Uluslararası Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Uluslararası Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2020 2021 2022 2023 2024
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 170 277 236 339 47
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 154 181 163 160 19
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 5 3 17 1 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 22 9 23 28 0
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 12 3 3 5 1
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 2 3 5 2 1
Dönem Toplamı 365 476 447 535 68
Trend