Son 5 Yıl Mezun Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 30

Son 5 Yıl İçinde Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı


Yıl Ön
Lisans
Lisans Tezsiz Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora Formasyon Toplam
2018 1.787 3.249 18 148 10 663 5.875
2019 1.520 3.783 9 431 10 1.258 7.011
2020 1.608 4.166 24 140 11 5 5.954
2021 1.934 3.961 30 179 15 0 6.119
2022 123 371 0 28 6 0 528
TOPLAM 6.972 15.530 81 926 52 1.926 25.487
  Son 5 Yıl'a Ait Mezun Olan Öğrenci Sayıları
  Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
  # E K T E K T E K T
  2018 1.634 2.332 3.966 956 953 1.909 2.590 3.285 5.875
  Adalet Meslek Yüksekokulu 32 53 3.966 36 39 75 68 92 160
  Hukuk Adalet 16 23 39 0 0 0 16 23 39
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 13 19 32 13 19 32
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 16 30 46 0 0 0 16 30 46
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 23 20 43 23 20 43
  Banaz Meslek Yüksekokulu 83 62 3.966 42 27 69 125 89 214
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 13 25 38 0 0 0 13 25 38
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 19 21 40 19 21 40
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 9 7 16 0 0 0 9 7 16
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 4 13 17 0 0 0 4 13 17
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 3 27 0 0 0 24 3 27
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 23 6 29 23 6 29
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 6 0 6 0 0 0 6 0 6
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 8 1 9 0 0 0 8 1 9
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 12 8 20 0 0 0 12 8 20
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 7 5 12 0 0 0 7 5 12
  Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Eğitim Fakültesi 110 274 3.966 21 29 50 131 303 434
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 41 59 0 0 0 18 41 59
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 19 27 46 19 27 46
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 18 31 49 0 0 0 18 31 49
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 4 37 41 0 0 0 4 37 41
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 12 54 66 0 0 0 12 54 66
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 29 34 63 0 0 0 29 34 63
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 17 40 57 0 0 0 17 40 57
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Eşme Meslek Yüksekokulu 67 64 3.966 22 17 39 89 81 170
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8 11 19 0 0 0 8 11 19
  El Sanatları Geleneksel El Sanatları 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 6 15 21 0 0 0 6 15 21
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 11 14 25 11 14 25
  İktisadi ve İdari Programlar İşletme 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9 9 18 0 0 0 9 9 18
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 19 8 27 0 0 0 19 8 27
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 24 18 42 0 0 0 24 18 42
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 9 3 12 9 3 12
  Fen Bilimleri Enstitüsü 23 26 3.966 0 0 0 23 26 49
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 1 5 6 0 0 0 1 5 6
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 4 4 8 0 0 0 4 4 8
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Fen Edebiyat Fakültesi 149 255 3.966 117 217 334 266 472 738
  Arkeoloji Arkeoloji 10 8 18 0 0 0 10 8 18
  Coğrafya Coğrafya 31 37 68 0 0 0 31 37 68
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 33 28 61 33 28 61
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 12 41 53 0 0 0 12 41 53
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 30 47 17 30 47
  Matematik Matematik 12 18 30 0 0 0 12 18 30
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 6 6 0 6 6
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 18 25 0 0 0 7 18 25
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 8 21 29 8 21 29
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 15 14 29 0 0 0 15 14 29
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
  Sosyoloji Sosyoloji 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 14 32 46 14 32 46
  Tarih Tarih 32 29 61 0 0 0 32 29 61
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 21 33 54 21 33 54
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 18 54 72 0 0 0 18 54 72
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 48 62 14 48 62
  Güzel Sanatlar Fakültesi 12 33 3.966 0 0 0 12 33 45
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 5 4 9 0 0 0 5 4 9
  Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 1 8 9 0 0 0 1 8 9
  Resim Resim 0 8 8 0 0 0 0 8 8
  Seramik Seramik 6 13 19 0 0 0 6 13 19
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 134 211 3.966 178 178 356 312 389 701
  Ekonometri Ekonometri 15 27 42 0 0 0 15 27 42
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 20 19 39 20 19 39
  İktisat İktisat 28 32 60 0 0 0 28 32 60
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 36 34 70 36 34 70
  İşletme İşletme 27 45 72 0 0 0 27 45 72
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 45 32 77 45 32 77
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 34 56 90 0 0 0 34 56 90
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 37 54 91 37 54 91
  Maliye Maliye 30 51 81 0 0 0 30 51 81
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 40 39 79 40 39 79
  İletişim Fakültesi 46 39 3.966 53 23 76 99 62 161
  Gazetecilik Gazetecilik 9 8 17 0 0 0 9 8 17
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 18 24 42 0 0 0 18 24 42
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 29 13 42 29 13 42
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 19 7 26 0 0 0 19 7 26
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 24 10 34 24 10 34
  İslami İlimler Fakültesi 20 46 3.966 22 50 72 42 96 138
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
  İslami İlimler İslami İlimler 18 46 64 0 0 0 18 46 64
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 21 49 70 21 49 70
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 34 49 3.966 0 0 0 34 49 83
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 13 5 18 0 0 0 13 5 18
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 16 18 0 0 0 2 16 18
  Dış Ticaret Dış Ticaret 4 7 11 0 0 0 4 7 11
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 15 21 36 0 0 0 15 21 36
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 120 61 3.966 70 15 85 190 76 266
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 25 5 30 0 0 0 25 5 30
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 14 4 18 14 4 18
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 13 28 41 0 0 0 13 28 41
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 52 14 66 0 0 0 52 14 66
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%25 Burslu) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 52 6 58 52 6 58
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 10 4 14 0 0 0 10 4 14
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 4 5 9 4 5 9
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 229 463 3.966 0 0 0 229 463 692
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 227 436 663 0 0 0 227 436 663
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 27 29 0 0 0 2 27 29
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 2 3.966 0 0 0 2 2 4
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 42 144 3.966 67 129 196 109 273 382
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 1 20 21 0 0 0 1 20 21
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 3 28 31 3 28 31
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 27 48 75 0 0 0 27 48 75
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 34 32 66 34 32 66
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 8 35 43 0 0 0 8 35 43
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 15 24 39 15 24 39
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 3 25 28 0 0 0 3 25 28
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 8 25 33 8 25 33
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 16 19 0 0 0 3 16 19
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 20 27 7 20 27
  Sağlık Yüksekokulu 61 102 3.966 28 21 49 89 123 212
  Hemşirelik Hemşirelik 29 83 112 0 0 0 29 83 112
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 32 19 51 0 0 0 32 19 51
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 28 21 49 28 21 49
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 33 28 3.966 0 0 0 33 28 61
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 10 2 12 0 0 0 10 2 12
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 20 26 46 0 0 0 20 26 46
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 70 26 3.966 60 22 82 130 48 178
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 53 1 54 0 0 0 53 1 54
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 40 1 41 40 1 41
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 17 25 42 0 0 0 17 25 42
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 20 21 41 20 21 41
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 63 60 3.966 0 0 0 63 60 123
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 7 6 13 0 0 0 7 6 13
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 9 3 12 0 0 0 9 3 12
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 0 5 5 0 0 0 0 5 5
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 5 1 6 0 0 0 5 1 6
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 2 8 10 0 0 0 2 8 10
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 4 9 13 0 0 0 4 9 13
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 2 4 6 0 0 0 2 4 6
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 51 73 3.966 44 34 78 95 107 202
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 11 10 21 0 0 0 11 10 21
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 8 22 30 0 0 0 8 22 30
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 13 10 23 13 10 23
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 8 12 20 0 0 0 8 12 20
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 14 11 25 14 11 25
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 24 29 53 0 0 0 24 29 53
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 13 30 17 13 30
  Spor Bilimleri Fakültesi 41 20 3.966 7 4 11 48 24 72
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 29 14 43 0 0 0 29 14 43
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 12 6 18 0 0 0 12 6 18
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 4 11 7 4 11
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 68 17 3.966 63 0 63 131 17 148
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 15 11 26 0 0 0 15 11 26
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 24 0 24 24 0 24
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 10 0 10 0 0 0 10 0 10
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 17 0 17 0 0 0 17 0 17
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 21 0 21 21 0 21
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 19 0 19 0 0 0 19 0 19
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 12 0 12 12 0 12
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 7 6 13 0 0 0 7 6 13
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 22 95 3.966 13 59 72 35 154 189
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 3 53 56 0 0 0 3 53 56
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 3 43 46 3 43 46
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 8 25 33 0 0 0 8 25 33
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 10 16 26 10 16 26
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Tasarım Moda Tasarım 2 14 16 0 0 0 2 14 16
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 79 110 3.966 113 89 202 192 199 391
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 13 52 65 0 0 0 13 52 65
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 34 40 74 34 40 74
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 25 33 58 0 0 0 25 33 58
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 30 31 61 30 31 61
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 41 25 66 0 0 0 41 25 66
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 49 18 67 49 18 67
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Ziraat Fakültesi 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 43 19 3.966 0 0 0 43 19 62
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Bitki Koruma Bitki Koruma 22 9 31 0 0 0 22 9 31
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 15 8 23 0 0 0 15 8 23
  Zootekni Zootekni 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  2019 2.107 2.848 4.955 1.070 987 2.057 3.177 3.835 7.012
  Adalet Meslek Yüksekokulu 28 47 4.955 22 35 57 50 82 132
  Hukuk Adalet 22 20 42 0 0 0 22 20 42
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 13 21 34 13 21 34
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 6 27 33 0 0 0 6 27 33
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 9 14 23 9 14 23
  Banaz Meslek Yüksekokulu 73 45 4.955 31 10 41 104 55 159
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 10 5 15 0 0 0 10 5 15
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 11 9 20 11 9 20
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 7 0 7 0 0 0 7 0 7
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 5 8 13 0 0 0 5 8 13
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 3 27 0 0 0 24 3 27
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 20 1 21 20 1 21
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 5 5 10 0 0 0 5 5 10
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 16 12 28 0 0 0 16 12 28
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 4.955 0 0 0 0 0 0
  Eğitim Fakültesi 133 295 4.955 21 33 54 154 328 482
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 20 13 33 0 0 0 20 13 33
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 19 32 51 0 0 0 19 32 51
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 21 33 54 21 33 54
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 11 38 49 0 0 0 11 38 49
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 18 42 60 0 0 0 18 42 60
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 2 42 44 0 0 0 2 42 44
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 13 58 71 0 0 0 13 58 71
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 21 36 57 0 0 0 21 36 57
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 29 34 63 0 0 0 29 34 63
  Eşme Meslek Yüksekokulu 45 37 4.955 11 6 17 56 43 99
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 9 16 0 0 0 7 9 16
  El Sanatları Geleneksel El Sanatları 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 11 11 22 0 0 0 11 11 22
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 5 3 8 5 3 8
  İktisadi ve İdari Programlar İşletme 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 18 8 26 0 0 0 18 8 26
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 6 3 9 6 3 9
  Fen Bilimleri Enstitüsü 67 69 4.955 0 0 0 67 69 136
  Enerji ve Çevre Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 10 4 14 0 0 0 10 4 14
  Kentsel Dönüşüm Disiplinlerarası Anabilim Dalı Kentsel Dönüşüm (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 13 4 17 0 0 0 13 4 17
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 1 8 9 0 0 0 1 8 9
  Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 5 6 0 0 0 1 5 6
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 6 2 8 0 0 0 6 2 8
  Fen Edebiyat Fakültesi 125 260 4.955 105 219 324 230 479 709
  Arkeoloji Arkeoloji 13 16 29 0 0 0 13 16 29
  Coğrafya Coğrafya 30 19 49 0 0 0 30 19 49
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 32 26 58 32 26 58
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 12 54 66 0 0 0 12 54 66
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 14 36 50 14 36 50
  Matematik Matematik 5 13 18 0 0 0 5 13 18
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 29 36 0 0 0 7 29 36
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 28 32 4 28 32
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 12 16 28 0 0 0 12 16 28
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 16 17 33 16 17 33
  Sosyoloji Sosyoloji 11 38 49 0 0 0 11 38 49
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 4 46 50 4 46 50
  Tarih Tarih 24 30 54 0 0 0 24 30 54
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 21 24 45 21 24 45
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 45 56 0 0 0 11 45 56
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 41 55 14 41 55
  Güzel Sanatlar Fakültesi 15 40 4.955 0 0 0 15 40 55
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 1 13 14 0 0 0 1 13 14
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Resim Resim 5 14 19 0 0 0 5 14 19
  Seramik Seramik 8 9 17 0 0 0 8 9 17
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 158 243 4.955 176 188 364 334 431 765
  Ekonometri Ekonometri 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 24 35 59 24 35 59
  İktisat İktisat 30 51 81 0 0 0 30 51 81
  İktisat İktisat (%50 Burslu) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 39 23 62 39 23 62
  İşletme İşletme 43 51 94 0 0 0 43 51 94
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 46 31 77 46 31 77
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 38 48 86 0 0 0 38 48 86
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 29 46 75 29 46 75
  Maliye Maliye 34 57 91 0 0 0 34 57 91
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 38 53 91 38 53 91
  İletişim Fakültesi 122 80 4.955 81 45 126 203 125 328
  Gazetecilik Gazetecilik 30 20 50 0 0 0 30 20 50
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 22 36 58 0 0 0 22 36 58
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 22 24 46 22 24 46
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 37 13 50 0 0 0 37 13 50
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 25 9 34 25 9 34
  Yeni Medya Yeni Medya 33 11 44 0 0 0 33 11 44
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 34 12 46 34 12 46
  İslami İlimler Fakültesi 37 76 4.955 36 52 88 73 128 201
  İslami İlimler İslami İlimler 37 76 113 0 0 0 37 76 113
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 36 52 88 36 52 88
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 24 4.955 0 0 0 20 24 44
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 6 7 13 0 0 0 6 7 13
  Dış Ticaret Dış Ticaret 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 9 13 22 0 0 0 9 13 22
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 4.955 0 0 0 0 0 0
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 4.955 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 133 61 4.955 114 30 144 247 91 338
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 10 26 36 0 0 0 10 26 36
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 9 19 28 9 19 28
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 43 7 50 0 0 0 43 7 50
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 6 31 25 6 31
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 8 10 18 0 0 0 8 10 18
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 52 7 59 0 0 0 52 7 59
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 77 5 82 77 5 82
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 13 7 20 0 0 0 13 7 20
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 3 0 3 3 0 3
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 435 825 4.955 0 0 0 435 825 1.260
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 435 823 1.258 0 0 0 435 823 1.258
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7 4 4.955 0 0 0 7 4 11
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 7 4 11 0 0 0 7 4 11
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 63 134 4.955 66 127 193 129 261 390
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 3 11 14 0 0 0 3 11 14
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 1 4 5 1 4 5
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 29 31 60 0 0 0 29 31 60
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 30 39 69 30 39 69
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 17 34 51 0 0 0 17 34 51
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 18 30 48 18 30 48
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 9 42 51 0 0 0 9 42 51
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 9 36 45 9 36 45
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5 16 21 0 0 0 5 16 21
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 8 18 26 8 18 26
  Sağlık Yüksekokulu 55 102 4.955 34 19 53 89 121 210
  Hemşirelik Hemşirelik 27 74 101 0 0 0 27 74 101
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 26 25 51 0 0 0 26 25 51
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 34 19 53 34 19 53
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 36 32 4.955 30 21 51 66 53 119
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 33 30 63 0 0 0 33 30 63
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 30 21 51 30 21 51
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 67 33 4.955 73 17 90 140 50 190
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 49 4 53 0 0 0 49 4 53
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 56 1 57 56 1 57
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 18 29 47 0 0 0 18 29 47
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 155 148 4.955 0 0 0 155 148 303
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 20 10 30 0 0 0 20 10 30
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 7 9 16 0 0 0 7 9 16
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 15 13 28 0 0 0 15 13 28
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 4 10 14 0 0 0 4 10 14
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 3 6 9 0 0 0 3 6 9
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 11 8 19 0 0 0 11 8 19
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 9 2 11 0 0 0 9 2 11
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 5 16 21 0 0 0 5 16 21
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 12 4 16 0 0 0 12 4 16
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 15 28 43 0 0 0 15 28 43
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 5 9 14 0 0 0 5 9 14
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 46 45 4.955 38 32 70 84 77 161
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 14 7 21 0 0 0 14 7 21
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 8 16 24 0 0 0 8 16 24
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 12 6 18 12 6 18
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 14 11 25 0 0 0 14 11 25
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 6 7 13 6 7 13
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 10 11 21 0 0 0 10 11 21
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 20 19 39 20 19 39
  Spor Bilimleri Fakültesi 80 33 4.955 37 4 41 117 37 154
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 16 9 25 0 0 0 16 9 25
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 14 0 14 14 0 14
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 39 13 52 0 0 0 39 13 52
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 25 11 36 0 0 0 25 11 36
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 23 4 27 23 4 27
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 34 6 4.955 48 0 48 82 6 88
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 8 4 12 0 0 0 8 4 12
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 18 0 18 18 0 18
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 11 0 11 0 0 0 11 0 11
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 9 0 9 9 0 9
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 15 0 15 15 0 15
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 8 0 8 0 0 0 8 0 8
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 6 68 4.955 7 56 63 13 124 137
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 0 51 51 0 0 0 0 51 51
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 1 54 55 1 54 55
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 6 2 8 6 2 8
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Tasarım Moda Tasarım 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Tasarım Moda Tasarım (İ.Ö) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 122 121 4.955 140 93 233 262 214 476
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 32 41 73 0 0 0 32 41 73
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 33 32 65 33 32 65
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 27 34 61 0 0 0 27 34 61
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 38 25 63 38 25 63
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 53 24 77 0 0 0 53 24 77
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 47 17 64 47 17 64
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 10 22 32 0 0 0 10 22 32
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 22 19 41 22 19 41
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 1 0 4.955 0 0 0 1 0 1
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Ziraat Fakültesi 0 0 4.955 0 0 0 0 0 0
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 44 20 4.955 0 0 0 44 20 64
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Bitki Koruma Bitki Koruma 18 10 28 0 0 0 18 10 28
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 24 10 34 0 0 0 24 10 34
  Zootekni Zootekni 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  2020 1.733 2.178 3.911 1.029 1.014 2.043 2.762 3.192 5.954
  Adalet Meslek Yüksekokulu 20 69 3.911 30 50 80 50 119 169
  Hukuk Adalet 9 45 54 0 0 0 9 45 54
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 11 24 35 0 0 0 11 24 35
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
  Banaz Meslek Yüksekokulu 96 69 3.911 7 4 11 103 73 176
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 23 19 42 0 0 0 23 19 42
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 6 4 10 6 4 10
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 10 3 13 0 0 0 10 3 13
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 8 18 26 0 0 0 8 18 26
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 29 7 36 0 0 0 29 7 36
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 19 17 36 0 0 0 19 17 36
  Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Eğitim Fakültesi 116 299 3.911 18 29 47 134 328 462
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12 29 41 0 0 0 12 29 41
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 18 28 46 18 28 46
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 22 40 62 0 0 0 22 40 62
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 16 43 59 0 0 0 16 43 59
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 3 47 50 0 0 0 3 47 50
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 20 50 70 0 0 0 20 50 70
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 16 30 46 0 0 0 16 30 46
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 12 50 62 0 0 0 12 50 62
  Eşme Meslek Yüksekokulu 36 20 3.911 3 0 3 39 20 59
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 7 2 9 0 0 0 7 2 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 15 8 23 0 0 0 15 8 23
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 3 14 0 0 0 11 3 14
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Fen Bilimleri Enstitüsü 9 11 3.911 0 0 0 9 11 20
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  Fen Edebiyat Fakültesi 144 295 3.911 114 186 300 258 481 739
  Arkeoloji Arkeoloji 18 13 31 0 0 0 18 13 31
  Coğrafya Coğrafya 34 23 57 0 0 0 34 23 57
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 25 29 54 25 29 54
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 8 44 52 0 0 0 8 44 52
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 32 49 17 32 49
  Matematik Matematik 12 27 39 0 0 0 12 27 39
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 43 51 0 0 0 8 43 51
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 4 8 4 4 8
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 11 20 31 0 0 0 11 20 31
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Sosyoloji Sosyoloji 11 46 57 0 0 0 11 46 57
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 9 47 56 9 47 56
  Tarih Tarih 31 31 62 0 0 0 31 31 62
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 26 20 46 26 20 46
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 48 59 0 0 0 11 48 59
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 38 52 14 38 52
  Güzel Sanatlar Fakültesi 2 39 3.911 0 0 0 2 39 41
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 0 13 13 0 0 0 0 13 13
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Resim Resim 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Seramik Seramik 2 11 13 0 0 0 2 11 13
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 194 273 3.911 177 200 377 371 473 844
  Ekonometri Ekonometri 21 35 56 0 0 0 21 35 56
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 27 29 56 27 29 56
  İktisat İktisat 35 44 79 0 0 0 35 44 79
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 30 42 72 30 42 72
  İşletme İşletme 35 50 85 0 0 0 35 50 85
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 42 52 94 42 52 94
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 47 50 97 0 0 0 47 50 97
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 39 36 75 39 36 75
  Maliye Maliye 38 50 88 0 0 0 38 50 88
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 39 41 80 39 41 80
  Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 18 44 62 0 0 0 18 44 62
  İletişim Fakültesi 117 101 3.911 94 94 188 211 195 406
  Gazetecilik Gazetecilik 33 22 55 0 0 0 33 22 55
  Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 28 35 63 0 0 0 28 35 63
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 21 32 53 21 32 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 31 22 53 0 0 0 31 22 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 31 22 53 31 22 53
  Yeni Medya Yeni Medya 25 22 47 0 0 0 25 22 47
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 25 24 49 25 24 49
  İslami İlimler Fakültesi 46 79 3.911 33 50 83 79 129 208
  İslami İlimler İslami İlimler 46 79 125 0 0 0 46 79 125
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 33 50 83 33 50 83
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 18 3.911 0 0 0 20 18 38
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 10 17 0 0 0 7 10 17
  Dış Ticaret Dış Ticaret 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 7 18 0 0 0 11 7 18
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 69 53 3.911 0 0 0 69 53 122
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 7 1 8 0 0 0 7 1 8
  Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 6 7 13 0 0 0 6 7 13
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 202 106 3.911 129 27 156 331 133 464
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 9 34 43 0 0 0 9 34 43
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 8 16 24 8 16 24
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 64 17 81 0 0 0 64 17 81
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 54 5 59 54 5 59
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 22 32 54 0 0 0 22 32 54
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 7 1 8 0 0 0 7 1 8
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 60 9 69 0 0 0 60 9 69
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 65 5 70 65 5 70
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 25 8 33 0 0 0 25 8 33
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 13 5 18 0 0 0 13 5 18
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 5 0 3.911 0 0 0 5 0 5
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 92 236 3.911 70 142 212 162 378 540
  Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı 17 34 51 0 0 0 17 34 51
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 4 20 24 0 0 0 4 20 24
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 23 27 50 0 0 0 23 27 50
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 17 39 56 17 39 56
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 13 52 65 0 0 0 13 52 65
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 24 40 64 24 40 64
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 4 19 23 0 0 0 4 19 23
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 21 47 68 0 0 0 21 47 68
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 16 41 57 16 41 57
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 37 47 0 0 0 10 37 47
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 12 21 33 12 21 33
  Sağlık Yüksekokulu 73 102 3.911 37 15 52 110 117 227
  Hemşirelik Hemşirelik 37 81 118 0 0 0 37 81 118
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 34 21 55 0 0 0 34 21 55
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 37 15 52 37 15 52
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 37 34 3.911 34 12 46 71 46 117
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 29 31 60 0 0 0 29 31 60
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 34 12 46 34 12 46
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 64 29 3.911 51 24 75 115 53 168
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 44 1 45 0 0 0 44 1 45
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 16 0 16 16 0 16
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 20 28 48 0 0 0 20 28 48
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 35 24 59 35 24 59
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 25 8 3.911 0 0 0 25 8 33
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 14 2 16 0 0 0 14 2 16
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 45 60 3.911 18 17 35 63 77 140
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 6 8 14 0 0 0 6 8 14
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 18 22 0 0 0 4 18 22
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 1 6 7 1 6 7
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 12 15 27 0 0 0 12 15 27
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 23 19 42 0 0 0 23 19 42
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 9 26 17 9 26
  Spor Bilimleri Fakültesi 94 49 3.911 58 18 76 152 67 219
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 28 16 44 0 0 0 28 16 44
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 33 5 38 33 5 38
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 46 20 66 0 0 0 46 20 66
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 20 13 33 0 0 0 20 13 33
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 13 38 25 13 38
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 29 3 3.911 8 0 8 37 3 40
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 17 3 20 0 0 0 17 3 20
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 4 0 4 4 0 4
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 5 0 5 0 0 0 5 0 5
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 26 76 3.911 4 55 59 30 131 161
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 2 53 55 0 0 0 2 53 55
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 2 54 56 2 54 56
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 15 16 31 0 0 0 15 16 31
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9 1 10 0 0 0 9 1 10
  Tasarım Moda Tasarım 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 122 120 3.911 144 91 235 266 211 477
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 31 40 71 0 0 0 31 40 71
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 33 31 64 33 31 64
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 14 27 41 0 0 0 14 27 41
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 14 17 31 14 17 31
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 51 27 78 0 0 0 51 27 78
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 55 20 75 55 20 75
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 26 26 52 0 0 0 26 26 52
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 42 23 65 42 23 65
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
  Ziraat Fakültesi 1 0 3.911 0 0 0 1 0 1
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 49 29 3.911 0 0 0 49 29 78
  Bitki Koruma Bitki Koruma 20 16 36 0 0 0 20 16 36
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 26 11 37 0 0 0 26 11 37
  Zootekni Zootekni 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  2021 1.904 2.185 4.089 1.070 960 2.030 2.974 3.145 6.119
  Adalet Meslek Yüksekokulu 50 86 4.089 68 75 143 118 161 279
  Hukuk Adalet 26 48 74 0 0 0 26 48 74
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 38 41 79 38 41 79
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 24 38 62 0 0 0 24 38 62
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 30 34 64 30 34 64
  Banaz Meslek Yüksekokulu 86 80 4.089 5 1 6 91 81 172
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 4 5 9 0 0 0 4 5 9
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 5 1 6 5 1 6
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 19 8 27 0 0 0 19 8 27
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 8 7 15 0 0 0 8 7 15
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 3 23 26 0 0 0 3 23 26
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 33 9 42 0 0 0 33 9 42
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 11 25 36 0 0 0 11 25 36
  Diş Hekimliği Fakültesi 24 31 4.089 0 0 0 24 31 55
  Diş Hekimliği Diş Hekimliği 24 31 55 0 0 0 24 31 55
  Eğitim Fakültesi 108 245 4.089 19 37 56 127 282 409
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 7 5 12 0 0 0 7 5 12
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 47 65 0 0 0 18 47 65
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 19 36 55 19 36 55
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 10 21 31 0 0 0 10 21 31
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 30 36 0 0 0 6 30 36
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 8 29 37 0 0 0 8 29 37
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 15 37 52 0 0 0 15 37 52
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 25 23 48 0 0 0 25 23 48
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 19 53 72 0 0 0 19 53 72
  Eşme Meslek Yüksekokulu 53 47 4.089 0 0 0 53 47 100
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 10 13 23 0 0 0 10 13 23
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 33 21 54 0 0 0 33 21 54
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 6 6 12 0 0 0 6 6 12
  Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 4.089 0 0 0 0 0 0
  Fen Edebiyat Fakültesi 121 232 4.089 110 145 255 231 377 608
  Arkeoloji Arkeoloji 12 7 19 0 0 0 12 7 19
  Coğrafya Coğrafya 24 35 59 0 0 0 24 35 59
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 24 22 46 24 22 46
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 6 29 35 0 0 0 6 29 35
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 13 25 38 13 25 38
  Matematik Matematik 10 17 27 0 0 0 10 17 27
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 9 35 44 0 0 0 9 35 44
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 12 13 25 0 0 0 12 13 25
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 24 16 40 24 16 40
  Sosyoloji Sosyoloji 6 41 47 0 0 0 6 41 47
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 12 36 48 12 36 48
  Tarih Tarih 32 20 52 0 0 0 32 20 52
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 17 11 28 17 11 28
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 10 35 45 0 0 0 10 35 45
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Güzel Sanatlar Fakültesi 10 49 4.089 0 0 0