Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 1

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı
# Akademik Birim Oran Öğrenci
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü %100 737
  # Akademik Birim Oran Öğrenci
  Doktora %34.33 253
  Tezsiz Yüksek Lisans %4.07 30
  Yüksek Lisans %61.6 454
   Toplam Öğrenci Sayıları
   Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
   # E K T E K T E K T
   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 368 369 737 0 0 0 368 369 737
   Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (DR) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
   Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 4 5 9 0 0 0 4 5 9
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 5 8 13 0 0 0 5 8 13
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (YL) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Deri Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Deri Mühendisliği (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim (YL) 4 14 18 0 0 0 4 14 18
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 11 16 27 0 0 0 11 16 27
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 13 17 30 0 0 0 13 17 30
   Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 3 11 14 0 0 0 3 11 14
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 7 1 8 0 0 0 7 1 8
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 5 8 13 0 0 0 5 8 13
   Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 4 13 17 0 0 0 4 13 17
   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 3 6 9 0 0 0 3 6 9
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 5 5 10 0 0 0 5 5 10
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 6 10 16 0 0 0 6 10 16
   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 9 5 14 0 0 0 9 5 14
   İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 6 0 6 0 0 0 6 0 6
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 9 8 17 0 0 0 9 8 17
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (DR)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 12 2 14 0 0 0 12 2 14
   Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 9 3 12 0 0 0 9 3 12
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 11 9 20 0 0 0 11 9 20
   Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 8 3 11 0 0 0 8 3 11
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (DR) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 2 6 8 0 0 0 2 6 8
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (DR) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 5 9 14 0 0 0 5 9 14
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji (DR) 6 8 14 0 0 0 6 8 14
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 7 9 0 0 0 2 7 9
   Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tasarım Çalışmaları (YL) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
   Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Seramik Mühendisliği (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (DR) 5 6 11 0 0 0 5 6 11
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 4 5 9 0 0 0 4 5 9
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 7 1 8 0 0 0 7 1 8
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 7 9 16 0 0 0 7 9 16
   Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji (YL) 6 10 16 0 0 0 6 10 16
   Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
   Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 16 9 25 0 0 0 16 9 25
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 3 6 9 0 0 0 3 6 9
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 4 4 8 0 0 0 4 4 8
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (DR) 24 5 29 0 0 0 24 5 29
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 34 15 49 0 0 0 34 15 49
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 27 14 41 0 0 0 27 14 41
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 3 16 19 0 0 0 3 16 19
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 11 12 23 0 0 0 11 12 23
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 4 5 9 0 0 0 4 5 9
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (DR) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Toplam 368 369 737 0 0 0 368 369 737