Uluslararası Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Uluslararası Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022 2023
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 497 170 276 236 118
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 340 150 186 157 89
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 15 4 4 20 1
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 104 22 8 17 11
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 14 13 4 5 1
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 1 13 5 4 0
Dönem Toplamı 971 372 483 439 220
Trend