Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

789

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2017 2018 2019 2020 2021
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 43 52 95 46 55 101 60 66 126 74 74 148 74 74 148
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 60 76 136 67 81 148 78 97 175 93 110 203 93 110 203
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 105 122 227 108 127 235 112 136 248 123 153 276 123 153 276
DOÇENT 21 45 66 21 47 68 22 50 72 26 55 81 26 55 81
PROFESÖR 8 53 61 10 57 67 13 62 75 15 65 80 15 66 81
Toplam 237 348 585 252 367 619 285 411 696 331 457 788 331 458 789
Toplam Akademik Personel Sayıları
Akademik Personel Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

Araştırma Görevlisi

Öğretim görevlisi

Doktor Öğretim Üyesi

Doçent

Profesör