Son 5 Yıl Mezun Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 28

Son 5 Yıl İçinde Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı


Yıl Ön
Lisans
Lisans Tezsiz Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora Formasyon Toplam
2017 1.659 2.754 25 76 9 1.085 5.608
2018 1.787 3.249 18 148 10 663 5.875
2019 1.520 3.783 8 431 10 1.258 7.010
2020 1.603 4.145 24 129 9 4 5.914
TOPLAM 6.569 13.931 75 784 38 3.010 24.407
  Son 5 Yıl'a Ait Mezun Olan Öğrenci Sayıları
  Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
  # E K T E K T E K T
  2017 1.597 2.387 3.984 769 855 1.624 2.366 3.242 5.608
  Adalet Meslek Yüksekokulu 18 31 3.984 16 23 39 34 54 88
  Hukuk Adalet 5 12 17 0 0 0 5 12 17
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 10 7 17 10 7 17
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 13 19 32 0 0 0 13 19 32
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 6 16 22 6 16 22
  Banaz Meslek Yüksekokulu 73 67 3.984 47 11 58 120 78 198
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 6 13 19 0 0 0 6 13 19
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 7 9 16 7 9 16
  El Sanatları Seramik, Cam ve Çinicilik 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 4 10 14 0 0 0 4 10 14
  Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Mobilya ve Dekorasyon 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 32 10 42 0 0 0 32 10 42
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 40 2 42 40 2 42
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 6 6 12 0 0 0 6 6 12
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 8 13 21 0 0 0 8 13 21
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 12 12 24 0 0 0 12 12 24
  Eğitim Fakültesi 98 222 3.984 22 42 64 120 264 384
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 41 59 0 0 0 18 41 59
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 17 39 56 17 39 56
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 5 29 34 0 0 0 5 29 34
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 14 40 54 0 0 0 14 40 54
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 13 45 58 0 0 0 13 45 58
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 24 25 49 0 0 0 24 25 49
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 24 42 66 0 0 0 24 42 66
  Eşme Meslek Yüksekokulu 58 74 3.984 8 17 25 66 91 157
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8 18 26 0 0 0 8 18 26
  El Sanatları Geleneksel El Sanatları 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 9 20 29 0 0 0 9 20 29
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 6 15 21 6 15 21
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 11 18 29 0 0 0 11 18 29
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 25 14 39 0 0 0 25 14 39
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 2 2 4 2 2 4
  Fen Bilimleri Enstitüsü 13 11 3.984 0 0 0 13 11 24
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Fen Edebiyat Fakültesi 116 234 3.984 127 192 319 243 426 669
  Coğrafya Coğrafya 28 24 52 0 0 0 28 24 52
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 31 21 52 31 21 52
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 8 32 40 0 0 0 8 32 40
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 21 31 52 21 31 52
  Matematik Matematik 5 24 29 0 0 0 5 24 29
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 3 4 7 3 4 7
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 6 30 36 0 0 0 6 30 36
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 19 23 4 19 23
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 18 18 36 0 0 0 18 18 36
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 20 19 39 20 19 39
  Sosyoloji Sosyoloji 8 38 46 0 0 0 8 38 46
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 6 40 46 6 40 46
  Tarih Tarih 26 24 50 0 0 0 26 24 50
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 27 21 48 27 21 48
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 16 44 60 0 0 0 16 44 60
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 15 37 52 15 37 52
  Güzel Sanatlar Fakültesi 6 12 3.984 0 0 0 6 12 18
  Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Seramik Seramik 3 9 12 0 0 0 3 9 12
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 134 194 3.984 144 174 318 278 368 646
  Ekonometri Ekonometri 7 14 21 0 0 0 7 14 21
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 18 10 28 18 10 28
  İktisat İktisat 20 43 63 0 0 0 20 43 63
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 21 31 52 21 31 52
  İşletme İşletme 44 42 86 0 0 0 44 42 86
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 46 44 90 46 44 90
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 31 42 73 0 0 0 31 42 73
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 25 46 71 25 46 71
  Maliye Maliye 32 53 85 0 0 0 32 53 85
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 34 43 77 34 43 77
  İletişim Fakültesi 18 39 3.984 26 26 52 44 65 109
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 27 31 0 0 0 4 27 31
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 12 19 31 12 19 31
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 14 12 26 0 0 0 14 12 26
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 14 7 21 14 7 21
  İslami İlimler Fakültesi 25 46 3.984 26 43 69 51 89 140
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 25 46 71 0 0 0 25 46 71
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 26 43 69 26 43 69
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 44 57 3.984 0 0 0 44 57 101
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 18 7 25 0 0 0 18 7 25
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8 12 20 0 0 0 8 12 20
  Dış Ticaret Dış Ticaret 9 17 26 0 0 0 9 17 26
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 9 21 30 0 0 0 9 21 30
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 88 64 3.984 66 17 83 154 81 235
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 13 31 44 0 0 0 13 31 44
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 46 7 53 0 0 0 46 7 53
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 59 11 70 59 11 70
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 7 2 9 0 0 0 7 2 9
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 12 21 33 0 0 0 12 21 33
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 6 13 7 6 13
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 364 739 3.984 0 0 0 364 739 1.103
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 362 723 1.085 0 0 0 362 723 1.085
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 16 18 0 0 0 2 16 18
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 59 147 3.984 75 116 191 134 263 397
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 6 29 35 0 0 0 6 29 35
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 9 33 42 9 33 42
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 29 48 77 0 0 0 29 48 77
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 36 31 67 36 31 67
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 12 34 46 0 0 0 12 34 46
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 14 21 35 14 21 35
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 5 22 27 0 0 0 5 22 27
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 9 19 28 9 19 28
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 7 14 21 0 0 0 7 14 21
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 12 19 7 12 19
  Sağlık Yüksekokulu 34 79 3.984 0 0 0 34 79 113
  Hemşirelik Hemşirelik 34 78 112 0 0 0 34 78 112
  Hemşirelik Hemşirelik (%50 Burslu) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 21 8 3.984 0 0 0 21 8 29
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 17 5 22 0 0 0 17 5 22
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 54 0 3.984 23 0 23 77 0 77
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 54 0 54 0 0 0 54 0 54
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 23 0 23 23 0 23
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 63 23 3.984 0 0 0 63 23 86
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 17 3 20 0 0 0 17 3 20
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 10 2 12 0 0 0 10 2 12
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 11 2 13 0 0 0 11 2 13
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (DR)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 67 82 3.984 53 42 95 120 124 244
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 9 13 22 0 0 0 9 13 22
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9 26 35 0 0 0 9 26 35
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 11 12 23 11 12 23
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 19 20 39 0 0 0 19 20 39
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 17 14 31 17 14 31
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 30 23 53 0 0 0 30 23 53
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 25 16 41 25 16 41
  Spor Bilimleri Fakültesi 37 15 3.984 0 0 0 37 15 52
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 37 15 52 0 0 0 37 15 52
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 79 15 3.984 54 0 54 133 15 148
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 13 9 22 0 0 0 13 9 22
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 26 0 26 26 0 26
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 24 0 24 0 0 0 24 0 24
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 11 0 11 11 0 11
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 16 0 16 0 0 0 16 0 16
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 9 0 9 9 0 9
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 22 0 22 0 0 0 22 0 22
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 8 0 8 8 0 8
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 36 106 3.984 8 70 78 44 176 220
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 2 53 55 0 0 0 2 53 55
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 0 49 49 0 49 49
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 10 21 31 0 0 0 10 21 31
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 8 21 29 8 21 29
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 18 6 24 0 0 0 18 6 24
  Tasarım Moda Tasarım 2 20 22 0 0 0 2 20 22
  Tasarım Moda Tasarım (İ.Ö) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 58 96 3.984 74 82 156 132 178 310
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 11 37 48 0 0 0 11 37 48
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 20 43 63 20 43 63
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 16 41 57 0 0 0 16 41 57
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 19 23 42 19 23 42
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 31 18 49 0 0 0 31 18 49
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 35 16 51 35 16 51
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0
  Ziraat Fakültesi 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 34 26 3.984 0 0 0 34 26 60
  Bitki Koruma Bitki Koruma 15 16 31 0 0 0 15 16 31
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Zootekni Zootekni 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  2018 1.634 2.332 3.966 956 953 1.909 2.590 3.285 5.875
  Adalet Meslek Yüksekokulu 32 53 3.966 36 39 75 68 92 160
  Hukuk Adalet 16 23 39 0 0 0 16 23 39
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 13 19 32 13 19 32
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 16 30 46 0 0 0 16 30 46
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 23 20 43 23 20 43
  Banaz Meslek Yüksekokulu 83 62 3.966 42 27 69 125 89 214
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 13 25 38 0 0 0 13 25 38
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 19 21 40 19 21 40
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 9 7 16 0 0 0 9 7 16
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 4 13 17 0 0 0 4 13 17
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 3 27 0 0 0 24 3 27
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 23 6 29 23 6 29
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 6 0 6 0 0 0 6 0 6
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 8 1 9 0 0 0 8 1 9
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 12 8 20 0 0 0 12 8 20
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 7 5 12 0 0 0 7 5 12
  Eğitim Fakültesi 110 274 3.966 21 29 50 131 303 434
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 41 59 0 0 0 18 41 59
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 19 27 46 19 27 46
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 18 31 49 0 0 0 18 31 49
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 4 37 41 0 0 0 4 37 41
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 12 54 66 0 0 0 12 54 66
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 29 34 63 0 0 0 29 34 63
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 17 40 57 0 0 0 17 40 57
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Eşme Meslek Yüksekokulu 67 64 3.966 22 17 39 89 81 170
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8 11 19 0 0 0 8 11 19
  El Sanatları Geleneksel El Sanatları 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 6 15 21 0 0 0 6 15 21
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 11 14 25 11 14 25
  İktisadi ve İdari Programlar İşletme 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9 9 18 0 0 0 9 9 18
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 19 8 27 0 0 0 19 8 27
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 24 18 42 0 0 0 24 18 42
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 9 3 12 9 3 12
  Fen Bilimleri Enstitüsü 23 26 3.966 0 0 0 23 26 49
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 1 5 6 0 0 0 1 5 6
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 4 4 8 0 0 0 4 4 8
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (DR) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Fen Edebiyat Fakültesi 149 255 3.966 117 217 334 266 472 738
  Arkeoloji Arkeoloji 10 8 18 0 0 0 10 8 18
  Coğrafya Coğrafya 31 37 68 0 0 0 31 37 68
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 33 28 61 33 28 61
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 12 41 53 0 0 0 12 41 53
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 30 47 17 30 47
  Matematik Matematik 12 18 30 0 0 0 12 18 30
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 6 6 0 6 6
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 18 25 0 0 0 7 18 25
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 8 21 29 8 21 29
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 15 14 29 0 0 0 15 14 29
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
  Sosyoloji Sosyoloji 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 14 32 46 14 32 46
  Tarih Tarih 32 29 61 0 0 0 32 29 61
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 21 33 54 21 33 54
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 18 54 72 0 0 0 18 54 72
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 48 62 14 48 62
  Güzel Sanatlar Fakültesi 12 33 3.966 0 0 0 12 33 45
  Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 5 4 9 0 0 0 5 4 9
  Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 1 8 9 0 0 0 1 8 9
  Resim Resim 0 8 8 0 0 0 0 8 8
  Seramik Seramik 6 13 19 0 0 0 6 13 19
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 134 211 3.966 178 178 356 312 389 701
  Ekonometri Ekonometri 15 27 42 0 0 0 15 27 42
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 20 19 39 20 19 39
  İktisat İktisat 28 32 60 0 0 0 28 32 60
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 36 34 70 36 34 70
  İşletme İşletme 27 45 72 0 0 0 27 45 72
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 45 32 77 45 32 77
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 34 56 90 0 0 0 34 56 90
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 37 54 91 37 54 91
  Maliye Maliye 30 51 81 0 0 0 30 51 81
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 40 39 79 40 39 79
  İletişim Fakültesi 46 39 3.966 53 23 76 99 62 161
  Gazetecilik Gazetecilik 9 8 17 0 0 0 9 8 17
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 18 24 42 0 0 0 18 24 42
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 29 13 42 29 13 42
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 19 7 26 0 0 0 19 7 26
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 24 10 34 24 10 34
  İslami İlimler Fakültesi 20 46 3.966 22 50 72 42 96 138
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
  İslami İlimler İslami İlimler 18 46 64 0 0 0 18 46 64
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 21 49 70 21 49 70
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 34 49 3.966 0 0 0 34 49 83
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 13 5 18 0 0 0 13 5 18
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 16 18 0 0 0 2 16 18
  Dış Ticaret Dış Ticaret 4 7 11 0 0 0 4 7 11
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 15 21 36 0 0 0 15 21 36
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 120 61 3.966 70 15 85 190 76 266
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 25 5 30 0 0 0 25 5 30
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 14 4 18 14 4 18
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 13 28 41 0 0 0 13 28 41
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 52 14 66 0 0 0 52 14 66
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%25 Burslu) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 52 6 58 52 6 58
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 10 4 14 0 0 0 10 4 14
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 4 5 9 4 5 9
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 229 463 3.966 0 0 0 229 463 692
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 227 436 663 0 0 0 227 436 663
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 27 29 0 0 0 2 27 29
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 2 3.966 0 0 0 2 2 4
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 42 144 3.966 67 129 196 109 273 382
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 1 20 21 0 0 0 1 20 21
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 3 28 31 3 28 31
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 27 48 75 0 0 0 27 48 75
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 34 32 66 34 32 66
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 8 35 43 0 0 0 8 35 43
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 15 24 39 15 24 39
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 3 25 28 0 0 0 3 25 28
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 8 25 33 8 25 33
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 16 19 0 0 0 3 16 19
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 20 27 7 20 27
  Sağlık Yüksekokulu 61 102 3.966 28 21 49 89 123 212
  Hemşirelik Hemşirelik 29 83 112 0 0 0 29 83 112
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 32 19 51 0 0 0 32 19 51
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 28 21 49 28 21 49
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 33 28 3.966 0 0 0 33 28 61
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 10 2 12 0 0 0 10 2 12
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 20 26 46 0 0 0 20 26 46
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 70 26 3.966 60 22 82 130 48 178
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 53 1 54 0 0 0 53 1 54
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 40 1 41 40 1 41
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 17 25 42 0 0 0 17 25 42
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 20 21 41 20 21 41
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 63 60 3.966 0 0 0 63 60 123
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 7 6 13 0 0 0 7 6 13
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 9 3 12 0 0 0 9 3 12
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 0 5 5 0 0 0 0 5 5
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 5 1 6 0 0 0 5 1 6
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 2 8 10 0 0 0 2 8 10
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 4 9 13 0 0 0 4 9 13
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 2 4 6 0 0 0 2 4 6
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 51 73 3.966 44 34 78 95 107 202
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 11 10 21 0 0 0 11 10 21
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 8 22 30 0 0 0 8 22 30
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 13 10 23 13 10 23
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 8 12 20 0 0 0 8 12 20
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 14 11 25 14 11 25
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 24 29 53 0 0 0 24 29 53
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 13 30 17 13 30
  Spor Bilimleri Fakültesi 41 20 3.966 7 4 11 48 24 72
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 29 14 43 0 0 0 29 14 43
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 12 6 18 0 0 0 12 6 18
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 7 4 11 7 4 11
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 68 17 3.966 63 0 63 131 17 148
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 15 11 26 0 0 0 15 11 26
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 24 0 24 24 0 24
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 10 0 10 0 0 0 10 0 10
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 17 0 17 0 0 0 17 0 17
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 21 0 21 21 0 21
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 19 0 19 0 0 0 19 0 19
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 12 0 12 12 0 12
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 7 6 13 0 0 0 7 6 13
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 22 95 3.966 13 59 72 35 154 189
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 3 53 56 0 0 0 3 53 56
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 3 43 46 3 43 46
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 8 25 33 0 0 0 8 25 33
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 10 16 26 10 16 26
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  Tasarım Moda Tasarım 2 14 16 0 0 0 2 14 16
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 79 110 3.966 113 89 202 192 199 391
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 13 52 65 0 0 0 13 52 65
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 34 40 74 34 40 74
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 25 33 58 0 0 0 25 33 58
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 30 31 61 30 31 61
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 41 25 66 0 0 0 41 25 66
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 49 18 67 49 18 67
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Ziraat Fakültesi 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 43 19 3.966 0 0 0 43 19 62
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Bitki Koruma Bitki Koruma 22 9 31 0 0 0 22 9 31
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 15 8 23 0 0 0 15 8 23
  Zootekni Zootekni 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  2019 2.106 2.848 4.954 1.070 987 2.057 3.176 3.835 7.011
  Adalet Meslek Yüksekokulu 28 47 4.954 22 35 57 50 82 132
  Hukuk Adalet 22 20 42 0 0 0 22 20 42
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 13 21 34 13 21 34
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 6 27 33 0 0 0 6 27 33
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 9 14 23 9 14 23
  Banaz Meslek Yüksekokulu 73 45 4.954 31 10 41 104 55 159
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 10 5 15 0 0 0 10 5 15
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 11 9 20 11 9 20
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 7 0 7 0 0 0 7 0 7
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 5 8 13 0 0 0 5 8 13
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 3 27 0 0 0 24 3 27
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 20 1 21 20 1 21
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 5 5 10 0 0 0 5 5 10
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 16 12 28 0 0 0 16 12 28
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Eğitim Fakültesi 133 295 4.954 21 33 54 154 328 482
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 20 13 33 0 0 0 20 13 33
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 19 32 51 0 0 0 19 32 51
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 21 33 54 21 33 54
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 11 38 49 0 0 0 11 38 49
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 18 42 60 0 0 0 18 42 60
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 2 42 44 0 0 0 2 42 44
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 13 58 71 0 0 0 13 58 71
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 21 36 57 0 0 0 21 36 57
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 29 34 63 0 0 0 29 34 63
  Eşme Meslek Yüksekokulu 45 37 4.954 11 6 17 56 43 99
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 9 16 0 0 0 7 9 16
  El Sanatları Geleneksel El Sanatları 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 11 11 22 0 0 0 11 11 22
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 5 3 8 5 3 8
  İktisadi ve İdari Programlar İşletme 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 18 8 26 0 0 0 18 8 26
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 6 3 9 6 3 9
  Fen Bilimleri Enstitüsü 67 69 4.954 0 0 0 67 69 136
  Enerji ve Çevre Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 10 4 14 0 0 0 10 4 14
  Kentsel Dönüşüm Disiplinlerarası Anabilim Dalı Kentsel Dönüşüm (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Kimya Anabilim Dalı Kimya (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (YL) 13 4 17 0 0 0 13 4 17
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 3 8 11 0 0 0 3 8 11
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 1 8 9 0 0 0 1 8 9
  Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Polimer Bilimi ve Teknolojisi (YL) 2 1 3 0 0 0 2 1 3
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 5 6 0 0 0 1 5 6
  Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 6 2 8 0 0 0 6 2 8
  Fen Edebiyat Fakültesi 125 260 4.954 105 219 324 230 479 709
  Arkeoloji Arkeoloji 13 16 29 0 0 0 13 16 29
  Coğrafya Coğrafya 30 19 49 0 0 0 30 19 49
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 32 26 58 32 26 58
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 12 54 66 0 0 0 12 54 66
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 14 36 50 14 36 50
  Matematik Matematik 5 13 18 0 0 0 5 13 18
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 29 36 0 0 0 7 29 36
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 28 32 4 28 32
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 12 16 28 0 0 0 12 16 28
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 16 17 33 16 17 33
  Sosyoloji Sosyoloji 11 38 49 0 0 0 11 38 49
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 4 46 50 4 46 50
  Tarih Tarih 24 30 54 0 0 0 24 30 54
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 21 24 45 21 24 45
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 45 56 0 0 0 11 45 56
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 41 55 14 41 55
  Güzel Sanatlar Fakültesi 15 40 4.954 0 0 0 15 40 55
  Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 1 13 14 0 0 0 1 13 14
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Resim Resim 5 14 19 0 0 0 5 14 19
  Seramik Seramik 8 9 17 0 0 0 8 9 17
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 158 243 4.954 176 188 364 334 431 765
  Ekonometri Ekonometri 12 36 48 0 0 0 12 36 48
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 24 35 59 24 35 59
  İktisat İktisat 30 51 81 0 0 0 30 51 81
  İktisat İktisat (%50 Burslu) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 39 23 62 39 23 62
  İşletme İşletme 43 51 94 0 0 0 43 51 94
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 46 31 77 46 31 77
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 38 48 86 0 0 0 38 48 86
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 29 46 75 29 46 75
  Maliye Maliye 34 57 91 0 0 0 34 57 91
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 38 53 91 38 53 91
  İletişim Fakültesi 122 80 4.954 81 45 126 203 125 328
  Gazetecilik Gazetecilik 30 20 50 0 0 0 30 20 50
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 22 36 58 0 0 0 22 36 58
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 22 24 46 22 24 46
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 37 13 50 0 0 0 37 13 50
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 25 9 34 25 9 34
  Yeni Medya Yeni Medya 33 11 44 0 0 0 33 11 44
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 34 12 46 34 12 46
  İslami İlimler Fakültesi 37 76 4.954 36 52 88 73 128 201
  İslami İlimler İslami İlimler 37 76 113 0 0 0 37 76 113
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 36 52 88 36 52 88
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 24 4.954 0 0 0 20 24 44
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 4 3 7 0 0 0 4 3 7
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 6 7 13 0 0 0 6 7 13
  Dış Ticaret Dış Ticaret 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 9 13 22 0 0 0 9 13 22
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 4.954 0 0 0 0 0 0
  Mühendislik Fakültesi 133 61 4.954 114 30 144 247 91 338
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 10 26 36 0 0 0 10 26 36
  Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 9 19 28 9 19 28
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 43 7 50 0 0 0 43 7 50
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 6 31 25 6 31
  Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 8 10 18 0 0 0 8 10 18
  Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 52 7 59 0 0 0 52 7 59
  Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 77 5 82 77 5 82
  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 13 7 20 0 0 0 13 7 20
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 3 0 3 3 0 3
  Pedagojik Formasyon Fakültesi 435 825 4.954 0 0 0 435 825 1.260
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 435 823 1.258 0 0 0 435 823 1.258
  Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7 4 4.954 0 0 0 7 4 11
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 7 4 11 0 0 0 7 4 11
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 63 134 4.954 66 127 193 129 261 390
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 3 11 14 0 0 0 3 11 14
  Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 1 4 5 1 4 5
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 29 31 60 0 0 0 29 31 60
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 30 39 69 30 39 69
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 17 34 51 0 0 0 17 34 51
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 18 30 48 18 30 48
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 9 42 51 0 0 0 9 42 51
  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 9 36 45 9 36 45
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5 16 21 0 0 0 5 16 21
  Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 8 18 26 8 18 26
  Sağlık Yüksekokulu 55 102 4.954 34 19 53 89 121 210
  Hemşirelik Hemşirelik 27 74 101 0 0 0 27 74 101
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 26 25 51 0 0 0 26 25 51
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 34 19 53 34 19 53
  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
  Sivaslı Meslek Yüksekokulu 36 32 4.954 30 21 51 66 53 119
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 1 2 3 0 0 0 1 2 3
  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 33 30 63 0 0 0 33 30 63
  Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 30 21 51 30 21 51
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 67 33 4.954 73 17 90 140 50 190
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 49 4 53 0 0 0 49 4 53
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 56 1 57 56 1 57
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 18 29 47 0 0 0 18 29 47
  Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 154 148 4.954 0 0 0 154 148 302
  Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 4 5 0 0 0 1 4 5
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 4 6 10 0 0 0 4 6 10
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 20 10 30 0 0 0 20 10 30
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları (YL) 7 9 16 0 0 0 7 9 16
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 6 4 10 0 0 0 6 4 10
  İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 5 6 11 0 0 0 5 6 11
  İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 8 3 11 0 0 0 8 3 11
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (TYL-İÖ) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 15 13 28 0 0 0 15 13 28
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL) 5 2 7 0 0 0 5 2 7
  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi (YL)/Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ortak 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (DR)/Afyon Kocatepe Ünv. Ortak 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Maliye Anabilim Dalı Maliye (YL) 4 10 14 0 0 0 4 10 14
  Seramik Anasanat Dalı Seramik (YL) 3 6 9 0 0 0 3 6 9
  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 11 8 19 0 0 0 11 8 19
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 9 2 11 0 0 0 9 2 11
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2
  Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 5 16 21 0 0 0 5 16 21
  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 12 4 16 0 0 0 12 4 16
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 15 28 43 0 0 0 15 28 43
  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 5 9 14 0 0 0 5 9 14
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 46 45 4.954 38 32 70 84 77 161
  Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 14 7 21 0 0 0 14 7 21
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 8 16 24 0 0 0 8 16 24
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 12 6 18 12 6 18
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 14 11 25 0 0 0 14 11 25
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 6 7 13 6 7 13
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 10 11 21 0 0 0 10 11 21
  Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 20 19 39 20 19 39
  Spor Bilimleri Fakültesi 80 33 4.954 37 4 41 117 37 154
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 16 9 25 0 0 0 16 9 25
  Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 14 0 14 14 0 14
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 39 13 52 0 0 0 39 13 52
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 25 11 36 0 0 0 25 11 36
  Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 23 4 27 23 4 27
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 34 6 4.954 48 0 48 82 6 88
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 8 4 12 0 0 0 8 4 12
  Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 18 0 18 18 0 18
  Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 11 0 11 0 0 0 11 0 11
  Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 9 0 9 9 0 9
  Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 15 0 15 15 0 15
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 8 0 8 0 0 0 8 0 8
  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6
  Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 3 2 5 0 0 0 3 2 5
  Ulubey Meslek Yüksekokulu 6 68 4.954 7 56 63 13 124 137
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 0 51 51 0 0 0 0 51 51
  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 1 54 55 1 54 55
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 3 5 8 0 0 0 3 5 8
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 6 2 8 6 2 8
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 3 4 7 0 0 0 3 4 7
  Tasarım Moda Tasarım 0 6 6 0 0 0 0 6 6
  Tasarım Moda Tasarım (İ.Ö) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 122 121 4.954 140 93 233 262 214 476
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 32 41 73 0 0 0 32 41 73
  Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 33 32 65 33 32 65
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 27 34 61 0 0 0 27 34 61
  Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 38 25 63 38 25 63
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 53 24 77 0 0 0 53 24 77
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 47 17 64 47 17 64
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 10 22 32 0 0 0 10 22 32
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 22 19 41 22 19 41
  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 1 0 4.954 0 0 0 1 0 1
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Ziraat Fakültesi 0 0 4.954 0 0 0 0 0 0
  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 44 20 4.954 0 0 0 44 20 64
  Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Bitki Koruma Bitki Koruma 18 10 28 0 0 0 18 10 28
  Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 24 10 34 0 0 0 24 10 34
  Zootekni Zootekni 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  2020 1.723 2.163 3.886 1.022 1.006 2.028 2.745 3.169 5.914
  Adalet Meslek Yüksekokulu 20 68 3.886 30 50 80 50 118 168
  Hukuk Adalet 9 45 54 0 0 0 9 45 54
  Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 11 23 34 0 0 0 11 23 34
  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
  Banaz Meslek Yüksekokulu 96 69 3.886 7 4 11 103 73 176
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 23 19 42 0 0 0 23 19 42
  El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 6 4 10 6 4 10
  İnşaat İnşaat Teknolojisi 10 3 13 0 0 0 10 3 13
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 2 5 7 0 0 0 2 5 7
  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 8 18 26 0 0 0 8 18 26
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 29 7 36 0 0 0 29 7 36
  Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
  Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Tasarım İç Mekan Tasarımı 19 17 36 0 0 0 19 17 36
  Eğitim Fakültesi 116 299 3.886 18 29 47 134 328 462
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12 29 41 0 0 0 12 29 41
  Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 18 28 46 18 28 46
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 22 40 62 0 0 0 22 40 62
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 16 43 59 0 0 0 16 43 59
  Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 3 47 50 0 0 0 3 47 50
  Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 20 50 70 0 0 0 20 50 70
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 16 30 46 0 0 0 16 30 46
  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 12 50 62 0 0 0 12 50 62
  Eşme Meslek Yüksekokulu 36 20 3.886 3 0 3 39 20 59
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 7 2 9 0 0 0 7 2 9
  Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 15 8 23 0 0 0 15 8 23
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 3 14 0 0 0 11 3 14
  Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Fen Bilimleri Enstitüsü 9 11 3.886 0 0 0 9 11 20
  İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
  Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
  Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
  Fen Edebiyat Fakültesi 144 293 3.886 114 186 300 258 479 737
  Arkeoloji Arkeoloji 18 13 31 0 0 0 18 13 31
  Coğrafya Coğrafya 34 23 57 0 0 0 34 23 57
  Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 25 29 54 25 29 54
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 8 44 52 0 0 0 8 44 52
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 32 49 17 32 49
  Matematik Matematik 12 25 37 0 0 0 12 25 37
  Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 43 51 0 0 0 8 43 51
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 4 8 4 4 8
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi 11 20 31 0 0 0 11 20 31
  Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Sosyoloji Sosyoloji 11 46 57 0 0 0 11 46 57
  Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 9 47 56 9 47 56
  Tarih Tarih 31 31 62 0 0 0 31 31 62
  Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 26 20 46 26 20 46
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 48 59 0 0 0 11 48 59
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 38 52 14 38 52
  Güzel Sanatlar Fakültesi 2 39 3.886 0 0 0 2 39 41
  Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 0 13 13 0 0 0 0 13 13
  Moda Tasarımı Moda Tasarımı 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Resim Resim 0 7 7 0 0 0 0 7 7
  Seramik Seramik 2 11 13 0 0 0 2 11 13
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 192 272 3.886 172 192 364 364 464 828
  Ekonometri Ekonometri 21 35 56 0 0 0 21 35 56
  Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 26 27 53 26 27 53
  İktisat İktisat 35 43 78 0 0 0 35 43 78
  İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 30 41 71 30 41 71
  İşletme İşletme 34 50 84 0 0 0 34 50 84
  İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 42 52 94 42 52 94
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 46 50 96 0 0 0 46 50 96
  Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 38 35 73 38 35 73
  Maliye Maliye 38 50 88 0 0 0 38 50 88
  Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 36 37 73 36 37 73
  Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 18 44 62 0 0 0 18 44 62
  İletişim Fakültesi 117 101 3.886 94 94 188 211 195 406
  Gazetecilik Gazetecilik 33 22 55 0 0 0 33 22 55
  Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 28 35 63 0 0 0 28 35 63
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 21 32 53 21 32 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 31 22 53 0 0 0 31 22 53
  Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 31 22 53 31 22 53
  Yeni Medya Yeni Medya 25 22 47 0 0 0 25 22 47
  Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 25 24 49 25 24 49
  İslami İlimler Fakültesi 46 79 3.886 33 50 83 79 129 208
  İslami İlimler İslami İlimler 46 79 125 0 0 0 46 79 125
  İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 33 50 83 33 50 83
  Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 18 3.886 0 0 0 20 18 38
  Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7