Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 1

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı
# Akademik Birim Oran Öğrenci
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü %100 1086
  # Akademik Birim Oran Öğrenci
  Doktora %18.42 200
  Tezsiz Yüksek Lisans %7.27 79
  Yüksek Lisans %74.31 807
   Toplam Öğrenci Sayıları
   Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
   # E K T E K T E K T
   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 609 477 1.086 0 0 0 609 477 1.086
   Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (DR) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
   Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 4 4 8 0 0 0 4 4 8
   Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 9 2 11 0 0 0 9 2 11
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 5 3 8 0 0 0 5 3 8
   Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 27 10 37 0 0 0 27 10 37
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (YL) 4 9 13 0 0 0 4 9 13
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim (YL) 4 7 11 0 0 0 4 7 11
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 17 13 30 0 0 0 17 13 30
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 21 11 32 0 0 0 21 11 32
   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL) 2 4 6 0 0 0 2 4 6
   Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 6 3 9 0 0 0 6 3 9
   Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 18 13 31 0 0 0 18 13 31
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
   Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 15 15 30 0 0 0 15 15 30
   Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 2 7 9 0 0 0 2 7 9
   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 10 10 20 0 0 0 10 10 20
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 20 9 29 0 0 0 20 9 29
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 5 4 9 0 0 0 5 4 9
   İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 19 10 29 0 0 0 19 10 29
   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 12 5 17 0 0 0 12 5 17
   İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
   İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 8 4 12 0 0 0 8 4 12
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 17 10 27 0 0 0 17 10 27
   Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 13 9 22 0 0 0 13 9 22
   Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 7 2 9 0 0 0 7 2 9
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
   Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
   Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Madde Bağımlılığı (TYL) 23 24 47 0 0 0 23 24 47
   Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 8 4 12 0 0 0 8 4 12
   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 26 3 29 0 0 0 26 3 29
   Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 13 7 20 0 0 0 13 7 20
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (DR) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 8 2 10 0 0 0 8 2 10
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
   Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 7 4 11 0 0 0 7 4 11
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (DR) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 7 13 20 0 0 0 7 13 20
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji (DR) 4 10 14 0 0 0 4 10 14
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 0 6 6 0 0 0 0 6 6
   Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tasarım Çalışmaları (YL) 2 4 6 0 0 0 2 4 6
   Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
   Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Seramik Mühendisliği (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (DR) 3 5 8 0 0 0 3 5 8
   Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 19 25 44 0 0 0 19 25 44
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 13 8 21 0 0 0 13 8 21
   Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
   Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji (YL) 2 8 10 0 0 0 2 8 10
   Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri (DR) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
   Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
   Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
   Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 10 8 18 0 0 0 10 8 18
   Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 17 6 23 0 0 0 17 6 23
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
   Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 9 7 16 0 0 0 9 7 16
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (DR) 28 6 34 0 0 0 28 6 34
   Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 48 27 75 0 0 0 48 27 75
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 13 14 27 0 0 0 13 14 27
   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 19 34 53 0 0 0 19 34 53
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 6 8 14 0 0 0 6 8 14
   Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 10 17 27 0 0 0 10 17 27
   Yabancılara Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Yabancılara Türkçe Eğitimi (YL) 0 6 6 0 0 0 0 6 6
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (DR) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
   Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 13 1 14 0 0 0 13 1 14
   Toplam 609 477 1.086 0 0 0 609 477 1.086