Son 5 Yıl Mezun Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 31

Son 5 Yıl İçinde Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı


Yıl Ön Lisans Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Formasyon Toplam
2020 1.608 4.166 24 140 11 5 5.954
2021 1.936 3.966 30 179 15 0 6.126
2022 1.740 3.318 0 88 28 0 5.174
2023 1.895 3.016 30 96 22 0 5.059
2024 178 629 32 18 12 0 869
TOPLAM 7.357 15.095 116 521 88 5 23.182
  Son 5 Yıl'a Ait Mezun Olan Öğrenci Sayıları
  Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
  # E K T E K T E K T
  2020 1.733 2.178 3.911 1.027 1.016 2.043 2.760 3.194 5.954
  Adalet Meslek Yüksekokulu 20 69 3.911 30 50 80 50 119 169
  Hukuk Adalet 9 45 54 0 0 0 9 45 54
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 11 24 35 0 0 0 11 24 35
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
  Banaz Meslek Yüksekokulu 96 69 3.911 7 4 11 103 73 176
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 23 19 42 0 0 0 23 19 42
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 6 4 10 6 4 10
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 10 3 13 0 0 0 10 3 13
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 8 18 26 0 0 0 8 18 26
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 29 7 36 0 0 0 29 7 36
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 19 17 36 0 0 0 19 17 36
  Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Eğitim Fakültesi 116 299 3.911 16 31 47 132 330 462
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12 29 41 0 0 0 12 29 41
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 16 30 46 16 30 46
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 22 40 62 0 0 0 22 40 62
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 16 43 59 0 0 0 16 43 59
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 3 47 50 0 0 0 3 47 50
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 20 50 70 0 0 0 20 50 70
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 16 30 46 0 0 0 16 30 46
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 12 50 62 0 0 0 12 50 62
  Eşme Meslek Yüksekokulu 36 20 3.911 3 0 3 39 20 59
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 7 2 9 0 0 0 7 2 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 15 8 23 0 0 0 15 8 23
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 3 14 0 0 0 11 3 14
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Fen Bilimleri Enstitüsü 9 11 3.911 0 0 0 9 11 20
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  Fen Edebiyat Fakültesi 144 295 3.911 114 186 300 258 481 739
  Arkeoloji Arkeoloji 18 13 31 0 0 0 18 13 31
  Coğrafya Coğrafya 34 23 57 0 0 0 34 23 57
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 25 29 54 25 29 54
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 8 44 52 0 0 0 8 44 52
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 32 49 17 32 49
  Matematik Matematik 12 27 39 0 0 0 12 27 39
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 43 51 0 0 0 8 43 51
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 4 8 4 4 8
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 11 20 31 0 0 0 11 20 31
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Sosyoloji Sosyoloji 11 46 57 0 0 0 11 46 57
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 9 47 56 9 47 56
  Tarih Tarih 31 31 62 0 0 0 31 31 62
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 26 20 46 26 20 46
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 48 59 0 0 0 11 48 59
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 38 52 14 38 52
  Güzel Sanatlar Fakültesi 2 39 3.911 0 0 0 2 39 41
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 0 13 13 0 0 0 0 13 13
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Resim Resim 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Seramik Seramik 2 11 13 0 0 0 2 11 13
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 194 273 3.911 177 200 377 371 473 844
  Ekonometri Ekonometri 21 35 56 0 0 0 21 35 56
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 27 29 56 27 29 56
  İktisat İktisat 35 44 79 0 0 0 35 44 79
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 30 42 72 30 42 72
  İşletme İşletme 35 50 85 0 0 0 35 50 85
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 42 52 94 42 52 94
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 47 50 97 0 0 0 47 50 97
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 39 36 75 39 36 75
  Maliye Maliye 38 50 88 0 0 0 38 50 88
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 39 41 80 39 41 80
  Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 18 44 62 0 0 0 18 44 62
  İletişim Fakültesi 117 101 3.911 94 94 188 211 195 406
  Gazetecilik Gazetecilik 33 22 55 0 0 0 33 22 55
  Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 28 35 63 0 0 0 28 35 63
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 21 32 53 21 32 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 31 22 53 0 0 0 31 22 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 31 22 53 31 22 53
  Yeni Medya Yeni Medya 25 22 47 0 0 0 25 22 47
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 25 24 49 25 24 49
  İslami İlimler Fakültesi 46 79 3.911 33 50 83 79 129 208
  İslami İlimler İslami İlimler 46 79 125 0 0 0 46 79 125
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 33 50 83 33 50 83
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 18 3.911 0 0 0 20 18 38
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 10 17 0 0 0 7 10 17
  Dış Ticaret Dış Ticaret 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 7 18 0 0 0 11 7 18
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 69 53 3.911 0 0 0 69 53 122
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 7 1 8 0 0 0 7 1 8
  Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 6 7 13 0 0 0 6 7 13
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 202 106 3.911 129 27 156 331 133 464
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 9 34 43 0 0 0 9 34 43
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 8 16 24 8 16 24
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 64 17 81 0 0 0 64 17 81
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 54 5 59 54 5 59
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 22 32 54 0 0 0 22 32 54
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 7 1 8 0 0 0 7 1 8
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 60 9 69 0 0 0 60 9 69
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 65 5 70 65 5 70
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 25 8 33 0 0 0 25 8 33
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 13 5 18 0 0 0 13 5 18
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 5 0 3.911 0 0 0 5 0 5
  Pedagojik Formasyon Sertifikasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 92 236 3.911 70 142 212 162 378 540
  Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı 17 34 51 0 0 0 17 34 51
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 4 20 24 0 0 0 4 20 24
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 23 27 50 0 0 0 23 27 50
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 17 39 56 17 39 56
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 13 52 65 0 0 0 13 52 65
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 24 40 64 24 40 64
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 4 19 23 0 0 0 4 19 23
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 21 47 68 0 0 0 21 47 68
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 16 41 57 16 41 57
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 37 47 0 0 0 10 37 47
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 12 21 33 12 21 33
  Sağlık Yüksekokulu 73 102 3.911 37 15 52 110 117 227
  Hemşirelik Hemşirelik 37 81 118 0 0 0 37 81 118
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 34 21 55 0 0 0 34 21 55
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 37 15 52 37 15 52
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 37 34 3.911 34 12 46 71 46 117
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 29 31 60 0 0 0 29 31 60
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 34 12 46 34 12 46
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 64 29 3.911 51 24 75 115 53 168
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 44 1 45 0 0 0 44 1 45
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 16 0 16 16 0 16
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 20 28 48 0 0 0 20 28 48
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 35 24 59 35 24 59
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 25 8 3.911 0 0 0 25 8 33
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 14 2 16 0 0 0 14 2 16
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 45 60 3.911 18 17 35 63 77 140
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 6 8 14 0 0 0 6 8 14
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 18 22 0 0 0 4 18 22
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 1 6 7 1 6 7
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 12 15 27 0 0 0 12 15 27
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 23 19 42 0 0 0 23 19 42
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 9 26 17 9 26
  Spor Bilimleri Fakültesi 94 49 3.911 58 18 76 152 67 219
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 28 16 44 0 0 0 28 16 44
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 33 5 38 33 5 38
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 46 20 66 0 0 0 46 20 66
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 20 13 33 0 0 0 20 13 33
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 13 38 25 13 38
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 29 3 3.911 8 0 8 37 3 40
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 17 3 20 0 0 0 17 3 20
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 4 0 4 4 0 4
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Tıp Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 26 76 3.911 4 55 59 30 131 161
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 2 53 55 0 0 0 2 53 55
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 2 54 56 2 54 56
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 15 16 31 0 0 0 15 16 31
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9 1 10 0 0 0 9 1 10
  Tasarım Moda Tasarım 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 122 120 3.911 144 91 235 266 211 477
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 31 40 71 0 0 0 31 40 71
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 33 31 64 33 31 64
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 14 27 41 0 0 0 14 27 41
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 14 17 31 14 17 31
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 51 27 78 0 0 0 51 27 78
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 55 20 75 55 20 75
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 26 26 52 0 0 0 26 26 52
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 42 23 65 42 23 65
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Ziraat Fakültesi 1 0 3.911 0 0 0 1 0 1
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 49 29 3.911 0 0 0 49 29 78
  Bitki Koruma Bitki Koruma 20 16 36 0 0 0 20 16 36
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 26 11 37 0 0 0 26 11 37
  Zootekni Zootekni 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  2021 1.906 2.189 4.095 1.069 962 2.031 2.975 3.151 6.126
  Adalet Meslek Yüksekokulu 50 86 4.095 68 75 143 118 161 279
  Hukuk Adalet 26 48 74 0 0 0 26 48 74
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 38 41 79 38 41 79
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 24 38 62 0 0 0 24 38 62
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 30 34 64 30 34 64
  Banaz Meslek Yüksekokulu 86 80 4.095 5 1 6 91 81 172
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 4 5 9 0 0 0 4 5 9
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 5 1 6 5 1 6
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 19 8 27 0 0 0 19 8 27
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 8 7 15 0 0 0 8 7 15
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 3 23 26 0 0 0 3 23 26
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 33 9 42 0 0 0 33 9 42
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 11 25 36 0 0 0 11 25 36
  Diş Hekimliği Fakültesi 24 31 4.095 0 0 0 24 31 55
  Diş Hekimliği Diş Hekimliği 24 31 55 0 0 0 24 31 55
  Eğitim Fakültesi 108 245 4.095 18 38 56 126 283 409
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 7 5 12 0 0 0 7 5 12
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 47 65 0 0 0 18 47 65
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 18 37 55 18 37 55
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 10 21 31 0 0 0 10 21 31
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 30 36 0 0 0 6 30 36
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 8 29 37 0 0 0 8 29 37
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 15 37 52 0 0 0 15 37 52
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 25 23 48 0 0 0 25 23 48
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 19 53 72 0 0 0 19 53 72
  Eşme Meslek Yüksekokulu 53 47 4.095 0 0 0 53 47 100
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 10 13 23 0 0 0 10 13 23
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 33 21 54 0 0 0 33 21 54
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 6 6 12 0 0 0 6 6 12
  Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  Fen Edebiyat Fakültesi 122 234 4.095 110 145 255 232 379 611
  Arkeoloji Arkeoloji 12 7 19 0 0 0 12 7 19
  Coğrafya Coğrafya 24 35 59 0 0 0 24 35 59
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 24 22 46 24 22 46
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 6 30 36 0 0 0 6 30 36
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 13 25 38 13 25 38
  Matematik Matematik 10 17 27 0 0 0 10 17 27
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 9 35 44 0 0 0 9 35 44
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 13 13 26 0 0 0 13 13 26
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 24 16 40 24 16 40
  Sosyoloji Sosyoloji 6 41 47 0 0 0 6 41 47
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 12 36 48 12 36 48
  Tarih Tarih 32 20 52 0 0 0 32 20 52
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 17 11 28 17 11 28
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 10 36 46 0 0 0 10 36 46
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Güzel Sanatlar Fakültesi 10 49 4.095 0 0 0 10 49 59
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 1 18 19 0 0 0 1 18 19
  Resim Resim 0 14 14 0 0 0 0 14 14
  Seramik Seramik 6 9 15 0 0 0 6 9 15
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 208 242 4.095 148 86 234 356 328 684
  Ekonometri Ekonometri 22 13 35 0 0 0 22 13 35
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 12 7 19 12 7 19
  İktisat İktisat 41 56 97 0 0 0 41 56 97
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 25 10 35 25 10 35
  İşletme İşletme 38 22 60 0 0 0 38 22 60
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 22 2 24 22 2 24
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 36 47 83 0 0 0 36 47 83
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 40 36 76 40 36 76
  Maliye Maliye 48 51 99 0 0 0 48 51 99
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 49 31 80 49 31 80
  Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 23 53 76 0 0 0 23 53 76
  İletişim Fakültesi 108 102 4.095 106 86 192 214 188 402
  Gazetecilik Gazetecilik 22 24 46 0 0 0 22 24 46
  Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 30 16 46 30 16 46
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 26 39 65 0 0 0 26 39 65
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 18 30 48 18 30 48
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 32 19 51 0 0 0 32 19 51
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 22 20 42 22 20 42
  Yeni Medya Yeni Medya 28 20 48 0 0 0 28 20 48
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 36 20 56 36 20 56
  İslami İlimler Fakültesi 57 77 4.095 37 55 92 94 132 226
  İslami İlimler İslami İlimler 57 77 134 0 0 0 57 77 134
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 37 55 92 37 55 92
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 14 9 4.095 0 0 0 14 9 23
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Dış Ticaret Dış Ticaret 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 9 5 14 0 0 0 9 5 14
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 102 122 4.095 0 0 0 102 122 224
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 5 5 10 0 0 0 5 5 10
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 10 20 30 0 0 0 10 20 30
  Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 2 4 6 0 0 0 2 4 6
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 1 6 7 0 0 0 1 6 7
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 4 4 8 0 0 0 4 4 8
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 1 5 6 0 0 0 1 5 6
  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 6 2 8 0 0 0 6 2 8
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 3 6 9 0 0 0 3 6 9
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 11 12 23 0 0 0 11 12 23
  Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 6 5 11 0 0 0 6 5 11
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 17 4.095 0 0 0 5 17 22
  Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama 5 17 22 0 0 0 5 17 22
  Mühendislik Fakültesi 173 65 4.095 145 29 174 318 94 412
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 3 16 19 0 0 0 3 16 19
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 5 7 2 5 7
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 53 14 67 0 0 0 53 14 67
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 66 18 84 66 18 84
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 11 13 24 0 0 0 11 13 24
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 6 0 6 0 0 0 6 0 6
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 85 14 99 0 0 0 85 14 99
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%75 Burslu) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 75 6 81 75 6 81
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 10 4 14 0 0 0 10 4 14
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 5 3 8 0 0 0 5 3 8
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 133 257 4.095 78 174 252 211 431 642
  Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı 18 31 49 0 0 0 18 31 49
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 14 30 44 0 0 0 14 30 44
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 33 45 78 0 0 0 33 45 78
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 25 50 75 25 50 75
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 16 45 61 0 0 0 16 45 61
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 20 48 68 20 48 68
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 12 24 36 0 0 0 12 24 36
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 20 52 72 0 0 0 20 52 72
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 23 51 74 23 51 74
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 20 30 50 0 0 0 20 30 50
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 10 25 35 10 25 35
  Sağlık Yüksekokulu 56 118 4.095 27 19 46 83 137 220
  Hemşirelik Hemşirelik 27 74 101 0 0 0 27 74 101
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 25 25 50 0 0 0 25 25 50
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 27 19 46 27 19 46
  Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 4 19 23 0 0 0 4 19 23
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 28 24 4.095 31 18 49 59 42 101
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 5 1 6 0 0 0 5 1 6
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 23 23 46 0 0 0 23 23 46
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 31 18 49 31 18 49
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 63 39 4.095 37 28 65 100 67 167
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 41 4 45 0 0 0 41 4 45
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 5 1 6 5 1 6
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 22 35 57 0 0 0 22 35 57
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 32 27 59 32 27 59
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 65 62 4.095 29 27 56 94 89 183
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 11 7 18 0 0 0 11 7 18
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 19 22 41 0 0 0 19 22 41
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 4 7 11 4 7 11
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 16 13 29 0 0 0 16 13 29
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 8 6 14 8 6 14
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 19 20 39 0 0 0 19 20 39
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 14 31 17 14 31
  Spor Bilimleri Fakültesi 104 45 4.095 63 31 94 167 76 243
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 44 17 61 0 0 0 44 17 61
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 38 24 62 38 24 62
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 36 17 53 0 0 0 36 17 53
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 24 11 35 0 0 0 24 11 35
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 7 32 25 7 32
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 81 15 4.095 5 0 5 86 15 101
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 22 7 29 0 0 0 22 7 29
  Elektrik ve Enerji Elektrik 15 0 15 0 0 0 15 0 15
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 9 0 9 0 0 0 9 0 9
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 3 0 3 3 0 3
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine 15 0 15 0 0 0 15 0 15
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 10 0 10 0 0 0 10 0 10
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 7 6 13 0 0 0 7 6 13
  Tıp Fakültesi 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 15 58 4.095 3 43 46 18 101 119
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 2 40 42 0 0 0 2 40 42
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 2 43 45 2 43 45
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 4 10 14 0 0 0 4 10 14
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 6 1 7 0 0 0 6 1 7
  Tasarım Moda Tasarım 3 7 10 0 0 0 3 7 10
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 148 135 4.095 159 107 266 307 242 549
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 23 40 63 0 0 0 23 40 63
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 31 39 70 31 39 70
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 29 42 71 0 0 0 29 42 71
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 40 30 70 40 30 70
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 54 30 84 0 0 0 54 30 84
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 59 18 77 59 18 77
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 42 23 65 0 0 0 42 23 65
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 29 20 49 29 20 49
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 43 6 4.095 0 0 0 43 6 49
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 43 6 49 0 0 0 43 6 49
  Ziraat Fakültesi 50 24 4.095 0 0 0 50 24 74
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Bitki Koruma Bitki Koruma 21 13 34 0 0 0 21 13 34
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 22 9 31 0 0 0 22 9 31
  Zootekni Zootekni 5 2 7 0 0 0 5 2 7
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
  2022 1.643 2.026 3.669 776 729 1.505 2.419 2.755 5.174
  Adalet Meslek Yüksekokulu 23 54 3.669 26 57 83 49 111 160
  Hukuk Adalet 10 28 38 0 0 0 10 28 38
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 6 23 29 6 23 29
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 13 26 39 0 0 0 13 26 39
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 20 34 54 20 34 54
  Banaz Meslek Yüksekokulu 64 85 3.669 1 0 1 65 85 150
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 10 1 11 0 0 0 10 1 11
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 3 14 17 0 0 0 3 14 17
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 8 24 32 0 0 0 8 24 32
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 31 17 48 0 0 0 31 17 48
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 8 22 30 0 0 0 8 22 30
  Diş Hekimliği Fakültesi 30 41 3.669 0 0 0 30 41 71
  Diş Hekimliği Diş Hekimliği 30 41 71 0 0 0 30 41 71
  Eğitim Fakültesi 101 270 3.669 19 27 46 120 297 417
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 8 55 63 0 0 0 8 55 63
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 19 27 46 19 27 46
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 15 19 0 0 0 4 15 19
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 13 31 44 0 0 0 13 31 44
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 16 42 58 0 0 0 16 42 58
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 17 48 65 0 0 0 17 48 65
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 19 34 53 0 0 0 19 34 53
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 21 42 63 0 0 0 21 42 63
  Eşme Meslek Yüksekokulu 35 38 3.669 1 2 3 36 40 76
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 5 7 12 0 0 0 5 7 12
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 2 3 1 2 3
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 20 21 41 0 0 0 20 21 41
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 8 7 15 0 0 0 8 7 15
  Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  Fen Edebiyat Fakültesi 127 260 3.669 96 125 221 223 385 608
  Arkeoloji Arkeoloji 9 7 16 0 0 0 9 7 16
  Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  Coğrafya Coğrafya 19 31 50 0 0 0 19 31 50
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 26 21 47 26 21 47
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 16 37 53 0 0 0 16 37 53
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 12 21 33 12 21 33
  Matematik Matematik 7 19 26 0 0 0 7 19 26
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 16 37 53 0 0 0 16 37 53
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 15 14 29 0 0 0 15 14 29
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 26 9 35 26 9 35
  Sosyoloji Sosyoloji 14 39 53 0 0 0 14 39 53
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 9 15 24 9 15 24
  Tarih Tarih 21 23 44 0 0 0 21 23 44
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 19 21 40 19 21 40
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 5 47 52 0 0 0 5 47 52
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 3 37 40 3 37 40
  Güzel Sanatlar Fakültesi 13 41 3.669 0 0 0 13 41 54
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 4 10 14 0 0 0 4 10 14
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 5 16 21 0 0 0 5 16 21
  Resim Resim 2 12 14 0 0 0 2 12 14
  Seramik Seramik 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 113 152 3.669 61 44 105 174 196 370
  Ekonometri Ekonometri 4 5 9 0 0 0 4 5 9
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 6 2 8 6 2 8
  İktisat İktisat 18 9 27 0 0 0 18 9 27
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 7 7 14 7 7 14
  İşletme İşletme 20 13 33 0 0 0 20 13 33
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 7 5 12 7 5 12
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 32 37 69 0 0 0 32 37 69
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 19 17 36 19 17 36
  Maliye Maliye 31 33 64 0 0 0 31 33 64
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 22 13 35 22 13 35
  Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 8 55 63 0 0 0 8 55 63
  İletişim Fakültesi 131 91 3.669 124 85 209 255 176 431
  Gazetecilik Gazetecilik 30 17 47 0 0 0 30 17 47
  Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 29 16 45 29 16 45
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 27 33 60 0 0 0 27 33 60
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 33 36 69 33 36 69
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 31 20 51 0 0 0 31 20 51
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 34 17 51 34 17 51
  Yeni Medya Yeni Medya 43 21 64 0 0 0 43 21 64
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 28 16 44 28 16 44
  İslami İlimler Fakültesi 36 88 3.669 24 58 82 60 146 206
  İslami İlimler İslami İlimler 36 88 124 0 0 0 36 88 124
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 24 58 82 24 58 82
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 23 11 3.669 0 0 0 23 11 34
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 12 4 16 0 0 0 12 4 16
  Dış Ticaret Dış Ticaret 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 9 6 15 0 0 0 9 6 15
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 63 53 3.669 0 0 0 63 53 116
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (DR)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tasarım Çalışmaları (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (DR) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 9 2 11 0 0 0 9 2 11
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 13 9 3.669 0 0 0 13 9 22
  Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama 13 9 22 0 0 0 13 9 22
  Mühendislik Fakültesi 165 67 3.669 126 18 144 291 85 376
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 1 12 13 0 0 0 1 12 13
  Harita Mühendisliği Harita Mühendisliği 9 9 18 0 0 0 9 9 18
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 57 14 71 0 0 0 57 14 71
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 57 9 66 57 9 66
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 8 13 21 0 0 0 8 13 21
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 69 14 83 0 0 0 69 14 83
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 69 8 77 69 8 77
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 12 5 17 0 0 0 12 5 17
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 106 284 3.669 74 146 220 180 430 610
  Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı 21 42 63 0 0 0 21 42 63
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 4 33 37 0 0 0 4 33 37
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 23 57 80 0 0 0 23 57 80
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 30 40 70 30 40 70
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 11 40 51 0 0 0 11 40 51
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 16 38 54 16 38 54
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 19 26 45 0 0 0 19 26 45
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 13 56 69 0 0 0 13 56 69
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 14 43 57 14 43 57
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 15 30 45 0 0 0 15 30 45
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 14 25 39 14 25 39
  Sağlık Yüksekokulu 61 118 3.669 20 9 29 81 127 208
  Hemşirelik Hemşirelik 19 81 100 0 0 0 19 81 100
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 32 24 56 0 0 0 32 24 56
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 20 9 29 20 9 29
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 8 13 21 0 0 0 8 13 21
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 29 34 3.669 17 15 32 46 49 95
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 10 3 13 0 0 0 10 3 13
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 19 31 50 0 0 0 19 31 50
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 17 15 32 17 15 32
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 41 30 3.669 12 12 24 53 42 95
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 27 5 32 0 0 0 27 5 32
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 14 25 39 0 0 0 14 25 39
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 12 12 24 12 12 24
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 57 71 3.669 39 31 70 96 102 198
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 12 12 24 0 0 0 12 12 24
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 15 22 37 0 0 0 15 22 37
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 18 17 35 18 17 35
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 13 17 30 0 0 0 13 17 30
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 10 4 14 10 4 14
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 17 20 37 0 0 0 17 20 37
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 11 10 21 11 10 21
  Spor Bilimleri Fakültesi 107 18 3.669 69 16 85 176 34 210
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 34 10 44 0 0 0 34 10 44
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 40 12 52 40 12 52
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 46 6 52 0 0 0 46 6 52
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 27 2 29 0 0 0 27 2 29
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 29 4 33 29 4 33
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 144 17 3.669 0 0 0 144 17 161
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 32 4 36 0 0 0 32 4 36
  Elektrik ve Enerji Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Elektrik ve Enerji Elektrik 26 1 27 0 0 0 26 1 27
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Elektronik ve Otomasyon Mekatronik 16 0 16 0 0 0 16 0 16
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 13 0 13 0 0 0 13 0 13
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine 26 2 28 0 0 0 26 2 28
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 21 0 21 0 0 0 21 0 21
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 6 10 16 0 0 0 6 10 16
  Tıp Fakültesi 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 2 78 3.669 0 52 52 2 130 132
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 0 58 58 0 0 0 0 58 58
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 0 52 52 0 52 52
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 2 15 17 0 0 0 2 15 17
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Tasarım Moda Tasarım 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 93 83 3.669 67 32 99 160 115 275
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 35 31 66 0 0 0 35 31 66
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 14 11 25 14 11 25
  Bankacılık ve Finans Finans ve Bankacılık 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 9 15 24 0 0 0 9 15 24
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 16 6 22 16 6 22
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 35 15 50 0 0 0 35 15 50
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 21 3 24 21 3 24
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 12 21 33 0 0 0 12 21 33
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 16 12 28 16 12 28
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 22 7 3.669 0 0 0 22 7 29
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 22 7 29 0 0 0 22 7 29
  Ziraat Fakültesi 44 26 3.669 0 0 0 44 26 70
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Bitki Koruma Bitki Koruma 15 14 29 0 0 0 15 14 29
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 22 9 31 0 0 0 22 9 31
  Zootekni Zootekni 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 0 0 3.669 0 0 0 0 0 0
  2023 1.665 2.215 3.880 572 607 1.179 2.237 2.822 5.059
  Adalet Meslek Yüksekokulu 40 95 3.880 46 74 120 86 169 255
  Hukuk Adalet 14 46 60 0 0 0 14 46 60
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 26 43 69 26 43 69
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 26 49 75 0 0 0 26 49 75
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Banaz Meslek Yüksekokulu 68 77 3.880 0 0 0 68 77 145
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 0 4 4 0 0 0 0 4 4
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 19 6 25 0 0 0 19 6 25
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 6 12 18 0 0 0 6 12 18
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 1 19 20 0 0 0 1 19 20
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 31 9 40 0 0 0 31 9 40
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 8 2 10 0 0 0 8 2 10
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 3 25 28 0 0 0 3 25 28
  Diş Hekimliği Fakültesi 17 36 3.880 0 0 0 17 36 53
  Diş Hekimliği Diş Hekimliği 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  Diş Hekimliği Diş Hekimliği 12 30 42 0 0 0 12 30 42
  Eğitim Fakültesi 122 307 3.880 16 27 43 138 334 472
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 19 56 75 0 0 0 19 56 75
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 15 27 42 15 27 42
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 11 15 0 0 0 4 11 15
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 11 47 58 0 0 0 11 47 58
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Özel Eğitim Özel Eğitim Öğretmenliği 29 46 75 0 0 0 29 46 75
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 10 44 54 0 0 0 10 44 54
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 11 40 51 0 0 0 11 40 51
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 20 26 46 0 0 0 20 26 46
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 16 37 53 0 0 0 16 37 53
  Eşme Meslek Yüksekokulu 35 78 3.880 0 0 0 35 78 113
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri 8 21 29 0 0 0 8 21 29
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 3 16 19 0 0 0 3 16 19
  Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 8 11 19 0 0 0 8 11 19
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 12 20 32 0 0 0 12 20 32
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 3 6 9 0 0 0 3 6 9
  Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 3.880 0 0 0 0 0 0
  Fen Edebiyat Fakültesi 63 118 3.880 43 61 104 106 179 285
  Arkeoloji Arkeoloji 7 1 8 0 0 0 7 1 8
  Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Coğrafya Coğrafya 6 10 16 0 0 0 6 10 16
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 11 9 20 11 9 20
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 5 14 19 0 0 0 5 14 19
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 7 8 15 7 8 15
  Matematik Matematik 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 10 38 48 0 0 0 10 38 48
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 3 13 16 0 0 0 3 13 16
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 3 7 10 3 7 10
  Sosyoloji Sosyoloji 3 18 21 0 0 0 3 18 21
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 2 15 17 2 15 17
  Tarih Tarih 19 6 25 0 0 0 19 6 25
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 19 6 25 19 6 25
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 1 16 17 1 16 17
  Güzel Sanatlar Fakültesi 7 19 3.880 0 0 0 7 19 26
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 3 9 12 0 0 0 3 9 12
  Resim Resim 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Seramik Seramik 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108 182 3.880 55 35 90 163 217 380
  Ekonometri Ekonometri 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 7 0 7 7 0 7