682469 Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
492 1682450 Engelsiz Yozgat Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN Avrupa Birliği Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
493 2767938 Melez İş Kimliği:hekim Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma Öğr. Gör. RAMAZAN RÜÇHAN KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
494 3470521 Yerel Medya Frig Vadisinde Buluşuyor Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
495 3470520 Gazetecilikte Meslekî Verimliliği Arttırma Projesi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
496 3470519 Avrupa Perspektifinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi (APEM) Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Uluslararası İkili İşbirliği Programları İletişim Fakültesi
497 2723241 Afyonkarahisar Sanat ve Müzik Ansiklopedisi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
498 2585763 ERGONOMİK AÇIDAN PROJE TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ PROJE NO 4 HIZ DES 51 Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
499 2582553 Afyonkarahisar’xxda Basın ve İletişim Tarihi Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ İletişim Fakültesi
500 29372 Afyon Ticaret ve Sanayi Sektöründe İnternet Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Altyapısı Prof. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
501 3386910 Farmer Suicides: Effects of Socio-Economic, Climate, and Mental Health Factors Öğr. Gör. Dr. SUZAN ODABAŞI GÜRGİL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
502 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DENİZ ANAMUR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
503 3365396 History of the Black Sea 18th-20th centurieshttps://project.blacksea.gr/en/teams/ Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Özel Kuruluşlar İletişim Fakültesi
504 3355828 2242ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİARAŞTIRMAPROJE YARIŞMALARI Doç. Dr. ÖNDER DENİZ TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
505 2711857 Sinop Kore Gazileri Belgeseli Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
506 2432051 Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyetine Geçiş Süreci İçinde Bir Fabrika Örneği Sinop Kibrit Fabrikası Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
507 2322056 Black Sea Port cities 1780s 1910s Doç. Dr. ÖNDER DENİZ Avrupa Birliği İletişim Fakültesi
508 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (OrtaTunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar)’xx Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
509 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi Dr. Öğr. Üyesi MAHİR SERHAN TEMİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
510 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’xxle buluşuyor Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
511 2732011 Educating on Climate Forests Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
512 2478282 Educating on Climate Forest Dr. Öğr. Üyesi MELTEM KURTOĞLU ERDEN Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
513 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
514 2083366 Medeniyet Köprüsü Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Avrupa Birliği Banaz Meslek Yüksekokulu
515 2081698 TÜBİTAK 1507 7080228 no lu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
516 96491 BAP Bilimsel Araştırma Projeleri 06 SANAT 01nolu proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
517 96490 Tübitak 108M027 nolu Proje Öğr. Gör. ÖMER GÖRKEM TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
518 2600054 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ABDULLAH AKÇAN ARAŞTIRMA PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
519 2068622 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
520 1783973 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
521 1783972 Uzaktan Algılamada Diferansiyel Arama Algoritması DS Tabanlı Yeni Bir Kontrolsüz Değişim Belirleme Yaklaşımı Arş.Gör.Dr. MUSTAFA HAYRİ KESİKOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
522 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
523 3261838 Uzlaşı Eğitimi Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
524 3261525 Uzlaşı Eğitimi Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
525 3378988 Uşak İlinde Bazı Kabakgillerde Karpuz Mozaik Virüsü’xxnün (WMV) Serolojik Yöntemle Belirlenmesi ve Biyolojik İndeksleme Çalışmaları Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
526 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
527 1870769 Adana ve Mersin İllerinde Asma Kısa Boğum Virüs Hastalığının Bağlarda ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
528 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Diğer (Ulusal) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
529 1335942 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Doç. Dr. GÜLCAN TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
530 3339129 DERİ ÜRETİMİNDE ÇEVRE ODAKLI BİR STRATEJİ VE (TARÇIN) CINNAMOMUM ZEYLANICCUM KULLANILARAK DOĞAL BOYALI GİYSİLİK DERİ GELİŞTİRME Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
531 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
532 2811860 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Diğer (Ulusal) Ulubey Meslek Yüksekokulu
533 1441056 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. SALİHA GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
534 2185986 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Bilimsel Altyapısının Geliştirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
535 1989556 Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae nin Yumurta Parazitoiti Olan Trissolcus semistriatus Nees Hymenoptera Scelionidae un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Farklı Yoğunluklarda Doğaya Salınması ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
536 1989554 Taurus Mountains Collaborative Project Prof. Dr. ŞENER TARLA ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
537 1989552 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılış ve Yoğunluğunun Saptanması Önemli Zararlı Türün Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
538 1989546 Uşak Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
539 1335943 Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007 Prof. Dr. ŞENER TARLA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
540 14836 Ülkesel Süne Projesi Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
541 14834 Amik Ovası nda Pamuk Alanlarında Zararlı Pembekurt Pectinophora gossypiella Saund Lepidoptera Gelechiidae un Doğal Düşmanları Kışlama Durumu ve Mücadelesinde Tahmin Uyarı Olanakları Üzerinde Araştırmalar Tübitak Proje No TOGTAG 1615 Prof. Dr. ŞENER TARLA TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
542 14833 Amik Ovasında Buğdaylarda Zararlı Süne Eurygaster integriceps Putt e Karşı Entegre Mücadele İmkanlarının Araştırılması Prof. Dr. ŞENER TARLA DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
543 3570840 RULMAN ANALİZİ İÇİN YERLİ TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI DONANIM VE YAZILIM TASARIMI İLE İMALATI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
544 2559739 Daha az elektrik tuketen ve uretim hizi daha yuksek yun kurutma makinasi prototipinin uretilmesi Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mühendislik Fakültesi
545 1568376 İKİ ŞAFTLI YÜKSEK TORKLU DÜŞÜK DEVİRLİ KATI ATIK PARÇALAMA MAKİNASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
546 1568346 ARAÇ KONFOR ŞARTININ SAĞLANMASI İÇİN SES TİTREŞİM KOŞULLARINA UYGUN YAPARAK YAY TASARIM METODOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ FİZİKİ TESTLERLE DOĞRULANMASI Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
547 9374 Silindirik Masuralı Rulmanlarda Titreşim Analiziyle Arıza Tespiti Prof. Dr. İSA YEŞİLYURT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
548 2214109 Ölçüm Bilim Laboratuvarının Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
549 2214057 Ölçüm Bilim Metroloji Laboratuvarının Kurulması Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
550 2164024 Farklı Maddelerle Katkılanmış Cam ve Beton Malzemenin Gama Soğurma Karakterizazyonu Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
551 48354 Mermer Ocakları ve Mermer Ürünlerinde Doğal Radyasyon ve Radon Gazı Tayini Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
552 48353 Afyon Ve Çevresindeki Kaynak Sularının İçerdiği Radyoaktif Madde Oranının Belirlenmesi Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
553 48352 Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı Prof. Dr. RIDVAN ÜNAL DİĞER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
554 3191529 Üniversite Gençliğinde Üreme Sağlığı Projesi (ÜGÜSAP) Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Avrupa Birliği Tıp Fakültesi
555 90988 2010 SB001 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
556 90986 08 VF 07 No lu Proje Afyon kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
557 2238273 Yenilenebilir Enerji Tabanlı Termoelektrik Güç Üretimi ve Sistemin Performansının Değerlendirilmesi Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
558 1899051 Güneş Enerjili Bir Su Isıtma Sistemiyle Toprak Isı Değiştiricisinin Ekserjetik Ve Eksergoekonomik Analizi Ve Simülasyonu Prof. Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA BAP Mühendislik Fakültesi
559 1643067 Dokuma İşletmelerinde Meydana Gelmekte Olan Uçuntu Dağılımının Makine Kısımlarına Göre Tespiti Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
560 47682 Farklı Örme ve Dokuma Yapılı Kompozit Malzemeler Kullanılarak Optimum Darbe Dayanımına Sahip Kompozit Plaka Eldesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
561 47681 Uşak ta Üretilen Battaniyelerin Termal ve Konfor Özellikleri Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
562 47676 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İpliklerden Elde edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. MEVLÜT TERCAN BAP Mühendislik Fakültesi
563 2650344 Partikül Bombardımanı (Biyolistik) Yöntemi ile Tritikaleye (x Triticosecale Wittmack) Markör Gen Aktarımı. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
564 2650342 MDR1 Geninde gözlenen yaygın tek nükleotid değişimlerinin (C3435T, G2677T ve C1236T) Türkiye populasyonunda haplotip temelli analizi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
565 2650341 P53 +/+ ve P53-/- Kolon Kanser Hücre Serilerinin İyonize Radyasyona Karşı Verdikleri Hücresel Cevabın Telomeraz Aktivitesi ile İlişkisi. Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
566 2650339 Kardiyomiyosit ve Mezenkimal Kök Hücre Ko-Kültürü Aracılı Hücre Füzyonu ve Hücresel Değişimin Fonksiyonel Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
567 2650338 Azoospermik olgulardan elde edilen yuvarlak spermatidlerin in vitro maturasyonu ve Non Obstruktif Azospermi (NOA), Obstrüktif Azospermi (OA) olgularından elde edilen Sertoli hücrelerinin, sitokin ifade düzeylerinin karşılaştırmalı analizi Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
568 2645118 KARDİYOMİYOSİT VE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KO-KÜLTÜRÜ ARACILI HÜCRE FÜZYONU VE HÜCRESEL DEĞİŞİMİN FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Tıp Fakültesi
569 2645117 AKUT MYELOİD LÖSEMİDE BETA KATENİN PROTEİNİNİN DÜZENLEDİĞİ GENLERİN GENOM EBADINDA İNCELENMESİ VE OLASI İLAÇ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
570 2645116 İNSAN KARDİYOMİYOSİT HÜCRELERİNİN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER İLE FÜZYONU VE YENİDEN PROGRAMLANMASI Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
571 2628167 K562 Hücrelerinin İmatinibe karşı direnç kazanımında exosom aracılı miRNA transferinin rolü Dr. Öğr. Üyesi AYNUR KARADAĞ -Tübitak 1001 Tıp Fakültesi
572 2843192 Kıbırısa Su Getirme Projesi Prof. Dr. İSFENDİYAR EGELİ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
573 2843191 Mechanism and Modelling of Shallow Landslides triggered by Rainfall Prof. Dr. İSFENDİYAR EGELİ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
574 2517737 TECHNİCAL ASSİSTANCE FOR IMPROVİNG THE ADAPTABİLİTY OF EMPLOYERS AND EMPLOYEES İN TR33 REGİON C23 9 Manufacture of abrasive products and non metallic mineral products n e c Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
575 2517586 Sol jel yöntemi ile Titanyum ve Kompozit İmplant Malzemelerin Üzerine Bor Flor Zirkon ve Pirinç Kabuğundan Elde Edilen Nano Fiber Katkılı Hydroxyapatite Kaplanması Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
576 1779738 Biomimetik Elektroforez ve Sol Gel Yöntemi ile 316 L SS ve Ti İmplant Malzemelerin Üzerine Hydroxyapatite HAP Kaplamaların Üretilmesi ve Korozyon Davranışlarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
577 40759 HA Kaplanması Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ ERGÜN BAP Mühendislik Fakültesi
578 2817157 Ağrı ve Sancı Azaltıcı Nanolifli Yüzeylerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
579 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
580 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
581 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
582 1356806 Pamuk Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
583 1258397 Antimikrobiyal Özellikli Nanofiltre Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
584 44091 Tek Eksenli ve Koaksiyel Yapıda Biyopolimer Nanoliflerin Elektrolif Çekim Yöntemi ile Üretilme Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi GAMZE TETİK DİĞER Mühendislik Fakültesi
585 2523769 Türkiyeli Göçmenlerin Fransa ya Tutunma Stratejileri Paris Şehri Evry Banliyösü Örneği Dr. Öğr. Üyesi HASAN GÜLER TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
586 105455 Yeni Anayasadan Beklentiler Dr. Öğr. Üyesi HASAN GÜLER DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
587 1799543 ”Üniversitede EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi”, Zafer Kalkınma Ajansı Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Kalkınma Bakanlığı Ulubey Meslek Yüksekokulu
588 27566 ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ ÜGÜSAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
589 27556 UŞAK ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA LİDERLİĞE KOŞUYOR Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
590 27551 SOSYAL GÜVENLİK TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK ARTIRMA PROJESİ Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
591 27550 BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI BEBEK PROJESİ BASAP Öğr. Gör. KENAN SAKALLI Avrupa Birliği Ulubey Meslek Yüksekokulu
592 2998937 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi (Eğitimde İş Birliği Protokolü). I. Kademe Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler Öğretim Programı, II. Kademe Spor ve Fiziki Etkinlikler Öğretim Programı, III. Kademe Spor ve Fiziki Etkinlikler Öğretim Programı, Dr. Öğr. Üyesi ELİF TOP TÜBİTAK PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
593 2898947 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi (Eğitimde İş Birliği Protokolü). I. Kademe Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler Eğitim Materyali, II. Kademe Spor ve Fiziki Etkinlikler Öğretim Programı Eğitim Materyali, III. Kademe Spor ve Fiziki Etkinlikler Öğretim Programı Eğitim Materyali Geliştirme Dr. Öğr. Üyesi ELİF TOP Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Spor Bilimleri Fakültesi
594 2478171 8 10 Yaş Grubu Çocukların Motor Performans Düzeyleri İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ELİF TOP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
595 2418075 Yorgunluk Egzersizinin Zihinsel Engelli Bireylerin EMG Değişiklikleri ve Denge Performanslarına Etkisi Dr. Öğr. Üyesi ELİF TOP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
596 2910658 Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları ve Çözüm Önerileri: Uşak İliÖrneği Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
597 2728574 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline YönelikBir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ÖZTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
598 91720 Açık Alan Mekan Kalitesine İlişkin Tercih ve Algılamaları Değerlendirmeye Yönelik Niceliksel Bir Yöntem Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi SEVAL CÖMERTLER DİĞER Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
599 1088757 Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Metformin ve Rosiglitazonun Oksidatif Stres Metabolik Parametreler ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. CELAL KİLİT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
600 2730914 Atık Sularda Bulunan Bazı Ağır Metallerin 4-(2-piridilazo) Rezorsinol (PAR) Komplekslerinin Ters Faz Sıvı Kromatografisi ile Tayini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
601 2716141 Sülfatiazol, Fitalilsülfatiazol, Sülfometaksazol Ve Sülfoetoksipiridazinin pKa Değerlerinin Organik Çözücü-Su İkili Karışımlarında Tahmini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
602 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI -Tübitak 3001 Fen Edebiyat Fakültesi
603 2020196 Keçiboynuzu Harnup Pekmezinde Bulunan Bazı Fenolik Maddelerin Tayini İçin Kapiler Elektroforez Yönteminin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
604 1778293 Bazı Antiviral İlaçların İntestinal Permeabiliteleri ve Dozaj Formlarından Tayini İçin Ters Faz Kromatografik Metodun Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
605 93207 Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan irrinotekan oksaliplatin florourasil ve folinik asitin iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında poansiyometri ve spektroskopik yöntemle tayini Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
606 93206 Lösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin su organik çözücü ikili karışımlarında spektroskopik ve ters faz sıvı kromatografik yöntemler ile belirlenmesi ve bu ilaçların ters faz sıvı kromatografik yöntemle eş zamanlı tayinleri için metot optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi SENEM ŞANLI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
607 3281697 Isparta İli, Merkez, Eğirdir, Aksu, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yalvaç İlçeleri ile Burdur ili, Ağlasun İlçesi,Harmancık Köyü, Sandalion Antik Kenti ve Çevresinde ”Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması” Öğr. Gör. ABİDİN KEMEÇ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Karahallı Meslek Yüksekokulu
608 2807941 J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. ABİDİN KEMEÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
609 3263742 le Güçlendirilmiş Zwitteriyonik Sülfobetain Nanokompozit Hidrojellerinin Sentezi Doç. Dr. FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
610 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Doç. Dr. FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
611 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. FULYA TAKTAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
612 2696236 Heparin ve Paclitaxel’xxin Multifonksiyonel Transdermal Salımı İçin Yeni Heparin-Konjuge Hidrojeller Doç. Dr. FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
613 2383295 2 N Morfolino Etil Metakrilat Ve 2 Dimetilamino Etil Metakrilat Monomerlerinin Kopolimerizasyonu İle Hidrojel Eldesi Doç. Dr. FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
614 2129991 Tersiyer Amino Grupları Ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 Dimetil Amino Etil Metakrilat Amberlit Kompozitinin Sentezi Ve Biyo Atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci Ile Geri Kazanılması Doç. Dr. FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
615 92303 Farklı Sübstitüe Gruplar Taşıyan Kaliksaren Türevlerinin Sentezi ve Toksik İyon Uzaklaştırılmasında Kullanılması Doç. Dr. FULYA TAKTAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
616 92302 2 N Morfolino etil Metakrilat Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu Doç. Dr. FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
617 92301 Yeni Tip ABA Triblok Kopolimerlerin Sentezi Karakterizasyonu Ve Yeni Tip Hidrojel eldesinde Kullanılmaları Doç. Dr. FULYA TAKTAK ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
618 1130 Vitrin Düzenleme Elemanı Mesleki Eğitim Kursu I Dr. Öğr. Üyesi SEVTAP UĞUR Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
619 2815388 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmaları Kataloglama Projesi Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN BARDAKÇI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
620 1970541 Uşak Yöresel Yiyeceklerinin Gastronomik Açıdan Tespiti Markalaşma Girişimcilik ve İstihdama Katkılarının Araştırılması Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
621 1970540 İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Uşak İli İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İncelenmesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
622 1970537 Trafik Kazalarının Sigortacılık ve Finansal Sistem İçindeki Konumu ve Trafik Kazalarının Sürücü ve Yaya Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Uşak İli Örneği Uşak Üniversitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN BAP Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
623 90977 A K Ü Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Hizmet Kalitesi Doç. Dr. ERCAN ÖZEN DİĞER Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
624 2102753 Pamuk ve Farklı Tipte Polyester Lifleri Kullanılarak Örülen Çift Yüzlü Örme Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
625 2102718 Geri Kazanılmış Liflerden Elde Edilen Çorapların Boyutsal Ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
626 1189035 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Renk Haslık Performanslarının İncelenmesi Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
627 1189030 Mikro Liflerden Üretilen Düz Örme Kumaşların Boyutsal ve Fiziksel Özellikleri Prof. Dr. AHU DEMİRÖZ GÜN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
628 2796313 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi: Bilişsel Tanı Modelleri Uygulaması Arş.Gör.Dr. TÜRKER TOKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
629 2769776 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi Arş.Gör.Dr. TÜRKER TOKER Kalkınma Bakanlığı Eğitim Fakültesi
630 2743634 Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi Arş.Gör.Dr. TÜRKER TOKER Kalkınma Bakanlığı Eğitim Fakültesi
631 2997726 2017-2-TR01-KA347-047654 Haydi Gençler İnnovasyon’dan İstihdama Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
632 2694537 UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULLARI FİNANS AĞIRLIKLI DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARI: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
633 2686208 Innovative Motivation Approach For Vocational Training And Its Virtual Application Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
634 2505055 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
635 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
636 2505037 Reinforcing Entrepreneurship in Adults REAL Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Avrupa Birliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
637 86861 Aydın ilindeki borsa yatırımcılarının profili ve bu yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapma sürecini etkileyen faktörlerin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Eser YEŞİLDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
638 2519258 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR GE Projesi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
639 2157518 Nano Takviyeli Polimer Granüle Malzeme NTPG Üretimi Dr. Öğr. Üyesi İDRİS KAYNAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
640 2468226 Yaz Kur an Kursu Eğiticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
641 1914056 İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı Prof. Dr. MUSA ÇİFCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
642 2796034 Streptozotocin ile Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Ceviz (Juglans regia L.) Yaprağı Ekstraktının Sitogenetik, Elektroforetik, Histopatolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
643 2674474 Diyabetik Ratlarda Fesleğen (Ocimum Sanctum) Uygulamasının Böbrek Dokusunda Tümör Nkrozis Faktör-a ve İnterlokin 1 Salınımı Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
644 2649686 Seksüel Sikluslarının Proöstrus, Metöstrus-Diöstrus ve Anöstrus Dönemlerinde Bulunan Kangal veya Kangal Melezi Köpeklerin Uterus Dokularından Muc-1 ve Muc-16 Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
645 2649685 Kolesterollü Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanlarda Timokinon’un Testis Dokusunda GDNF (Glial Hücre Türevi Nörotrofik Faktör) Ekspresyonu Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi HASAN ASKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
646 3572478 Blaundos Kazı Başkanlığı Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
647 2995627 Blaundos Antik Kenti 2018 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
648 2995619 Antiochia ad Cragum Arkeolojik Kazı, Araştırma ve Restorasyon Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
649 2822294 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2004. Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
650 2822290 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2003 Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
651 2736159 Antiochia Ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
652 2510287 Antiocheia Ad Cragum Büyük Hamam Mozaikleri Kazı Konservasyon Çevre Düzenleme Sergileme ve Tanıtım Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
653 2161925 Çiğdemli Höyüğü Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
654 2161912 Erzurum Kalesi Kazıları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
655 2161896 Erzurum Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
656 2161880 Pasinler Ovası Yüzey Araştırmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
657 2161862 Pulur Höyüğü Kesit Temizlik ve Stratigrafik Tespit Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
658 2161829 Erzincan Altıntepe Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
659 2161802 Dara Anastasiopolis Kazı Onarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
660 2161755 Antiocheia Ad Cragum Kazı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
661 2161704 SYEDRA ANTİK KENTİ Mevcut Yapıların Tespiti Topografik Planın Çıkarılması Yerleşim Modelinin Oluşturulması ve Turizm Tanıtım Çalışmalarına Yönelik Yüzey Araştırması Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
662 2089551 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mozaikleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
663 1141016 Atatürk Üniversitesi ESRUC Konsorsiyumu Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri ve Uluslararası Anadolu nun Zirvesinde I Kış Zirvesi Sempozyumlarının Erzurum Şehrinin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkılarının Araştırılması Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
664 1140997 Aşağı Sakarya Havzası Bilecik İli Kültür Envanteri Projesi Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
665 4729 Atatürk Üniversitesi 50 Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
666 4728 Erzurum Müzesi Cam Eserler Kataloğu Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
667 4726 Erzincan Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
668 4725 Roma Çağı Anadolu Mimarisinde Kıvrıkdal Ranke Bezemeleri Prof. Dr. BİROL CAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
669 2828626 Efficacy and safety of celivarone, with amiodarone as calibrator, in patients with an implantable cardioverter-defibrillator for prevention of implantable cardioverter-defibrillator interventions or death: the ALPHEE study. Dr. Öğr. Üyesi KIVANÇ YALIN Diğer (Uluslararası) Tıp Fakültesi
670 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. ŞAKİR MİRZA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
671 2732206 Metanol yakıt pilleri için yeni polimer destekli PtxM100-x nanomalzemelerin sentezlenmesi, karakterizasyonları ve uygulanabilirliklerinin araştırılması Öğr. Gör. RAMAZAN SARAÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
672 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’xxle buluşuyor Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
673 2917929 Öğrencilerin Matematik Başarılarının Matematiksel Düşünme Stillerine Göre İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL AKÇAKIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
674 2917901 Geleceğe hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL AKÇAKIN TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
675 2295631 Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarınınİncelenmesi Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
676 1875857 Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 MF015 20 11 2014 Doç. Dr. ÖZCAN ÖNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
677 1414197 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi Kdkt Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Fdm Ler Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite Ve Serbest Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
678 1414188 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite Ve Titreşim Davranışlarının Incelenmesi Doç. Dr. ALİ DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
679 1458387 Ravzatü ş Şüheda İnceleme Metin Dizin I Bölüm 1 236 Prof. Dr. TALİP YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
680 2674550 Bazı Ahududu Çeşitlerinde Farklı Hormon Uygulamalarının Fenolojik ve Pomolojik ÖzelliklerineEtkileri Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
681 2674546 Uşak ta dut yetiştiriciliğinin genel durumu, İpekböceği yetiştiriciliğinin potansiyelinin belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
682 2674531 Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
683 2524089 Uşak ili cevizlerinin juglans Regia L seleksiyon yolu ile ıslahı Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
684 1782891 Ahşap Konstrüksiyonlarda Zarar Yapan Böceklerin Ahşabın Mekaniksel ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
685 1782884 Uşak İli Sivaslı İlçesinde Organik Koşullarda Çilekte Dikim Zamanı ve Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
686 1782879 Sivaslı İlçesinde Frenk Üzümü Yetiştiriciliğinin Olanakları ve Çilek Yetiştiriciliğinde Bölgeye Yeni Çeşitlerin Adaptasyonu ve Bazı Kalite Kriterlerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
687 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN MELDA ÇOLAK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
688 3032597 TEMEL DİL BECERİLERİNE YÖNELİK TERSYÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOMS) MODELİNİN UYGULANMASI Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
689 2468053 Yaz Kur an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
690 2043421 FaMe Fatih meets Mediacompetence Primary Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
691 1074159 İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Web Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Ölçülmesi Arş.Gör.Dr. MEHMET FATİH KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
692 96696 Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
693 96685 Bor Katkılı Özellikli Beton Üretimi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
694 96684 Zeolit Katkılı Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SARIKAYA ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
695 3542409 Small BusinessDevelopment Center for Young Entrepreneurs Dr. Öğr. Üyesi Volkan TURAN Avrupa Birliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
696 2813258 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAMI DESTEKLEME POLİTİKALARI: UŞAK İLİ KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İLE KURULAN KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. EMİNE ÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
697 2023943 Bir merkez mili çevresinde dönen fonksiyonel derecelenmiş çatlaklı kirişlerin enine titreşimleri Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
698 2023897 Çok çatlaklı çubukların titreşim analizi ve ölçümü Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
699 2023802 Silindirik masuralı rulmanlarda titreşim analiziyle arıza tesbiti Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
700 2023718 Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik ev otomasyon sistemi Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Mühendislik Fakültesi
701 2023691 Moduler mobilya üretiminde delik delme sistemi içeren kenar bantlama makinası Doç. Dr. KEMAL MAZANOĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
702 2070622 Uşak Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Lider Öğretmen Projesi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
703 1985306 T C İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İzmir Müze Müdürlüğü Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
704 1966346 4 ULUSLARARASI BURSA İPEKYOLU FİLM FESTİVALİ Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
705 1963801 ODTÜ Cankurtarma ve İlk yardım Topluluğu Profesyonel Makyaj Eğitimi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
706 1963786 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü USA İstanbul Konsolosluğu Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi WAM University of Minesota ve YAMAMOTO ile Museum Branding Eğitim Semineri ve Çalıştayı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
707 1963776 TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema Müzesi Türk Sinemasında Makyaj ve Aksesuarın 100 Yıllık Yolculuğu Sergisi ve Türk Sinemasında Makyaj Kitabı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
708 1963770 Pegasus Havayolları Makyaj eğitimi Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
709 1963764 İHY İZMİR HAVAYOLLARI GENEL GÖRÜNÜM VE KİŞİSEL BAKIM EĞİTİMİ Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
710 1963756 T C İstanbul Aydın Üniversitesi Makyaj Semineri Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
711 1962214 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Makyaj Uzmanı Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
712 1962185 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda Makyaj Uzmanlığı ve Makyaj Uygulayıcılığı Meslek Standardı Geliştirme çalışmalarında danışmanlık Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
713 1962179 Ömerli Köyü ndeki kadınlar ve çocuklar için cimnastik eğitimi organizasyonu Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
714 1962170 Rotary Uluslararası Cimnastik Festivali Organizasyonu Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
715 1962146 Trakya Üniversitesi Sultan II Beyazıd Külliyesi Sağlık Müzesi Tıp Medresesi Bölümü Tasarımı ve Uygulamasında Proje Koordinatörlüğü ve Makyaj Uygulamaları Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
716 1962124 I Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
717 1962120 4 Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
718 1962114 41 Antalya Altın Portakal Film Festivali Makyaj ve Saç alanında Jüri Üyeliği Doç. MÜZEYYEN SEVTAP AYTUĞ DİĞER İletişim Fakültesi
719 2573596 Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takvitesinin Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyine Etkisi Dr. TANER YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
720 2736872 ) Poli(4-Klor Naftil Metakrilat)/ Sodyum Montmorillonit NAnokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
721 2736750 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
722 2550320 Yapısında Titoüre Grubu Bulunan Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Karboksilik Asitlerin Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılması Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
723 2550317 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
724 2550310 Tiyazol Grubu İçeren Yeni Met akrilamit Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
725 1458843 Uşak Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
726 1458750 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
727 86131 Bozok Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
728 86130 N N Diasetonitril Metakrilamit ile Alkil Metakrilatların Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
729 86127 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
730 86126 Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
731 86125 Fırat Üniversitesi DPT Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
732 86124 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
733 86123 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
734 86122 Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
735 86121 TÜBİTAK projesi NO 105T137 Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
736 86120 Bozok Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi Prof. Dr. CENGİZ SOYKAN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
737 2505055 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
738 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
739 2764359 Çalı formunda Defne (Laurus nobilis L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sıklıkğı ve Hasat Zamanlarının Yaprak ve Uçucu Yağ Verimine Etkileri Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
740 2522977 Arum italicum MILLER türünde in vitro mikroçoğaltım çalışmaları Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
741 2113891 Farklı Soğan Kesme Yöntemleri ve Dikim Derinliğinin Crocus kotschyanus ssp kotschyanus Türünün Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
742 2113847 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum vulgare nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
743 2113842 Hatay Yöresinin Bazı Geofit Türleri ve Bunların Karşı Karşıya Olduğu Tehditler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
744 2113834 Çiğdem Crocus kotschyanus spp kotschyanus Türü Üzerinde Bazı Morfolojik ve Agronomik Araştırmalar Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
745 2113808 Endemik ve Tehlike altında bulunan Muscari azureum ve Muscari aucheri nin kültüre alınması ve in vitro hızlı çoğaltılmı Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
746 2113802 Türkiye kekik Origanum onites L genetik potansiyelinin AFLP markörleri ile karakterizasyonu ve türler arası melezlemeler Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
747 2113788 Ekonomik önemi olan endemik geofit soğanlı yumrulu bitkilerin kültüre alınması ve in vitro koşullarda hızlı çoğaltılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
748 2113783 Muscari muscarimi nin in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
749 2113776 Crocus sativus in vitro şartlarda hızlı çoğaltılması ve kültüre alınması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
750 2113769 Papaver bracteatum un Ankara ve Bolvadin koşullarında yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
751 2108956 Uşak İli Haşhaş Papaver somniferum L Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılışları Yoğunlukları ve Önemli Zararlı Türlerin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
752 2096668 Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne Laurus nobilis L Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex situ Muhafazası Yönetici Prof Dr Filiz Ayanoğlu M K Ü Ziraat Fakültesi Hatay Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
753 1881191 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
754 1719006 Hatay Florasında Doğal Olarak Bulunan Rezene Foeniculum Vulgera nin Kültüre Alınması ve Çoğaltılmasının Araştırılması Prof. Dr. ERCÜMENT OSMAN SARIHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
755 2766503 TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
756 2759157 ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
757 2192194 ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
758 1779586 2008 KRİZİNİN UŞAKTA İHRACAT YAPAN FİRMALARA ETKİSİ Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL AYDEMİR BAP Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
759 1603484 İlkokul 2 ve 3 Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZÜDOĞRU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
760 1778315 Türkiye de Yapılmış Eski Doğu Çalışmaları Tahlili Bibliyografyası Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN KAĞNICI ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
761 1940488 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN HAYDAR KUTLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
762 3051495 Yapay çim saha kullanımının çim hokeyi sporcularında kan metal düzeylerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
763 1667043 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarına 4 kapılı akıllı zamanlama Sistemi Cihazının Alımı Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
764 1666989 Farklı Aerobik Egzersiz Yöntemlerinin Myokinlere ve Yağ Dokusundan Salgılanan Bazı Sitokinlere Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
765 21274 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Uygulamalı Derslerin Alt Yapısını Geliştirme ve Fitness Center Oluşturma Doç. Dr. ESİN GÜLLÜ BAP Spor Bilimleri Fakültesi
766 2056207 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
767 3330864 aefgdhtfygjkb Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
768 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (OrtaTunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar)’xx Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
769 2876928 Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (Orta Tunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar) [Proje Numarası- YA016404 (2018) Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
770 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi Doç. Dr. MEHMET DENİZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
771 1788457 2010 SOSB002 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
772 1788453 110B075 MURAT DAĞI ULUBEY KANYONLARI VE UŞAK ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ II Doç. Dr. MEHMET DENİZ TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
773 68701 Eşme İlçesinin Coğrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Doç. Dr. MEHMET DENİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
774 2812132 İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
775 2812121 Doğrusal Olmayan Fuzzy PID Kontrolör Tasarımı Ve Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
776 2812111 Görüntü İşleme Temelli Fabrika Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
777 2812106 Bilgisayar Temelli Dokuma Hatası Algılama Ve İşaretleme Sistemi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
778 2598896 Veri Odaklı Modelleme Temelli Durum Uzayında Kontrol Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklenmesi Dr. Öğr. Üyesi KEMAL BÜYÜKKABASAKAL TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
779 2906771 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
780 2906747 Sinyal Emici Metamalzemelerle Özgün Entegre Sensör Tasarım ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi ERKAN TETİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
781 3542409 Small BusinessDevelopment Center for Young Entrepreneurs Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
782 3208840 2017-1-TR01-KA202-046223 SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
783 3169414 Uşak Üniversitesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik algısının Yerleşmesi ve Başarılı İş Fikirlerinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Girişimci Destekleme Akademisi Oluşturulması Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Diğer (Ulusal) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
784 2888290 2017-1-TR01-KA202-046223 Small Business Development Centre For Young Entrepreneurs Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Avrupa Birliği Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
785 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
786 2531593 Ru Nanokümelerinin Amonyak Sentezinde Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
787 2196131 Towards improvement of ammonia synthesis by application of nitrogen conducting thin films Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
788 2194782 Ru SBA 15 ve Kobalt Oksit Sentezi için Kül Fırın Alımı Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
789 2194749 Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi Arş.Gör. MUSTAFA YASİN ASLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
790 2815477 Global Risk Factors and Future Effects on the World Recreation Sports Industry in 21th Century Dr. Öğr. Üyesi ABDUSSELAM KÖSE TÜBİTAK PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
791 2484526 Organik Arıcılıkta Varroa Paraziti ile Mücadelede Doğal Ürünlerin Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
792 2484524 Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
793 2484521 Uşak İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
794 1449459 Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarı Kurulumu Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ALAPALA DEMİRHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
795 2056956 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Dr. Öğr. Üyesi ALKAN ALKAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
796 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
797 2738360 Cami ve İrşat Faaliyetlerinde Hadis Sünnet Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YÜKSEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
798 2866515 Laktatın Uzaklaştırılmasında Kendi Kendine Yapılan Miyofasyal Gevşetme ve Aktif Toparlanmanın Etkilerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Spor Bilimleri Fakültesi
799 2815172 Değişen vibrasyon frekansı ve genliğinin kassal aktivasyon stratejileri üstüne etkisinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
800 2815071 Yaşlılarda Uygulanan Pilates Egzersizlerinin Bilişsel ve Fonksiyonel Performans ile Yaşam Kalitesine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi İLBİLGE ÖZSU NEBİOĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Spor Bilimleri Fakültesi
801 3454341 Nigella sativa yağı’nın metabolik sendrom oluşturulmuş sıçanlarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), biyojenik aminler ve oksidatif stres üzerine etkileri Dr. Öğr. Üyesi NACİ ÖMER ALAYUNT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
802 2701068 Karbon Tetraklorür İle Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Safranalın Karaciğer Üzerine Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi NACİ ÖMER ALAYUNT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
803 2256796 Otomotiv ve Isı Yalıtım Endüstrileri için Yeni Yanmaya Dirençli Poliüretan Esaslı Malzeme Geliştirilmesi ve Bu Malzemelerin Isıl Bozulma ve Yanma Davranışlarının Deneysel ve Teorik İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HALİL TUZCU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
804 2514857 Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
805 1780254 1923 1950 Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kütahya Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
806 1780247 Yerel Gazetelerinin Demokrasi ve Vatandaşlık Kavramları Açısından İncelenmesi 1949 1990 Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
807 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Prof. Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
808 1505442 YENİ BİN YILDA KIBRIS TÜRK EDEBİYATI Dr. Öğr. Üyesi VEDAT YEŞİLÇİÇEK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
809 2952647 Aydın İlinde Zeytin ve pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının Saptanması Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
810 2805626 Ege Bölgesinde Üretilen Propolislerin Kimyasal Yapısı ve Anti Fungal Aktivitesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
811 1578783 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
812 1454518 Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
813 1454499 Aydın İli nde zeytin ve pamuk alanları ile bu alanlardaki yabancı otlarda Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum gruplarının saptanması ve endofitik bakterilerle biyolojik mücadele olanakları Dr. Öğr. Üyesi HAVVA DİNLER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
814 102141 INFERTİLİTEDE FISH TEKNİĞİ İLE SEMEN ANALİZİ Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
815 102140 MESANE TÜMÖRLERİNDE FISH TEKNİĞİ İLE DERECELENDİRME Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
816 102139 VARİKOSELEKTOMİ ÖNCEWSİ VE SONRASI FISH EKNİĞİ İLE ANÖPLOİDİ KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. MEHMET KILINÇ DİĞER Tıp Fakültesi
817 3208013 Çavdarda Secale cereale L Anter Kültüründe Ploidi Ön İşlem ve Besi Ortamı İçeriğinin Etkisi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
818 2356013 İn Vitro Şartlarında EMS Uygulamasıyla Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Tuza Dayanıklılığın Belirlenmesi Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
819 30707 Endemik Olarak Yetişen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosaBoiss. Et Heldr) Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme Tekniği Uygulamaları Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
820 30706 Kimyasal Mutagen (Etil Metansülfonat) Uygulamasıyla Patateste (Solanum tuberosum L.) Varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması Doç. Dr. NÜKET ALTINDAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
821 2728574 Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline YönelikBir Araştırma Doç. Dr. YILMAZ BAYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
822 2492443 Finansal Gelişme ve Vergi Gelirleri OECD Ülkeleri Örneği Doç. Dr. YILMAZ BAYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
823 2746273 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
824 2397678 TÜBITAK BIDEB Lisans ve Lisans Öncesi Ögretmen ve Ögrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Proje No 2229 1059B291000159 Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
825 2397675 TÜBITAK Sosyal Bilimler Arastırma Projesi No 1001 110K574 Doç. Dr. DİDEM İNEL EKİCİ TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
826 3375355 Sentaktik Alüminyum Köpüklerin Modelllenmesi ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Öğr. Gör. ALEV YILDIRIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
827 2535881 Farklı şelasyon ajanlarının kök dentininin yapısına ve farkllı kök kanal patlarının bağlantı güçlerine etkisinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi GÜLTER DEVRİM KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
828 2535867 Diş rengindeki posterior restorasyon malzemelerinin klinik özelliklerinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GÜLTER DEVRİM KAKİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
829 3007236 Farklı Ağız Antiseptiklerinin Primer Gingival Fibroblastlar Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
830 2287882 Fenitoin Siklosporin A ve Nifedipini in dişeti fibroblastlarının in vitro ortamda çoğalması ve hücre dışı matriks sentezine etkileri Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
831 1696661 Mine matriks protein türevlerinin periodontal defektlerde klinik ataşman kazancı ve in vitro ortamda periodontal ligament fibroblastlarının çoğalması ve farklılaşması üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi AHU DİKİLİTAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
832 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti) Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
833 2730399 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
834 2153677 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
835 2153560 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
836 2955505 Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti) Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitim Fakültesi
837 2283238 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Müfredatı ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
838 2177337 TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
839 1681417 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Sınıf İçi Tartışmaların Etkisi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
840 1681414 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA BAP Eğitim Fakültesi
841 1681404 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
842 1681358 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
843 1681346 Translating Innovative Technology into Classrooms TITiC Project Prof. Dr. OSMAN NAFİZ KAYA DİĞER Eğitim Fakültesi
844 1910020 Characteristics of Sucessful Programs in College Calculus CSPCC Arş.Gör.Dr. MURAT SÜMER Diğer (Uluslararası) Eğitim Fakültesi
845 3047574 TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’xxle buluşuyor Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
846 2854675 Educating on ’Climate Forets’ Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
847 2843360 Geleceğin Mimarı Öğretmenlerle Geleceğin enerji kaynaklarını tanıma Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
848 2732011 Educating on Climate Forests Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
849 2166882 Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
850 2166844 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin ve Genetik Okuryazarlığa Yönelik Tutumlarının Saptanması Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
851 2650465 Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN ARAŞTIRMA PROJESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
852 2528190 AdımÜniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde VerilenVergi Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi MURAT AYDIN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
853 3542215 Atık fındık yapraklarından doğal boyar madde ekstraksiyonu ile organik ürün koleksiyonlarının geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
854 1462090 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Uşak Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2013 AYP001 2013 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
855 1462038 Pirazol Türevi Yeni Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Spektroskopik ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi BAP Projesi Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Projeleri Destekleme Programı Proje No 2012FBE035 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
856 86262 Sarım ve Patron Yapısının Bobin Boyamaya Etkisinin Araştırılması Yeni Patron Tasarımı ve Uygulanması TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi 1001 Proje No 107M129 2007 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
857 86261 Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi Ve Bu Boyarmaddeler İle PLA ve PET Liflerinin Boyanması ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 3501 Proje No 109M578 2010 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
858 86249 Tekstil Makinelerinde İplik Gerdiricilerinin İncelenmesi Otomatik Gerilim Ayarlayıcı ve Kontrol Edici Cihaz Tasarımı Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi Proje No 2006 MHF 009 2006 Dr. Öğr. Üyesi EMİNE BAKAN TÜBİTAK PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
859 2482952 Biyoteknolojik yaklaşımlarla ağır metallerin giderilmesi ve çeşitli bakterilerin bu amaç için kıyaslanması. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
860 2027652 Illumina MiSeq Teknolojisi ile Üreolitik Bakteri Populasyonlarında Metagenomik Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
861 2027651 ZnO Nanorodlari Sentezi Antimikrobiyal Özellikleri ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
862 2027648 Konfokal Mikroskopi ve Radial Stagnation Point Flow RSPF Sistemi ile Bakterilerin Depozisyon Kinetikleri Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
863 2027646 Ak Kim Tesisleri Koşullarında Yetiştirilebilecek Mikroalg Türlerinin Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
864 2027642 Heterotrofik mikroalglerle uzun zincirli omega 3 yağ asitlerinin üretim prosesinin optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
865 2407374 İzmir in Seferihisar İlçesi Sığacık Bölgesinde Sualtı Fotoğrafçılığı ve Belgesel Film Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
866 1778401 Sunny City Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
867 1778400 Meadow Love Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
868 1778396 Metamorphose Doç. Dr. YASEMİN KILINÇARSLAN DİĞER İletişim Fakültesi
869 2811899 Uşak Turizm Tanıtım Görsellerinin Etkinliğinin Tespiti ve Etkin Tanıtım Materyali Geliştirme:Nöropazarlama Araçları ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak Algoritma Geliştirme Ar-GeÇalışması Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
870 2477579 Cazibenin İşe Eleman Alımı Sürecindeki etkisinin EEG Eye Tracker HR ve GSR Cihazları ile Analizi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BOZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
871 2147403 Milli Mücadele Döneminde Antalya Limanı Prof. Dr. SADİYE TUTSAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
872 1779177 II Meşrutiyetten Cumhuriyet e Geçiş Sürecinde İzmir de Madencilik Prof. Dr. SADİYE TUTSAK BAP Fen Edebiyat Fakültesi
873 92375 Uşak Kültürel Değerler Yapı Envanteri Prof. Dr. SADİYE TUTSAK DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
874 3254299 Deri Sanayi Için Uygun Mikrobiyal Biyosürfektan Üreticisinin Seçimi, Ortam Optimizasyonu Ve Deri Üretim Basamaklarında Uygulamaları Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
875 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
876 2811860 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
877 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarınınkullanım olanaklarının araştırılması Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
878 2553753 Deri sanayi için uygun mikrobiyal biyosurfaktan üreticisinin seçimi ortamoptimizasyonu ve deri üretim basamaklarında uygulamaları Doç. Dr. EYLEM KILIÇ -Tübitak 3501 Mühendislik Fakültesi
879 1837860 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 14 MUH 011 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
880 1541710 TÜBİTAK Rusya Temel Araştırma Vakfı RFBR Uluslararası İkili İşbirliği Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
881 1541705 Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Altyapı Projesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
882 1221579 Üniversite ve Deri Sanayi İşbirliği Projesi Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
883 104635 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 04 MÜH 011 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
884 104634 Tübitak Hızlı Destek Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
885 104633 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 06 MÜH 010 Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
886 104632 T C Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı Doç. Dr. EYLEM KILIÇ Kalkınma Bakanlığı Mühendislik Fakültesi
887 3130100 BLE Tabanlı Endüstriyel Data Logger Cihazı Tasarlanması Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
888 2560276 İç Mekanlarda Otonom Bir Şekilde Hareket Edebilen Bir Mobil Robotun Tasarım İmalat ve Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
889 2554451 Kapalı Alanlarda Konum Tespit Cihazı Tasarımı ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ Diğer (Ulusal) Mühendislik Fakültesi
890 2327349 GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KARGO ÖLÇÜM CİHAZI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
891 2558512 Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
892 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. Murat YILMAZ Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
893 1778910 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
894 1778908 İki Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Murat YILMAZ TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
895 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
896 3261838 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
897 3261536 Uşak Değerler Haritası Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
898 3261525 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
899 2736035 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜYLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE GİDERİLMESİ Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
900 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Arş.Gör. AHMET GÖNCÜ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
901 1746741 05 DİŞ 001 Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
902 1728519 Farklı üretim teknikleriyle ve materyallerden hazırlanmış implant üstü restorasyonlarda kenar uyumlarının değerlendirilmesi Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
903 1728493 Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemi CAD CAM ve bilinegelen laboratuar üretim yöntemiyle elde edilen restorasyonların kenar uyumlarının karşılaştırılması Prof. Dr. CELAL ARTUNÇ BAP Diş Hekimliği Fakültesi
904 2814542 Çivril Ovası ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SEVGİ TATAR ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
905 2812697 Televizyon Haberlerinde Gerçekliğin İnşası ve Garbiyatçılık Sorunsalı Dr. Öğr. Üyesi DEVRİM İNCE TÜBİTAK PROJESİ İletişim Fakültesi
906 2483972 Bazı Sebze Atıklarından Kritikaltı Ve Kritiküstü Su Ortamında Katalitik Gazlaştırma İle Hidrojen Ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
907 2483968 Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve veya Metan Üretiminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi EYÜP YILDIRIR TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
908 2599831 Pamuk/Poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
909 2599828 İçi Boş İplikler ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
910 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi GİZEM CELEP Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
911 3065841 Promotion of Historical and Cultural Dialogue in European Union: Turkey and Germany Example Dr. Öğr. Üyesi ALİ GALİP BALTAOĞLU Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
912 3290619 Rehabilitation and integration into Society of Drug Addicted Adults and Their Families (Madde bağımlıları ve Ailelerin Topluma Uyumları ve Rehabilitasyonu) Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH MERT Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
913 2812989 Dede Korkut Kitabı’xxnda Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
914 1779341 Türkçede Cümlede Zaman Prof. Dr. AHMET AKÇATAŞ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
915 3136943 I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
916 1769616 Ana baba ergen ilişkilerinde kontrol özerklik ve çatışmanın sosyal alan kuramı ve sosyal değişim bağlamında incelenmesi Ebeveyn ve ergen açısından sonuçlar Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KURT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
917 2840342 MetropolisÖrenyeri Arkeolojik Kazı Projesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
918 2735382 Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Yurttaşlık Hakkında Uygulamalı Bir Çalışma Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
919 2735365 Dindarlık ile Aktif Yurttaşlık Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
920 2527400 Kırsal Alanda Aktif Yurttaşlık Sosyolojik Bir Alan Araştırması Doç. Dr. HAKAN ARSLAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
921 18278 SOSYAL DIŞLANMA KENTSEL POLİTİKALAR VE AVRUPA KENTSEL ŞARTI EKSENİNDE KENTSEL HAKLAR Doç. Dr. HAKAN ARSLAN TÜBİTAK PROJESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
922 1497756 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖNDER DÜZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eşme Meslek Yüksekokulu
923 2262025 Ulubey Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Bölümlerin Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Karahallı Meslek Yüksekokulu
924 1483261 Saçlı Tekstil Üretim Hattının Modernizasyonu ve Kapasite Artırımı Öğr. Gör. ÖZKAN KÖSE TÜBİTAK PROJESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu
925 2243143 Beyin Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem İn Vivo Mikrosensör Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
926 2243061 Glutamat Taşıyıcı Aktivite Değiştirici İlaçların Epilepsi Tedavisindeki Yeri Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Diğer (Ulusal) Tıp Fakültesi
927 2242900 Beyin kanser hücrelerinin hücre kültür ortamında yaşatılması siçanlara injekte edilerek kanser oluşturulması ve çeşitli ilaçlarla in vivo ve in vitro olarak gliomanın ortadan kaldırılması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
928 2242831 Işınlarının Hücreler Üzerindeki Canlılık Oranlarına ve Total Oksidan Antioksidan Parametrelere Kalsiyum Potasyum ve Sodyum Elementlerinin Konsantrasyonuna Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
929 2242789 Glioblastoma multiform GBM hücrelerinde glutamat transporter GT aktivitesinin in vitro voltametriyle normal hücrelerle karşılaştırılması GT ve Glutamat reseptör GR expresyon seviyelerinin ortaya konması Dr. Öğr. Üyesi NUMAN TAŞPINAR TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
930 3314383 Eşmede Eğitimde İşbirliği Doç. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
931 3267739 Uşak İlinin Değer Haritası Doç. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
932 3261838 Uzlaşı Eğitimi Doç. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
933 2905316 Uşak Bilimle Buluşuyor Doç. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
934 2905312 Beykoz Bilim Şenliği Bilimin İzinde Doç. Dr. MURAT BAŞAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
935 2728526 İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretiminin Verimliliğinin İncelenmesi Doç. Dr. MURAT BAŞAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
936 2728481 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi Doç. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
937 2249457 İlkokulda İngilizce Öğretimin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Doç. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
938 2249430 Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sosyal Mesleki Sorunlar Doç. Dr. MURAT BAŞAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
939 3328937 Altıntepe Urartu Kalesi 2019 yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
940 3328897 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi 2019 yılı çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
941 3328850 Oymaağaç Höyük/Nerik Arkeolojik Kazı Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
942 3075542 Blaundos Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Proje No: MK016401(2018) Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
943 2986959 Oymaağaç Höyük/Nerik Arkeoloji Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
944 2986955 BANAZ SÜRMECIK MEVKİİ PALEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARININ İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
945 2986951 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması (OrtaTunç Çağı’xxndan Demir Çağı Sonuna Kadar)’xx Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
946 2737141 Oymaağaç Höyük Arkeoloji Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
947 2736997 Altıntepe Urartu Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
948 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
949 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
950 1895242 VEZİRKÖPRÜ OYMAAĞAÇ HÖYÜK DEMİR ÇAĞ ÇANAK ÇÖMLEĞİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
951 1895239 40 YILINDA ARKEOLOJİ Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
952 105073 Arkeoloji Bölümü Derslik ve Atölyelerinin Modernizasyonu Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
953 2264712 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Doç. Dr. YUSUF İNEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
954 2264319 Democratic citizenship and human rights education Proje No TR2009 0136 01 Doç. Dr. YUSUF İNEL Avrupa Konseyi Eğitim Fakültesi
955 2154253 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4 Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
956 2153839 Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
957 1074123 İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Doç. Dr. YUSUF İNEL TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
958 97324 Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜLVEREN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
959 2617491 Reinforcing Entrepreneurship in Adults (REAL) Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
960 2505037 Reinforcing Entrepreneurship in Adults REAL Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
961 21404 a world of differences Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYAETTİN TURAN Avrupa Birliği Fen Edebiyat Fakültesi
962 1588969 Yeni Liflerden Üretilmiş İpliklerle Dokunmuş Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
963 1588946 Soya İpliklerinden Üretilen Dokuma Kumaşlar Üzerine Bir Çalışma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
964 1588884 Kendi Kendini Temizleyen Boyarmaddelerle Boyanmış Dokuma Kumaşların Performans Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
965 1588833 İnşaat Sektöründe Kullanılan Dokusuz Yüzey Kumaşlarda r PET Performansı Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
966 1588767 Yün Akrilik Karışım Süprem Kumaşların Özellikleri Doç. Dr. AYŞE EBRU TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
967 2800615 Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İİBF Örneği Doç. Dr. NEZİH TAYYAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
968 2081188 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye de Kamu Kurumları Mali Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle DeğerlendirilmesiPROJE NO 113K808 Doç. Dr. NEZİH TAYYAR TÜBİTAK PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
969 1870760 Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi Öğr. Gör. TUĞBA USLU Diğer (Ulusal) Sivaslı Meslek Yüksekokulu
970 1779157 Antalya ve Isparta İllerinde Karanfil Üretim Alanlarında Karanfil Beneklenme Virüsü Carnation mottle virus CarMV İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Öğr. Gör. TUĞBA USLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
971 1779155 Isparta ve Antalya İllerindeki Karanfil Yetiştirilen Seralarda Karanfil Benek ve Karanfil Etched Halka Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Öğr. Gör. TUĞBA USLU TÜBİTAK PROJESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
972 2693324 Socio-imaging / Layers of the City, Visual Sociology Research Project Prof. Dr. MAHMUT KUBİLAY AKMAN Diğer (Uluslararası) Fen Edebiyat Fakültesi
973 3570733 Adsorban olarak Manyetik Grafen oksit/ Kitosan Nanokompozit Sentezi ve bir uygulama alanı: Atıksulardan antibiyotik giderimi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
974 2986471 Zeytin Atık Sularındaki Hidroksitorozolce Zengin Biyofenollerin Geri Kazanımında Yüksek Seçimli Adsorban Olarak Grafen Oksidin İncelenmesi: Denge Ve Kinetik Modelleri Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU -Tübitak 1002 Mühendislik Fakültesi
975 2747788 YeniTip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir UygulamaÇalışması: Anyonik ve Katyonik Boyarmaddelerin Atık sulardan UzaklaştırılmasındaKullanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
976 2742159 2,4-Diklorofenoksiasetik Asitin Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılmasında Aminofonksiyonel Bir Polimerin Etkinliğinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Mühendislik Fakültesi
977 2101490 Greyfurt Kabuklarından Antioksidan Eldesi ve Bileşiminin Analizi Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
978 2079757 Tersiyer Amino Grupları ile Modifiye Edilmiş Çapraz Bağlı 2 dimetil amino etil metakrilat PDMAEMA Amberlit Kompozitinin Sentezi ve Biyo atıklardan Polifenollerin Entegre Edilmiş Ekstraksiyon Adsorpsiyon Süreci ile Geri Kazanılması Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP CİĞEROĞLU TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
979 2815711 Utilisation of agricultural waste in Turkey: a study on the development of decentralised small scale biomass conversion process. Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
980 2763479 Probing the structure of Sn and Sr catalysts for glucose dehydration: a study on the coordination ofglucose in ionic liquids and solid Lewis acids Arş.Gör.Dr. EMRE KILIÇ Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
981 2813087 Banaz Sürmecik Mevkii Paleolitik Çağ Buluntularının İncelenmesi (UPAB 01) Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
982 2736743 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
983 2733457 Sürmecik Banaz Paleolitik Kurtarma Kazıları Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
984 2717213 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
985 2713599 Uşak İli, Banaz İlçesi,Kızılcaören Köyü,Sürmecik Paleolitik Alanı,2017yılı kurtarma kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
986 2711148 Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Sürmecik Paleolitik Alan, 2017 Yılı Kurtarma Kazısı Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
987 2618901 Çandarlı-Aliağa Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Çizgisindeki Değişimler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
988 2558160 UŞAK DOĞA TURİZM MASTER PLANI (2013-2023) C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V.Bölge Müdürlüğü Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
989 2558154 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209 A Desteklenenler Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
990 90819 Ulubey Kanyonları Alternatif Turizm Potansiyelinin Tespiti Turizm Fiziksel Planlaması Doç. Dr. SELAHATTİN POLAT Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
991 3231326 TR33 BÖLGESİ ÖĞRETMENLERİ STEM’xxLE BULUŞUYOR Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
992 2669332 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
993 2669328 Educating On Climate Forests Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
994 2508722 Ortaöğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merak Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Arş.Gör. SEYYİT ALTUNIŞIK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
995 3001591 PROPOLİS KULLANILARAK 100 DOĞAL ANTİBAKTERİYEL TEKSTİL ÜRÜNÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
996 2737039 Pamuklu Mamullerin Konfor Özelliklerine Konstruksiyonun Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
997 2737007 Amputeler için Giyilebilir Yumuşak Robotik Aktüatörler İle Uzuv Tasarımı Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
998 2732005 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
999 54306 Uşak Battaniyelerinin ve Boyalı Kumaşların Haslıklarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1000 54305 Kullanıldıktan Sonra Atılan Pedlerin Islanma Sonrası Kullanım Performanslarının ve Değişen Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. NECLA YAMAN TURAN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1001 3491803 ESKİ GEDİZ’DEN YENİ GEDİZ’E GİYSİ SERÜVENİ Öğr. Gör. BAHRİYE KICIROĞLU ARAŞTIRMA PROJESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
1002 2815217 İki Farklı Yapay Meranın Verim Ve Kalitelerinin Değişimi Ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri (TUBITAK-109O162) Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1003 2530160 Fiğ Buğday Silajlarına Malik Asit ve Peynir Altı Suyu Katkısının Silajların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri USAK BAP 13 MF016 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1004 2530140 Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünü Karasuyun Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması USAK BAP 14UBAP01001 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1005 56038 Suni Çayır Tesisinde Yonca Medicago sativa L ile Karışıma girebilecek Buğdaygil Yembitkilerinin ve En Uygun Karışım Oranlarının Belirlenmesi SDUAF Proje no 2275 D 10 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1006 56037 Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi SDÜAF Proje No 1409 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1007 56036 Fiğ Tahıl Karışımlarının Kuru Ot ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SDÜAF Proje No 1321 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1008 56035 Isparta Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Şalgamında Brassica rapa L Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Verim Unsurları ile Silaj Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar SDÜAF Proje No 1327 M 06 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1009 56034 Sorgum x Sudanotu Sorghum bicolor L Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf Melezinde Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri 1115 yl 05 Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YÜKSEL DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1010 2814387 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM-12 ARGE/06 No’lu Doç. Dr. Murat SEZGİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İletişim Fakültesi
1011 2813365 Toxoplasma Gondii Üzerine Darbeli Ve Sürekli Elektromanyetik Alanın Etkilerinin Incelemesi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1012 2813364 Talasemi Majorlu Hastaların Cranifacial Ölçümleri, Bioimpedans Ölçümleri Ve Gen Mutasyon Analizlerinin Yapılarak Incelenmesive Ayrıca Toksoplazma Gondii Yönünden Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1013 2813362 Aydın Ilinde Elde Edilen Blastocystis Hominis Izolatlarının Genetik Varyasyonlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1014 2813360 Kutanöz Leishmanisisli Olgularda Lezyondan Alınan Yayma Örneğinden Pzr-rflp Ile Leishmania TürününAraştırılması Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1015 2813359 Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması Ve Western Blotting Yöntemi Ile Karşılaştırılmaı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1016 2711056 Leishmania tropica nın Green Fluorescent Protein Reporter (GFP) geni ile Transfeksiyonu ve in vitro ilaç etkisinin araştrılması modelinde kullanımı Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1017 2711044 Fotodinamik tedavinin Leishmania tropica üzerine olan in vitro etkisi Dr. Öğr. Üyesi SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1018 2811472 UV ışın yayan diyotların (UV-LED) taze sıkılmış elma suyupastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanımınınaraştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1019 2172256 Alternatif İşleme Tekniklerinin Iğdır Şalak Kayısının Raf Ömrünü Arttırmak İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1020 53188 UV Disinfection of Some of the Fruit Juices Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1021 53185 Production and downstream processing of the polygalacturonase from Aspergillus sojae The effect of microbial morphology and fluid rheology on system global productivity under conditions close to industrial practice A theoretical and experimental approach Dr. Öğr. Üyesi BENGİ HAKGÜDER TAZE Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1022 1540015 Avrupa Konseyi XVIII Avrupa Sanat Sergisi Kapsamında Anadolu Medeniyetleri Sergisi Prof. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1023 1539998 2006 2010 Uluslararası Mimarlık Kongresi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Avrupa Başkenti Projesi Güzel Sanatlar Etkinlikleri Prof. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1024 1539978 İstanbul Kültür Sanat Vakfı IKSV I İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Katılımı Prof. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ DİĞER Güzel Sanatlar Fakültesi
1025 1539953 ŞİLE BELEDİYESİ DOKUMA İŞLEME TEKSTİLLERİ BELİRLEME VE ÖRNEK KÖY PROJESİ Prof. ŞEBNEM RUHSAR TEMİR GÖKÇELİ ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1026 2816262 Aksaray Ihlara Vadisi’nde Eko Turizm Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1027 2816259 Çorum Şehrinde Tarihsel Koruma ve Şehir Turizmine Katkıları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1028 2816258 Çorum’da Sanayinin Gelişimi ve Şehirleşme Üzerine Etkisi Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1029 2816256 Doğu Karadeniz Ordu-Giresun Yöresinde İskân Sorunları Prof. Dr. ALİ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1030 1945840 Mühendislik Uygulamalarının Bilgisayar Destekli Isıl Analizi Eğitimi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ DİĞER Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1031 62868 Baca Gazı Atık Isısı ile Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı İmali ve Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1032 62867 Vakum Tüplü Isı Borulu Güneşli Hava Isıtma Sistemlerinde Farklı Çalışma Akışkanlarının Isıl Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi Doç. Dr. MUSTAFA ALİ ERSÖZ BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1033 1779338 Uşak İlinde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasına Ait Bazı Endemik Bitki Taksonlarının Tüy Mikromorfolojisi Anatomisi ve Sitolojisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1034 93667 Türkiyede Yayılış Gösteren Salvia L Lamiaceae Mentheae Cinsinin Taksonları Üzerinde Palinolojik Bir Çalışma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1035 93645 Batı ve Güneybatı Anadolu da Yayılış Gösteren Bazı Lamium L Türleri Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Araştırmalar Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1036 93644 Spil Dağı Milli Parkında Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler Üzerinde Morfolojik Anatomik ve Sitolojik Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1037 1629802 The Improvement of ELT Prep Students Speaking Skills through Technological Aids Öğr. Gör. FULDEN EKİZLER BAP Yabancı Diller Yüksekokulu
1038 1739233 BOLVADİN ÇAY VE ÇOBANLAR AĞZI Dr. Öğr. Üyesi ERHAN SOLMAZ BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1039 2757650 LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1040 2505055 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1041 2505048 Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1042 2496772 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1043 2612384 Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması Doç. Dr. ÖZLEM DUĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İletişim Fakültesi
1044 2660004 Tiyoüre yapısı içeren kiral özellikte benzimidazol bileşiklerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1045 2261007 Tiyoüre Yapısı İçeren Kiral Özellikte Benzimidazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1046 1411949 Katalizör olarak oksazolin yapısı içeren kiral ligandların sentezi ve asimetrik sentezde uygulamaları Arş.Gör.Dr. SEDA YÜKSEKDANACI BAP Fen Edebiyat Fakültesi
1047 2005922 Metal organic frameworks As Catalysts and Adsorbents Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications MACADEMIA Doç. Dr. GÜLER NARİN Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1048 2005919 Production of Drinking Water from Air Fundação para a Ciência e a Tecnologia FCT Portugal Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1049 2005916 Zeolitlerin Sağlığa Etkilerinin Hücre ve Molekül Boyutunda Belirlenmesi DPT projesi Doç. Dr. GÜLER NARİN DİĞER Mühendislik Fakültesi
1050 3153140 Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Arş.Gör.Dr. EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1051 3107586 REFAH İKTİSADI BAĞLAMINDA OPTİMAL VERGİ ARAYIŞINA İLİŞKİN TOPLUM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ALAN ÇALIŞMASI Arş.Gör.Dr. EBRU KARAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1052 3472333 Applications of Modern Topological Techniques to Analysis by Using Order Structure Dr. Öğr. Üyesi NEŞET ÖZKAN TAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1053 2362023 İmagnary Dr. Öğr. Üyesi NEŞET ÖZKAN TAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1054 2003333 Doktora sırası yurt dışı yök desteği Dr. Öğr. Üyesi NEŞET ÖZKAN TAN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1055 2985578 Ayakkabı Tabanı Üretimine Yönelik Olarak Bitkisel Esaslı Atık Malzemeler ile Takviye Edilmiş Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Ayakkabı Tabanı Üretiminde Kullanımının Araştırılması Öğr. Gör. FATMA AKPOLAT -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1056 2811451 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör.Dr. ADEM KARATAŞ Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1057 2458907 Taş Suyunun Kumaşların Güç Tutuşurluk Özelliğine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1058 2458904 Pamuklu Kumaşların Buruşma Özelliklerinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1059 2458902 Fabrikadaki Üretim Verileri ile Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilme Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1060 2458900 Vücut Ölçülerini Elde Etmek İçin Farklı Bir Yöntem Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1061 1995649 Vücut Ölçülerini Elde Etmek İçin Farklı Bir Yöntem Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1062 95013 Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik ola rak Kayseri ye dört günlük Teknik Gezi düzenlenmesi Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1063 94994 LABORATUVAR OLUŞTURULMASI Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1064 94992 ŞTRAYHGARN TARAKLARINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR BİR NUMARA ÖLÇÜM METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1065 94991 OASIS LİFİNDEN ÜRETİLEN FARKLI İPLİK VE KUMAŞLARIN PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Dr. Öğr. Üyesi NEFİSE GÖNÜL ŞENGÖZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1066 3140242 6360 SAYILI YASA’NIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BELEDİYELERİN MALİ VE YÖNETSEL YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ: DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE UŞAK BELEDİYESİ ALAN ÖRNEKLERİ Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1067 3590580 ?ntrauterin b?y?me k?s?tlanmas? ve postnatal b?y?me h?z?n?n n?rogenezis ?zerine etkilerinin de?erlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi BORA BAYSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1068 3571349 Neonatal Ratlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri Dr. Öğr. Üyesi BORA BAYSAL TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1069 3469755 Sıcak Su Borusu Kontrol ve Test Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi MESUT EKMEKÇİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1070 1440372 Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarım ve Test Laboratuvarları Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslar Arası Proje DPT Dr. Öğr. Üyesi VELİ ÇAPALI DİĞER Mühendislik Fakültesi
1071 1440362 TERRADEX Cihazının Geliştirilmesi Kalibrasyonunun Yapılması ve Veri Toplanması SDU BAP 1259 M 06 Dr. Öğr. Üyesi VELİ ÇAPALI BAP Mühendislik Fakültesi
1072 1412087 Ni Bi ve Pu FİSYON REAKTÖRLERİ YAPISAL ELEMENTLERİNİN TESİR KESİTLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi VELİ ÇAPALI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1073 2813992 Pür Goldie Boyut Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL BERKTAŞ -Tübitak 1002 Fen Edebiyat Fakültesi
1074 2056652 BANAZ MESLEK YÜKSEK OKULU BÜNYESİNDEKİ PROGRAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Öğr. Gör. CAN GÖKÇE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1075 2075064 Nanolifli Ses Yalıtım Ürünlerinin Üretim ve Karakterizasyonu Arş.Gör. FULYA YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Bilimleri Enstitüsü
1076 3261525 Uzlaşı Eğitimi Arş.Gör. BUKET ŞEN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1077 2814444 Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Arş.Gör. BUKET ŞEN Avrupa Birliği Eğitim Fakültesi
1078 2806829 Şerh-i Müntehabat-ı Mesnevi Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1079 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÜNAL Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1080 1408562 Ali Geylani nin Kitab ı Lü lü ü l Meknun ve Leyli vü Mecnun Adlı Eserinin Tahlili ve Tercümesi Proje No 3966 D1 14 Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÜNAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1081 1408539 Bandırmalı zade Mustafa Haşim Efendi nin Varidat ı Mensuresinin Tenkitli Metni Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÜNAL TÜBİTAK PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
1082 1408527 EU Imlit The Improvement of Language Skills for In coming Tourism through the EU Framework Transfer of Innavition Multilateral Projects Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÜNAL Avrupa Birliği İslami İlimler Fakültesi
1083 3311291 Endodontik ağrı ve enflamasyonda oral flurbiprofen spreyin değerlendirilmesi: Klinik ve biyokimyasal çalışma Dr. Öğr. Üyesi GAMZE PAKEN ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1084 2813506 13DİS002 Dr. Öğr. Üyesi GAMZE PAKEN ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1085 2813502 2011DİS007 Dr. Öğr. Üyesi GAMZE PAKEN ARAŞTIRMA PROJESİ Diş Hekimliği Fakültesi
1086 2812477 İndirekt Kompozit ve Porselen Laminate Veneer Restorasyonların Klinik Olarak Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi GAMZE PAKEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1087 2820940 Benim Fenim 2 Arş.Gör.Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1088 2820937 Benim Fenim 1 Arş.Gör.Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1089 2820935 İnternet Destekli Etkin Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Arş.Gör.Dr. UFUK ULUÇINAR TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1090 2564136 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi Arş.Gör.Dr. UFUK ULUÇINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1091 2159362 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Arş.Gör.Dr. UFUK ULUÇINAR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1092 3561430 Dijital Hikaye Destekli Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğrenme Üzerindeki Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Salih UZUN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1093 3561412 Fen Bilimleri 7. Sınıf Elektrik Enerjisi Ünitesi Kapsamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerine Dayalı Geliştirilen Hibrid Kitabın Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Salih UZUN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1094 3257554 Osmanlı’xxda Sosyal Yaşam: Kula ve Gediz Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi ÜZEYİR YASAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1095 48926 Murat Dağı Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ÜZEYİR YASAK TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1096 1806508 2014HZL001 Bamya Bitkisinden Suda Çürütme Yöntemi ile Lif Elde Edilmesi ve Elde Edilen Lifin Çeşitli Fiziksel Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin Ölçümü Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1097 1569073 TR32 11 DFD 004 005 Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ DİĞER Mühendislik Fakültesi
1098 100162 2011BSP016 Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Uluslar arası Rekabet Gücünün Nicel ve Nitel Analizi ve Rakip Ülkelerle Karşılaştırılması Doç. Dr. NAZİRE DENİZ YILMAZ BAP Mühendislik Fakültesi
1099 2735867 İslam tarihi ve medeniyeti Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1100 2735815 İslam Tarihi ve Medeniyeti Prof. Dr. MEHMET ŞEKER ARAŞTIRMA PROJESİ İslami İlimler Fakültesi
1101 2735300 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ PROJESİ Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1102 2733949 İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1103 2733456 İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1104 2731447 İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1105 2728734 İslam Tarihi ve Medeniyeti Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1106 2728342 İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1107 2726148 İslam Tarihi ve Medeniyeti Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Özel Kuruluşlar İslami İlimler Fakültesi
1108 2724224 II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu: Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1109 2561715 Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Prof. Dr. MEHMET ŞEKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1110 2988289 SERGİ Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ ARAŞTIRMA PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1111 2815349 Osmanlı Belgelerinde Hat Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1112 2814913 Tire İlçesie Özgü Halı, Kilim ve Dokuma Örneklerinin İncelenmesi Protokolü Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Güzel Sanatlar Fakültesi
1113 2553745 Tarihi Uşak Halısına Modern Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Diğer (Ulusal) Güzel Sanatlar Fakültesi
1114 2553716 Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında UBAP 01 Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi HASAN AKDAĞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1115 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Dr. Öğr. Üyesi EZGİ GÖKÇE Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1116 2743951 Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorda Farklı Yanma Stratejilerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması Öğr. Gör. SELİM DEMİRTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1117 2874130 Triazin Bazlı Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanınmada Kullanılması Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1118 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ -Tübitak 3001 Mühendislik Fakültesi
1119 2643764 Kaliks[4]aren Langmuir-Blodgett İnce Filmlerin Üretimi ve Gaz Sensör Özelliklerinin Kuartz Kristal Mikrobalans Tekniği ile İncelenmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1120 1895874 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1121 1895873 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1122 1895872 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme Doç. Dr. YASER AÇIKBAŞ -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1123 2874130 Triazin Bazlı Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanınmada Kullanılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1124 2702231 Kaliks[4]aren Langmuir-Blodgett İnce Filmlerin Üretimi ve Gaz Sensör Özelliklerinin Kuartz Kristal Mikrobalans Tekniği ile İncelenmesi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1125 2643767 İnsan ve Çevre Sağlığına Zararlı Organik Buharların Tespiti İçin Polimerik Langmuir-Blodgett (LB) İnce Film Sensörlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT -Tübitak 3001 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1126 2506253 İnsan Meme Kanseri MCF 7 Hücrelerinde İzole Edilmiş Oleuropeinin Sitotoksik Genotoksik Apoptotik ve Antianjiyojenik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1127 2481572 Farklı Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Kiral Kaliks 4 aren Türevlerinin Sentezi Kiral Tanınma Reaktifi ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1128 2409664 Tıbbi Bitkilerdeki Arbutinin Responce Surface Metadolojisi Rsm Kullanarak Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ve Saflaştırılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT -Tübitak 3001 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1129 2157117 Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu ile Arsenat Anyonunun Sulardan Giderilmesi için Bazı Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1130 2157097 Yapısında Tiyoüre Grubu Bulunduran Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Kiral Sabit Faz Olarak Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1131 2157072 Thiazole Türevli Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Antibiofilm ve Quorum Sensing İnhibitör Uygulamaları Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1132 1895873 Nano Organik Malzemelerin İnce Film Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özellikleri Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1133 1434263 Farklı Fonksiyonel Gruplar Ta ıyan Kiral Kaliks 4 Aren Türevlerinin Sentezi Kiral Tanınma Reaktifi Ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1134 101072 Yeni Kiral ß Hidroksi Amin ve Kaliks 4 aren Türevlerinin Sentezi Enantiyomerlerin Tanınmasında Kullanılması Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1135 101071 Kaliksarenin Kiral Amid Türevlerinin Sentezi Silaka Jel veya Silan Bileşikleri Üzerine İmmobilizasyonu ve Uygulamaları Doç. Dr. SELAHATTİN BOZKURT TÜBİTAK PROJESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1136 3109580 Dalgalı Aydınlatma Programının Etlik Piliçlerin Verim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1137 3101537 Anormal Şekil İndeksine Sahip Kuluçkalık Yumurtalarda Çıkış Gücünün Artırılması İçin Uygun Çevirme Sıklığının Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1138 2864179 Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1139 2660925 Kuluçkalık Yumurtaların Değişik Oranlarda Propolis ile Dezenfekte Edilmesinin Kuluçka Sonuçları ve Toplam Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi Projesi. Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1140 2502974 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar Kümes Şartlarında Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1141 2462009 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğunun Tanıtılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1142 2453899 Varsayımları yerine gelmediğinde Varyans analizi ile alternatiflerinin karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1143 2086661 Altlıklı Yer ve Serbest Sistemde Free Range Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1144 2086648 Köy Serbest ve Kafes Sistemlerinde Üretilen Yumurtaların Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1145 2086641 Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1146 2086637 Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1147 2086588 Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Kalkınma Bakanlığı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1148 2086572 Tavuklarda Yumurta Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1149 2086559 Değişik Dezenfektan Maddeleri Kullanımının Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1150 2086547 Türkiye de Yumurta ve Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1151 2086540 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Saf Hatlardan Kanat Tüylenme Hızına Göre Cinsiyet Ayırımına İmkân Sağlayan Soyların Geliştirilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1152 2086528 Yumurtacı Tavuklarda Thermoregülasyonun Epigenik Adaptasyon Yoluyla Geliştirilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1153 2086518 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerinin Türkmenistan da Üretilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER DİĞER Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1154 2086469 Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Hatların Islahı ile Bu Hatlardan Elde Edilen Hibrit ve Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1155 2086447 Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Performanslarının Kamu Koşullarında Test Edilmesi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1156 2086428 Devekuşu Yetiştiren İşletmelerinin Genel Durumu Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1157 2086401 Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Türk Cumhuriyetlerinde Dış Pazar Araştırması Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1158 2086376 Yumurtacı Ebeveynlerin Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Çinko İlavesinin Çeşitli Verim ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1159 2086359 Avrupa Birliği ile İlişkiler Çerçevesinde Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1160 2086349 Bal Arısı Apis mellifera L nda Değişik Koloni Popülâsyonu Gücü Yüksük Tipi ve Hasat Zamanlarının Arı Sütü Verimine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER ARAŞTIRMA PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1161 1412349 Kuluçkalık Yumurtalarda Değişik Döllülük Oranlarının Kuluçka Özellikleri ve Civciv Kalitesi Üzerine Etkisi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER BAP Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1162 1412333 Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1163 1412326 Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların Islahı Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve Türkiye Tavukçuluğuna Entegrasyonu Prof. Dr. İSMAİL TÜRKER TÜBİTAK PROJESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
1164 2618909 Uşak Doğa Turizm Master Planı Arş.Gör.Dr. YILDIZ GÜNEY Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1165 2618905 Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Arş.Gör.Dr. YILDIZ GÜNEY Özel Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1166 2618901 Çandarlı-Aliağa Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Çizgisindeki Değişimler Arş.Gör.Dr. YILDIZ GÜNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1167 2313099 Selendi Çayı Havzası Manisa Erozyon Duyarlılık Analizi ve İklim Değişikliğinin Erozyon Duyarlılığına Etkilerinin Modellenmesi Arş.Gör.Dr. YILDIZ GÜNEY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1168 1456146 Uşak ili yaprak böcekleri Coleoptera Chrysomelidae nin biyoçeşitliliği ve konak bitki ilişkileri Prof. Dr. ALİ NAFİZ EKİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1169 3004674 ALİ HAYDAR BEY (1836-1913) HAYATI, SANATI VE ESERLERİ (ESERLERİN LATİN HARFLERİNE AKTARILMASI VE INCELENMESI) Dr. Öğr. Üyesi ALİ PULAT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1170 2888290 2017-1-TR01-KA202-046223 Small Business Development Centre For Young Entrepreneurs Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1171 2736927 KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1172 2685154 UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1173 2559104 AİLELERİN TURİZM HAREKETİNE KATILMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ETKİSİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. MUSTAFA SOBA ARAŞTIRMA PROJESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1174 2558934 Let’s Shape Your Career Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Avrupa Birliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1175 2178027 Uşak Üniversitesi’nin Uşak’ın Ekonomik ve Sosyal Gelişmesine Katkısı Araştırması Doç. Dr. MUSTAFA SOBA Kalkınma Bakanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1176 2764170 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi” Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1177 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1178 2743834 İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Derslerin Verimlilik Açısından İincelenmesi Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1179 2730200 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSLERİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1180 2716145 Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak İl Merkezi Örneği Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1181 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1182 1381937 Evliliğin Sürdürülmesinde Duygusal ve Dini Motivasyonlar Üzerine Bir Araştırma Düzce Örneği Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK DİĞER İslami İlimler Fakültesi
1183 1381936 Orta Öğretim Öğretim Öğrencilerinde Kaygı ve Dindarlık İlişkisi Prof. Dr. HABİL ŞENTÜRK DİĞER İslami İlimler Fakültesi
1184 2196550 Devlet Toplum İlişkileri Bağlamında Osmanlı da Nefîr i Âmm Uygulaması 17 Yüzyılın Sonu ile 19 Yüzyılın İlk Yarısı Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
1185 2140589 Ingiliz ve Fransız Arsivleri Isıgında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arkeolojik Kazılar ve Eski Eser Kacakcılıgı 1843 1925 Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
1186 1778591 19 Yüzyıl Sonlarında 20 Yüzyıl Başlarında İzmir Su Şirketi Kuruluşu ve Faaliyetleri Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1187 1778585 Şer iyye Sicillerindeki Tereke Kayıtlarına Göre 19 Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Kırsal Toplumu Hakkında Bir Araştırma Uşak Kazası Örneği Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1188 1778574 Modernleşen Osmanlı Taşrasında Yönetmek ve Yönetilmek Devlet Eşraf ve Muhalefet 1876 1908 Batı Anadolu Kazaları Örnekleminde Bir İdari Tarih Tahlili Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1189 2815349 Osmanlı Belgelerinde Hat Uygulamaları Öğr. Gör. YEŞİM AKSOY ŞAŞTIM Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1190 2482763 Tarihi Uşak Halısına Modern Yaklaşımlar Öğr. Gör. YEŞİM AKSOY ŞAŞTIM Diğer (Ulusal) Banaz Meslek Yüksekokulu
1191 2057396 Banaz Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programların Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Öğr. Gör. YEŞİM AKSOY ŞAŞTIM ARAŞTIRMA PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
1192 3483031 UŞAK MEŞELERİNDE SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER KARŞILAŞTIRMALAR Dr. Öğr. Üyesi AYKUT YILMAZ ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1193 2815427 Robotik Uygulama Projesi Öğr. Gör. Dr. AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1194 2760306 Özdeş Olmayan Bileşenlerden Oluşan Multikopter Yapıları ve Çoklu Yapı Uygulamaları:Sürü Modelleri Tasarımı Öğr. Gör. Dr. AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1195 2516013 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinlerarası AR GE Projesi Öğr. Gör. Dr. AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1196 2264712 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti Öğr. Gör. Dr. AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1197 3261115 Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce Dillerinde İnşaat Teknik Terimlerin Araştırılması ve Sözlüğünün Hazırlanması Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1198 2990030 Polimer Esaslı Farklı Kaplama TiplerininBetonun Biyolojik Korozyon Direncine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1199 2812717 POLİMER ESASLI FARKLI KAPLAMA TİPLERİNİN BETONUN BİYOLOJİK KOROZYON DİRENCİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1200 2488959 Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Granüle Olarak Parke Taşlarında Kullanılmasının Araştırılması Ve Ekonomiye Etkisi Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Mühendislik Fakültesi
1201 1479904 Tunceli Yöresi Agrega Malzemelerinin Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1202 1479875 Tunceli Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Bilimler Ar Ge Merkezi Projesi Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1203 1479825 Kendiliğinden Yerleşen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Ve Durabilite Özellikleri Doç. Dr. TAHİR GÖNEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1204 42176 Metandan Katalitik Yolla Hidrojen Üretimi Reaksiyon ve Kinetiğinin ve Kullanılan Katalizörlerin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi MUHSİN İDER TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1205 42175 Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi Kurulması Dr. Öğr. Üyesi MUHSİN İDER DİĞER Mühendislik Fakültesi
1206 42150 104T178 Dr. Öğr. Üyesi MUHSİN İDER TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1207 3244969 Sağlıklı Yağ Kombinasyonlarının Jel Emülsiyon ve Çoklu Emülsiyon Formunda Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve Sosis Formülasyonlarına Taşınması Arş.Gör. BERKER NACAK -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1208 2784484 Fermente ve Isıl İşlem Görmüş Dana ve Hindi Sucuklarında Yağ Formülasyonunun Protein Oksidasyonu ve İlişkili Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Arş.Gör. BERKER NACAK TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1209 3181174 CVOCS ETKİN KONTROLÜ İÇİN ÇİFT FONKSİYONLU ADSORBENT/KATALİZ ORTAMİ OLARAK HİBRİD KİL SİSTEMLERİN TASARİMİ Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN -Tübitak 1001 Mühendislik Fakültesi
1210 2815373 Complex Hydrides of Lithium, Aluminum and Boron for Hydrogen Storage Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1211 2647960 Adsorbent Evaluation Using Thermogravimetric Cycling Analysis Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1212 2647959 Evaluation of CO2 Adsorbents using Gravimetric and Volumetric Adsorption Techniques Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1213 2647958 Evaluation of CH4 and CO2 Separation in a Multi-Bed Pressure Swing Adsorption System Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1214 2647957 Construction and Testing of Pressure Swing Adsorption Systems and Materials Characterization for CH4 and CO2 Separation Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN Diğer (Uluslararası) Mühendislik Fakültesi
1215 2302863 Synthesis characterization and testing of bimetallic organic inorganic clay catalyst for TCE removal Arş.Gör.Dr. LÜTFİ ERDEN TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1216 2746617 İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi Prof. Dr. RAMAZAN ALTINAY Özel Kuruluşlar Fen Edebiyat Fakültesi
1217 2153 DİYARBAKIR SİİRT VE MARDİN İLLERİ HAVZASINDA ORİJİNAL YAZMA ESERLERİN TESPİTİ VE KAYDA ALINMASI Prof. Dr. RAMAZAN ALTINAY DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
1218 2608011 Uşak İli ve Çevresinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Çalışmalarının Yapılması Prof. İSMAİL YARDIMCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1219 1524356 Tübitak 108k340 nolu proje Prof. İSMAİL YARDIMCI TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1220 1931167 İleri Teknoloji Uygulamaları İçin Metalik Cam Nanokristal Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇOLAK -Tübitak 1001 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1221 38785 Fe Co Ni Cu 2TiAl Alaşımlarının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇOLAK TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1222 38772 Seramik Metal Kompozit Malzeme Üretiminde Elektroless Nikel Kaplamanın Avantajlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇOLAK TÜBİTAK PROJESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1223 38047 Seramik Metal Kompozit Malzemelerin Üretiminde Kimyasal Nikel Kaplamanın Önemi Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇOLAK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1224 2777499 UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI Doç. Dr. AHMET ATASOY Diğer (Ulusal) Fen Edebiyat Fakültesi
1225 2765546 UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI Doç. Dr. AHMET ATASOY Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
1226 2547139 Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması Doç. Dr. AHMET ATASOY ARAŞTIRMA PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1227 2246384 HASSA İLÇESİNİN NÜFUS VE YERLEŞME ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. AHMET ATASOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1228 2238915 Aşağı Asi Havzası nın Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama UA Yöntemleriyle Erozyon Analizi Doç. Dr. AHMET ATASOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1229 2238887 Reyhanlı İlçesi nin Coğrafyası Doç. Dr. AHMET ATASOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1230 2238810 Karakoçan İlçesi nin Coğrafi Etüdü Doç. Dr. AHMET ATASOY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1231 2499605 İztuzu Sahili İdari Yapısının İncelenmesi Organizasyonel Sorumluluğun ve Hukuki Durumun Tespiti Arş.Gör.Dr. DUYGU AK ÇETİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1232 2739173 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) Dr. Öğr. Üyesi TOLGA KARGIN COST Eğitim Fakültesi
1233 3126508 Seramik Duvar Karolarında Döşeme Sonrası Renk Ton Problemi İçin Angob Kompozisyonu Geliştirilmesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1234 3072763 Düşük Genleşmeli Sır projesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1235 3072758 Süreç İyileştirme Projesi(Banyo) Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1236 2870515 TS EN ISO 10545-3 Vakumlu Su Emme Test Metodu Standardına Uygun Sırlı Granit ve Yer Karosu Bünye Kompozisyonlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1237 2773987 ORGANİK/HİBRİD ESASLI FONKSİYONEL NANOKAPLAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1238 2680087 Balistik Amaçlı Teknik Seramiklerin Araştırılması Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1239 2680081 Yeni Öğütme Sistemlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1240 2680056 Sağlık Gereçleri Ürünlerinde Görülen Döküm İzi Probleminin Giderilmesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1241 2680046 Süreç İyileştirme Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1242 2680044 Karbotermal İndirgeme-Nitrürleme Yöntemi ile Gözenekli Seramik Üretimi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1243 2680039 Antimikrobiyal Seramik Sağlık Gereçleri Sırı Geliştirilmesi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN Özel Kuruluşlar Güzel Sanatlar Fakültesi
1244 2679678 Başlangıç Ar-Ge projeleri destekleme programı-SiO2 Başlangıç Tozu Kullanılarak Doğrudan Si3N4 Köpük Filtre Üretimi Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN -Tübitak 3001 Güzel Sanatlar Fakültesi
1245 2679665 Yaşlandırma İhtiyacı Olmayan Seramik Sağlık Gereçleri Çamurlarının Hazırlanması Doç. Dr. ŞEFİK BARAN TARHAN TÜBİTAK PROJESİ Güzel Sanatlar Fakültesi
1246 2484218 Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Prof. Dr. HALUK ÇELİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1247 2474783 Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarının İncelenmesi Prof. Dr. HALUK ÇELİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1248 3438 Bor Tesisi Atıklarının Endüstriyel Seramik Karo Bünyelerine Katılımının Araştırılması Prof. Dr. HALUK ÇELİK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1249 2537225 Halidiliğin Seyyid Taha-i Nehri Kolu Doç. Dr. MEHMET SAKİ ÇAKIR Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1250 2537158 Doğudan Yükselen İlim ve Tasavvuf Güneşi: Seyyid Taha-i Hakkari Doç. Dr. MEHMET SAKİ ÇAKIR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1251 2386862 Deneysel sepsis sıçan modellerinde sepsisin sıçan beyin dokusundaki etkilerinin ara tırılması Dr. Öğr. Üyesi SİNAN BAKIRCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1252 2386861 Propolisin Alfa Amanitin Toksisitesi Üzerine Tedavi Edici Etkisi Dr. Öğr. Üyesi SİNAN BAKIRCI TÜBİTAK PROJESİ Tıp Fakültesi
1253 2288050 Amanita phalloides toksinlerinin hücre kültüründe toksik etkilerinin karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi SİNAN BAKIRCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1254 2247716 Konformasyonal Olarak Değiştirilmiş Amatoksinlerin Amanitin Toksisitesindeki Etkileri Dr. Öğr. Üyesi SİNAN BAKIRCI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1255 2466543 Rhododendron bitki özütlerinin insan kanser ve normal hücreleri üzerindeki anti proliferatif etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ UZUNOK Diğer (Ulusal) Tıp Fakültesi
1256 1893425 Sıçanlarda Kainik Asit ile Oluşturulan Epileptik Nöbetlere Nitrik Oksit prekürsörü L Arjinin ve nNOS inhibitörü 7 Nitroindazolün etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik yöntemlerle karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ UZUNOK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1257 1558891 Beyinde Çinkonun Sebep Olduğu Hücre Ölümüne Nitrik Oksit Sentaz NOS İnhibitörü 7 Nitroindazolün Etkisi Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ UZUNOK Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tıp Fakültesi
1258 2046164 Akıllı Ev Sistemleri İçin Mobil Uygulama Geliştirme Öğr. Gör. ALİ ERBEY TÜBİTAK PROJESİ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
1259 2812850 Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu Prof. Dr. NAZİME SEDA ŞAŞMAZ Avrupa Birliği Mühendislik Fakültesi
1260 2812847 Akıllı Sandalye Prof. Dr. NAZİME SEDA ŞAŞMAZ TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1261 95284 Narman İlçe Merkezinin Gelişmesini Güçleştiren Başlıca Coğrafî Faktörler Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. LÜTFİ ÖZAV Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1262 95283 Oltu nun Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası Prof. Dr. LÜTFİ ÖZAV Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1263 95282 Sivaslı İlçesinin Coğrafî Etüdü Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Prof. Dr. LÜTFİ ÖZAV Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1264 1588238 İnşaat Alanında Kullanılan Dokusuz Yüzeylerde r PET Performansı Öğr. Gör. SEVCAN ÜSTÜN ÇETİN BAP Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1265 3231101 Uşak İlindeki Liselerde Seçmeli Kur’an Derslerinde Farklı Bir Öğretim Metodu Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN ŞAHİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1266 2375747 Eğitim Kurumlarında Görev Alacak Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının AB Ülkelerindeki Uygulamalarını Öğrenmeleri Tanımsız PINAR DEMİRAY Avrupa Birliği
1267 2678496 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALAN ÖNERİLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ, AKSARAY ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER ÖZGE BALTA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1268 1901264 Metropoliten Saçaklanma Alanlarında Gelişmeler ve Kentsel Rant Ankara Çayyolu Örneği Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER ÖZGE BALTA BAP Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
1269 1486814 GÖREVE YENİ BAŞLAYAN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖZ DÜZENLEME SÜREÇLERİ Dr. Öğr. Üyesi Erhan Bozkurt TÜBİTAK PROJESİ Eğitim Fakültesi
1270 2866468 Karadağ Türk Ağızlarına Dair Gramer, Metin Derlemesi ve Sözlük Çalışması Doç. Dr. ALPAY İĞCİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1271 1437713 Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Örneği Doç. Dr. ALPAY İĞCİ -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
1272 46672 Atatürk ün Uşak Ziyaretleri Prof. Dr. MEHMET KARAYAMAN DİĞER Fen Edebiyat Fakültesi
1273 2750562 farklı tel ve braket kombinasyonlarında korozyon ve streptococus mutans ilişkisinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi SERAP TİTİZ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Diş Hekimliği Fakültesi
1274 2694537 UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULLARI FİNANS AĞIRLIKLI DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARI: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi MEHTAP KARAKOÇ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1275 53169 İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Strateji Belirleme Sürecinde Etkili Olan Faktörler ve Uşak İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi MEHTAP KARAKOÇ DİĞER Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1276 12189 Pamuk poliester İçeren Geri Dönüşüm ve Normal İplikler ile Bu İpliklerden Elde Edilen Kumaşların Maliyet ve Performans Değerlendirilmesi Öğretim Görevlisi BAŞAK URHAN BAP Mühendislik Fakültesi
1277 2747587 GENÇLER MUTLU YARINLAR UMUTLU PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
1278 1501950 HER ŞEY ENERJİYLE BAŞLAR PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
1279 88350 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİYASETE VE SİYASETÇİYE BAKIŞ AÇISININ LİKERT ÖLÇEĞİNE GÖRE BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi SİBEL ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1280 2874130 Triazin Bazlı Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanınmada Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1281 2702231 Kaliks[4]aren Langmuir-Blodgett İnce Filmlerin Üretimi ve Gaz Sensör Özelliklerinin Kuartz Kristal Mikrobalans Tekniği ile İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1282 2484483 Bazı Monosakkaritlerin Nükleobaz Türevlerinin Sentezi Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
1283 2368071 Türkiye de Yetişen Bazı Endemik Cephalaria Türlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi Ekstrelerin ve Tanımlanacak Bileşiklerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
1284 2148667 SÜLFONAMİT GRUBU BAĞLI 1 2 3 TRİAZOL HALKASI İÇEREN BAZI MONOSAKKARİTLERİN SENTEZİ Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1285 2143499 1 1 1 Deoksi 2 3 4 5 di O izopropiliden D fruktopiranoz 1 il 1 H 1 2 3 triazol 4 il metil 5 florourasil in 99mTc ile İşaretlenmesi ve Geliştirilen Radyofarmasötiğin Etkinliğinin Hücre Kültürü Çalışmaları ile Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY TÜBİTAK PROJESİ Banaz Meslek Yüksekokulu
1286 62442 Dipsacaceae Familyasına Ait Endemik İki Cephalaria Türünün Kimyasal İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri Dr. Öğr. Üyesi ERKAN HALAY Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Banaz Meslek Yüksekokulu
1287 2672788 ŞAm Valilerinin Hac emiri Olarak Faaliyetleri(1712-1784) Arş.Gör.Dr. ADİL ERKEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1288 2519647 Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı Arş.Gör.Dr. SEVİL ORHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1289 2131184 SECOND LIFE TA UŞAK ÜNİVERSİTESİ SANAL KAMPÜSÜ NÜN KURULMASI Arş.Gör.Dr. SEVİL ORHAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Eğitim Fakültesi
1290 2131130 Uşak ta Başarıyı Artırma Projesi UBAP Yenilikçi Lider Öğretmenler Projesi Arş.Gör.Dr. SEVİL ORHAN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitim Fakültesi
1291 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1292 2743834 İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Derslerin Verimlilik Açısından İincelenmesi Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1293 2738360 Cami ve İrşat Faaliyetlerinde Hadis Sünnet Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1294 2730200 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSLERİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1295 2564929 Toplumsal Bir Sorun Olan Nikah ve Talâk Konusunda Hadis Tefsir ve İslam Hukuku Arası Mukayeseli Eğitim Dersleri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1296 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1297 2559757 CAMİ VE İRŞAT FAALİYETLERİNDE HADİS SÜNNET UYGULAMALARI Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1298 2559658 Toplumsal Bir Sorun Olan Nikâh ve Talâk Konusunda Hadis, Tefsir ve İslam Hukuku Arası Mukayeseli Eğitim Dersleri Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜLTEKİN Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1299 2747212 İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR Dr. Öğr. Üyesi HİKMET GÜLTEKİN Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1300 2559856 İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi HİKMET GÜLTEKİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) İslami İlimler Fakültesi
1301 2559757 CAMİ VE İRŞAT FAALİYETLERİNDE HADİS SÜNNET UYGULAMALARI Dr. Öğr. Üyesi HİKMET GÜLTEKİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi İslami İlimler Fakültesi
1302 2559658 Toplumsal Bir Sorun Olan Nikâh ve Talâk Konusunda Hadis, Tefsir ve İslam Hukuku Arası Mukayeseli Eğitim Dersleri Dr. Öğr. Üyesi HİKMET GÜLTEKİN Diğer (Ulusal) İslami İlimler Fakültesi
1303 3167367 Nif Dağı Karamattepe Ballıcaoluk Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme ve Jeofizik Araştırma Projesi 2019 Dr. Öğr. Üyesi MUHSİNE EDA ARMAĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1304 3167361 Nif Dağı Antik ve Ortaçağ Yerleşimleri (Karamattepe,Dağkızılca ve Başpınar) İnceleme Projesi-2016 Dr. Öğr. Üyesi MUHSİNE EDA ARMAĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1305 2890920 Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları Mermer-Taş Eserlerin Araştırılması ve Yayına Hazırlanması(2016/SOSB017) Dr. Öğr. Üyesi MUHSİNE EDA ARMAĞAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1306 3104623 SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. NUR TUĞÇE GÖZÜKÜÇÜK Özel Kuruluşlar Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
1307 2866134 Tasarla Yap Uçur İHA Yarışması Öğr. Gör. NUR TUĞÇE GÖZÜKÜÇÜK Özel Kuruluşlar Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
1308 3339129 DERİ ÜRETİMİNDE ÇEVRE ODAKLI BİR STRATEJİ VE (TARÇIN) CINNAMOMUM ZEYLANICCUM KULLANILARAK DOĞAL BOYALI GİYSİLİK DERİ GELİŞTİRME Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1309 3280060 DERİ SEKTÖRÜNDE PERFORMANS TESTLERİ EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
1310 3277036 Çeşitli bitkisel tabaklama maddeleri ile tabaklanmış derilerin baskı tutma ve kararma özelliklerinin belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Diğer (Ulusal) Güzel Sanatlar Fakültesi
1311 2814867 Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1312 2814105 Nar Kabuğu Ekstresinden Tabaklayıcı Madde/Tanen Eldesi Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Kalkınma Bakanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi
1313 2814010 Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim İle Mesleki Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
1314 2811855 Kompozit üretiminde geri dönüştürülmüş polietilen ve kromlu deri atıklarınınkullanım olanaklarının araştırılması Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1315 2486295 NAR KABUĞU EKSTRESİNDE TANEN VE TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİĞİNİN TESPİTİ VE GİYSİLİK DERİ İŞLENTİSİNDE TABAKLAYICI MADDE OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1316 1780162 ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1317 1780160 Partner für Solarausbildung Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
1318 1780156 Bilgisayar ile Görünürlük Kazanma Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
1319 1780145 VocationalEducation of VisuallyImpaired People ViaDistanceEducation Dr. Öğr. Üyesi DENİZ GÜRLER Avrupa Birliği Güzel Sanatlar Fakültesi
1320 3573420 Blaundos Antik Kenti Kazı Çalışmaları Öğr. Gör. Dr. ESRA NURTEN GÜL Diğer (Ulusal) Güzel Sanatlar Fakültesi
1321 2899630 “Uşak tan Derlenen Masallar Üzerine Bir İnceleme” Uşak Üniversitesi UBAP 06 Lisansüstü Tez Projesi Yüksek Lisans BAP 2016 TP007 Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖZCAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1322 2499750 Uşak tan Derlenen Maniler Üzerine Bir İncelemeUşak Üniversitesi UBAP 06 Lisansüstü Tez Projesi Yüksek Lisans BAP 2016 TP008 Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖZCAN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1323 1589706 Manisa Tarzanı nın Kişiliği ve Manisa Folklörüne Etkileri Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖZCAN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1324 2999838 Maddenin Muhtemel Yeni Yapı Düzeyinin Tev Enerjili Çarpıştırıcılarda Aranması Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN -Tübitak 1001 Fen Edebiyat Fakültesi
1325 2753836 Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN TÜBİTAK PROJESİ Fen Edebiyat Fakültesi
1326 2753815 Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termel Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Fen Edebiyat Fakültesi
1327 2147185 DPT 2006K 120470 No lu Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
1328 36863 Linac LHC Bazında ep gp eA gA çarpıştırıcıları Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1329 36861 Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı İçin Genel Tasarımı Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN Kalkınma Bakanlığı Fen Edebiyat Fakültesi
1330 36860 CERN hızlandırıcıları ve uygulamaları Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Fen Edebiyat Fakültesi
1331 2574915 Alternatif enerji kaynağı olabilecek hidrojenin eldesinde polimer destekli metal nanokatalizörlerin hazırlanması karakterizasyonu ve uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SERT TÜBİTAK PROJESİ Mühendislik Fakültesi
1332 2574729 Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Doğrudan Alkol Yakıt Pilinin Termodinamik Analizi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1333 2574714 Oktilamin bazlı yeni tip Pt nanokatalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1334 1776404 Alternatif Metotla Trona ve Kireç Kullanılarak Tinkalden Sodyum Metaborat Eldesi ve Üretim Sürecine İlişkin Optimum Şartların İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SERT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Mühendislik Fakültesi
1335 2813258 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAMI DESTEKLEME POLİTİKALARI: UŞAK İLİ KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İLE KURULAN KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi ŞERAFETTİN ERTEN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Sağlık Yüksekokulu
1336 2747587 GENÇLER MUTLU YARINLAR UMUTLU PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi ŞERAFETTİN ERTEN Avrupa Birliği Sağlık Yüksekokulu
1337 3396384 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (Uşak Üniversitesi Örneği) Dr. Öğr. &#