Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

845

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2018 2019 2020 2021 2022
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 38 47 85 51 56 107 61 63 124 77 76 153 92 80 172
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 65 78 143 76 92 168 90 105 195 101 114 215 104 114 218
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 95 111 206 99 118 217 110 130 240 117 141 258 120 145 265
DOÇENT 25 51 76 26 53 79 30 58 88 32 60 92 32 62 94
PROFESÖR 11 60 71 13 64 77 14 67 81 15 75 90 16 80 96
Toplam 234 347 581 265 383 648 305 423 728 342 466 808 364 481 845
Toplam Akademik Personel Sayıları
Akademik Personel Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

Araştırma Görevlisi

Öğretim görevlisi

Doktor Öğretim Üyesi

Doçent

Profesör