Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 1

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı
# Akademik Birim Oran Öğrenci
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü %100 904
  # Akademik Birim Oran Öğrenci
  Doktora %25.22 228
  Tezsiz Yüksek Lisans %3.98 36
  Yüksek Lisans %70.8 640
   Toplam Öğrenci Sayıları
   Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
   # E K T E K T E K T
   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 469 435 904 0 0 0 469 435 904
   Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (DR) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 7 6 13 0 0 0 7 6 13
   Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 5 3 8 0 0 0 5 3 8
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 15 12 27 0 0 0 15 12 27
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (YL) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
   Deri Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Deri Mühendisliği (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim (YL) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 19 21 40 0 0 0 19 21 40
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 16 20 36 0 0 0 16 20 36
   Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
   Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
   Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 13 18 31 0 0 0 13 18 31
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 7 2 9 0 0 0 7 2 9
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 7 11 18 0 0 0 7 11 18
   Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 4 10 14 0 0 0 4 10 14
   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 7 7 14 0 0 0 7 7 14
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 5 4 9 0 0 0 5 4 9
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 10 14 24 0 0 0 10 14 24
   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 9 5 14 0 0 0 9 5 14
   İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
   İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 4 10 14 0 0 0 4 10 14
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 9 0 9 0 0 0 9 0 9
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 21 18 39 0 0 0 21 18 39
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (DR)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 9 2 11 0 0 0 9 2 11
   Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 9 3 12 0 0 0 9 3 12
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 3 7 10 0 0 0 3 7 10
   Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 10 1 11 0 0 0 10 1 11
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 12 3 15 0 0 0 12 3 15
   Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 8 2 10 0 0 0 8 2 10
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 6 2 8 0 0 0 6 2 8
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 2 11 13 0 0 0 2 11 13
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (DR) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 3 11 14 0 0 0 3 11 14
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji (DR) 4 8 12 0 0 0 4 8 12
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 6 7 13 0 0 0 6 7 13
   Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tasarım Çalışmaları (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
   Seramik Anabilim Dalı Seramik (YL) 6 8 14 0 0 0 6 8 14
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 5 10 15 0 0 0 5 10 15
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 8 1 9 0 0 0 8 1 9
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 5 4 9 0 0 0 5 4 9
   Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 7 6 13 0 0 0 7 6 13
   Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 25 23 48 0 0 0 25 23 48
   Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 14 10 24 0 0 0 14 10 24
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 8 15 23 0 0 0 8 15 23
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 4 5 9 0 0 0 4 5 9
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 3 7 10 0 0 0 3 7 10
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (DR) 19 4 23 0 0 0 19 4 23
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 33 21 54 0 0 0 33 21 54
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 27 15 42 0 0 0 27 15 42
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 5 16 21 0 0 0 5 16 21
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 17 13 30 0 0 0 17 13 30
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 3 7 10 0 0 0 3 7 10
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (DR) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 8 0 8 0 0 0 8 0 8
   Toplam 469 435 904 0 0 0 469 435 904