İdari Personel Sayıları

 TOPLAM İDARİ PERSONEL

331

İdari Personelin Yıllara Göre Cinsiyet Trendi
Güncel Cinsiyet Dağılımı
İdari Personelin Yıllara Göre Cinsiyet Trendi
Görev 2018 2019 2020 2021 2022
K E T K E T K E T K E T K E T
ANTRENÖR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
AVUKAT 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 46 72 118 48 72 120 53 73 126 57 74 131 57 75 132
ENSTİTÜ SEKRETERİ 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
FAKÜLTE SEKRETERİ 2 7 9 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10
GENEL SEKRETER 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
HEMŞİRE 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
HİZMETLİ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
HİZMETLİ (Ş) 3 5 8 3 5 8 4 5 9 5 5 10 5 5 10
İÇ DENETÇİ 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
İŞLETME MÜDÜRÜ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KALORİFERCİ 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
KİMYAGER 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KÜTÜPHANECİ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
MALİ HİZMETLER UZMANI 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4
MEMUR 2 7 9 2 7 9 4 8 12 4 9 13 7 12 19
MEMUR (Ş) 1 2 3 2 3 5 2 3 5 2 4 6 2 4 6
MİMAR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
MÜHENDİS 1 2 3 1 3 4 2 4 6 2 4 6 2 4 6
MÜHENDİS(ÖZELLEŞTİRME) 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
PROGRAMCI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
PSİKOLOG 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3
SAĞLIK TEKNİSYENİ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SEKRETER 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
SOSYAL ÇALIŞMACI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ŞEF 9 20 29 9 20 29 9 20 29 9 20 29 9 20 29
ŞOFÖR 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8
ŞUBE MÜDÜRÜ 5 9 14 5 9 14 5 9 14 5 9 14 5 10 15
TEKNİKER 4 11 15 4 11 15 4 11 15 4 12 16 4 13 17
TEKNİSYEN 1 13 14 1 13 14 1 13 14 1 13 14 1 13 14
TEKNİSYEN (ÖZELLEŞTİRME) (3-12) 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
VEZNEDAR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ 2 9 11 2 9 11 2 10 12 2 10 12 2 10 12
DİYETİSYEN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TEKNİSYEN (Ş) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SAĞLIK MEMURU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
BİOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Toplam 96 188 284 99 194 293 108 202 310 113 209 322 116 215 331