Uluslararası Bildiri Verileri

Akademisyenlerin Son 5 Yıl İçerisindeki Yayınlanan Uluslararası Bildiri Verileri
Detaylar
Tür 2019 2020 2021 2022 2023
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 500 164 272 215 23
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 334 148 167 129 26
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 12 2 4 15 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 102 20 6 11 1
Davetli Konuşmacı ve tam metin yayınlanan 14 14 5 5 0
Davetli Konuşmacı ve özet metin yayınlanan 1 13 5 3 0
Dönem Toplamı 963 361 459 378 50
Trend