Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

872

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2020 2021 2022 2023 2024
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 43 54 97 59 68 127 74 72 146 93 81 174 105 88 193
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 80 90 170 87 96 183 91 96 187 96 101 197 98 103 202
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 104 114 218 110 123 233 123 131 254 133 143 276 135 150 285
DOÇENT 34 55 89 37 56 93 37 59 96 37 60 97 37 61 98
PROFESÖR 11 68 79 12 76 88 13 80 93 13 80 93 13 81 94
Toplam 272 381 653 305 419 724 338 438 776 372 465 837 388 483 872
Toplam Akademik Personel Sayıları
Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT

PROFESÖR