Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 1

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı
# Akademik Birim Oran Öğrenci
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü %100 1120
  # Akademik Birim Oran Öğrenci
  Doktora %19.46 218
  Tezsiz Yüksek Lisans %5.89 66
  Yüksek Lisans %74.64 836
   Toplam Öğrenci Sayıları
   Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
   # E K T E K T E K T
   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 641 479 1.120 0 0 0 641 479 1.120
   Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (DR) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
   Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 8 2 10 0 0 0 8 2 10
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 5 3 8 0 0 0 5 3 8
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 26 10 36 0 0 0 26 10 36
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (YL) 3 9 12 0 0 0 3 9 12
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim (YL) 3 9 12 0 0 0 3 9 12
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 22 22 44 0 0 0 22 22 44
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 13 12 25 0 0 0 13 12 25
   Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
   Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 17 16 33 0 0 0 17 16 33
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 18 15 33 0 0 0 18 15 33
   Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 11 10 21 0 0 0 11 10 21
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 20 9 29 0 0 0 20 9 29
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 6 5 11 0 0 0 6 5 11
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 21 9 30 0 0 0 21 9 30
   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 14 6 20 0 0 0 14 6 20
   İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 8 5 13 0 0 0 8 5 13
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 17 10 27 0 0 0 17 10 27
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 16 10 26 0 0 0 16 10 26
   Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 8 3 11 0 0 0 8 3 11
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
   Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Madde Bağımlılığı (TYL) 22 11 33 0 0 0 22 11 33
   Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 8 4 12 0 0 0 8 4 12
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 24 7 31 0 0 0 24 7 31
   Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 14 7 21 0 0 0 14 7 21
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (DR) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 5 4 9 0 0 0 5 4 9
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (DR) 3 2 5 0 0 0 3 2 5
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 9 13 22 0 0 0 9 13 22
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji (DR) 4 8 12 0 0 0 4 8 12
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
   Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tasarım Çalışmaları (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
   Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 6 2 8 0 0 0 6 2 8
   Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Seramik Mühendisliği (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (DR) 4 5 9 0 0 0 4 5 9
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (TYL-İÖ) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 20 26 46 0 0 0 20 26 46
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 14 8 22 0 0 0 14 8 22
   Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 7 8 15 0 0 0 7 8 15
   Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji (YL) 6 6 12 0 0 0 6 6 12
   Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
   Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 10 8 18 0 0 0 10 8 18
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 17 7 24 0 0 0 17 7 24
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 5 5 10 0 0 0 5 5 10
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 10 7 17 0 0 0 10 7 17
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (DR) 28 6 34 0 0 0 28 6 34
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 47 26 73 0 0 0 47 26 73
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 19 14 33 0 0 0 19 14 33
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 18 32 50 0 0 0 18 32 50
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 9 12 21 0 0 0 9 12 21
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 13 17 30 0 0 0 13 17 30
   Yabancılara Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Yabancılara Türkçe Eğitimi (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (DR) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 13 0 13 0 0 0 13 0 13
   Toplam 641 479 1.120 0 0 0 641 479 1.120