İdari Personel Sayıları

 TOPLAM İDARİ PERSONEL

578

İdari Personelin Yıllara Göre Cinsiyet Trendi
Güncel Cinsiyet Dağılımı
İdari Personelin Yıllara Göre Cinsiyet Trendi
Görev 2017 2018 2019 2020 2021
K E T K E T K E T K E T K E T
AMBAR MEMURU 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
ANTRENÖR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
AVUKAT 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 36 69 105 37 70 107 38 70 108 44 73 117 44 73 117
ENSTİTÜ SEKRETERİ 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
FAKÜLTE SEKRETERİ 1 6 7 1 6 7 1 7 8 1 7 8 1 7 8
HEMŞİRE 5 0 5 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
HİZMETLİ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
HİZMETLİ (Ş) 4 4 8 4 5 9 5 5 10 6 5 11 6 5 11
İÇ DENETÇİ 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3
İSTATİSTİKÇİ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
İŞLETME MÜDÜRÜ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KALORİFERCİ 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
KİMYAGER 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
KÜTÜPHANECİ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
MALİ HİZMETLER UZMANI 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
MALİ HİZMETLER UZMANI YARDIMCISI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
MEMUR 16 14 30 16 17 33 17 17 34 19 18 37 19 18 37
MEMUR (Ş) 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 3 6 3 3 6
MÜHENDİS 2 2 4 2 2 4 2 3 5 3 4 7 3 4 7
MÜHENDİS(ÖZELLEŞTİRME) 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
PROGRAMCI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SEKRETER 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
SOSYAL ÇALIŞMACI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
ŞEF 12 20 32 12 20 32 12 20 32 12 20 32 12 20 32
ŞOFÖR 0 7 7 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8
ŞUBE MÜDÜRÜ 5 9 14 5 9 14 5 9 14 5 9 14 5 9 14
TEKNİKER 4 10 14 4 10 14 4 10 14 4 10 14 4 10 14
TEKNİSYEN 1 14 15 1 14 15 1 14 15 1 14 15 1 14 15
TEKNİSYEN (ÖZELLEŞTİRME) (3-12) 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
VEZNEDAR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ 2 10 12 2 10 12 2 10 12 2 10 12 2 10 12
GENEL SEKRETER 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SAĞLIK TEKNİSYENİ 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (ANTRENÖR) 0 0 0 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5
SÜREKLİ İŞÇİ (BAKIM/ONARIM) 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11
SÜREKLİ İŞÇİ (BİLİŞİM) 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4
SÜREKLİ İŞÇİ (DÖNER/DESTEK HİZ.) 0 0 0 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7
SÜREKLİ İŞÇİ (DÖNER/TEKNİK DESTEK) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (DÖNER/VERİ GİRİŞİ) 0 0 0 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK) 0 0 0 11 92 103 11 93 104 11 99 110 11 99 110
SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK) 0 0 0 38 44 82 38 44 82 44 51 95 44 51 95
DİYETİSYEN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (MY) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2
TEKNİSYEN (Ş) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (HARİTA TEKNİKERİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (KALORİFERCİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (MAKAM ŞOFÖRÜ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
SÜREKLİ İŞÇİ (SIHHİ TESİSAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Toplam 102 189 291 166 356 522 171 364 535 188 390 578 188 390 578